Guide And Walkthrough - Guide for Warriors Orochi 3 Ultimate

Scroll down to read our guide named "Guide And Walkthrough" for Warriors Orochi 3 Ultimate on PlayStation 3 (PS3), or click the above links for more cheats.

O----------------------------------------------O
|                       |
| WARRIORS OROCHI 3 ULTIMATE - FAQ/Walkthrough |
|        Version 1.00         |
|      Created by Mythril Wyrm      |
|                       |
O----------------------------------------------O

Table of Contents

I. Update History
II. Legal Notice/Disclaimer
III. Foreword
IV. Gameplay
   A. Controls
     1. Camp
     2. Battle
        a. Story Mode
        b. Gauntlet Mode
        c. Duel Mode
   B. In the Camp
     1. Blacksmith
     2. Teahouse
     3. Time Gate
   C. On the Battlefield
   D. New Features
   E. Helpful Hints
V. Walkthroughs
   A. Story Mode - Prologue
   B. Story Mode - Chapter 1
     1. Story Battles
        a. Battle of Yiling
        b. Battle of Yiling - Redux
        c. Battle of Ueda Castle
        d. Battle of Dongkou
        e. Battle of Shouchun
        f. Battle of Nagashino
        g. Battle of Nagashino - Redux
        h. Battle of Odawara Castle
        i. Battle of Odawara Castle - Redux
     2. Sidequest Battles
        a. Breakthrough at Yiling
        b. Battle of Tetorigawa
        c. Battle of Nanjun
        d. Breakthrough at Chibi
        e. Battle of Mt. Niutou
        f. Invasion of Mikatagahara
        g. Breakthrough at Mikatagahara
        h. Struggle for Ueda Castle
        i. Invasion of Shouchun
        j. Rescue at Taoshui
        k. Counterattack at Nagashino
        l. Rescue at Dongkou
        m. Retreat from Mt. Niutou
   C. Story Mode - Chapter 2
     1. Story Battles
        a. Battle of Kyushu
        b. Battle of Anegawa
        c. Battle of Hasedo
        d. Battle of Hasedo - Redux
        e. Battle of Nanzhong
        f. Battle of Mt. Dingjun
        g. Battle of Mt. Dingjun - Redux
        h. Battle of Xuchang
        i. Battle of Xuchang - Redux
        j. Battle of Sekigahara
        k. Battle of Luoyang
     2. Sidequest Battles
        a. Battle of Mt. Xingshi
        b. Ambush at Kyushu
        c. Infiltration at Anegawa
        d. Battle of Jiangdong
        e. Battle of Taoshui
        f. Battle of Yan Province
        g. Heroes of Komaki-Nagakute
        h. Battle of Jiange
        i. Siege of Mt. Dingjun
        j. Diversion at Mt. Xingshi
        k. Battle of Mikatagahara
        l. Chaos at Tetorigawa
        m. Battle of Liaodong
        n. Battle of Liang Province
        o. Purge of Nanzhong
        p. Pursuit of Da Ji
        q. Battle of Xu Province
        r. Breakthrough at Jiange
   D. Story Mode - Chapter 3
     1. Story Battles
        a. Battle of Tong Gate
        b. Battle of Tong Gate - Redux
        c. Battle of Yangping Gate
        d. Battle of Changban
        e. Battle of Changban - Redux
        f. Battle of Shizugatake
        g. Battle of Honnoji
        h. Battle of Honnoji - Redux
        i. Battle of Fan Castle
        j. Battle of Fan Castle - Redux
        k. Battle of Yamazaki
        l. Battle of Chengdu
        m. Battle of Hulao Gate
        n. Battle of Osaka Castle
     2. Sidequest Battles
        a. Siege of Tong Gate
        b. Battle of Guangzong
        c. Ambush at Tong Gate
        d. Breakthrough at Guangzong
        e. Battle of Luo Castle
        f. Ambush at Yangping Gate
        g. Defense of Jieting
        h. Battle of Jieting
        i. Assistance at Changban
        j. Liberation of Luo Castle
        k. Rescue at Yiling
        l. Vindication of the Nobility
        m. Battle of Wan Castle
        n. Siege of Shouchun
        o. Defense of Yangping Gate
        p. Defense of Nanjun
        q. The Swordsman's Challenge
   E. Story Mode - Chapter 4
     1. Story Battles
        a. The Slaying of the Hydra
        b. Into the Fire
        c. Orochi's End
        d. Susano'o's Last Stand
        e. The Demise of Orochi X
        f. Prelude to Apocalypse
        g. World's End
     2. Sidequest Battles
        a. Battle of Hefei
        b. Battle of Komaki-Nagakute
        c. Siege of Luoyang
        d. Salvation at Nagashino
        e. Mock Battle on the Wuzhang Plains
   F. Story Mode - Chapter 5
     1. The Chaos Revisited
     2. Raid at Honnoji
     3. Struggle at Nanjun
     4. Struggle at Nanjun - Mirror Realm
   G. Story Mode - Chapter 6
     1. The Search for Da Ji
     2. A Simple Misunderstanding
     3. Clash at Shizugatake
     4. Clash at Hefei
     5. Clash at Yamazaki
     6. Escape from the Mirror Realm
     7. The Imprisonment of Tamamo
     8. The Search for the Mirror
     9. Defense of Tetorigawa
     10. Rescue at Yan Province
     11. Investigation at Mt. Niutou
     12. Intrigue in Xuchang
     13. Insurrection at Jiange
     14. Battle of Itsukushima
     15. Defense of Tetorigawa - Mirror Realm
     16. Rescue at Yan Province - Mirror Realm
     17. Investigation at Mt. Niutou - Mirror Realm
     18. Intrigue in Xuchang - Mirror Realm
     19. Insurrection at Jiange - Mirror Realm
   H. Story Mode - Chapter 7
     1. Story Battles
        a. Defense of the Mystic Realm
        b. Rescue of the Heavenly Emperor
        c. War in the Mystic Realm
        d. War against the Serpent King
     2. Sidequest Battles
        a. Rescue of the Mystics
        b. Escape from the Mystic Realm
   I. Story Mode - Chapter 8
     1. Story Battles
        a. The Battle against Tamamo
        b. Pursuit of Kyubi
        c. Showdown at Odawara Castle
        d. The Battle against Tamamo - Mirror Realm
     2. Sidequest Battles
        a. Disturbance in Liang Province
        b. In Search of the Self
        c. Revenge of the Fox
   J. Gauntlet Mode
     1. Overview
     2. Formations
   K. Duel Mode
VI. Characters
   A. Wei
     1. Xiahou Dun
     2. Dian Wei
     3. Zhang Liao
     4. Cao Cao
     5. Xu Zhu
     6. Xiahou Yuan
     7. Xu Huang
     8. Zhang He
     9. Cao Ren
     10. Cao Pi
     11. Zhenji
     12. Cai Wenji
     13. Jia Xu
     14. Pang De
     15. Wang Yi
     16. Guo Jia
   B. Wu
     1. Zhou Yu
     2. Lu Xun
     3. Sun Shangxiang
     4. Gan Ning
     5. Sun Jian
     6. Taishi Ci
     7. Lu Meng
     8. Huang Gai
     9. Zhou Tai
     10. Ling Tong
     11. Sun Ce
     12. Sun Quan
     13. Xiaoqiao
     14. Daqiao
     15. Ding Feng
     16. Lianshi
   C. Shu
     1. Zhao Yun
     2. Guan Yu
     3. Zhang Fei
     4. Zhuge Liang
     5. Liu Bei
     6. Ma Chao
     7. Huang Zhong
     8. Wei Yan
     9. Guan Ping
     10. Pang Tong
     11. Yueying
     12. Jiang Wei
     13. Liu Shan
     14. Xingcai
     15. Ma Dai
     16. Guan Suo
     17. Bao Sanniang
     18. Xu Shu
   D. Jin
     1. Sima Yi
     2. Sima Shi
     3. Sima Zhao
     4. Deng Ai
     5. Wang Yuanji
     6. Zhong Hui
     7. Zhuge Dan
     8. Xiahou Ba
     9. Guo Huai
   E. Other 1
     1. Diaochan
     2. Lu Bu
     3. Dong Zhuo
     4. Yuan Shao
     5. Zhang Jiao
     6. Meng Huo
     7. Zhurong
     8. Zuo Ci
     9. Orochi
     10. Da Ji
     11. Taigong Wang
     12. Sun Wukong
     13. Fu Xi
     14. Nuwa
     15. Yoshitsune Minamoto
     16. Kiyomori Taira
   F. Other 2
     1. Himiko
     2. Orochi X
     3. Dodomeki
     4. Gyuki
     5. Sanzang
     6. Benkei
     7. Kaguya
     8. Susano'o
     9. Nezha
     10. Shuten Doji
     11. Ryu Hayabusa
     12. Ayane
     13. Joan of Arc
     14. Nemea
     15. Achilles
     16. Seimei Abe
     17. Rachel
     18. Shennong
     19. Momiji
     20. Tamamo
     21. Yinglong
     22. Nezha (Human)
     23. Kyubi
     24. Hundun
     25. Kasumi
     26. Sterkenburg
     27. Sophitia
   G. Samurai 1
     1. Yukimura Sanada
     2. Keiji Maeda
     3. Nobunaga Oda
     4. Mitsuhide Akechi
     5. Kenshin Uesugi
     6. Oichi
     7. Okuni
     8. Kunoichi
     9. Magoichi Saika
     10. Shingen Takeda
     11. Masamune Date
     12. No
     13. Hanzo Hattori
     14. Ranmaru Mori
     15. Hideyoshi Toyotomi
   H. Samurai 2
     1. Yoshimoto Imagawa
     2. Tadakatsu Honda
     3. Ina
     4. Ieyasu Tokugawa
     5. Mitsunari Ishida
     6. Nagamasa Azai
     7. Sakon Shima
     8. Yoshihiro Shimazu
     9. Ginchiyo Tachibana
     10. Kanetsugu Naoe
     11. Nene
     12. Kotaro Fuma
     13. Toshiie Maeda
     14. Motochika Chosokabe
   I. Samurai 3
     1. Gracia
     2. Katsuie Shibata
     3. Kiyomasa Kato
     4. Kanbei Kuroda
     5. Muneshige Tachibana
     6. Kai
     7. Ujiyasu Hojo
     8. Hanbei Takenaka
     9. Motonari Mori
     10. Aya
     11. Masanori Fukushima
     12. Goemon Ishikawa
     13. Musashi Miyamoto
     14. Kojiro Sasaki
VII. Lists
   A. Skills
     1. Acclaim
     2. Aptitude
     3. Bounty
     4. Dexterity
     5. Efficacy
     6. Expertise
     7. Fellowship
     8. Focus
     9. Fortitude
     10. Fortune
     11. Impact
     12. Impulse
     13. Potence
     14. Power
     15. Recovery
     16. Regeneration
     17. Resurrection
     18. Solidarity
     19. Speed
     20. Stamina
     21. Technique
     22. Thrift
     23. Trinity
     24. Vigor
     25. Vitality
     26. Wonder
   B. Weapon Attributes
     1. Normal
        a. Absorption
        b. Agility
        c. Blast
        d. Bolt
        e. Brawn
        f. Cavalier
        g. Celerity
        h. Chronos
        i. Courage
        j. Destruction
        k. Diligence
        l. Flak
        m. Flame
        n. Frenzy
        o. Guerdon
        p. Harmony
        q. Ice
        r. Industry
        s. Might
        t. Osmosis
        u. Prosperity
        v. Providence
        w. Reach
        x. Slay
        y. Wind
        z. Wisdom
     2. Rare
        a. Brilliance
        b. Confluence
        c. Echo
        d. Multi
        e. Typhoon
        f. Verity
   C. Items
     1. Normal
        a. Phoenix Wing
        b. Dragon's Spleen
        c. Lion's Fang
        d. Chimera Shell
        e. Charm of Alacrity
        f. Spear of Sacrifice
        g. Shield of Sacrifice
        h. Mystic's Brace
        i. Amulet of Protection
        j. Tengjia Armor
     2. Unique
        a. Prayer Beads
        b. Spirit Armor
        c. Musou Magatama
        d. Raiment of Unrest
        e. Iron Gauntlets
        f. Musou Armor
        g. Eight Hand Mirror
        h. Gold Gauntlets
        i. Demon Mask
        j. Vestment of Voidance
        k. Gauntlets of Vitality
        l. Gauntlets of Malice
        m. Tome of Medicine
        n. True Vision
        o. Iron Armor
        p. Rabbit Skin Leggings
        q. Sun Tzu's Art of War
        r. Pleiades Belt
        s. Matsukaze Saddle
        t. Red Hare Saddle
        u. Bear Saddle
        v. Elephant Saddle
VIII. Questions & Answers
IX. Special Thanks
X. Contacting Me

To skip to a specific section, press Ctrl + F, type in a section name, and
press Enter.
-------------------------------------------------------------------------------
I. Update History
v0.70 - Completed battle walkthroughs for Chapters 1-4 in Story Mode, overviews
of Gauntlet and Duel Modes, and vital statistics for most characters. Will add
battle walkthroughs for Chapters 5-8, vital statistics for rest of characters,
more information about Gauntlet Mode, and possibly information about the new
weapon attributes, items, strategy cards, and methods for acquiring the 5-star
weapons as I make further progress.
v1.00 - Added battle walkthroughs for Chapters 5-8 and vital statstics for all
missing character, revised descriptions of several characters' attacks, and
made numerous minor changes. I now consider this FAQ complete, but will add
information about new weapon attributes and items in the next update.
-------------------------------------------------------------------------------
II. Legal Notice/Disclaimer
This FAQ is copyright 2015 by Devin McCain. At this time, only the sites on the
list below have my permission to host this FAQ:

GameFAQs (http://www.gamefaqs.com)
IGN (http://www.ign.com)
Neoseeker (http://www.neoseeker.com)
Super Cheats (http://www.supercheats.com)

Please notify me as soon as possible if you find it posted anywhere else. If
you want to post this FAQ on your own website, you may do so only if you obtain
my permission in writing and agree to leave the FAQ completely unchanged. If
you post it without my explicit permission or change it and try to pass it off
as your own, there will be unpleasant consequences when I find out. Feel free
to print a copy of this FAQ for personal use, but do not publish or distribute
it with intent to turn a profit on it. I'm sharing it free of charge, so please
respect that.

All other copyrights and trademarks mentioned in this FAQ are the property of
their respective owners. I neither claim nor challenge their ownership.

This FAQ may contain spoilers. Continue reading at your own risk.

I take no responsibility for any embarrassment, injuries, or deaths that result
from the use of this FAQ or any of the information contained herein. If you're
that stupid, it's your own damn fault.

Got that? Good. Now, let's move on to the fun stuff...
-------------------------------------------------------------------------------
III. Foreword
Hello, and welcome to my FAQ for Warriors Orochi 3 Ultimate! I've been a fan
not only of the Warriors Orochi games, but the Dynasty Warriors and Samurai
Warriors games that inspired them since I first played Dynasty Warriors 2.
Given my history with and knowledge of these series and the lasting appeal of
WO3U, I decided it would be worthwhile to share my knowledge of the game with
others.

The plot of Warriors Orochi 3 Ultimate picks up after the demise of Orochi X.
As the brave warriors of China, Japan, and the Mystic Realm begin to adjust to
life in Orochi's strange new world, they are attacked by a gargantuan beast
with eight serpentine heads that wipes them out in droves. Ma Chao, Sima Zhao,
and Hanbei Takenaka are the only survivors of the beast's attacks, and with a
little help from you, they might be able to raise an army powerful enough to
defeat this fearsome new foe.

Your task won't be easy, but you'll be helped by the largest cast of playable
characters yet - 145, to be exact - and your ability to travel through time. By
rewriting the history of Orochi's world, you can save your allies' lives and
add their strength and knowledge to the Resistance, as well as build up their
bonds and allow them to fight more effectively as you work to assemble your
dream team of warriors.

The multiple difficulty settings allow for battles to be scaled according to
your characters' levels, but some of them can be quite challenging. It is my
hope that this FAQ will provide you with the knowledge needed to understand the
mechanics of the game, master the characters you enjoy using most, and make
your way through the various game modes with minimal frustration.
-------------------------------------------------------------------------------
IV. Gameplay
A. Controls
S = Square
T = Triangle
O = Circle
LA = Left Analog
RA = Right Analog
U/D/L/R = Up/Down/Left/Right on D-pad

1. Camp
X     | Confirm a selection, talk to people, or speed through dialogue
     | windows.
O     | Cancel a selection.
LA    | Move your character.
RA    | Adjust the camera angle.
Touch Pad | Bring up the menu.

2. Battle
a. Story Mode
S     | Normal attack. Can be chained together or combined with T to
     | perform various combos.
T     | Charge attack. Takes longer to execute than a normal attack, but is
     | usually more powerful or has a special effect.
X     | Jump, climb ladders, use siege weapons, and mount or dismount
     | horses or other animals that can be ridden.
O     | Musou attack. A powerful attack that renders the user temporarily
     | invulnerable, but can only be performed when the musou gauge is
     | full. Can be held down to charge the musou gauge if it is not full.
R1    | Special attack. Has a different effect for each character. Can also
     | be used in midair.
L1    | Block frontal attacks or do a midair recovery.
L1 + S  | Perform a counterattack to knock attacking enemies off-balance.
L1 + LA  | Strafe.
R2, L2  | Change the active team member. R2 changes to the character on the
     | right; L2 changes to the character on the left.
R2 + L2  | Execute a True Triple Attack (TTA) when the gauge is full. Allows
     | all three team members to attack enemies with their combined might.
LA    | Move your character.
RA    | Adjust the camera angle.
U     | Whistle. Calls your mount (a generic brown horse, unless you have
     | stirrups equipped) and can be held down to mount it. Only works in
     | open areas.
D     | Change battle style. Summons or dismisses teammates to assist you.
Options  | Switch between a map of the entire battlefield and a zoomed-in map.
Touch Pad | Pause the game and bring up the menu.

b. Gauntlet Mode
S     | Normal attack. Can be chained together or combined with T to
     | perform various combos.
T     | Charge attack. Takes longer to execute than a normal attack, but is
     | usually more powerful or has a special effect.
X     | Jump.
O     | Musou attack. A powerful attack that renders the user temporarily
     | invulnerable, but can only be performed when the musou gauge is
     | full. Can be held down to charge the musou gauge if it is not full.
R1    | Special attack. Has a different effect for each character. Can also
     | be used in midair.
L1    | Block frontal attacks or do a midair recovery.
L1 + S  | Perform a counterattack to knock attacking enemies off-balance.
L1 + LA  | Strafe.
R2, L2  | Change the active team member. R2 changes to the character on the
     | right; L2 changes to the character on the left.
R3    | Formation skill. Can only be used when the formation gauge is above
     | a certain level.
L, R   | Change formations.

c. Duel Mode
S     | Normal attack. Can be chained together or combined with T to
      | perform various combos.
T     | Charge attack. Takes longer to execute than a normal attack, but
      | is usually more powerful or has a special effect.
X     | Jump.
O     | Musou attack. A powerful attack that renders the user temporarily
      | invulnerable, but can only be performed when the musou gauge is
      | full. Can be held down to charge the musou gauge if it is not
      | full.
R1     | Special attack. Has a different effect for each character. Can
      | also be used in midair.
L1     | Block frontal attacks or do a midair recovery.
L1 + S   | Perform a counterattack to knock attacking enemies off-balance.
L1 + LA  | Strafe.
R2, L2   | Change the active team member. R2 changes to the character on the
      | right; L2 changes to the character on the left.
U, D, L, R | Use a strategy card.

B. In the Camp
If battles are the meat of Warriors Orochi 3 Ultimate, the camp is the mead.
You'll spend a lot of time here talking to your allies, upgrading weapons, and
using growth points to strengthen your team between battles, and there are
different facilities here that can help you.

1. Blacksmith
A weapon may not be the only measure of a warrior's worth, but it can have a
huge impact on his or her usefulness in battle. Talk to the blacksmith to spend
your hard-earned gems on weapons; he can either sell you new ones or fuse the
ones you have, transferring slots and attributes from one weapon to another.

Most weapons are given a rating that ranges from 1-4 stars. Higher ratings mean
higher base attack, longer reach, and greater compatibility bonuses. Defeating
enemies in battle will raise the compatibility of an equipped weapon, allowing
the wielder to do more damage with it. Compatibility bonuses to attack peak at
+7 for 1-star weapons, +11 for 2-star weapons, +14 for 3-star weapons, and +18
for 4-star weapons.

In addition to the basic weapons, you can spend gems and crystals to purchase
big star weapons. Though the base attack of these weapons is low, they have
tremendous potential for growth: a big star weapon with maximum compatibility
will confer a +54 attack bonus, making it the most powerful weapon available to
most characters. As an added bonus, many big star weapons will reveal hidden
powers at maximum compatibility, such as increasing the reach of some or all of
the wielder's attacks. If you're willing to spend some time building them up,
they're a good investment for just about every character.

The difficulty of the last battle you won determines the quality of the weapons
sold by the blacksmith. Use this to your advantage to find strong weapons with
good attributes.

2. Teahouse
Nothing binds people together like fighting a common foe, but parties certainly
don't hurt. Talk to the owner of the teahouse to host a party and strengthen
your bonds with your allies. Four kinds of parties will be available to you as
your camp grows:

-Tea parties raise your bonds with everyone by 25. They are available at the
start of Chapter 1.
-Dinner parties raise your bonds with everyone by 50. They are available at the
start of Chapter 2.
-Banquets raise your bonds with everyone by 90. They are available at the start
of Chapter 3.
-Moon viewings raise your bonds with one ally by 150. They are available at the
start of Chapter 4.

The cost of the moon viewing is fixed at 3000 gems, but the cost of the other
parties will increase as you recruit more characters.

There are three levels of bonds between allies, which are indicated by colors
that change from red to yellow to green as they grow stronger. Parties can only
raise bonds to the threshold between each level; to raise a bond to the next
level, you can either put characters on a team and bring them into battle
together, or complete a mission for an ally. Successful completion of a mission
will raise the characters' bond by 80, but failure will lower their bond by 40.
Be careful not to accept a mission unless you're sure that you can complete it.

As your allies learn the extent of your capabilities, you'll have to try harder
to impress them. This means that characters will give more challenging missions
as their bonds with your team members grow stronger. The difficulty of the
missions your allies offer, however, is based on their bonds with your active
character. Use this to your advantage to easily strengthen bonds that are
nearly maximized.

Characters with maximized bonds will perform support attacks for each other
more frequently, and will sometimes give each other power-ups - Double Attack,
Double Defense, or Double Speed - when they do. On occasion, they will also
give each other weapons after a battle. It takes time to develop strong bonds
between allies, but it's worth it in the long run.

3. Time Gate
Step into this glowing gateway to select a battle to fight. You can also access
it through the menu.

C. On the Battlefield
After selecting and equipping your team members and deciding which missions to
accept, you'll be ready to do battle. Look at the map in the upper right corner
of your screen, and you'll notice several colors. The blue and red circles
respectively represent allied and enemy units. Officers will be represented by
circles with a black border, and siege weapons will be represented by squares.
Some battles will also include a third force, whose units will be yellow in
color and may be friendly or hostile to both sides. Yellow flashes on the map
indicate where skirmishes are taking place, and green radar blips denote
objectives that you must complete to turn the tide of the battle. If you lose
track of your own position on the battlefield, all you need to do is find the
green arrow.

With a little effort, you should be able to defeat several hundred enemies in
each battle, which will earn your characters experience, skill proficiency, and
weapon compatibility. To ensure that your characters become more powerful at
similar rates, make sure that everyone on your team gets a chance to fight both
peons and officers. In addition to being worth more experience than peons,
officers drop EXP scrolls and weapons for your characters, so make it a
priority to defeat them when you meet them.

In most battles, you can achieve victory by either defeating the enemy
commander or reaching the escape point. The victory conditions will sometimes
change in the middle of the battle, so pay careful attention to the messages.

You can lose a battle in one of three ways: by running out of time, dying, or
losing your commander. Running out of time is rarely a problem, but the latter
two are real risks on higher difficulty settings. Your team members recover
life and musou when they're inactive, so if one of your characters is severely
injured, change your active character and give the wounded one a chance to
recover. Commanders range from very easy to very hard to protect, so pay close
attention to their position and movements on the battlefield and do your best
to keep them out of harm's way. If a message that your commander is in trouble
or on the verge of defeat appears, drop whatever you're doing and rush to his
or her aid. By the way, a different officer will assume the role of commander
if you include the commander in your team, so don't expect an easy escape from
your responsibility.

If you win the battle, you will return to camp after earning gems, crystals,
growth points, weapons, items, and possibly lottery tickets, which can be
exchanged for ten random weapons. If you lose the battle, you will return to
the main menu.

D. New Features
Warriors Orochi 3 Ultimate includes some features that set it apart from the
original game. Taking advantage of these new features will allow you to get the
most out of the game and raise your characters to unbelievable levels of power.

Changing your battle style will call forth your teammates to fight alongside
you. While they are on the field, they will be under AI control and can perform
double or even triple musou attacks with you if you're standing close together
with full musou gauges. You can dismiss your teammates at any time, and they
will automatically retreat to recover if they run out of life.

Switching characters after pressing T can trigger Triple Rushes, which allow
you to extend a combo and potentially even continue it indefinitely. Performing
a Triple Rush in the right order with certain teams of characters will allow
them to execute a special attack.

On rare occasions, defeated enemies will drop Scrolls of Enlightenment, which
look like stacks of gold bullion. Picking one up will cause all enemies you
defeat for the next 20 seconds to drop scrolls worth 300 EXP, which will be
automatically drawn to your active character.

Spending 100,000 gems before a battle will activate a battlefield bonus, which
increases the drop rate of Scrolls of Enlightenment and allows you to find
weapons with compatibility bonuses to attack that are much higher than normal.
Such weapons are even more powerful than big star weapons, so save up for a
battlefield bonus when you can form a team of characters who need them.

In addition to the big star weapons and the enhanced weapons you can obtain
through battlefield bonuses, it is possible to obtain 5-star weapons. These are
unique to each character and can be obtained as rewards for fulfilling specific
conditions in Story Mode, or crafted by the blacksmith with materials acquired
in one of the new modes. The mystic weapons can be obtained in Story Mode and
have the same maximum compatibility bonus to attack as the 4-star weapons
(+18), whereas the ultimate weapons can be crafted in Gauntlet Mode and have a
maximum compatibility bonus of +99.

The level cap for characters has been raised from 99 to 100. Upon reaching
Level 100, characters gain additional item slots (up to a maximum of six) and
can be given a promotion. Promoted characters revert to Level 1, but they gain
a second skill and will thereafter earn upgrade stones each time they level up,
which can be spent to raise a stat of your choice by 2 points (up to a maximum
of 999 Life, Attack, Defense, and Musou and 180 Speed). Each character can be
promoted up to nine times, and each promotion after the third one will confer
additional benefits:

-The 4th promotion gives a bonus to Speed.
-The 5th promotion gives a bonus to growth point earnings.
-The 6th, 7th, 8th, and 9th promotions give cumulative bonuses to gem earnings.

Finally, there are two new modes in the game - Gauntlet Mode and Duel Mode -
which will be discussed in later sections.

E. Helpful Hints
When building your team, try to include characters with complementary types and
skills and strong bonds.

You can only have one pair of stirrups equipped at a time, and every character
on your team will benefit from it. In two-player games, each player can equip a
different pair of stirrups.

If you have a mount in battle, a green circle will indicate its position on the
map.

Capturing an enemy base will turn it into an allied base. This is generally a
good thing, but if you're trying to maximize your K.O. count, consider leaving
a few bases under enemy control.

Some enemy bases cannot be captured. Stay close to them and slaughter peons if
you're in need of experience, proficiency, or compatibility.

In two-player games, the second player's position on the map will be indicated
by a red arrow, and a red circle will indicate the position of the second
player's mount.

Look for new allies to talk to in the camp after each battle. If you're looking
at the map, their positions will be indicated by yellow circles.

Some of the sidequest battles will only be playable when the bonds between two
or three characters have been built up to the yellow level. Host parties and
bring these characters into battle together to raise their bonds rapidly - if
your camp has reached its largest size, two moon viewings and one battle as a
team will do it.

Weapons cannot be transferred between characters. Even if the characters have
identical weapons, they can only use the ones that they find or purchase.

Combos build up the TTA gauge. Even weak attackers can make themselves useful
in battle by helping your team save up for a TTA.

Use TTAs to defeat enemies whenever possible. Peons will always drop gems when
defeated this way, and officers have a chance of dropping crystals.

Characters need 800 experience to advance from Level 1 to Level 2. The
experience requirement increases with each level, peaking at 5000 experience to
reach Levels 22-100.

Choose at least one character to work with until he or she has received all
possible promotions. The benefits of promoting the character will make the
investment of time and effort well worth it.

You can accumulate up to 999,999 growth points, each of which can be converted
into one experience point for a character of your choice. Spend them as you
earn them to avoid letting them go to waste.

You'll earn better weapons and items by completing battles on higher difficulty
settings. If you want great rewards, take great risks.

All characters under AI control will have higher life on higher difficulty
settings. It sounds counterintuitive, but you can increase your commander's
lasting power in battle by turning up the difficulty.

As a general rule, characters will be ready for Hard mode around Level 20 and
Chaos mode around Level 50. Other factors, such as weapon and item quality and
your own skill, may allow you to complete more difficult battles with lower-
level characters.
-------------------------------------------------------------------------------
V. Walkthroughs
V. Battle Walkthroughs
All of the following walkthroughs were written on Hard and Chaos modes.

A. Story Mode - Prologue
Upon beginning a new game and watching the opening movie, you will be thrust
into the initial battle.

Difficulty: *
Recommended Team: Ma Chao, Sima Zhao, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Victory Conditions: Defeat Hydra.
Defeat Conditions: Your character is defeated.

The last members of the Resistance are determined not to go gentle into that
good night. Help them rage against the dying of the light by heading north and
cutting down Keelback, which will open the 1st Guardpost. A wall of fire will
stop you in your tracks, but you can circumvent it by turning left and jumping
off the cliff. Avoid the flaming breath of the Hydra's heads as you do battle
with Copperhead, then follow the path to reach Bushmaster. Defeating him will
open the 2nd Guardpost, and you'll find Gyuki waiting on the other side. Greet
him with your blade, and watch for flaming circles to avoid being hit by the
Hydra's fireballs. Man the ballista and open fire on the Hydra, which will blow
your siege weapon to smithereens in short order. You can find another one by
following the path to the east and eliminating Urutu to open the 3rd Guardpost.
Defeat Hooknose and Patchnose at the top of the cliff, then loop around to the
east, south, and west. Beat down Boomslang, then slice up Sidewinder to open
the 4th Guardpost and capture the other ballista. It won't do any more damage
to the Hydra than the first one, but fire away all the same.

Once the second ballista has been destroyed, the Resistance will realize that
they have no way of harming the Hydra and Sima Zhao will order a full retreat.
Kiyomori Taira will appear by the east central base and taunt you; you can
fight him if you want, but he'll return with full life a few seconds later no
matter how many times you beat him. The better option is to follow the outer
path to the northwest corner, cleaving through Diamondback and any other
officers who get in your way. Defeating Yellowbelly will open the 5th
Guardpost, and Da Ji will appear to stop you from escaping. Don't be
frightened, because as soon as you pass through the guardpost, you'll be
spirited away to victory.

This battle becomes available to replay once you view any of the endings.

B. Story Mode - Chapter 1
This chapter focuses on the Resistance's efforts to understand the threat of
the Hydra and recruit new members.

1. Story Battles
a. Battle of Yiling
Difficulty: *
Recommended Team: Ma Chao, Sima Zhao, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Ma Chao, Ma Dai, Kaguya
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira.
Defeat Conditions: Either Ma Chao or Ma Dai is defeated.

Kiyomori Taira has turned the Takeda cavalry against Ma Dai and Pang De. To
help them out, follow the path to the east and south and cut your way through
Keelback. When you cross the bridge into the garrison, Kiyomori will summon
Kunoichi and her ninja minions to attack you. Defeat them to open the gates,
then proceed south and deal with Masatsugu Tsuchiya and his cavalry. Continue
south, then turn west and dispatch Masateru Sanada and Masakage Yamagata to
save Ma Dai. Masatane Hara, Masatoyo Naito, and Morion will advance on you;
defeat all three and stop Nobutoyo Takeda and his cavalry when they charge.
Cross the river to reach the north bank and defeat Mamushi, Tangleweb,
Yellowbelly, and Coltan, then break the charge of Nobukado Takeda and his
cavalry.

Huang Zhong should be slain as you mop up the enemy officers on the north bank,
and the gate to the Stone Sentinel Maze will open. Follow the path through the
maze, taking lefts when it branches and cutting your way through Cottonmouth,
Nobufusa Baba, and Nobukimi Anayama as you proceed. A brainwashed Yukimura
Sanada will attack you in the courtyard; beat him into submission to open the
gate. Follow the path to the west and north, mowing down the hordes of peons
and Morinobu Nishina as you go, then defeat Kiyomori to finish the battle.

b. Battle of Yiling - Redux
Difficulty: **
Recommended Team: Pang De, Ma Chao, Kaguya
Mission Givers: Ma Chao, Ma Dai, Pang De, Kaguya
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira.
Defeat Conditions: Either Ma Chao or Ma Dai is defeated.

You start much closer to the front lines in this version of the battle.
Immediately go west and defeat Masakage Yamagata, Masateru Sanada, and
Masatsugu Tsuchiya to save Ma Dai, then continue west and subdue Nobutoyo
Takeda before he charges. You should also fight off Morion, Masatoyo Naito, and
Masatane Hara as they come for you. Next, Kiyomori Taira will summon Kunoichi,
who will appear in the eastern garrison and make a beeline for Ma Dai.
Intercept and dispatch her, then follow the path to the east and north. The
catapult will soon appear near the northeast base; continue on your way and
clear out Keelback and Redback to secure a route for it. As it moves in front
of the Stone Sentinel Maze, head southwest and empty Mamushi's garrison, then
eliminate Yellowbelly, Tangleweb, and Coltan and defeat Nobukado Takeda and his
charging cavalry.

Your allies should now be assembling in front of the Stone Sentinel Maze.
Return to the catapult and lob two boulders at the gate to smash it open.
Follow the path through the maze, taking lefts when it branches and cutting
your way through Cottonmouth and Nobufusa Baba as you proceed. When you reach
the courtyard, defeat Nobukimi Anayama and Yukimura Sanada to save Huang Zhong
and open the gate. Follow the path to the west and north, mowing down the
hordes of peons and Morinobu Nishina as you go, then defeat Kiyomori to finish
the battle.

c. Battle of Ueda Castle
Difficulty: *
Recommended Team: Sima Zhao, Zhang Liao, Sakon Shima
Mission Givers: Zhuge Dan, Wang Yuanji, Taishi Ci, Sima Zhao, Zhang Liao, Sakon
Shima
Victory Conditions: Any one of Zhuge Dan, Taishi Ci, or Wang Yuanji is
defeated.
Defeat Conditions: Defeat Dong Zhuo and Yuan Shao.

You're up against two enemy forces in this battle. They'll fight each other as
well as you, so use that to your advantage if you need to distract an officer.
From your starting position, head west and north to reach the center of the
battlefield. Defeat Xu Rong and Sheetweaver if you have a chance; if not,
ignore them for now and defeat Hu Zhen and Bloodleg as you advance north. When
you reach the residential area, wipe out Zhang Ji, Niu Fu, Fan Chou, and Dong
Yue to weaken Dong Zhuo's army, then rendezvous with Wang Yuanji in the
northwest. Clear out any officers around her, and the two feuding warlords will
appear in the northeast and southwest. While Wang Yuanji serves as a decoy and
distracts Dong Zhuo's forces, you should head south and meet Yuan Shao's army
head-on. Beat back his officers as they confront you, then defeat Yuan Shao and
the honey-tongued Hammerjaw to eliminate one threat.

At this point, Wang Yuanji should be in the center of the battlefield. Hurry
over there and protect her from Zhong Hui and Guo Si, who will appear near Dong
Zhuo's camp and charge her. Dong Zhuo and Dong Min will strike out; let your
allies keep them occupied while you wipe out Huche'er, Zang Ba, Li Su, and Hu
Feng to secure the north. With all other threats eliminated, you can dispose of
Dong Zhuo at your leisure.

d. Battle of Dongkou
Difficulty: *
Recommended Team: Hanbei Takenaka, Xu Huang, Deng Ai
Mission Givers: Kanbei Kuroda, Hanbei Takenaka, Deng Ai, Xu Huang
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Either Kanbei Kuroda or Hanbei Takenaka is defeated.

Jia Xu believes that you're working with the demons. To disabuse him of this
notion, follow the path to the south and make sure that Deng Ai reaches the top
of the cliff safely. After he launches his boulder attack, leap down and finish
off the demoralized forces of Su Fei and Chen Wu. Ginchiyo Tachibana will
advance on your army. Cut down Xu Sheng and Dong Heng as you proceed west, then
continue on and meet Cao Xiu, Jiang Ji, and Ginchiyo Tachibana in battle. After
dealing with all three of them, head southwest and defeat Huang Gai, then make
a quick jaunt west to crush Song Xian, Sun Shao, and Xue Ti. Demon army
reinforcements will appear on the north and south banks of the river, and Jia
Xu and Himiko will set sail for the north bank. Head northeast and keep
yourself occupied by playing with Harvestman and Spinyback. By the time you're
done with them, Jia Xu's voyage should be over, and Hanbei Takenaka will
approach him. Clear out any peons around Hanbei, then proceed east and stop
Sidewinder, Botryogen, Levyne, and Galena from causing too much chaos in the
east. Himiko should be marching north now; intercept and defeat her along with
any nearby officers, then return to Hanbei's side and make sure that he has a
clear path to Jia Xu. Hanbei will convince him to join your cause, which will
trigger the appearance of an irritated Da Ji and several demon officers in the
northwest. Da Ji will go straight for Kanbei Kuroda; after wiping out her
subordinates, defeat her to seize victory.

e. Battle of Shouchun
Difficulty: **
Recommended Team: Sima Zhao, Wang Yuanji, Kaguya
Mission Givers: Zhang Liao, Taigong Wang, Yoshitsune Minamoto, Masanori
Fukushima, Zhuge Dan, Sima Zhao, Wang Yuanji
Victory Conditions: Defeat Shuten Doji.
Defeat Conditions: Any one of Taigong Wang, Yoshitsune Minamoto or Masanori
Fukushima is defeated.

This battle is short, but relatively intense. Your first order of business is
to help your allies, who are fighting Shuten Doji in the north. Defeat Keelback
by the bridge, then head northeast and mow down peons until you reach Shuten
Doji. Wail on him until he retreats into Shouchun Castle, which you can enter
through the north gate. Beat down Bushmaster, Lancehead, Sidewinder, Urutu,
Yellowbelly, and the Lieutenants before entering the inner chamber, which will
trigger Diamondback's trap. He'll lock you inside and set the castle on fire,
sapping your team's life. Cycle through characters as you wait for Taigong Wang
to open the doors, which will make Diamondback panic and flee. Several demon
generals will appear in the garrisons, and Shuten Doji will reappear in the
north. Head to the castle's east gate, eliminate Coachwhip and Mamushi, then
exit through the west gate and proceed towards Shuten Doji. Any officers or
Lieutenants you don't cut down as you proceed will fight alongside the oni, so
be ready for a great big brawl before this battle ends.

f. Battle of Nagashino
Difficulty: **
Recommended Team: Ma Chao, Kunoichi, Kaguya
Mission Givers: Ma Chao, Ma Dai, Kunoichi, Hideyoshi Toyotomi, Zhou Tai
Victory Conditions: Defeat Masamune Date.
Defeat Conditions: Either Hideyoshi Toyotomi or Kunoichi is defeated.

Sun Wukong is stirring up trouble for Hideyoshi. Give the mortal monkey a hand
by heading north for Stripeleg, then east for Travertine. Guo Huai will charge
you once those two have fallen; attack him until Sun Wukong orders him to pull
back. He will continually reappear in the southwest and charge you until Sun
Wukong is defeated. Fend off his attacks as you proceed east and north and cut
down Hognose and Boomslang. Sun Wukong will stop your progress by closing the
eastern guardpost, so go west instead and clear the garrison of Massicot and
Hammerjaw to open a new path. Head northeast and save Hideyoshi Toyotomi from
Orbweaver and Yoshiaki Mogami, then go southwest and face Sun Wukong in the
garrison. He'll create two clones to help him; knock some sense into all three
monkeys, then wail on Guo Huai until he defects. Follow the northernmost path
to the west, beating down Kojiro Katakura and breaking the spell on Ranmaru
Mori as you go. Continue to the west and south, and the Date riflemen will fire
on your army, reducing their morale. Yukimura Sanada will also appear by the
gates to Masamune's main camp. Strike down Hidemune Date and Tsunenaga Hasakura
as you approach it, then beat on Yukimura until he breaks free of the spell.
The gates to Masamune Date's camp will then open, allowing you to make quick
work of him.

g. Battle of Nagashino - Redux
Difficulty: ***
Recommended Team: Zhou Tai, Sun Shangxiang, Pang De
Mission Givers: Ma Chao, Ma Dai, Kunoichi, Hideyoshi Toyotomi, Zhou Tai
Victory Conditions: Defeat Masamune Date.
Defeat Conditions: Either Hideyoshi Toyotomi or Kunoichi is defeated.

This battle is very similar to the original version, save for some aid from
Lianshi. Around the time you meet Guo Huai, she'll defect and make her way to
Hideyoshi Toyotomi's side. Defeat Sun Wukong and his clones before going to
help Lianshi save Hideyoshi. Follow the northernmost path to reach the enemy's
main camp, strike down Hidemune Date, and crush Tsunenaga Hasakura and Yukimura
Sanada while the riflemen are confused by Lianshi's sudden appearance. Aside
from these differences, you can use the same strategy you did in the original
battle to seize victory.

h. Battle of Odawara Castle
Difficulty: **
Recommended Team: Ginchiyo Tachibana, Huang Gai, Kaguya
Mission Givers: Hanbei Takenaka, Kai, Sun Shangxiang, Ding Feng, Xiaoqiao,
Kaguya, Huang Gai, Jia Xu, Ginchiyo Tachibana
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira.
Defeat Conditions: Kai is defeated.

The demon army is attacking the Hojo clan's home. Help them liberate it by
jaunting east from your starting position to defeat Ytterbite, then continuing
east and smashing Botryogen to open the garrison. Head northeast and squash
Dodomeki to breach Odawara's south gate. Pass through it and help Kai fight off
Copperhead, Cottonmouth, Wishbone, and Suntiger, which will take a lot of
pressure off of her. Around this time, Da Ji will seize Odawara Castle's keep
and Musashi Miyamoto will be killed. Proceed north for Keelback, then head west
and cut down Morion and Coltan to gain access to the keep. Defeat Redback on
the first floor, then ascend to the second floor and take out Levyne and Da Ji
to recapture the keep. As Kai takes refuge inside, you should head south and
sweep around to the west and north, wiping out Leaflitter, Spinyback, Bloodleg,
Goldenrod, Harvestman, and Tangleweb as you encounter them.

Once the grounds around the keep are clear, proceed west to meet Yoshihiro
Shimazu and stop his advance. Follow the path west and north, rip Sheetweaver
apart, and proceed north to face Bushmaster. Keiji Maeda will also appear to
confront you; after taking care of him, beat down Kiyomori Taira to break the
siege and finish the battle.

i. Battle of Odawara Castle - Redux
Difficulty: ***
Recommended Team: Kai, Sun Shangxiang, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Hanbei Takenaka, Kai, Sun Shangxiang, Ding Feng, Musashi
Miyamoto, Xiaoqiao, Kaguya, Huang Gai, Jia Xu, Ginchiyo Tachibana
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira.
Defeat Conditions: Ujinaga Narita is defeated.

This battle is very similar to the original version, and the same strategy will
carry you through the first part of it. Musashi Miyamoto, however, will not die
after you save Ujinaga Narita; help him out by heading south after defeating
Keelback and then looping around to the west and north. Cut down Leaflitter and
Bloodleg, then Goldenrod, Tangleweb, and Harvestman to rescue Musashi. Da Ji
will become enraged and charge Ujinaga Narita; defeat her as soon as she steps
out of the keep, along with any enemy officers that your allies don't deal with
first. Once Ujinaga Narita is safely inside the keep, proceed to the west and
south to intercept Yoshihiro Shimazu, then finish the battle as outlined above.

2. Sidequest Battles
a. Breakthrough at Yiling
Difficulty: **
Recommended Team: Ma Chao, Ma Dai, Xu Shu
Mission Givers: Ma Chao, Ma Dai, Huang Zhong, Xu Shu
Victory Conditions: Ensure Ma Chao reaches the escape point.
Defeat Conditions: Ma Chao is defeated.

The demon army has Ma Chao surrounded, but with a little help from you, he'll
make it out alive. Start by breaking through Diamondback and Goldenrod, then
snap Wishbone and Massicot to open the western gates of the Stone Sentinel
Maze. Wallop Coachwhip, Boomslang, and Stripeleg in the courtyard, then stop
Patchnose, Hooknose, and Keelback when they appear in the northwest to pursue
you. Work your way through the maze until you reach the eastern gate, which you
can open by cutting down Hognose, Levyne, and Kornerupine when they ambush you.
After escaping the maze, clear Orbweaver, Suntiger, Travertine, and Bismuth
from the garrisons and the surrounding area, then follow Ma Chao to the east.
Sidewinder and several other generic enemy officers will arrive in the west,
and Ma Dai will move to engage them. You can assist him if you choose, and he
may need the assistance when Morion, Ytterbite, and Coltan advance on him.
Meanwhile, Ma Chao will be fighting Spinyback and Harvestman, and he should
just about be finished with them by the time you and Ma Dai have wiped out the
pursuing officers. Hurry to Ma Chao's side and help him finish his fight so he
can continue advancing. He'll be attacked by Lancehead, Mamushi, Dodomeki, and
Gyuki as he approaches the escape point, but once you're done beating them
down, he's free to go.

b. Battle of Tetorigawa
Difficulty: **
Recommended Team: Ma Chao, Ma Dai, Kaguya
Mission Givers: Pang De, Ma Chao
Victory Conditions: Find a siege weapon.
Defeat Conditions: Either Pang De or Ma Chao is defeated.

Pang De and Ma Chao need a wheeled catapult to save Huang Zhong. Stay close to
them as you head west and crush Coachwhip to capture the ballistae, which will
make quick work of his troops. Next, head south for Urutu, and you'll see an
event in which catapults begin opening fire on your allies. Continue south and
east, carving up Bushmaster and Yellowbelly and blocking to avoid taking damage
from the arbalests. Copperhead's defeat will stop them, after which you should
swim to the south bank of the river and take out Hognose to stop the catapults.
Continue east until Gyuki closes the gate, then turn north and pummel Patchnose
in the garrison. This will allow the engineers to build a catapult, which can
demolish the gate in two shots. Devastate Gyuki as well, watching out for siege
weapon fire as you fight him, then defeat Bushmaster in the southeast garrison
to capture some more ballistae. Exit to the west, climb the hill, and beat up
Hooknose to stop the siege weapons from firing on your allies. Continue west,
and Dodomeki will ambush you. Defeat him along with Leaflitter and Sidewinder,
then brutalize Bismuth to access the southwest garrison. Clear out Orbweaver
and Goldenrod, avoiding the fiery attacks of the juggernauts as you do, then
climb inside one of them and take it up the northern path to reach Diamondback.
With an indestructible siege weapon at your disposal, he won't stand a chance
against you.

Clearing this battle will unlock the Battle of Yiling - Redux.

c. Battle of Nanjun
Difficulty: ***
Recommended Team: Xiahou Ba, Magoichi Saika, Sun Quan
Mission Givers: Xiahou Yuan, Xiahou Ba, Magoichi Saika
Victory Conditions: Defeat Sun Wukong.
Defeat Conditions: Xiahou Yuan is defeated.

Xiahou Ba needs your help to rescue his father. Accompany him along the path to
the west and break Stripeleg, then continue west to find Xiahou Yuan and help
him fight off Gyuki, Hooknose, and Travertine. A Handmaiden will appear in the
garrison; you'll have to keep her alive to win the battle. She'll also ask you
to free her sister, at which point the two garrisons to your north will open
their gates. Make your way to the eastern one and beat down Bushmaster, then
loop around to the west for Keelback, Leaflitter, Urutu, and Copperhead. Cross
the river to the east; Bismuth will appear in the west to attack the Handmaiden
in the garrison, but Magoichi's riflemen will distract him. Defeat Patchnose
and Bloodleg in the east garrison, then follow the path to the north and west
and clear Hognose, Boomslang, and Dodomeki from the northernmost garrison to
free the Handmaiden's sister. She, too, must be protected, though she's not
likely to face any danger for the rest of the battle. Sun Wukong will charge
the southern garrison as you proceed west; defeat Nosean to open the gates to
the enemy camp, then exit to the south and defeat Orbweaver, Redback, and
Bismuth (if your allies haven't done so already) as you chase after Sun Wukong.
Cut him down, and victory is yours.

d. Breakthrough at Chibi
Difficulty: ****
Recommended Team: Cao Ren, Xiahou Ba, Katsuie Shibata
Mission Givers: Cao Ren, Xiahou Ba, Katsuie Shibata
Victory Conditions: Defeat Guan Yu and Sun Quan.
Defeat Conditions: Any one of Cao Ren, Xiahou Ba or Katsuie Shibata is
defeated.

This battle is harder than it looks at first glance, but a fast mount or a fast
team member will make it much easier. Start by slicing apart Sheetweaver, then
head to the southern bank, capture the two bases, and drive off all of the
enemy officers except Sun Quan. Let Katsuie Shibata handle him while you return
to the boats and work your way east to Guan Yu, taking care of Liao Hua and
Leaflitter as you go. Kiyomori Taira, Sun Wukong, and several other enemy
officers will appear once Guan Yu and Sun Quan are defeated, and Patchnose will
collapse the bridge to the southern shore. For now, ignore Sun Wukong and head
west for Cheng Yin, then defeat Gyuki and Yang Qiu when they arrive to lure out
Hooknose and boost Katsuie's morale. Head north and crush Levyne to stop the
demon army from launching its ships. Sun Wukong will create three phantom
doubles and send them to attack you. Beat them back along with any other nearby
officers, then cross over to the northern bank. Follow the shoreline west to
regroup with Katsuie and help him fight off the attacking officers, then double
back to the east and cut through Guan Xing, Spinyback, and Mamushi to reach the
escape point. Guan Yu and Sun Quan will reappear to block it off, but you
should have little trouble handling them before Kiyomori and Sun Wukong catch
up to you.

e. Battle of Mt. Niutou
Difficulty: *****
Recommended Team: Bao Sanniang, Cai Wenji, Ayane
Mission Givers: Nene, Bao Sanniang, Daqiao, Himiko
Victory Conditions: Find Guan Suo.
Defeat Conditions: Either Nene or Bao Sanniang is defeated.

Bao Sanniang is searching for her missing husband. She thinks he's in one of
the eight garrisons, and you can decide which ones you want to search in which
order. I recommend going north for Kornerupine and Ytterbite, then east for
Orbweaver and Galena. Continue east and dispatch Suntiger and Cao Ren when you
reach the next garrison, then turn south and deal with Bismuth and Xiahou Ba.
Guan Yu will appear in the northeast; smack him around to make Guan Suo appear
by the central northern garrison. All of the garrisons' gates will open, and
Sun Wukong will charge you. Defeat him to win the battle.

f. Invasion of Mikatagahara
Difficulty: **********
Recommended Team: Kiyomori Taira, Keiji Maeda, Masamune Date
Mission Givers: Kiyomori Taira, Keiji Maeda, Masamune Date
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Kiyomori Taira is defeated.

Keiji Maeda and Masamune Date long for the days when Orochi walked the land,
and Kiyomori Taira might be able to accommodate them. To help him, head east
and take out Jia Kui, Hao Zhao, and Yu Jin to break through the garrison. Keiji
and Kiyomori take the western path to the south while Masamune takes the one in
the west; you can follow whichever path you want, but it's better to stay on
Kiyomori's path until you've fought off Guo Huai's ambush troops. After doing
so, continue pressing south and crushing any enemies in your way. The southern
garrison's gates will open once you've defeated all of the officers outside,
but instead of Hideyoshi Toyotomi, you'll find Ranmaru Mori, Nobumori Sakuma,
Shigemasa Nakagawa, and Koroku Hachisuka inside. Defeat Ranmaru to open the
gates, then chase down Hideyoshi as he flees toward the escape point in the
east. You'll have to overcome Wang Yi and Wen Yang to get past the garrison,
and Kiyomori should master his mind-control sorcery around the time you catch
up to Hideyoshi, and a Date rifle squad will appear to stop him from escaping.
Seize the opportunity to send him limping off the battlefield.

g. Breakthrough at Mikatagahara
Difficulty: **
Recommended Team: Guo Huai, Ranmaru Mori, Hideyoshi Toyotomi
Mission Givers: Guo Huai, Ranmaru Mori, Hideyoshi Toyotomi, Wang Yi
Victory Conditions: Ensure Guo Huai, Ranmaru Mori and Hideyoshi Toyotomi reach
the escape point.
Defeat Conditions: Any one of Guo Huai, Ranmaru Mori, Hideyoshi Toyotomi or
Wang Yi is defeated.

Kiyomori Taira's army is trying to stop Guo Huai, Ranmaru Mori, and Hideyoshi
Toyotomi from reaching Nagashino. Guide them to victory by following them north
to rendezvous with Wang Yi, cutting down Orbweaver, Patchnose, and any other
enemy officers who follow you. You'll receive a report of an allied officer
fighting in the northwest; get past Keiji Maeda in the garrison and hurry to
Huang Quan's side to save him from Kojuro Katakura, then defeat Tsunenaga
Hasekura and Hognose to assist Liu Zhang and Dong He. Kiyomori Taira will
appear by the escape point in the northeast; charge east through Masamune Date
and Wen Yang to reach him, then pound him into submission and make good your
escape.

h. Struggle for Ueda Castle
Difficulty: **
Recommended Team: Wang Yuanji, Taigong Wang, Ma Dai
Mission Givers: Wang Yuanji, Kaguya, Ginchiyo Tachibana, Hanbei Takenaka
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Either Wang Yuanji or Kaguya is defeated.

An unknown enemy has captured Ueda Castle. Take back what's rightfully yours by
heading south and crushing Cottonmouth, then continuing west and eliminating
Ytterbite. Don't worry about the third party forces; for now, they're friendly
to you. Kaguya will notice that the doors to the castle are sealed with magic,
but the enemy army will soon open them to launch an all-out attack. Fight back
until they flee, at which point the third party forces will turn against you.
Race around the battlefield defeating them and helping your allies as needed,
and Kaguya will detect the presence of a space-time warp in the middle of the
battlefield. Hurry over there to trigger a cutscene in which Seimei Abe will
appear, after which Yuan Shao's main army will arrive. Seimei Abe will summon
shikigami, which will help you fight off Bloodleg, Huntsman, Sidewinder, Uturu,
and Sheetweaver if you stay close to them. Once things in the center settle
down, head east to scatter Leaflitter and stop Yan Liang's assault, then turn
south and dispatch Nosean and Wen Chou as you attack Yuan Shao from the north.
Even with humans and demons protecting him together, he'll fall quickly.

i. Invasion of Shouchun
Difficulty: *********
Recommended Team: Shuten Doji, Gyuki, Dodomeki
Mission Givers: Shuten Doji, Dodomeki, Gyuki
Victory Conditions: Defeat Cao Ren.
Defeat Conditions: Either Diamondback or Shuten Doji is defeated.

Orochi's minions are trying to help Shuten Doji remember his past. You can help
them jog his memory by flushing Wang Zhong out of the garrison as you advance
south, then following your allies west and south until the Wei officers begin
to converge on them. Pick a place to make a stand and cut them down as they
come; any of the nearby garrisons are good locations. Diamondback will soon
face an attack in the southwest, so rush to his side and defeat Xiahou Ba, Cai
Wenji, and any nearby generic officers to save him. Follow him to the northeast
to meet Cao Ren, Zhang Cheng, Yang Xiu, and Chen Zao as they charge. Pulverize
them all, and victory is yours.

j. Rescue at Taoshui
Difficulty: **
Recommended Team: Sun Shangxiang, Huang Gai, Zhou Tai
Mission Givers: Sun Shangxiang, Zhou Tai, Ding Feng, Kai
Victory Conditions: Defeat Lianshi.
Defeat Conditions: Any one of Sun Shangxiang, Xu Sheng, Song Qian, or Su Fei is
defeated.

Your allies can be killed quickly in this battle, so make sure you get off to a
fast start. Jump off the cliff and head east, then defeat Keelback to save Xu
Sheng. Continue to the east and dispatch Urutu to save Song Qian, then press on
and squash Sidewinder to save Su Fei. Spinyback, Tangleweb, and Leaflitter will
appear in the northeast; swim across the river and meet them all as they
advance. Swim back to the south bank and defeat Yellowbelly, then follow the
elevated path by Song Qian's garrison, pummel Patchnose, and climb the ladder.
Reinforcements will appear; head west, crush Copperhead, and cross the bridge.
Proceed south, maul Massicot, then turn west and approach Lianshi. She'll throw
caution to the winds and charge you as you close in; defeat Hooknose and her to
seize victory.

Clearing this battle will unlock the Battle of Nagashino - Redux.

k. Counterattack at Nagashino
Difficulty: **
Recommended Team: Zhou Tai, Xu Huang, Huang Gai
Mission Givers: Zhou Tai, Xu Huang, Huang Gai, Guo Huai, Ranmaru Mori, Ma Chao,
Ma Dai, Kunoichi, Hideyoshi Toyotomi
Victory Conditions: Defeat Masamune Date.
Defeat Conditions: Either Guo Huai or Ranmaru Mori is defeated.

The former puppets are rebelling against their former master with the help of
their allies, and you'll have to be quick to aid them. As soon as the battle
starts, hurry north and west, then maul Massicot to open the garrison in which
Guo Huai is trapped and strike down Stripeleg and the Sun Wukong clone to save
him. Cut your way through Masakage Rusu and Patchnose and avoid the attacks of
the the rifle squad as you make your way to Ranmaru Mori, then fight your way
through Yukimura Sanada to reach another Sun Wukong clone and save Ranmaru.
Hurry to Guo Huai's side and help him in his fight with Tsunenaga Hasekura,
then rush north to dispatch Hidemune Date and the last Sun Wukong clone.
Yukimura will have reappeared by now; pummel him into sensibility to open the
gates to the Date army's main camp. You can then run around the battlefield and
mop up the remaining enemy officers, or go straight for Masamune Date if you're
ready to call it a day.

l. Rescue at Dongkou
Difficulty: **
Recommended Team: Yoshihiro Shimazu, Sun Shangxiang, Kai
Mission Givers: Yoshihiro Shimazu, Kai, Sun Shangxiang
Victory Conditions: Rescue Munenori Yagyu and Shigekata Togo.
Defeat Conditions: Either Munenori Yagyu or Shigekata Togo is defeated.

Save the reinforcements, and you save Musashi Miyamoto. To make sure the rescue
mission is a success, head east and help Muneyori Yagyu fight off Leaflitter,
Bloodleg, and Sheetweaver. Follow him east past Hammerjaw and Bismuth, then
head south until Gyuki triggers a landslide. Climb up the cliff and defeat him
to stop it, then go defeat Redback and in the west and proceed southwest for
Massicot. Dodomeki will attack with fireballs from the top of the cliff, and
enemy reinforcements will appear in the west. Cut down Nosean as you make your
way to the top of the cliff, where you can defeat Dodomeki and stop the
fireballs. Help your allies overcome Lancehead if necessary, then follow them
south to the docks. Diamondback, Morion, Ytterbite, and Coltan will ambush you;
beat them all back and board the boat. Himiko will appear by the eastern docks
with Galena and Botryogen and set sail in a boat of her own. When you reach the
south bank, clear out any officers around Shigekata Togo, then intercept Himiko
and her friends when they charge you. Drive her off, and victory is yours.

Clearing this battle will unlock the Battle of Odawara Castle - Redux.

m. Retreat from Mt. Niutou
Difficulty: ***
Recommended Team: Taishi Ci, Kaguya, Nagamasa Azai
Mission Givers: Lu Meng, Taishi Ci, Nagamasa Azai
Victory Conditions: Rescue Lu Meng.
Defeat Conditions: Either Lu Meng or Taishi Ci is defeated.

The demon army has Lu Meng surrounded! Help him break through by heading south,
crossing the bridge, and striking down Stripeleg. Continue east for Harvestman;
Kotaro Fuma will appear in the northeast and stop Lu Meng's progress by
destroying the northeastern bridge. Continue east, then turn south and follow
the path through Huntsman's garrison and across the bridge. Make a detour to
the west to deal with Redback, then follow the path to the east and north and
save Lu Meng from Travertine, Morion, and Leaflitter. Follow him to the south
and west, defeating Dodomeki and Levyne when they appear. He'll march north
until Kotaro reappears and sets the bridge on fire, at which point you should
backtrack to the south and cross the other bridge. Defeat the Defense Captain
to escape from the garrison, then proceed south along the path and crush a
second Defense Captain and Keelback as you do. Cross the bridge to the north
and take down Galena, Ytterbite, and Copperhead when they cross your path. As
you close in on the escape point, Kotaro Fuma will ambush you with Nosean and
Botryogen. If you can handle these three, Lu Meng will have no problems
escaping.

Clearing this battle will unlock the Battle of Hasedo - Redux.

C. Story Mode - Chapter 2
This chapter focuses on the Resistance's attempts to organize and launch a
strong offensive against the Hydra.

1. Story Battles
a. Battle of Kyushu
Difficulty: ***
Recommended Team: Jia Xu, Deng Ai, Sun Shangxiang
Mission Givers: Jia Xu, Yoshihiro Shimazu, Ginchiyo Tachibana
Victory Conditions: Defeat Da Ji.
Defeat Conditions: Any one of Jia Xu, Yoshihiro Shimazu, or Ginchiyo Tachibana
is defeated.

Da Ji is making a stand against you. Overcome her by heading west and south to
skewer Lancehead once the battle begins, then entering the Stone Labyrinth to
the south. The moving walls will determine where you can go; try to take down
Orbweaver and Stripeleg as you fight your way to Himiko in the southwest
chamber. Defeating her will render the Stone Labyrinth inactive and allow you
to proceed west for Da Ji, who will teleport to the southeast and summon
Achilles as you approach her. Nemea will also appear to help you battle
Achilles, Motoharu Kikkawa, and Munekatsu Nomi. Wail on Achilles until he
flees, then dispatch the less threatening officers. Let your allies handle Bao
Sanniang when she appears in the east, and proceed south to stop Terumoto Mori
from luring Ginchiyo into an ambush. Crush his fellow clan members when they
reveal themselves, then head east for Da Ji. She has obscenely high stats, but
you're not supposed to defeat her here. Stand against her until she teleports
to the southeast temple, where she'll magically set fire to the bridges and
cause flame geysers to erupt from the ground. Be wary of them as you advance
east and vanquish Hognose and Masayori Yoshimi. Take down Keelback in the
south, then head east and defeat Motonari Mori and Michiyoshi Kuchiba to clear
the gate. Da Ji will create a barrier in front of the temple and summon a
revitalized Achilles as you approach. Defeat him to dispel the barrier, then
enter the temple and deal with his mistress.

b. Battle of Anegawa
Difficulty: ***
Recommended Team: Yukimura Sanada, Ranmaru Mori, Ma Chao
Mission Givers: Yukimura Sanada, Ma Chao, Guo Huai, Ranmaru Mori, Hideyoshi
Toyotomi
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira and Sun Wukong.
Defeat Conditions: Yukimura Sanada is defeated.

Kiyomori Taira is up to his old tricks again. Help Yukimura thwart them by
heading north and east and pummeling Toshiie Maeda until Kiyomori calls him
back. Next, go east and beat on Sun Wukong and his doubles until they vanish.
When he reappears in the northeast, Toshitsune and Toshinaga Maeda will flee,
and Kiyomori will use his magic to control Yan Liang and Tsuneoki Maeda. Sun
Wukong will teleport and make preparations for some sorcery of his own; defeat
Yan Liang as you proceed east and south to reach him. He'll use his magic to
control Hua Xiong and Xiahou He; do your best to ignore them and press the
attack until he falls.

Defeating Sun Wukong will trigger Ryu Hayabusa, Zuo Ci, and Benkei to appear in
the northeast and attack Kiyomori Taira, who will lose control of Cai Wenji and
teleport to the northwest corner of the battlefield. Head north and strike down
Toshitsune Maeda, Hooknose, Keelback, and Kanetsugu Naoe, who will join your
forces once he regains his senses. Proceed west and clear out Tsuneoki Ikeda,
Sidewinder, Coachwhip, and Patchnose, then backtrack to the east and north for
Toshinaga Maeda. Go west and beat down Toshiie Maeda and Urutu; Toshiie will
join your forces after being defeated. Follow the northernmost road west along
the edge of the battlefield, knocking down Gyuki to gain access to the enemy's
main camp. Kiyomori Taira awaits you inside with Hognose and Boomslang; break
the evil sorcerer's body just as you did his spells.

c. Battle of Hasedo
Difficulty: ***
Recommended Team: Masanori Fukushima, Taishi Ci, Yoshitsune Minamoto
Mission Givers: Taigong Wang, Sima Zhao, Zhuge Dan, Yoshitsune Minamoto
Victory Conditions: Defeat Diamondback and Shuten Doji.
Defeat Conditions: Taigong Wang is defeated.

Taigong Wang wants to capture Shuten Doji. Help him by heading northeast and
defeating Tsunachika Kaiho, then entering the garrison to the northeast and
beating down Nagamasa Azai when he appears. Lu Meng will be slain around this
time; keep the mourning to a minimum as you proceed northwest to engage
Hooknose, Sheetweaver, and Kornerupine. After overcoming all of them, continue
north to meet Wang Ping, Leaflitter, and Urutu, and send them to join their
allies. Next, enter the garrison to the east and cut down Kazumasa Isono to
open the gate and lure Kiyomasa Kato. Continue south and east along the path,
defeating Yellowbelly and Liu Yin as you meet them, then deal with Galena,
Kiyomasa Kato, and Kiyohisa Kimura as they approach. Zhuge Dan will launch his
surprise attack, which will demoralize Boomslang's and Matabei Goto's troops.
Defeat the officers while their pants are down, and Diamondback will begin to
flee toward the escape point in the southeast. Enter the eastern garrison and
cut your way through Liu Min and Liu Shan in pursuit of him, then head south
and take out Bismuth to open the gates. Continue south, defeating Spinyback as
you go, and advance on Diamondback and Coachwhip. Ayane will appear to aid you
as you approach them; do your best to deal with Diamondback here, or he'll
continue to flee and you'll have to cut down more officers as you chase him.
defeating him will weaken Shuten Doji, who should be locked in battle with
Taigong Wang. Proceed west up and down the two staircases, then lower the
drawbridge and help your allies pummel the oni until he makes his escape.

d. Battle of Hasedo - Redux
Difficulty: ***
Recommended Team: Taishi Ci, Wang Yuanji, Sakon Shima
Mission Givers: Taigong Wang, Sima Zhao, Zhuge Dan, Yoshitsune Minamoto, Lu
Meng, Taishi Ci
Victory Conditions: Defeat Diamondback and Shuten Doji.
Defeat Conditions: Taigong Wang is defeated.

Lu Meng's forces will slow Diamondback's progress to the escape point, making
it easier to intercept him as he flees. Aside from that, the same strategy you
used in the original version of this battle will win the day.

e. Battle of Nanzhong
Difficulty: ***
Recommended Team: Kai, Kaguya, Ding Feng
Mission Givers: Nemea, Kai, Sun Shangxiang, Kaguya
Victory Conditions: Defeat Da Ji.
Defeat Conditions: Da Ji reaches the escape point.

This fox hunt is a race against time. Make the most of your limited resource by
heading southeast and defeating Tangleweb and Redback, then proceeding east for
Hammerjaw and Massicot. Go north at the eastern fork and beat down Levyne and
Travertine as you make your way to the arena, where you will face Achilles.
Proceed north after vanquishing him, and Himiko will appear to ambush you.
Beware the archers as you battle her and Hidemoto Mori, then go through the
gates that open. Terumoto Mori will launch an ambush as you proceed north;
defeat him and continue on to reach Motoyasu Mori. Throttle him and Masayori
Mori, then enter the garrison and deal with Motonari Mori, who will be much
easier to overcome without backup. Cut down Kornerupine, Bismuth, and Morion as
you proceed to the west. Avoid the archers as you follow the path to the east,
and beat Himiko into submission when you meet her for the second time. Finally,
catch up to Da Ji while she's busy fighting Zhurong and kick all nine of her
tails.

f. Battle of Mt. Dingjun
Difficulty: ***
Recommended Team: Zhou Tai, Toshiie Maeda, Zuo Ci
Mission Givers: Ma Chao, Kanetsugu Naoe, Ranmaru Mori, Zhou Tai, Cai Wenji,
Joan of Arc
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira.
Defeat Conditions: Either Ma Chao or Joan of Arc is defeated.

Kiyomori Taira is making his stand at the top of a mountain. Help your allies
lay him low by heading south and disposing of Nosean, then backtracking to the
north and following the path to the west. Mow down Sheetweaver and Gao Ding as
you proceed, then cross the bridge and defeat Ma Liang and Yu Fan. Cut down
Spinyback and follow the path up Mt. Chaqi, avoiding the attacks of the French
and demon soldiers. Sun Wukong will kill Magoichi Saika when you reach the
summit; avenge his death by beating the monkey down when he charges Joan of
Arc. Descend the mountain and head southeast to find Fu Shiren and Niu Jin, and
make a quick jaunt to the east for Orbweaver after dealing with them. Capture
Xiahou Ba when he appears in the west, and Sun Wukong will appear in the
southwest and strengthen the French troops with his sorcery. Joan of Arc will
charge him in a rage; cut your way through Goldenrod as you follow her down the
western path, and defeat Sun Wukong to restore the French to normal. Kiyomori
will open the gates to Mt. Dingjun and send Sun Quan and Guan Yu to fight you;
vanquish Cao Tai and Tian Yu as you head east to confront the brainwashed
heroes, then follow the path up Mt. Dingjun. Defeat Mamushi and pierce Cao
Ren's and Zhang Da's defenses as you proceed, which will leave only Hognose and
Kiyomori Taira. You know how to handle them.

g. Battle of Mt. Dingjun - Redux
Difficulty: ***
Recommended Team: Joan of Arc, Cai Wenji, Kanetsugu Naoe
Mission Givers: Ma Chao, Kanetsugu Naoe, Ranmaru Mori, Zhou Tai, Cai Wenji,
Joan of Arc, Magoichi Saika
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira.
Defeat Conditions: Either Ma Chao or Joan of Arc is defeated.

You start much closer to Mt. Chaqi in this version of the battle. Turn around
and defeat Spinyback at the foot of the mountain, then follow the path to the
summit and enter the garrison through the south gate. Defeat Sun Wukong to
rescue Magoichi Saika, who will assist your allies in the east. The strategy
for the original version will suffice for the rest of this battle.

h. Battle of Xuchang
Difficulty: ****
Recommended Team: Nagamasa Azai, Masanori Fukushima, Zhuge Dan
Mission Givers: Nagamasa Azai, Taigong Wang, Liu Shan, Kiyomasa Kato, Ayane
Victory Conditions: Defeat Dong Zhuo and Shuten Doji.
Defeat Conditions: Nagamasa Azai is defeated.

Your mission here, should you choose to accept it, is to sneak behind enemy
lines while your allies launch a diversionary attack at the gates. You can
ignore your mission and leap into the fray with your allies if you choose, but
if you want to follow Nagamasa Azai's plan, silence Katsuie Shibata and Li Ru
as you head north, then enter Xuchang through the western gate after Jiang Wei
is discovered and killed.

There are six garrisons within the walls, and each one of them is protected by
a Defense Captain. Your goal is to free all of the hostages without letting the
wandering Messengers alert Dong Zhuo to your presence. If one of them sees you,
slay him immediately or be prepared to face stiff resistance. You can find Nene
in the northwest garrison, Xingcai in the central eastern garrison, and Oichi
in the northeast garrison. Once all three of the women are free, Dong Zhuo will
launch an all-out attack to recapture them. Meet his army head-on, wiping out
his officers as they charge through the gate. Dong Zhuo and Zhong Hui are the
only ones who might pose a threat, but even they won't be too much of a problem
as long as you deal with archers around them first. The fat man's defeat will
make Diamondback flee, and he'll order Shuten Doji to follow him. You'll lose
the battle if he escapes, so dash to the northwest and beat him into submission
before he slips through your fingertips again.

Note that Katsuie Shibata will defect to your side if you rescue Oichi before
he is defeated.

i. Battle of Xuchang - Redux
Difficulty: ****
Recommended Team: Liu Shan, Xingcai, Kiyomasa Kato
Mission Givers: Nagamasa Azai, Taigong Wang, Liu Shan, Kiyomasa Kato, Ayane,
Zhang He
Victory Conditions: Defeat Dong Zhuo and Shuten Doji.
Defeat Conditions: Nagamasa Azai is defeated.

Zhang He will tell you where the hostages are located, and Jiang Wei will kill
the Defense Captain in front of Oichi's garrison. Aside from these differences,
the same strategy you used in the original version of the battle will win the
day here.

j. Battle of Sekigahara
Difficulty: ****
Recommended Team: Nemea, Zhurong, Xu Huang
Mission Givers: Hanbei Takenaka, Da Ji, Kaguya, Kai, Himiko, Xu Huang, Ding
Feng, Motonari Mori, Achilles
Victory Conditions: Defeat Nezha.
Defeat Conditions: Any one of Da Ji, Himiko, or Hanbei Takenaka is defeated.

In an unexpected turn of events, Da Ji needs your help to survive. Assist her
by heading south to confront Monocerus and Lupus, then repelling Grus and
Lacerta as they charge Himiko and heading southeast to protect Hanbei Takenaka
from Phoenix. Da Ji will exhaust herself by teleporting to the southeast
garrison, so cut down Equuleus on your way there and drive off Vulpecula to
save her. Nezha, who will have defeated Achilles and Lu Bu by this point, will
charge Da Ji. Head west to meet his charge, defeating Mensa, Pavo, Lyra, and
Tucana as you advance, then break his cybernetic body.

k. Battle of Luoyang
Difficulty: ****
Recommended Team: Sakon Shima, Yoshitsune Minamoto, Zhuge Dan
Mission Givers: Taigong Wang, Shuten Doji, Sima Zhao, Wang Yuanji, Sakon Shima,
Yoshitsune Minamoto
Victory Conditions: Defeat Hydra.
Defeat Conditions: Either Taigong Wang or Shuten Doji is defeated, or the
Yashio'ori is destroyed.

The Resistance's secret weapon is almost ready for testing...and not a moment
too soon! Head south to protect it, intercepting Lancehead as he charges Shuten
Doji and dealing with Boomslang, Mamushi, and Gyuki when they arrive from the
west. Avoid the Hydra's fireballs as you continue south for Bushmaster, then
turn your attention east. Take care of Masamune Date and Copperhead, then cut
down Cottonmouth and Coltan as they advance. Sweep the west and east a few more
times to clear out Stripeleg, Keiji Maeda, Dodomeki, and Suntiger as they
appear, then let your allies handle Orbweaver as you man the Yashio'ori. Use
bursts of fire to whittle down the Hydra's life and shoot down the fireballs it
spits, and fire your beam at its head when it turns purple and rears back in
pain. You'll make short work of it this way.

Destroying the Hydra's head doesn't end the battle, however. Orochi will appear
in the center of the battlefield, and he'll receive support from Masamune Date
in the east and Keiji Maeda in the west. Unload on the Serpent King with
everything in your arsenal to put him down - if your True Triple Attack gauge
is full, this is an excellent time to use it.

2. Sidequest Battles
a. Battle of Mt. Xingshi
Difficulty: ***
Recommended Team: Ginchiyo Tachibana, Xiaoqiao, Sun Shangxiang
Mission Givers: Ginchiyo Tachibana, Sun Shangxiang, Xiaoqiao
Victory Conditions: Find Muneshige Tachibana.
Defeat Conditions: Ginchiyo Tachibana is defeated.

Ginchiyo Tachibana is looking for her missing husband. Help her find him by
heading west and stopping Sheetweaver when he appears with Da Ji and attacks
you. Advance to the northwest garrison, defeat Spinyback, then head south for
Orbweaver and veer east. Clear a path by clearing Huntsman from the garrison,
and beat up Botryogen on your way to the summit. The demons will spring an
ambush when Ginchiyo enters the garrison, and Da Ji will tell Muneshige that
his wife is in danger when he appears. Defeat Leaflitter and Massicot outside
the garrison to open the gates, then save Ginchiyo from Urutu, Harvestman, and
Stripeleg. Muneshige Tachibana will rendezvous with you, at which point you'll
be ready to confront Da Ji. Head west, knock out Bloodleg, and loop around to
the south and east, taking down Lancehead and any other officers who get in
your way. Cut down Goldenrod and Keelback, then show Da Ji what happens to
villianous schemers.

b. Ambush at Kyushu
Difficulty: ****
Recommended Team: Motonari Mori, Da Ji, Achilles
Mission Givers: Da Ji, Bao Sanniang, Motonari Mori, Achilles
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Da Ji is defeated.

Achilles is itching for a fight, and Da Ji is happy to oblige him. Help her
sate his hunger for blood by heading west and north and defeating Zhu Ling near
the bridge, then continuing west for Tsurusada Totoki and Yoshinori Otomo to
capture the southern garrison. Help your allies finish off Ietada Ando, then
make for the southwest garrison and repel the ambush that Toyohisa Shimazu and
Iehisa Shimazu will launch. Double back and follow Da Ji to the east, clearing
Yue Jin from her path to ensure that she'll reach Bao Sanniang and prevent her
from defecting. Continue north, taking out Jiang Ji and Yu Jin as you do, and
the Resistance army's main unit will arrive in the north. Intercept Jia Xu as
he advances south, then make your way to Da Ji's side and help her fight off
Yoshihiro Shimazu. Press on, beat back Goemon Ishikawa and Shirojiro Chaya, and
hunt down Ginchiyo Tachibana as soon as you're ready to end the battle.

c. Infiltration at Anegawa
Difficulty: ***
Recommended Team: Zuo Ci, Benkei, Ryu Hayabusa
Mission Givers: Zuo Ci, Benkei, Ryu Hayabusa
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira and Sun Wukong.
Defeat Conditions: Any one of Ryu Hayabusa, Zuo Ci, Benkei or Yukimura Sanada
is defeated.

Zuo Ci has enlisted the aid of Ryu and Benkei to disrupt Kiyomori Taira's
sorcery. Help them out by working your way east, cutting your way through
Lancehead, Urutu, and Mamushi to open the gates to the altar. Deal with
Diamondback and Kiyomori after the cutscene, then hurry south and strike down
Sidewinder on your way to beat some sense into Kanetsugu Naoe. Continue south
to reach the Resistance's main camp and protect Yukimura Sanada from the Sun
Wukong clones and any other enemy officers who are threatening him. Once the
enemies have been cleared, proceed northwest and wipe out every enemy officer
you meet. Defeating Toshiie Maeda will trigger a Resistance counterattack; use
the opportunity to cut through Dodomeki and Gyuki and break into the northwest
garrison, where you can put an end to Kiyomori's wicked sorcery.

d. Battle of Jiangdong
Difficulty: ***
Recommended Team: Ding Feng, Lianshi, Yoshihiro Shimazu
Mission Givers: Ding Feng, Lianshi, Yoshihiro Shimazu
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Any one of Ding Feng, Lianshi or Zhuge Ke is defeated.

The warriors of Wu are ready to reclaim their homeland. Give them a hand by
charging north and neutralizing Nosean as you make your way toward Tangleweb.
Next, loop around to the north and west, clear Cottonmouth from the garrison,
and toward the central garrison for Botryogen. Spinyback, Patchnose, and
Ytterbite will arrive as reinforcements in the southwest; ignore them for now
and head east to help Lianshi fight off Mamushi, then hurry west to meet
Rachel, who will help you crush the enemy officers in and around Wu's main
camp. Kiyomori Taira will appear in the north to strengthen his allies with
magic; deal with Hognose, Orbweaver, Massicot, Travertine, and any stragglers
in the south, then follow your allies north to mop up Kiyomori and any
remaining enemies.

e. Battle of Taoshui
Difficulty: ***
Recommended Team: Goemon Ishikawa, Hideyoshi Toyotomi, Ma Dai
Mission Givers: Goemon Ishikawa, Hideyoshi Toyotomi
Victory Conditions: Find the treasure.
Defeat Conditions: Goemon Ishikawa is defeated.

Goemon and Hideyoshi are hunting for the demons' treasure. Help them find it by
heading north and clobbering Coachwhip. Follow Goemon southwest and beat down
Bushmaster in the garrison, and intercept Hognose when he appears in the east
and advances on you. Enter the garrison to discover Sanzang, which will trigger
the appearance of the demon army's main forces. Stripeleg and Spinyback will
reach you first; beat them back and follow your allies to the south, west, and
up the ladder, defeating Boomslang and Lancehead to clear a path. Follow your
allies across the bridge to reach Bismuth; wipe him out and repel Patchnose and
Leaflitter when they attack. Proceed south and west, defeating Urutu, Huntsman,
and Ytterbite to save Ling Tong from the southwest garrison. Another wave of
demon troops will arrive; fight off Massicot, Galena, and Redback as they come
for you and make your way toward the escape point in the southeast. Cut down
Botryogen to keep Sanzang moving, then defeat Wishbone and Sun Wukong when they
appear to make good your escape.

f. Battle of Yan Province
Difficulty: *****
Recommended Team: Nemea, Diaochan, Ayane
Mission Givers: Nemea, Ayane, Diaochan
Victory Conditions: Scout out the area.
Defeat Conditions: Any one of Nemea, Ayane, Diaochan, or Chen Gong is defeated.

Something is drawing the attention of the demon army. Find out what it is by
beating down Bismuth as soon as the battle starts, then making a quick jaunt
south for Hooknose before heading for the northeastern garrison. Drive out
Boomslang to capture it, and Diamondback will send Kornerupine to deal with
you. Stop his advance, and Tangleweb will come charging out of the eastern
checkpoint. Break his charge and follow the clifftop path over the bridges to
reach the southwest garrison, which you should forcibly take from Diamondback
and Spinyback to cut off the demons' reinforcements. Hurry north to your main
camp and cut down any enemies in your way, then repel the attacking officers.
Once they're all out of the picture, make your way south and quell Storm, then
eliminate Gyuki and climb the structure to meet Kasumi. Help her fight off
Goldenrod and the rest of the attacking officers until Kiyomori Taira and Sun
Wukong appear in the north with more reinforcements. Jump off the cliff to
surprise the demon army and Sun Wukong as they walk under the central bridge,
then crush Kiyomori Taira to seize victory.

g. Heroes of Komaki-Nagakute
Difficulty: ***
Recommended Team: Joan of Arc, Hideyoshi Toyotomi, Kaguya
Mission Givers: Joan of Arc, Hideyoshi Toyotomi
Victory Conditions: Defeat Diamondback.
Defeat Conditions: Joan of Arc is defeated.

Joan of Arc is determined to protect the Saika rebels and save Magoichi. Help
her help him by heading south and stopping Botryogen's advance, then crossing
the bridge to the south. Defeat Hooknose, Yellowbelly, and Tangleweb as you
loop around to the west, then cross the bridge and cut down Galena as you
proceed north. Magoichi Saika and his rebels will appear to reinforce you; head
north and help Joan of Arc in her battle with Bushmaster as they move into
position. Charge south to finish off Boomslang after they fire their barrage,
and intercept Coltan and Massicot on the other side of the bridge. The demon
army will receive reinforcements: Hognose, Lancehead, Suntiger, and Travertine
in the northwest, and Bismuth in the northeast. Loop around to the west and
north, defeating Stripeleg, Keelback, and Travertine along the way, then head
east and fight off the demon officers attacking your main camp. Once their
offensive has been crushed, head south, slice up Coachwhip, and move in on
Diamondback from the east. With or without support from your allies, he'll be
easy prey.

Clearing this battle will unlock the Battle of Mt. Dingjun - Redux.

h. Battle of Jiange
Difficulty: ****
Recommended Team: Jia Xu, Sakon Shima, Zhang Liao
Mission Givers: Motonari Mori, Jia Xu
Victory Conditions: Defeat Dong Zhuo.
Defeat Conditions: Any one of Terumoto Mori, Motonari Mori or Jia Xu is
defeated.

Dong Zhuo and Yuan Shao have formed a coalition against Jia Xu and Motonari
Mori. To shatter their alliance and even the odds, plow through Zhang Ji as you
head northeast. When you reach He Jin, don't attack him; approach the Messenger
to your west and get him to follow you into He Jin's camp. Jia Xu will talk to
He Jin and convince him to defect. After making a quick jaunt to the west to
dispatch Dong Min, escort the allied Messenger as he travels southwest along
the winding path. Break through Huche'er to help him reach his destination, and
Motonari Mori will talk Yoshihisa Amago into defecting. Wail on Sheetweaver
and Harvestman while Jia Xu speaks with Yuan Shao, then make your way southwest
and eliminate Cottonmouth and Suntiger to provoke Hammerjaw into attacking you.
Once he's out of the picture, backtrack to the north and pummel Gongsun Zan
while Jia Xu persuades Yuan Shao to defect. Dong Zhuo will become enraged and
receive reinforcements: Niu Fu, Hu Zhen, Xu Rong, and Fan Chou in the west; Guo
Si, Hua Xiong, Li Jue, and Li Su in the center; and Orbweaver and Morion in the
east. Defeat Niu Fu and Hu Zhen as they come for you, then follow the south
central path into Dong Zhuo's main camp and beat him into submission.

i. Siege of Mt. Dingjun
Difficulty: ***
Recommended Team: Cao Ren, Xiahou Ba, Magoichi Saika
Mission Givers: Magoichi Saika, Cao Ren, Xiahou Ba
Victory Conditions: Defeat Kiyomori Taira.
Defeat Conditions: Either Ma Chao, Joan of Arc or Cai Wenji is defeated.

Kiyomori Taira has been cornered atop a mountain. Take the fight to him by
wiping out Lu Kai and Fu Shiren as soon as the battle begins, then carving a
path through Ma Liang, Zhang Da, Huntsman, and Patchnose to reach Kiyomori's
garrison. Demon army reinforcements will arrive in the northwest when he
withdraws, and they'll head straight for Cai Wenji in the southwest. She won't
last long without your aid, so leave the garrison via the north exit, leap off
the eastern face of the mountain, and hurry over to stop Sun Quan, Guan Yu, and
and their numerous subordinates from causing the songstress too much pain. Once
they've been dealt with, Sun Wukong will appear in the east. He'll spring an
ambush as Ma Chao closes in on him; fight off the troops and Sun Wukong's
doubles, and Kiyomori will reappear in the central garrison. Strike him down to
bring the battle to an end.

j. Diversion at Mt. Xingshi
Difficulty: ****
Recommended Team: Liu Shan, Xingcai, Nene
Mission Givers: Zhang He, Xingcai, Liu Shan
Victory Conditions: Defeat Zhong Hui and ensure Jiang Wei reaches the escape
point.
Defeat Conditions: Jiang Wei is defeated.

Jiang Wei needs your help to escape from Mt. Xingshi unharmed. Assist him by
cutting down Fan Chou and Guo Si as you approach the closed gate in the north,
then introducing Li Ru to your blade when he drops in on you. The demon army
will advance on you, clearing a path for Jiang Wei to reach the escape point.
Charge through both the gate and Bushmaster, then loop around to the top of the
eastern plateau and secure the garrison that Li Su and Morion are guarding.
Topple Copperhead and venture west to drive Li Jue and Orbweaver out of the
other garrison. Zhong Hui will order the rest of the officers in the south to
attack you and your allies. Crush Zhang Ying as you advance south, and defeat
Zhang Ji and Sidewinder as they come for you. Next, turn east and follow the
path to the summit, stopping Liu Yao's charge when he leaves the garrison. Let
your allies deal with Dong Yue and Hu Feng when they arrive; if you're quick
enough, you'll be able to cut your way through Xu Rong and dispatch Zhong Hui
before the reinforcements in the south can reach him. Make haste!

Clearing this battle will unlock the Battle of Xuchang - Redux.

k. Battle of Mikatagahara
Difficulty: ***
Recommended Team: Lu Meng, Masanori Fukushima, Kiyomasa Kato
Mission Givers: Masanori Fukushima, Lu Meng, Kiyomasa Kato
Victory Conditions: Defeat Diamondback.
Defeat Conditions: Masanori Fukushima is defeated.

Follow the path north and west to find Gan Ning, who will challenge you to
defeat the most enemies. Continue west, destroying every enemy in your path as
you make your way to Lancehead, Patchnose, Hooknose, and Sidewinder. Crush them
all and follow the southern path to the east, cutting down Cottonmouth and
Sidewinder as you go. Sun Wukong will appear in the south, prompting Gan Ning
and Masanori Fukushima to charge him. Follow Gan Ning down the eastern path or
Masanori down the western path as you choose, pummeling any enemy officers in
your path. Both roads lead to Sun Wukong; defeat him to prove to your allies
who's really the greatest on this battlefield.

l. Chaos at Tetorigawa
Difficulty: ***
Recommended Team: Benkei, Xu Huang, Zuo Ci
Mission Givers: Benkei, Xu Huang
Victory Conditions: Find Yueying.
Defeat Conditions: Either Benkei or Xu Huang is defeated.

When it comes to unique weapons, not many people command an arsenal to rival
Yueying's. Prove your superiority to it by heading east and taking care of
Sidewinder and the four juggernauts. When the southeast garrison opens, enter
it and destroy the control mechanism to disable the juggernauts. Exit to the
north, and Diamondback, Hammerjaw, and Galena will appear and begin marching
west. Follow them into the garrison and destroy them along with the control
mechanism for the ballistae. Dodomeki, Hognose, and Patchnose will appear in
the west; intercept them as they charge you and enter the garrison to the
northwest. Arbalests will fire on you, and there's no control mechanism to stop
them, so approach them with caution and dismantle them from the side or the
rear. Once you're done smashing them to pieces, Sun Wukong will appear with
Gyuki and Coachwhip. Repel them, and Yueying will appear on the bridge to the
north. She'll fly into a rage when she learns what happened to her siege
weapons, so expect her to put up a good fight.

m. Battle of Liaodong
Difficulty: ******
Recommended Team: Nene, Sun Jian, Masanori Fukushima
Mission Givers: Nene, Sun Jian, Masanori Fukushima
Victory Conditions: Scout out the area.
Defeat Conditions: Either Nene or Sun Jian is defeated.

Kiyomori Taira and his demon followers are after a warrior who has appeared
near a new building in Liaodong. Foil his recruitment efforts by heading east
and beating some information out of Keelback, then continuing northeast and
doing the same to Hooknose. Coachwhip will be your next target, and the demon
officers near the northern cliff will destroy the ladders that will allow you
to reach the castle when you defeat him. Thankfully, Nene can repair them;
escort her to the northern cliff and deal with Diamondback, Harvestman, and
Travertine so that her ninjas can do their job. After reaching the top of the
cliff, head south and clear Goldenrod from the garrison, then backtrack to the
north and cut your way through Copperhead, Boomslang, and Urutu to access the
castle. Climb the stairs and defeat Leaflitter, Sheetwaver, and Bloodleg to
open the doors to the western keep, in which you'll encounter Sophitia. Help
her fight off Hognose and Spinyback, and you'll be instructed to guide her to
the escape point in the southwest. Smash your way south through Ytterbite,
Bushmaster, and the pursuing Stripeleg, then change course when the escape
point moves to the southeast. The enemy will be reinforced by Keiji Maeda,
Masamune Date, and Mamushi in the southwest and Sidewinder and Lancehead in the
northeast, and all of them will converge on your position. Fight them all off,
but be warned that Keiji and Masamune will rally when their life is low.
Finally, Kiyomori Taira will appear in the southeast with Suntiger, Orbweaver,
and Cottonmouth and try to stop you from escaping. He, too, will rally when
weakened, but once you defeat him, you're home free.

n. Battle of Liang Province
Difficulty: ******
Recommended Team: Liu Shan, Guan Suo, Bao Sanniang
Mission Givers: Bao Sanniang
Victory Conditions: Scout out the area.
Defeat Conditions: Liu Shan is defeated.

Supposedly, there's a place where demons and humans coexist peacefully. See if
the rumors are true by entering the garrison to the southeast and defeating the
Orochi Soldier. Motochika Chosokabe will appear with several generic officers.
Approach them until you're given the message to meet with Motochika, who waits
in the southwest. Demon officers will appear in the east as you close in on his
his garrison, and he'll open the gates and charge while his allies flee to
safety. Pummel him until he withdraws, and Yoshimoto Imagawa will appear in the
northeast and cry for help. Clear Coachwhip and Copperhead from the canyon as
you advance, then ascend the two ramps to face Boomslang. Continue northward
and dispatch Hognose and Patchnose, then rendezvous with Yoshimoto and save him
from Hooknose. The third party forces will join your side, and demon army
reinforcements will appear in the southeast. If you hurry to the southwest and
jump off the cliff as they enter the central garrison, you'll be able to catch
them off-guard. Defeat Galena to end the battle.

o. Purge of Nanzhong
Difficulty: ****
Recommended Team: Meng Huo, Zhurong, Wei Yan
Mission Givers: Zhang He, Wei Yan
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Either Meng Huo or Meng You is defeated.

The Nanman people need some demons expunged from their lands. Take the
initiative by heading northeast, defeating Goldenrod and Coachwhip, and
snapping Wishbone as you continue to the southeast. Stripeleg and Hognose
should be your next victims, followed by Harvestman and Patchnose to the east.
With the help of the newly freed Nanman warriors, proceed north and purge
Dodomeki, Redback, Hammerjaw, and Levyne from the area. There are tons of
archers here, so prepare for some acrobatic dodging and blocking.

With the northern passage sealed off, you and your allies will be free to focus
on the south. Backtrack to the west and fight off Orbweaver if he's giving Meng
You trouble, then head southeast and defeat Suntiger and Spinyback after making
your way through the temple. Beat down Ytterbite as you advance west, then
subdue Gyuki, Massicot, Travertine, and Morion to seal the southern passage.
With all other threats neutralized, make your way to the southeast corner and
send Galena packing.

p. Pursuit of Da Ji
Difficulty: **********
Recommended Team: Susano'o, Nezha, Shennong
Mission Givers: Susano'o, Nezha, Shennong
Victory Conditions: Defeat Da Ji.
Defeat Conditions: Either Susano'o or Nezha is defeated.

The mystics want to prevent Da Ji's escape from Sekigahara, and with your help,
they might be able to succeed. For starters, head northwest and crush Keelback
and Travertine, then push past Achilles and the two generic officers in the
garrison. Exit through the north gate and turn east, cutting down Kai, Himiko,
Xu Huang, and any generic officers you meet, then continue pursuing Da Ji to
the southeast. She'll flee to the northeast and launch an ambush as you close
in, and Lu Bu will arrive near the middle of the battlefield to challenge
Nezha. Fight your way through the reinforcements, avoiding Lu Bu if you don't
feel capable of standing up to him, and make your way to the large garrison in
the northeast. Da Ji will make her stand there with support from Kaguya, Ding
Feng, Motonari Mori, and Hanbei Takenaka. The fight will be an intense one, but
once Da Ji and Hanbei have fallen, you will be triumphant.

q. Battle of Xu Province
Difficulty: ******
Recommended Team: Sun Shangxiang, Yoshimoto Imagawa, Motochika Chosokabe
Mission Givers: Sun Shangxiang, Motochika Chosokabe, Yoshimoto Imagawa, Huang
Gai
Victory Conditions: Scout out the area.
Defeat Conditions: Either Sun Shangxiang or ??? (Sterkenburg) is defeated.

The demon army is preparing for a major offensive, but there's a stranger in
their midst. You'll find out who he is and what his intentions are as soon as
the battle begins, and you'll need to help him protect the nearby Villager from
the attacks of Yellowbelly and Nosean. Once she's safe, cut your way south
through Morion, Bismuth, Sidewinder, and Mamushi, then dispatch Goldenrod and
follow the path northeast in search of the Villager's sister. You'll find her
after taking out Harvestman, Tangleweb, and Lancehead, and you'll have to
pulverize Cottonmouth to rescue her. Diamondback and Coachwhip will begin
marching on the Villager immediately afterward, and Dong Zhuo's army will
arrive in the west and try to claim the lands for themselves. Follow the
western path to reach the Villager quickly, then stay near her and beat back
the enemy officers as they approach. When the last of them is finished, so is
your work here.

r. Breakthrough at Jiange
Difficulty: **********
Recommended Team: Susano'o, Nezha, Sun Wukong
Mission Givers: Susano'o, Nezha, Sun Wukong
Victory Conditions: Defeat Nagamasa Azai.
Defeat Conditions: Either Susano'o or Nezha is defeated.

Da Ji is hiding behind her human allies, but you're not ready to give up the
chase. Follow the path through the canyon and defeat the two officers there,
which will allow your allies to follow you. Break through Zhang Liao and the
two generic officers by the gate to open it, then cut down Ujinao Imamura, Niu
Jin, and Cao Xiu on the opposite side. Coalition reinforcements that include
Sima Zhao and Joan of Arc will appear in the west; help Sun Wukong stop their
advance, then plow through Pang De, Zang Ba, and Naotsune Endo to open the
checkpoint gates. As you pass through the checkpoint, two more waves of enemy
reinforcements will appear: Ma Chao and Ryu Hayabusa in the east, Zhang Liao
and Pang De in the southwest. Help Nezha repel Ryu and Ma Chao, then regroup
with Susano'o and help him pulverize Pang De and Zhang Liao. Both groups have
been dispatched, only Nagamasa Azai and Oichi will remain. Their attempts to
parley with you will do them no good - let your weapon speak for you.

D. Story Mode - Chapter 3
This chapter focuses on the Resistance's efforts to learn about the origin of
the Hydra by revisiting Da Ji's past.

1. Story Battles
a. Battle of Tong Gate
Difficulty: *****
Recommended Team: Wang Yuanji, Zhang He, Kiyomasa Kato
Mission Givers: Da Ji, Sima Zhao, Kaguya, Zhang He, Keiji Maeda, Wang Yuanji
Victory Conditions: Defeat Cao Pi.
Defeat Conditions: Da Ji is defeated.

Cao Pi is leading the Sima clan in battle against Da Ji. Help her by fighting
off Xu Zhu and Cao Hong when they charge you, then clearing Yu Jin and Cao Zhen
from the garrison to your east. Head southeast and defeat Yoshitsugu Otani and
Mitsunari Ishida to capture the other garrison while Nezha kills Diaochan and
beats Lu Bu down. Cut down Cao Yu as you leave the garrison, then hurry back to
Da Ji's side to protect her from Nezha. Once she's safe, return to the eastern
battlefront and help your allies fight off Cao Zhang, then press on for Sima
Shi and Sima Fu, who are protected by a pyrocannon.

Around this time, you'll be treated to a cutscene, and Susano'o will make his
appearance in the north with Lacerta, Grus, and Vulpecula. They'll make a
beeline for Da Ji, who won't be able to hold them off for long if they reach
her. Susano'o isn't easy to take down, but if your forces are thin in the west,
you'll need to get back there and hold him off. After he pulls back, head back
to the east once more, defeat Zhenji and Cao Xiu in the northern garrison, and
charge into Cao Pi's main camp in the northeast. Plow through Sima Yi and Sima
Lang, then beat Cao Pi into submission to seize victory.

b. Battle of Tong Gate - Redux
Difficulty: *****
Recommended Team: Oichi, Taigong Wang, Masanori Fukushima
Mission Givers: Da Ji, Sima Zhao, Kaguya, Zhang He, Keiji Maeda, Wang Yuanji
Victory Conditions: Defeat Cao Pi.
Defeat Conditions: Da Ji is defeated.

You can finish this battle in under a minute if you have a fast horse. Head
southeast from your starting position, skirting around the edge of your main
camp to cross the river, and use the boats to make your way to the southeast
corner of the battlefield. Slip past Nezha while he's fighting Lu Bu, enter the
enemy's main camp from the south, and defeat Cao Pi to set a record worthy of a
speedrunner.

Alternatively, if you want to be more thorough, you can follow the strategy for
the original version of the battle.

c. Battle of Yangping Gate
Difficulty: *****
Recommended Team: Guan Yu, Yukimura Sanada, Kunoichi
Mission Givers: Guan Yu, Yukimura Sanada, Ma Chao, Toshiie Maeda, Sun Quan
Victory Conditions: Defeat Zhang Fei.
Defeat Conditions: Guan Yu is defeated.

It's brother against brother in this battle, which can be completed quickly if
you're so inclined. Start by heading west and striking down Lei Tong as you
circle around the central rock formation, then advance northeast for Liu Feng.
Continue north along the path, avoiding Hanzo Hattori's boulder attack as you
make your way to Wu Lan, and ascend the slope. Hurry east to intercept the
Messenger that will approach the base, then continue south and cross the bridge
to find Hanzo. Strike him down to stop the boulders, then advance along the
path to the southwest and leap off the battlements to surprise Zhang Yi and Fa
Zheng. After dispatching them, head north and do battle with Tadakatsu Honda.
Defeating him will draw out Zhang Fei; if you can break his charge, you'll
seize victory.

d. Battle of Changban
Difficulty: *****
Recommended Team: Xiaoqiao, Motonari Mori, Achilles
Mission Givers: Hanbei Takenaka, Kanbei Kuroda, Jia Xu, Sun Shangxiang, Kai,
Huang Gai, Ding Feng
Victory Conditions: Defeat Mitsuhide Akechi and Zhuge Liang.
Defeat Conditions: Either Hanbei Takenaka or Kanbei Kuroda is defeated.

Liu Bei's strategist and Nobunaga's vassal make their stand here. Head east,
breaking through Yoritaka Hachiya and his rifle squad as you proceed to the
garrison, and defeat Shigetomo Takayama amidst the flames. Loop around to the
west, cutting your way through Sun Qian, Mi Zhu, Sha Moke, and Fu Shiren while
the Oda army kills off the Peasants. Dian Wei will appear and begin attacking
them, during which time you should be dealing with No. After doing so, cross
the bridge and head east to confront Ittetsu Inaba and Nagachika Kanamori. Dian
Wei will attack you as well; pound on him until he retreats. Mitsuhide will
attack when the enemy reinforcements arrive; greet him with your blade as he
leaves the central garrison, then proceed east and wipe out Chen Shi, Zhou
Cang, and Wu Ban as Zhuge Liang advances. Double back and defeat Narimassa
Sassa and Shigemasa Nakagawa as you proceed west, then cut Zhuge Liang off and
cut him down.

e. Battle of Changban - Redux
Difficulty: *********
Recommended Team: Shingen Takeda, Kenshin Uesugi, Jia Xu
Mission Givers: Hanbei Takenaka, Kanbei Kuroda, Jia Xu, Sun Shangxiang, Kai,
Huang Gai, Ding Feng
Victory Conditions: Defeat Mitsuhide Akechi and Zhuge Liang.
Defeat Conditions: Either Hanbei Takenaka or Kanbei Kuroda is defeated.

Jia Xu will be able to prevent the fire attack in the southeast garrison and
ambush the enemy reinforcements, and Dian Wei will become your ally when he
meets you. Aside from these changes, this battle plays out identically to the
original version.

f. Battle of Shizugatake
Difficulty: ******
Recommended Team: Zhao Yun, Cao Ren, Ryu Hayabusa
Mission Givers: Hideyoshi Toyotomi, Ma Chao, Cao Ren, Yukimura Sanada,
Kanetsugu Naoe
Victory Conditions: Defeat Shingen Takeda and Kenshin Uesugi.
Defeat Conditions: Hideyoshi Toyotomi is defeated.

It's time to take down the combined forces of the Takeda and the Uesugi. Start
by heading east for Kageie Kakizaki, then double back and repel Xiahou Dun and
Sadamitsu Usami when they menace Hideyoshi. Defend him from Masanobu Kosaka and
Nobufusa Baba as well, then head east to clear out Kansuke Yamamoto and Cao Pi.
Loop around to the north and west to reach Yukimura, who will probably need
help against Sima Yi, Aya, and the assembled generic officers. This will prompt
Kenshin and Shingen to charge you. Wipe them both out.

g. Battle of Honnoji
Difficulty: ******
Recommended Team: Hanbei Takenaka, Sun Ce, Kaguya
Mission Givers: Ujiyasu Hojo, Sun Ce, Zhou Yu, Kaguya
Victory Conditions: Defeat Nobunaga Oda and Fu Xi.
Defeat Conditions: Ujiyasu Hojo is defeated.

Nobunaga Oda's forces still stand in opposition to Da Ji. To convert them to
your cause, head west and defeat Kitsugo Murata and Sadakatsu Murai as you loop
around to the north and east. Continue to follow the path as it turns west,
striking down Katsusuke Yashiro and Nobutada Oda as you go. Proceed through
the western gate, flushing Ujisato Gamo, Hidemasa Hori, and Hidekatsu Fukutomi
from the area, and Sun Jian will arrive in the southeast as reinforcements. His
riflemen will fire near the gunpowder stores, setting Honnoji ablaze and
killing Mitsuhide Akechi. The flames will slowly sap your team's life, so be
sure to swap out weakened team members and give them a chance to recover.

In the midst of the chaos, the Oda army will launch an ambush, and Fu Xi will
take the battlefield. Head to the northwest corner and intercept him, then beat
down the other officers who come for you. Once the coast is clear, descend the
stairs and face Koroku Hachisuka, then cut down Nobumori Sakuma as you proceed
east. Cut down No when she appears near the main hall, then carve a path
through Bokuzen Ujiie and put the Demon King in his place.

h. Battle of Honnoji - Redux
Difficulty: ******
Recommended Team: Sun Ce, Daqiao, Sakon Shima
Mission Givers: Ujiyasu Hojo, Sun Ce, Zhou Yu, Kaguya
Victory Conditions: Defeat Nobunaga Oda and Fu Xi.
Defeat Conditions: Ujiyasu Hojo is defeated.

Follow the strategy for the original version of the battle until you defeat
Nobutada Oda. Go for Sadakatsu Murai next, then go through the secret passage
to reach the garden. You'll catch the enemies off-guard and have an easy time
scattering Hidekatsu Fukutomi, Hidemasa Hori, and Ujisato Gamo. Proceed to the
east and help Sun Jian capture Mitsuhide Akechi, then pass through the gate to
the north. Beat back Kazutoyo Yamauchi and Nagachika Kanamori when they ambush
you, then continue to the northeast and overcome No to reach Nobunaga Oda. Once
he and Bokuzen Ujiie are out of the picture, make your way west and mow down
Nobumori Sakuma and Koroku Hachisuka, then continue on to find Fu Xi and teach
him that mortals are not to be taken lightly.

i. Battle of Fan Castle
Difficulty: *******
Recommended Team: Aya, Tadakatsu Honda, Guan Yu
Mission Givers: Ma Chao, Hideyoshi Toyotomi, Aya, Kaguya
Victory Conditions: Ensure Ma Chao reaches the escape point.
Defeat Conditions: Ma Chao is defeated.

Cao Cao is trying to attack your army from behind. Put a damper on his plans by
defeating Cao Xiu in the garrison to your south, then stopping Lu Qian's charge
to protect Ma Chao's rear. Head north to catch up to him, fight off Hao Zhao,
and follow him as he advances to the northwest. Ascend the eastern plateau and
take care of Cao Chun, then climb the western one and crush Cao Zhen to drive
away the archers. Drop in on Cao Zhi and Dong Zhao, then enter Jiangling Castle
to meet Cao Pi and Zhenji as they advance from the west. Xiahou Dun will arrive
from the east shortly thereafter; greet him with the same courtesy you did his
allies.

With the pincer attack thwarted, Ma Chao will continue advancing to the
northwest. Yu Jin will launch an ambush in the garrison; beat him to clear the
path and press on. Nuwa will appear by the escape point and block it with a
landslide, forcing you to confront Cao Cao when he appears after her defeat.
Cao Cao will send Guo Jia away, and his forces will converge on your allies. Ma
Chao will charge him; follow his lead, cutting down any officers who get in
your way, and subdue Cao Cao to put an end to the battle.

j. Battle of Fan Castle - Redux
Difficulty: *********
Recommended Team: Aya, Zhao Yun, Toshiie Maeda
Mission Givers: Ma Chao, Hideyoshi Toyotomi, Aya, Kaguya, Sima Yi
Victory Conditions: Ensure Ma Chao reaches the escape point.
Defeat Conditions: Ma Chao is defeated.

Follow the strategy for the original version until you defeat Nuwa. Head
northeast to intercept and capture Guo Jia, then wipe out as many of Cao Cao's
officers as you can before taking him down.

k. Battle of Yamazaki
Difficulty: *******
Recommended Team: Sima Zhao, Wang Yuanji, Masamune Date
Mission Givers: Da Ji, Taigong Wang, Shuten Doji, Sakon Shima, Wang Yuanji,
Sima Zhao
Victory Conditions: Defeat Susano'o.
Defeat Conditions: Da Ji is defeated.

Three groups of enemy officers will attack your camp at the outset of this
battle: Equuleus and Monoceros in the northwest, Lupus and Phoenix in the
southwest, and Pavo and Lyra in the southeast. Fight off all six of them to
reform your front lines, then proceed to the south. Stomp Scorpius to clear the
guardpost and head west at the coast. Avoid the falling boulders as you
approach Sun Wukong, and exit the garrison to the west after defeating him.
Trounce Tucana and Vulpecula, then head north and cut down Mensa. Continue
northeast to meet Nezha, and crush both him and Crux. Susano'o will appear in
the east and launch an assault on Da Ji; hurry over to protect her and show
Susano'o the strength of the human spirit.

l. Battle of Chengdu
Difficulty: ********
Recommended Team: Ma Chao, Nuwa, Hanzo Hattori
Mission Givers: Cao Cao, Liu Bei, Ieyasu Tokugawa, Zhuge Liang, Ma Chao,
Hideyoshi Toyotomi
Victory Conditions: Cao Cao, Liu Bei and Ieyasu Tokugawa reach the escape
point.
Defeat Conditions: Any one of Cao Cao, Liu Bei or Ieyasu Tokugawa is defeated.

The Hydra is coming to Chengdu, and your allies need to beat a hasty retreat.
Help them out by heading southwest and knocking out Galena as soon as the
battle begins, which will prevent Ieyasu from being ambushed by archers. Next,
follow the path to the northeast and crush Travertine to save Fa Zheng, then
backtrack and loop around to the north and east to deal with Zhang Ji. Press on
and confront Urutu, then intercept Li Jue when he charges Cao Cao from behind.
Follow Cao Cao's path to the east and south, clear out Hu Zhen and Leaflitter,
and turn west to help Liu Bei repel the attacks of Fan Chou and Hooknose. Cao
Cao should arrive at the escape point shortly; head south to help him capture
Dong Zhuo and pummel Xu Rong and the various demon officers. There are a lot of
archers down there as well, so be careful. Disposing of the officers will allow
Liu Bei and his forces to reach the escape point, leaving you to assist Ieyasu
if he needs help advancing east. Once all three of your allies are in position,
Susano'o will appear to challenge you. Overcome him, and you're home free.

m. Battle of Hulao Gate
Difficulty: ********
Recommended Team: Shuten Doji, Sima Zhao, Keiji Maeda
Mission Givers: Cao Pi, Sima Yi, Taigong Wang, Shuten Doji, Da Ji, Zhenji
Victory Conditions: Defeat Hydra.
Defeat Conditions: Either Cao Pi or Shuten Doji is defeated, or the Yashio'ori
is destroyed.

Two of the Hydra's heads are attacking Hulao Gate, so your first priority is to
stop them. Hop in the Yashio'ori and open fire on them, using burst fire to
weaken the heads and destroy any fireballs they spit at you. Use the beam only
when they turn purple and rear back. The heads will turn red when weakened,
which increases their defense and allows them to spit two fireballs at once.
For this reason, it's better to focus on taking the heads down one at a time.

Of course, defeating the Hydra heads is only the beginning. They'll spawn
Orochi clones in the southwest, both of which will need to be destroyed. Jump
off the top of the wall and strike down Sidewinder and Bismuth, then follow the
northern road. Take out Tangleweb and ascend the slope to find Bushmaster,
whose defeat will stop the archer attack. Descend the slope and head south,
turning east when the road forks. Follow it to reach Lancehead and cut him down
to stop the bombers, then jump into the garrison and say hello to Sheetweaver.
Follow Sima Yi to the northwest and thwart Cottonmouth's plan to launch an
archer ambush against Cao Pi, then approach Kiyomori Taira. A poison mist will
settle over the battlefield and rapidly sap your army's life; crush Kiyomori as
quickly as you can to open the garrison, then scatter Leaflitter to disperse
the mist. Beat back Coltan and Botryogen as they approach, then take either the
northern or southern path to the west and wait for Shuten Doji to open the
gate. Annihilate both incarnations of Orochi, and victory is yours.

n. Battle of Osaka Castle
Difficulty: ********
Recommended Team: Hanbei Takenaka, Deng Ai, Himiko
Mission Givers: Nobunaga Oda, Sun Jian, Kenshin Uesugi, Shingen Takeda, Ujiyasu
Hojo, Hanbei Takenaka, Deng Ai
Victory Conditions: Defeat Diamondback.
Defeat Conditions: Either Nobunaga Oda is defeated, or the Yashio'ori is
destroyed.

The demons are launching an assault on the Resistance's Yashio'ori production
site. Keep things running smoothly by heading east and slicing up Suntiger and
Spinyback, then heading south and crossing the bridge. Break Wishbone and
Stripeleg, then continue to the west and purge it of Bloodleg, Goldenrod, and
Copperhead. Sun Wukong will appear inside the castle, split into three, and use
his magic to close and lock the gates. You'll have to use the cannons in the
south to blast through the walls, so cut down Harvestman and Huntsman and head
west. Nezha will appear in the southwest and receive a power boost from Sun
Wukong, and Lu Bu will appear in the southeast to challenge him. Let them tear
into each other for now; climb the slope leading to the cannons and dispatch
Hammerjaw, then use the western cannon to blow a hole in both the castle wall
and the enemy ranks. Enter the castle, hurry over to the Yashio'ori, and stop
the first Sun Wukong clone and any officers around him from damaging it too
severely. Hurry north to Nobunaga's side and help him fight off the second Sun
Wukong clone, then defend Hanbei from the last one. The rest of the battle is
much less intense; return to the south side of the battlefield, head west to
confront Nezha, then go after Diamondback in the southeast to put an end to the
demon army's siege.

2. Sidequest Battles
a. Siege of Tong Gate
Difficulty: *****
Recommended Team: Xu Zhu, Sima Zhao, Katsuie Shibata
Mission Givers: Xu Zhu, Sima Zhao
Victory Conditions: Defeat Diamondback.
Defeat Conditions: Either Cao Zhi or Sima Shi is defeated.

Lu Bu and Diaochan need a way to escape from Nezha. Provide them with one by
heading southwest and clearing the north garrison of Galena and Hognose, then
making a quick jaunt southeast and purging Orbweaver and Coltan from that
garrison. Next, make your way southwest and defeat Bloodleg, then press
southward to pummel Patchnose and destroy the ballista and arbalest. This will
secure a landing area for the allied fleet, which will allow you to focus on
reaching Diamondback. An Engineer will appear when the ships land and make his
way northwest to build a battering ram. Head north for Morion and Hooknose
before turning west, then plow through Goldenrod and Nosean to secure the
garrison. Head southeast and escort the Engineer past Harvestman, then return
to the western garrison and follow the battering ram to the south. Enter the
enemy's main camp through the breached gate, then cut down Levyne and
Diamondback and call it a day.

Clearing this battle will unlock the Battle of Tong Gate - Redux.

b. Battle of Guangzong
Difficulty: ********
Recommended Team: Sima Yi, Masamune Date, Goemon Ishikawa
Mission Givers: Sima Yi, Masamune Date
Victory Conditions: Find the girl in the box.
Defeat Conditions: Sima Yi is defeated.

A girl is hiding in a box in Yellow Turban territory. Find her and release her
by heading east for Bo Cai, then turning south and meeting Cheng Yuanzhi.
Follow his advice and head to the supply depot in the east, making a detour to
the north to wail on Zhang Mancheng. Wipe out He Yi and Sun Zhong before
entering the supply depot; once you find the box in which Gracia is hiding, all
of the officers in the south will charge you. Defeat Zhang Liang and his
companions to weaken the winds in the north, then head that way and proceed
south down the path adjacent to Zhang Bao to reach him. Defeating him will stop
the winds and allow you to reach the mountaintop, where Zhao Hong and Gao Sheng
lie in wait with Zhang Jiao. Strike them all down to secure Gracia's release.

c. Ambush at Tong Gate
Difficulty: *****
Recommended Team: Sima Shi, Xu Zhu, Mitsunari Ishida
Mission Givers: Cao Pi, Sima Yi, Xu Zhu, Zhenji, Sima Shi, Mitsunari Ishida
Victory Conditions: Defeat Da Ji.
Defeat Conditions: Cao Pi is defeated.

Sima Zhao and Da Ji are fighting alongside each other. Find out why by clearing
Deng Zhong and Kiyomasa Kato from the garrisons immediately to your southwest.
Continue southwest and clean out the central garrisons, then head north and
wipe out Sima Wang to allow the Engineers to enter the battlefield. Hurry west
to intercept to Zhang He when he moves to engage them, then dispatch Kazumasu
Takigawa on your way south to deal with Wang Yuanji. After doing so, you can
either swing north and brawl with Keiji Maeda in the garrison or use the siege
ladder to enter the Resistance army's main camp. Da Ji will call her officers
back to defend her, but if you've already beaten them, you'll have nothing to
fear. Nezha and Susano'o will also appear and move toward Da Ji. Defeat Sima
Zhao to gain access to her, then make sure you beat her down before anyone else
does.

d. Breakthrough at Guangzong
Difficulty: ********
Recommended Team: Shingen Takeda, Kenshin Uesugi, Jia Xu
Mission Givers: Dian Wei, Kenshin Uesugi, Jia Xu, Shingen Takeda
Victory Conditions: Defeat Zhang Mancheng.
Defeat Conditions: Either Dian Wei or Village Elder is defeated.

Dian Wei needs your help to reach Changban on time. Assist him by heading south
and fighting off Yan Zheng, then heading into the mountains to find the missing
Peasants. Follow the easternmost path to the north, cutting down Ma Yuanyi as
you proceed, then save the first Peasant from Bo Cai. Head west and defeat Zhao
Hong to save the second Peasant, then venture south and rescue the last one
from Han Zhong. Escort the three Peasants back to the village, and Gao Sheng,
Zhang Yan, and Guan Hai will charge you from the south. Let them charge into
your blade, and let your allies handle Guan Hai, Deng Mao, and Liu Pi when they
arrive in the northwest. Charge south and launch a counterattack, mowing down
Cheng Yuanzhi and Pei Yuanshao in front of Zhang Mancheng's camp, then punish
him for menacing the innocent villagers.

Clearing this battle will unlock the Battle of Changban - Redux.

e. Battle of Luo Castle
Difficulty: ******
Recommended Team: Aya, Lianshi, Kanetsugu Naoe
Mission Givers: Lianshi, Aya
Victory Conditions: Defeat Zhong Hui.
Defeat Conditions: Either Lianshi or Aya is defeated.

Something has the forces of Wei in an uproar. Find out what it is by heading
west and fighting off Han Hao when he drops in on you. Okuni will make an
advance on Zhong Hui, who will flee to the north with the shrine maiden in hot
pursuit. Pass through the gates when they open and follow the path to the
northwest to reach Wang Shuang. Cut him down, cross the bridge, climb the
mountain, and capture the garrison from Hua Yong. Exit to the north and go
across the bridge, and defeat Liu Da to capture the second garrison. Follow the
path as it loops to the north and east and seize the third garrison from Jiang
Gan, then head to the central eastern garrison and rendezvous with Okuni. Beat
back Dai Ling as he approaches, then protect the ladies from the officers who
assault them as they ascend the slope. Beware the attacks of the cavalry and
archers, who you may want to target before the officers. Defeating Xu Shu will
allow you to reach Zhong Hui, who you should have little trouble beating into
submission.

f. Ambush at Yangping Gate
Difficulty: *****
Recommended Team: Zhang Fei, Tadakatsu Honda, Zhao Yun
Mission Givers: Zhang Fei, Zhao Yun, Tadakatsu Honda, Hanzo Hattori
Victory Conditions: Defeat Guan Yu and Sun Quan.
Defeat Conditions: Either Zhang Fei or Fa Zheng is defeated.

Zhang Fei is distressed to see his sworn brother fighting alongside Da Ji. Help
him relieve some stress by heading south from your starting position to meet
Yukimura Sanada and Toshiie Maeda. After stopping their advance, proceed south
into the garrison to fight Ma Chao, Guan Yu, and Wang Ping, but beware the
attacks of the juggernauts and archers as you do. Ma Ling will jump down from
the ledge above you and charge Fa Zheng; greet him warmly with your blade, then
head through the valley to reach the western garrison and defeat Yi Ji to put
an end to the juggernaut onslaught. Several reinforcement officers will arrive
in the southwest and southeast. Wait near the western garrison and engage them
as they approach, then hurry over to the central garrison to help Zhang Fei
fight off the stragglers. Guan Yu should reappear as you're taking care of the
last ones, and he and Sun Quan will charge you. Meet them head-on and strike
them down to sieze victory.

g. Defense of Jieting
Difficulty: ******
Recommended Team: No, Goemon Ishikawa, Daqiao
Mission Givers: No, Sun Ce, Goemon Ishikawa, Deng Ai, Achilles
Victory Conditions: Defeat Dodomeki.
Defeat Conditions: No is defeated.

No is trying to secure a supply line for the gunpowder from Honnoji. Help her
out by charging north and carving a path through Boomslang and Cottonmouth,
then slicing up Hooknose and Spinyback. Capture the base in the northwest to
secure a path for the supply unit, which will deliver the gunpowder to your
main camp. Use the cannons to repel Tangleweb, Massicot, and Ytterbite as they
approach your main camp, then blow away Coachwhip and Stripeleg as they attack
in the south. Continue east to meet Kornerupine and Nosean as they charge, then
hurry northwest to counter the northern attack by Bushmaster and Sheetweaver.
Dodomeki will arrive in the northeast and launch an all-out attack with his
reinforcements; crush their offensive to ensure Mitsuhide's survival.

Clearing this battle will unlock the Battle of Honnoji - Redux.

h. Battle of Jieting
Difficulty: ****
Recommended Team: Xingcai, Keiji Maeda, Katsuie Shibata
Mission Givers: Keiji Maeda, Katsuie Shibata
Victory Conditions: Defeat Guan Ping.
Defeat Conditions: Any one of Xingcai, Keiji Maeda, or Katsuie Shibata is
defeated.

Xingcai has a made a mission of capturing Guan Ping. Make sure she succeeds by
advancing along the far northern path and jumping into the garrison to the west
to catch Morinari Ando and a Lieutenant by surprise. Continue west and defeat
Nagahisa Ito when he launches his ambush, then enter the garrison and capture
it from Ujisato Gamo and Hidemasa Hori. Double back to the northeast and help
Katsuie fight off Nagahide Niwa, then proceed to the southeast garrion and
clear it of Sadakatsu Murai and Saizo Kani. Head west, cut down Ittetsu Inaba,
and help Keiji and Xingcai as they drive Toshiie Maeda out of the central
garrison. Mow down Hidekatsu Fukutomi, Yoritaka Hachiya, Naomasa Ujiie, and any
Lieutenants that get in your way as you proceed southwest, then pummel Guan
Ping into submission to win.

i. Assistance at Changban
Difficulty: *****
Recommended Team: Zhou Yu, Sun Ce, Ujiyasu Hojo
Mission Givers: Hanbei Takenaka, Kanbei Kuroda, Jia Xu, Sun Shangxiang, Kai,
Huang Gai, Ding Feng, Ujiyasu Hojo, Sun Ce, Zhou Yu, Daqiao
Victory Conditions: Defeat Mitsuhide Akechi and Zhuge Liang.
Defeat Conditions: Either Hanbei Takenaka or Kanbei Kuroda is defeated.

The Resistance army needs a helping hand. Give them one by heading east to
engage Shigemasa Nakagawa, Liu Ning, and Liu Ba, then crossing the bridge to
the south and mauling Ma Su. Hurry north to stop the advance of the enemy
forces; if you're quick enough, you'll be able to trigger the rockslide. Once
they've been dealt with, continue to the east and help Kanbei Kuroda in his
fight with Dian Wei, No, and Kazutoyo Yamauchi. Press on to save Hanbei
Takenaka from Mitsuhide Akechi and his subordinates, then leap off the cliff to
the north to trigger a wave of enemy ambush troops. Cut them down as they
advance, and you'll soon be facing Zhuge Liang. Prove that his strategies are
no match for your strength.

j. Liberation of Luo Castle
Difficulty: ********
Recommended Team: Xiahou Dun, Zhang Fei, Benkei
Mission Givers: Sima Yi, Xiahou Dun, Tadakatsu Honda, Xiahou Ba
Victory Conditions: Defeat Dodomeki.
Defeat Conditions: Any one of Sima Yi, Xiahou Dun or Tadakatsu Honda is
defeated.

Your allies have a plan to keep Guo Jia at Fan Castle. Help them put it into
action by beating back Mamushi as he attacks from the south, then proceeding
east to fend off Coachwhip and Lancehead. Leave the rest of the officers in the
east to Tadakatsu Honda and Xiahou Ba; you can cross the bridge to the north,
then make a quick jaunt east for Yellowbelly. Proceed north, capturing
Copperhead's garrison and breaking Hammerjaw as you go. Cut your way through
Patchnose, then backtrack to cut down Sheetweaver and Orbweaver as they arrive.
The demon army will attack from the north, and Urutu will open the gates of
his garrison to allow them to pass. Greet him with your blade, then strike down
Morion, Bloodleg, and Galena as they charge you and dispatch Dodomeki to seize
another victory.

Clearing this battle will unlock the Battle of Fan Castle - Redux.

k. Rescue at Yiling
Difficulty: *********
Recommended Team: Guo Jia, Guo Huai, Xingcai
Mission Givers: Guo Jia, Guo Huai, Xingcai
Victory Conditions: Find ??? (Ina).
Defeat Conditions: Guo Jia is defeated.

Ina is honing her fighting skills against the demons, but it seems she's gotten
in over her head. Help her out by heading south and wiping out Lancehead, then
press on for Suntiger to open the gates of the Stone Sentinel Maze. Fight off
Orbweaver, Coachwhip, and Mamushi to save Tadatomo Honda, then cut down
Boomslang and Keelback as you make your way through the maze. Proceed southeast
after leaving and seize the garrison from Hognose, Patchnose, and Hooknose to
rescue Hidetsuna Tsukushi. Ina will be revealed in the southeast, and Guo Huai
will comment on an icy wind blowing in from the north, which will give Guo Jia
a plan. Go east and stomp on Copperhead while Zhang Fei heads west to take care
of Bushmaster; once you've both done your duty, Guo Jia will launch a fire
attack that will do severe damage to the demon army. Finish off Yellowbelly and
Stripeleg as you advance south, then defeat Dodomeki and Gyuki when they appear
outside the southeast garrison. Clear the rest of the demon officers from the
area, then charge into the garrison and fend off Diamondback's attacks to save
Ina and end the battle.

l. Vindication of the Nobility
Difficulty: ******
Recommended Team: Yuan Shao, Zhurong, Ginchiyo Tachibana
Mission Givers: Yuan Shao, Zhurong, Ginchiyo Tachibana
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Any one of Yuan Shao, Zhurong or Ginchiyo Tachibana is
defeated.

Yuan Shao is ashamed of his decision to collude with demons and wants to alter
his past. Assist him in his endeavor by heading east to meet up with Huntsman,
who is part of a faction of demons that wants peaceful coexistence with humans.
Pummel the ones who disagree with him until they defect, then head for the
garrison in the south to meet Hammerjaw. Yuan Shao will turn on him, and you'll
have to fight all the demon officers at once. Kiyomori Taira will appear in the
west once you've taken them all out, and when the demon officers reppear around
you, he'll use his magic to strengthen them. Break through their siege by
heading north to break Bloodleg and tear apart Tangleweb, then mutilate Morion
and Ytterbite as they approach. Sidewinder and Harvestman will attack you from
the south, and the rest of the demon officers will follow them. Stand and fight
until all of them fall, and Yuan Shao will walk away from this battle with his
pride intact.

m. Battle of Wan Castle
Difficulty: ********
Recommended Team: Kunoichi, Nene, Huang Zhong
Mission Givers: Ryu Hayabusa, Jia Xu, Kunoichi
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Ryu Hayabusa is defeated.

Jia Xu is going on a covert mission with Ryu Hayabusa. Make sure it succeeds
by heading south and cutting down Pestilence, Pulao, and Fear when they appear.
Zhang Xian will defect when you rendezvous with him, so punish him and continue
west to beat some sense into Zenjubo Sugitani and Zhang Quan. You should also
bring an end to War when he attacks, then continue north to face Han Xian and
Lei Xu. Kappa and Gluttony will attack you as well, and Li Yue and Suketane
Nasu will defect around the time the demon army's main forces appear. Defeat
Storm to lower the drawbridge, then press north to trigger a cutscene in which
Momiji appears. She'll dispel the effects of the sorcery on some of your
allies, and Sun Wukong will retaliate by creating a phantom double to attack
you. All nearby allies will turn against you when it appears, so fight them off
and hurry to the castle's east entrance, where you can help your allies deal
with Brimstone, Flood, and Poison. Defeat Sun Wukong's other double when it
comes for you, then defeat Hailstones to draw out the real Sun Wukong. Beat him
down to size both the castle and victory.

n. Siege of Shouchun
Difficulty: *****
Recommended Team: Ujiyasu Hojo, Ding Feng, Zhou Yu
Mission Givers: Ujiyasu Hojo, Zhou Yu, Ding Feng
Victory Conditions: Defeat Kotaro Fuma.
Defeat Conditions: Ujiyasu Hojo is defeated.

Kotaro Fuma is rebelling against his liege lord. End his insurrection by going
south and dispatching Masayasu Miyoshi, then heading south and decimating
Mototsuna Kutsuki and Yoshinobu Satake when they ambush you. Hang around to
stop the advance of Mitsuuji Ujiie and Hidetsuna Sakenobe, then cross the
bridge to the south and venture west into Shouchun Castle. Kotaro will set it
on fire and vanish, leaving you to fight off Minbu Satomi, Mitsuyasu Shimura,
and Mitsunao Tateoka. Kotaro's army will launch a second ambush in the east;
leave the castle through the east gate and cut down Sadatsugu Tsutsui and
Kazutada Nakamura to take some pressure off your allies, and Kotaro will appear
in the southeast corner. Advance on him, striking down Kazuhide Nakamura and
Tanomo Noisshiki along your way, then wail on him until he remembers where his
loyalties lie.

Most of the enemy peons in this battle are ninjas, so expect to be poked a lot
if your team members aren't fast attackers.

o. Defense of Yangping Gate
Difficulty: ******
Recommended Team: Fu Xi, Lu Meng, Motonari Mori
Mission Givers: Fu Xi, Himiko
Victory Conditions: Defeat Liu Xun and Hidetada Tokugawa.
Defeat Conditions: Either Nobutada Oda or Fu Xi is defeated.

Fu Xi is concerned about an individual who just doesn't see the bigger picture.
Help him spread some enlightenment by leaping into the garrison to the west of
your starting position and driving off Liu Gui, Lu Yi, Leng Bao, and Yang Huai
to secure it. Mystic officers will appear in the northwest and northeast and
charge Nobutada Oda; head north to meet Peril and Glory and stop them from
reaching him. Shennong will appear in the northwest and continually heal his
allies as you fight them, so make him your next target. He'll fight you
alongside Ocean and Thunder and restore his life twice, so keep the pressure on
him until he's ready to call it quits. Once Shennong's out of the picture,
hurry to the east and send Peril and Glory packing a second time, then charge
south to wipe out Hidetada Oda and all of the officers around him. Liu Xun and
his subordinates should now be gathered in the western garrison, so charge in
there and exterminate them with extreme prejudice.

p. Defense of Nanjun
Difficulty: *******
Recommended Team: Lianshi, Rachel, Joan of Arc
Mission Givers: Lianshi, Joan of Arc, Rachel
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Any one of Lianshi, Joan of Arc, Rachel or Peasant is
defeated.

Lianshi fights to protect her loved ones - a cause that Rachel and Joan of Arc
can support. To show your support as well, hurry west to rendezvous with your
allies and help them save the Peasant from Harvestman. The demon army will then
charge you; stay in the garrison and annihilate any unwelcome guests as they
arrive. Another wave of officers that includes Gyuki and Dodomeki will appear
after the first one is finished; stay put and repel them, too. Finally,
Kiyomori Taira will appear in the southeast. Rachel will charge him; cut down
any officers in your path as you follow her, then do the same to their leader.

q. The Swordsman's Challenge
Difficulty: *******
Recommended Team: Xiahou Dun, Yoshitsune Minamoto, Musashi Miyamoto
Mission Givers: Xiahou Dun, Yoshitsune Minamoto, Musashi Miyamoto
Victory Conditions: Defeat Sun Wukong.
Defeat Conditions: Any one of Centaurus, Xiahou Dun, Yoshitsune Minamoto or
Musashi Miyamoto is defeated.

The demons have stolen the materials for the Yashio'ori, and your allies need
your help to recover them. They'll be under heavy attack from the moment the
battle begins, so hurry north and defeat Hognose to save Cao Chun, then work
your way to the east and crush Galena to save Tadamasa Honda. Follow the
southern path and take care of Redback on your way to rescue Ujinori Hojo,
which you can accomplish by beating down Yellowbelly. You may also have to deal
with Leaflitter, after which you should hurry east and pummel either Patchnose
or Keelback to open the southeastern garrison's gates. Once inside, defeat
Diamondback and any nearby demon officers to rescue Centaurus, then start
making your way north to stop Sun Wukong from destroying the materials. Take
down Huntsman, Goldenrod, and Nosean on your way to the southern bridge, then
cross it and clear out Hooknose and the Sun Wukong clone. Cross the next
bridge, cut through Coltan, and annihilate Kornerupine, Suntiger, and a second
Sun Wukong clone to open the gates. Lu Bu and Diaochan will appear in the west
and head toward you as you're fighting your way in, at which point Sun Wukong
will summon Nezha to help him. Hurry over and dispatch him to prevent him from
destroying the materials, then chase down Nezha and make sure he doesn't walk
away from his fight with Lu Bu in one piece.

E. Story Mode - Chapter 4
This chapter focuses on the Resistance's final conflicts with the Hydra and the
consequences of its destruction.

1. Story Battles
a. The Slaying of the Hydra
Difficulty: *********
Recommended Team: Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka, Taigong Wang, Shuten Doji
Victory Conditions: Defeat Hydra.
Defeat Conditions: Either Sima Zhao is defeated, or all siege weapons are
destroyed.

If you completed all of the story battles in Chapters 1, 2, and 3, you'll have
four Yashio'ori to utilize in this battle. They'll make it much easier to stand
against the Hydra...and with eight heads to take down, you'll need to use every
advantage you can get.

Just as you did in the prologue battle, proceed north and plow through Keelback
to break through the 1st Guardpost. Hop off the cliff to your left and avoid
the Hydra's fire breath as you advance along the path, cutting down Copperhead
as you go. Beat up Bushmaster to break through the 2nd Guardpost, and introduce
Gyuki to your blade when the gates open. Let your allies deal with the enemy
officers while you blast away at the Hydra, using burst fire to sap its life
and shoot down its fireballs and the beam when it rears back in pain. Only one
head will attack you at a time, so focus your shots on the one that's closest.
The last four heads will turn red and stay red for the rest of the battle, so
be ready to shoot down twice as many fireballs when they do. The last head will
turn blue and spit huge fireballs at you, but these are actually easier to deal
with than the double fireballs.

If the northern Yashio'ori is destroyed, there are others in the east,
southeast, and west. Kiyomori Taira will appear when you set foot on the east
side of the battlefield, but he's nothing you and your allies can't handle.
Keep your eyes on the prize, and keep the pressure on the Hydra with the
Yashio'ori until all of its heads lie still.

b. Into the Fire
Difficulty: *********
Recommended Team: Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Sima Zhao, Hanbei Takenaka, Ma Chao, Taigong Wang, Da Ji
Victory Conditions: Defeat all incarnations of Orochi.
Defeat Conditions: Sima Zhao is defeated.

Dive into the abyss and prepare to face the humanoid embodiments of the Hydra's
heads! Each of the Orochi clones here has a different power that it can use to
strengthen itself and its allies, so pay close attention to the messages and be
ready to adjust your tactics on the fly. When the battle begins, take the high
road to the southeast and eliminate Massicot, then press on and obliterate the
Orochi in the south. Charge through the open gate and annihilate the second
Orochi, then wipe out Stripeleg as you approach the altar from the south. Loop
around to the north and west and eradicate the three Orochis that are attacking
your allies. Next, make your way east and defeat the officers that the central
eastern Orochi resurrects. Press on and pulverize the Orochi in the northeast,
then follow the west fork in the path and devastate the Orochi who is using the
blade-tempering spell. The last Orochi will lead his resurrected officers in an
assault on the altar; charge west and decimate them to break the Hydra's power.

Clearing this battle will earn you the NORMAL ending.

c. Orochi's End
Difficulty: *********
Recommended Team: Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Sima Zhao, Hanbei Takenaka, Ma Chao, Taigong Wang, Da Ji
Victory Conditions: Defeat all incarnations of Orochi.
Defeat Conditions: Sima Zhao is defeated.

This battle is identical to Into the Fire. Use the same strategy you did in
that battle to seize victory.

d. Susano'o's Last Stand
Difficulty: **********
Recommended Team: Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Cao Cao, Liu Bei, Nobunaga Oda, Ieyasu Tokugawa, Xiahou Dun,
Zhuge Liang, Hanzo Hattori, Tadakatsu Honda
Victory Conditions: Defeat Susano'o.
Defeat Conditions: Any one of Cao Cao, Liu Bei, Nobunaga Oda or Ieyasu Tokugawa
is defeated.

Destroying the Orochi clones has given rise to Orochi X, but Susano'o doesn't
think you're worthy to face him. Prove him wrong by heading north into the
Stone Labyrinth and navigating it to reach Lupus. Defeat him to deactivate it
and exit to the east to find Equuleus. Wipe him out to extinguish the wall of
fire, then proceed south and pulverize Pavo to open the guardpost gates. Double
back to the northeast and help Cao Cao deal with Monoceros, which will open the
eastern camp gates. Let Liu Bei and Nobunaga deal with the attackers in the
west; at this point, you'll be free to press northward and carve a path through
Crux and Draco to reach Susano'o. Lacerta and Tucana will appear to assist him,
but if your conviction is strong, they won't stand a chance against you.

e. The Demise of Orochi X
Difficulty: **********
Recommended Team: Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Kaguya, Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka, Taigong Wang,
Shuten Doji, Liu Bei, Cao Cao, Ieyasu Tokugawa, Nobunaga Oda
Victory Conditions: Defeat Orochi X.
Defeat Conditions: Kaguya is defeated.

At long last, you've reached Koshi Castle, where Orochi X lies in wait for your
final confrontation! When the battle begins, head up the stairs in front of you
and sweep around to the south for Hooknose. You'll pass the central gate, which
is magically sealed shut; you'll need to destroy two orbs to open it. To find
them, head north and pulverize Patchnose when he opens the gate. Slay Suntiger
and Hognose as you advance north and west, then press on for Goldenrod and the
first sacred orb. Press on to the south, crushing Coachwhip and the perpetually
annoying Diamondback at the top of the stairs, and march to the southwest. Wipe
out Botryogen along your way, then smash Ytterbite and the second sacred orb to
allow your allies to enter the castle. Kiyomori Taira will appear and confront
them, and Susano'o will arrive to assist them. Double back to the northeast,
cutting down Levyne and Mamushi as you meet them, and lay Kiyomori to rest
before he can finish his incantation. When the castle's main gate opens, follow
the spiral path to Orochi X's sanctum, capturing bases and eradicating Dodomeki
and Gyuki as you advance. The fight with Orochi X himself is anticlimactic, and
can easily be won with a well-executed Triple Team Attack.

Clearing this battle will earn you the GOOD ending.

f. Prelude to Apocalypse
Difficulty: **********
Recommended Team: Taigong Wang, Kaguya, Shuten Doji
Mission Givers: Fu Xi, Nuwa, Cao Cao, Liu Bei, Nobunaga Oda, Ieyasu Tokugawa,
Xiahou Dun, Zhuge Liang, Hanzo Hattori, Tadakatsu Honda
Victory Conditions: Defeat Susano'o and Nezha.
Defeat Conditions: Either Fu Xi or Nuwa is defeated.

This battle is similar to Susano'o's Last Stand, but with a few important
differences. The most obvious is that you have the assistance of Fu Xi and
Nuwa, both of whom must be kept alive. Assist them by heading east from your
starting position to face Lacerta. The gate will close behind you, mystic
officers will appear all over the battlefield, and Nezha will start attacking
Fu Xi in the southwest. Continue to the northeast and cut down Lyra, then loop
around to the west for Monoceros and Equuleus to extinguish the wall of fire.
Mow down Crux as you rush northeast to Nuwa's side and help her vanquish
Susano'o. All of the gates around the battlefield will open, which will allow
you to reach Nezha with ease by heading south and west. Pummel Pavo and
Scorpius along the way, then give Nezha a demonstration of your might.

g. World's End
Difficulty: **********
Recommended Team: Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Mission Givers: Kaguya, Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka, Kai, Lu Xun,
Motochika Chosokabe, Yueying, Ina
Victory Conditions: Defeat Orochi X.
Defeat Conditions: Kaguya is defeated.

This battle is similar to The Demise of Orochi X, but with a few challenging
twists. Climb the stairs and clobber Hooknose, but be sure to destroy the orbs
in the alcoves to the north and south of the central gate. The demon army will
fire on your allies with a ballista when they enter the castle, and Patchnose
and Hognose will launch an attack from the rear. Dispatch them both, then enter
the castle through the northern gate and mutilate Mamushi, Lancehead, and
Diamondback as you head west. Destroy the sacred orb and ascend the stairs to
the south, cutting down Kiyomori Taira as you advance on Coachwhip. Destroy him
and the three ballistae he commands, then jump down and help your allies finish
off Kornerupine.

Soon, Kiyomori will reappear at the altar in the west. For the rest of the
battle, he'll revive himself shortly after being slain, and he'll use his magic
to strengthen Orochi X. For now, let Motochika Chosokabe and Kai handle him;
your priority is to find the last two sacred orbs. Defeat the Defense Captain
in the south and work your way along the path to the southwest, capturing bases
and wiping out Wishbone as you go. Demolish Ytterbite and the second sacred
orb, then proceed west and north along the path, hugging the wall to avoid the
fiery breath of the Hydra. Help your allies exorcise Kiyomori and continue
marching northeast, where you'll find Goldenrod guarding the third sacred orb.
Smash them both, and the castle's main gate will open. Rush over to it and
follow the spiral path to Orochi X's sanctum, decimating Dodomeki and Gyuki and
capturing the bases you pass. It'll be a race against the clock to defeat
Orochi X before the enemy troops overwhelm your allies, but if you've managed
to make it this far, you have the skills you need to succeed.

Clearing this battle will earn you the TRUE ending. Enjoy it - you've certainly
earned it!

2. Sidequest Battles
a. Battle of Hefei
Difficulty: ********
Recommended Team: Cao Pi, Mitsunari Ishida, Zhenji
Mission Givers: Lu Xun, Cao Pi, Zhenji, Mitsunari Ishida
Victory Conditions: Defeat Susano'o.
Defeat Conditions: Either Lu Xun or Cao Pi is defeated.

Lu Xun is testing his strategies against the warriors of the Mystic Realm. To
ensure that he succeeds, head east and break Equuleus's charge, then backtrack
to the west and climb the plateau. Save Lu Xun from Monoceros and Lupus in the
garrison, then cross the bridge in the west and work your way north, striking
down Phoenix, Vulpecula, Tucana, and Grus along the way. Enter Hefei Castle and
drive out Draco, Lacerta, and Crux to reclaim it, then proceed east. Clear Pavo
from the garrison, and the mystic army will launch an all-out attack. Eliminate
Lyra and any Lieutenants or officers who stand in your way, then show Susano'o
the superiority of your strategies.

b. Battle of Komaki-Nagakute
Difficulty: ********
Recommended Team: Huang Zhong, Hanzo Hattori, Wei Yan
Mission Givers: Hanzo Hattori, Zhuge Liang, Pang Tong, Huang Zhong
Victory Conditions: Defeat Sun Wukong.
Defeat Conditions: Either Zhuge Liang or Pang Tong is defeated.

Pang Tong is pitting his intellect against the might of the demon army. Help
him out by heading northeast and slicing up Sidewinder on your way to his side,
where you'll have to fight off Leaflitter and Morion to protect him. Stop
Ytterbite's southern advance, then head west and beat back Galena as you escort
the Engineers into position. Protect them from Cottonmouth and Mamushi as they
set up the bridges in the center of the battlefield, which the demon officers
will use to attack you. Hold them off until Pang Tong can launch his fire
attack, which will severely weaken the enemy forces and cause their morale to
plummet. Seize the opportunity to charge north and assault their main camp,
silencing Keelback and any other officers who stand between you and Sun Wukong.
Finish him off, and victory is yours.

c. Siege of Luoyang
Difficulty: ******
Recommended Team: Deng Ai, Ryu Hayabusa, Nene
Mission Givers: Deng Ai, Mitsuhide Akechi, Nagamasa Azai
Victory Conditions: Defeat Zhong Hui.
Defeat Conditions: Either Deng Ai or Mitsuhide Akechi is defeated.

Zhong Hui needs a lesson in altruism. Make it a memorable one by heading north
and west through the hallway, then crushing Chen Tai and utilizing the gate
control device. Proceed southwest, beating down Hua Yong and Wang Jing to stop
the ballistae, then turn them against the enemy officers in the courtyard.
After wiping them all out, make your way to the northwest for Xu Zhi and
reenter the castle through the western gates. Thwart Zhang Ming's ambush and
follow the hallway north and east to the goal point, mowing down Zhu Fang along
the way. Hu Lie will defect and open the gates once you and your allies have
him encircled, leaving you free to punish Zhong Hui's pomposity at your
leisure.

d. Salvation at Nagashino
Difficulty: ********
Recommended Team: Oichi, No, Sima Yi
Mission Givers: Ma Chao, Sima Yi, No, Oichi
Victory Conditions: Defeat Wang Yi and Kiyomori Taira.
Defeat Conditions: Either Ma Chao or Sima Yi is defeated.

Wang Yi is being controlled by Kiyomori Taira's sorcery. Help her break free by
scattering Goldenrod as soon as the battle begins, then advancing east to deal
with Wishbone and her. After she flees, head north for Bismuth and Morion or
south for Ytterbite and Coltan, scattering the reinforcements as they arrive.
Purge Lancehead from the center of the battlefield as you make your way to the
second group of enemies, then cut down any officers who stand between you and
Kiyomori Taira when he appears in the east. Wang Yi will appear in the
northeast after Kiyomori retreats; she'll initially be allied with you, but
will turn on you when she sees Ma Chao. Knock her around until she realizes
that joining forces with you is a much more sensible course of action.

e. Mock Battle on the Wuzhang Plains
Difficulty: **********
Recommended Team: Kanetsugu Naoe, Xu Shu, Zhuge Dan
Mission Givers: Kanetsugu Naoe, Xu Shu, Zhuge Dan
Victory Conditions: Defeat Zhuge Liang, Zhang Jiao and Seimei Abe.
Defeat Conditions: Any one of Kanetsugu Naoe, Xu Shu or Zhuge Dan is defeated.

Zhuge Liang has a new strategy he wants to test. He'll put it into action as
you cross the river near your starting position, activating juggernauts to
support his troops. Zhuge Dan, however, will counter with a barrage of fire
arrows, buying you time to approach Zuo Ci in the southeast. If given the
chance, he'll create four clones of himself to battle you, so you'll either
have to beat him down hastily or find the real Zuo Ci to overcome his sorcery.
After dealing with him, follow the path to the southwest to the top of the
plateau to encounter Ethereal Emperor and Seimei Abe. Slice them up to open the
garrison gates, strike down Serene Sky, and follow Xu Shu's suggestion of
advancing along the eastern path. After getting past Katsuie Shibata in the
garrison, stop and wait for the reconnaissance unit to discover the ambush
troops, then eliminate Sha Moke, Zhou Cang, and Fa Zheng to boost your army's
morale. Celestial Cosmos, Wellborn Warrior, and Regal Robe will appear to
block your path; hack through them, as well. Zhuge Liang and Zhang Jiao will
fight you with help from Huang Zhong and Wei Yan, but if you have a little
drive and a lot of fighting spirit, you'll be the last one standing.

F. Story Mode - Chapter 5
This chapter focuses on a mysterious stone that calls out to Da Ji, Himiko, and
Sun Wukong after the defeat of Orochi X and the Hydra. It becomes available
after clearing Story Mode with the GOOD and TRUE endings.

1. The Chaos Revisited
Difficulty: **********
Recommended Team: Da Ji, Himiko, Sun Wukong
Mission Givers: Da Ji, Himiko, Sun Wukong, Dodomeki, Gyuki
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Da Ji is defeated.

Jiang Wei has become wise to the ploy of the Serpent King's former minions.
Advance south with your allies to reward his diligence and that of his two
subordinates with a severe beating, then turn east and chase down Liu Shan,
Ma Zhong, and Xi Zheng before they can request help from Hanbei Takenaka.
Hanbei will send Hidehisa Sengoku north to investigate, and Nagamasa Azai will
appear in the southeast along with Kazumasa Isono and Tsunachika Kaiho. Ignore
Hanbei's scout for the time being and loop around to the east, south, and west
to catch the Nagamasa and his allies from behind. You should be very close to
the enemy's main camp after defeating them, and you should waste no time
cutting through Koroku Hachisuka to reach Hanbei. He'll try to retreat when he
sees you, so run him down and run him through before he can escape.

2. Raid at Honnoji
Difficulty: **********
Recommended Team: Guan Ping, Xingcai, Ina
Mission Givers: Liu Bei, Guan Ping, Xingcai, Ina, Tadakatsu Honda
Victory Conditions: Defeat Nobunaga Oda.
Defeat Conditions: Either Liu Bei or Guan Ping is defeated.

The fake Jiang Wei created by the stone has convinced the Resistance that the
Oda clan is planning to attack Shu and the Tokugawa. To thwart their plans, go
west and cut down Nagahide Niwa, then loop around to the west, north, and east,
dispatching Nagahide Niwa, Sadakatsu Murai, and Hidemasa Hori to clear a path
for your allies. While Guan Ping finishes off Kazumasu Takigawa, continue to
the northwest and eliminate Nobumori Sakuma and Masahisa Sakai to trigger an
ambush by Ujisato Gamo and Tadaoki Hosokawa. Defeating 400 troops will open the
gates, at which point you can rush to Liu Bei's side and help him fight off No,
Mitsuhide Akechi, and the generic officers who will be attacking him. Attack
Nobunaga from either the south or the west, but be mindful of Katsuie Shibata
and Oichi, who will be nearby to support him. Bring Nobunaga to his knees, and
victory is yours.

3. Struggle at Nanjun
Difficulty: **********
Recommended Team: Nobunaga Oda, Ranmaru Mori, No
Mission Givers: Nobunaga Oda, Ranmaru Mori, No, Oichi, Katsuie Shibata,
Mitsuhide Akechi
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Nobunaga Oda is defeated.

The misunderstanding sparked by the fake Jiang Wei has been resolved, but the
Oda must now deal with the incoming forces of Wei. Beware the pyrocannons as
you head north for Li Dian, then east for Yu Jin and south for Xiahou Wei to
wipe out Wei's front line. Defeating Zhenji and Guo Jia is your next objective;
capture Dong Zhao's garrison as you chase after them, then make a quick detour
to deal with Jiang Ji and Cao Zhang on and scatter all of the officers in the
southeast garrison. An assault unit led by Mitsunari Ishida will appear in the
northwest to attack Nobunaga Oda, followed shortly thereafter by Cao Pi and
some Wei reinforcements in the west. Rush over to your main camp to help
Nobunaga repel the attackers, after which Da Ji and a fake Nobunaga Oda will
appear in the garrison to the south. Prove that their deception is no match for
your might.

4. Struggle at Nanjun - Mirror Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Nobunaga Oda, Ranmaru Mori, No
Mission Givers: Nobunaga Oda, Ranmaru Mori, No, Oichi, Katsuie Shibata,
Mitsuhide Akechi
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Nobunaga Oda is defeated.

Your starting position is slightly different, but your strategy will be the
same as it was in the original version of the battle. The fake Nobunaga Oda
will be revealed as one of Kyubi's tails, and you'll receive a Wind Orb for
defeating him.

G. Story Mode - Chapter 6
This chapter focuses on the exploits of the heroes trapped in the Mirror Realm
and their compatriots' efforts to free them and vanquish Tamamo.

1. The Search for Da Ji
Difficulty: **********
Recommended Team: Gracia, Sima Shi, Masamune Date
Mission Givers: Sima Shi, Masamune Date, Gracia, Sakon Shima, Ujiyasu Hojo,
Wang Yuanji, Shingen Takeda, Aya, Gan Ning, Kanetsugu Naoe
Victory Conditions: Defeat Da Ji.
Defeat Conditions: Either Sima Shi or Masamune Date is defeated.

Gracia and her fellow Coalition members hope that Da Ji will know where the
vanishing heroes have gone. Begin the search for answers by breaking through
Urutu's garrison and heading east, then skewering Yellowbelly to open the gates
to the central square. A figure resembling Da Ji will disappear and reappear in
the southeast garrison, and Sima Shi will suggest setting a trap. Maul Mamushi
to capture the eastern garrison and cut off the flow of ambush troops, then
head south to trigger an ambush by Gyuki and Massicot. Crush them both, and Gan
Ning will launch an ambush of his own and raise your army's morale. While your
allies lure the demon officers to the central square, you should traverse the
southern path and take out Travertine and Hooknose on your way to Ueda Castle.
Kiyomori Taira, Bismuth, and Morion will appear to stop your advance; fight
your way inside and prepare to face Himiko, Harvestman, and Leaflitter. You may
also find yourself facing Dodomeki and the officers from the central square if
they managed to defeat your allies, so be ready for an intense brawl if you
take too long to deal with Himiko and her subordinates. Once you're inside the
main keep, Da Ji will engage you with help from Bushmaster, Redback, and
Ytterbite. Pummel her until she's ready to talk.

2. A Simple Misunderstanding
Difficulty: **********
Recommended Team: Sakon Shima, Ujiyasu Hojo, Wang Yuanji
Mission Givers: Ujiyasu Hojo, Wang Yuanji, Sakon Shima, Shingen Takeda, Aya,
Kanetsugu Naoe
Victory Conditions: Scout out the area.
Defeat Conditions: Either Ujiyasu Hojo or Wang Yuanji is defeated.

Sima Zhao, Lu Xun, and Ginchiyo Takeda are preparing for battle with their
displaced allies. Advance toward the garrison in the northwest to draw out Lu
Xun, who will attack you along with Yu Fan, Xu Sheng, and Song Qian. Capture
all four of them, then double back to stop Shigeie Uchida, Tsurasada Totoki,
and Korenobu Yufu from hitting you while your back's turned. Accompany Ujiyasu
Hojo as he advances east, overcoming Hu Lie and Liu Zan when they attempt to
ambush you, and be ready to repel Kotaro Fuma, Masayasu Miyoshi, and Masakatsu
Miyoshi when they attack you from the north. They'll bring a bevy of archers
and ninjas with them, so be prepared to meet them with some combination of
timely blocking, acrobatic dodging, and overwhelming force. Once you've fought
your way into the garrison in the east, you need only knock some sense into the
remaining officers to claim victory.

3. Clash at Shizugatake
Difficulty: **********
Recommended Team: Daqiao, Nene, Hideyoshi Toyotomi
Mission Givers: Hideyoshi Toyotomi, Nene, Daqiao, Xiaoqiao, Muneshige Tachibana
Victory Conditions: Find Sun Ce.
Defeat Conditions: Any one of Hideyoshi Toyotomi, Nene, Daqiao or Xiaoqiao is
defeated.

Hideyoshi is unaware of the powers of the Divine Mirror, but what he doesn't
know can still hurt him. Help him start the search for his allies by entering
the garrison to the north, which will trigger an ambush by Yoshiaki Kato,
Yukinaga Konishi, and Yasuharu Wakisaka and prompt Yoshitsugu Otani and Hideie
Ukita to defect. Punish them all and follow Xiaoqiao to the northeast, where
she will search for Zhou Yu. Zhuge Jin will launch a fire attack and call in
help from Zhu Ran, Zhuge Ke, Lu Su, and Lu Kang as he defects. Han Dang and
Cheng Pu will appear to reinforce you, but they will defect as well. Tear
through the turncoats to extinguish the fires and break free of the garrison,
then cut down Harunaga Ono as you proceed north. Daqiao will be elated to see
Sun Ce and rush into the square when the gates open, triggering a cutscene in
which Shennong and Gan Ning appear. The images of Sun Ce, Mitsunari Ishida,
Kiyomasa Kato, and Masanori Fukushima will become hostile afterward, and
they'll be reinforced by Taishi Ci, Lu Meng, and Ling Tong in the west and
Katsumoto Katagiri and Hidehisa Sengoku in the south. Give them a well-deserved
beating, but beware the attacks of the archers and riflemen as you do.

4. Clash at Hefei
Difficulty: **********
Recommended Team: Yukimura Sanada, Kenshin Uesugi, Kunoichi
Mission Givers: Sun Jian, Kenshin Uesugi, Yuikimura Sanada, Kunoichi, Sun Quan,
Momiji, Kai
Victory Conditions: Defeat Shingen Takeda and Kanetsugu Naoe.
Defeat Conditions: Any one of Sun Jian, Kenshin Uesugi or Yukimura Sanada is
defeated.

Yukimura is under attack by his liege lord...or perhaps his mirror image? The
only way he'll know is by meeting him on the battlefield. As soon as the battle
begins, head south and hack your way through Nobutomo Akiyama and pass through
the checkpoint. Break through the ambush by Yoshikiyo Murakami and Shigeie
Shibata and press on to rendezvous with Sun Jian, who will need a hand to fight
off Kagemochi Amakasu, Masatane Hara, and Masakage Yamagata. Once he's safe,
he'll head toward Xiaoshi Bridge in the east while Kenshin Uesugi creates a
diversion in the south. Head into the nearby garrison and wipe out Masakiyo
Morozumi to take some of the pressure off Kenshin, then regroup with Sun Jian
and clear Masashige Jojo and Nobufusa Baba from his path. Continue north and
push past Nagahide Yasuda to allow the Wu army to jump over the broken bridge,
then cut across the river to the east of it, climb the slope, and chase down
the Messenger before he can report the assault. Once it succeeds, join your
allies in the center and mop up all the enemy officers there, then charge into
the enemy main camp in the northeast. The real Shingen, Kanetsugu, and Aya will
show up to join the fight against their mirror images, but with no way of
telling who's real and who's an impostor, you'll just have to pummel everyone.
Do the same to Gan Ning and Ling Tong when they show up, and the day will be
yours.

5. Clash at Yamazaki
Difficulty: **********
Recommended Team: Sun Jian, Sun Quan, Kai
Mission Givers: Sun Jian, Sun Quan, Kai, Mitsuhide Akechi, Magoichi Saika,
Gracia
Victory Conditions: Defeat Sun Shangxiang.
Defeat Conditions: Either Mitsuhide Akechi or Magoichi Saika is defeated.

Sun Shangxiang and the warriors of Wu are attacking the heroes who are trying
to escape the Mirror Realm. Stand up to them - rescue Magoichi from Zhu Zhi
first, then swim over to the island in the bay and rescue Mitsuhide from Dong
Xi. Swim back to the mainland and smash Song Qian to open the checkpoint, then
avoid the boulders while doubling back to the west. Veer north and follow the
winding path, dispatching Zhou Fang and Sun Xiu to keep it clear for your
allies, and follow the southeast branch of the path. Help Nobunaga defeat Su
Fei, then cut down Lu Su on your way north to No and scatter Sun Shao to save
her. Loop around to the north, east, and south and crush Cheng Pu to save
Ranmaru, and you'll be ready to begin the counterattack. Hack your way through
Han Dang as you head east, then decide whether you want to break through Zhou
Tai's garrison in the north or Lianshi's garrison in the south. Once you pass
through one of the garrisons, the officers in the other will charge you. Stop
their advance, then go after Sun Shangxiang to bring the battle to an end.

6. Escape from the Mirror Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Xiaoqiao, Muneshige Tachibana, Ling Tong
Mission Givers: Kaguya, Lu Meng, Shennong, Xiaoqiao, Muneshige Tachibana, Ling
Tong
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Either Kaguya or Lu Meng is defeated.

The heroes are nearing the distortion in the Mirror Realm, but Tamamo isn't
going to let them reach it without a fight. Shigeie Uchida and Korenobu Yufu
will be right next to you as the battle begins; squash them both and intercept
Ginchiyo Tachibana and Tsurasada Totoki when they leap off the building in the
north to attack you, then exterminate Xu Sheng to bring an end to the enemy
assault. Lu Meng will suggest splitting up your forces; veer south for Quan
Zong to expedite Lu Meng's advance, then follow Ling Tong to the east and smash
through Zhuge Ke's garrison. Turn south and take down Chen Wu and Lu Ju on your
way to Goemon Ishikawa, who you'll need to defeat as quickly as possible in
order to repel the assault units that appear in the north and east. After
dealing with him, rush over to your main camp and help your allies fend off the
attacking officers, then follow the northernmost path to reach the garrison on
the hill in the northeast. Yoshihiro Shimazu, Toshihisa Shimazu, and Toyohisa
Shimazu will attack you when you enter it; pulverize them to draw out Zhou Yu
and Huang Gai, who will attack Lu Meng with support from some generic officers.
Fight your way through them, and Lu Bu will appear in the southeast with Zhang
Liao and Diaochan. Eradicate this final threat to make good your escape from
this nightmarish realm.

7. The Imprisonment of Tamamo
Difficulty: **********
Recommended Team: Kanetsugu Naoe, Taishi Ci, Yoshihiro Shimazu
Mission Givers: Kanetsugu Naoe, Taishi Ci, Yoshihiro Shimazu, Kaguya, Fu Xi,
Nuwa, Shennong
Victory Conditions: Defeat Tamamo.
Defeat Conditions: Any one of Fu Xi, Nuwa or Shennong is defeated.

It's time to return Tamamo to the Killing Stone! Break Bloodleg and Ytterbite
when they attack you, then cut down Mamushi, Galena, and Hooknose to open the
gates of the southern garrison. Lu Bu, Da Ji, and Yellowbelly await you inside;
greet them with your weapons and carve up Kamioni as you head northwest. Tamamo
will resurrect her fallen allies, but Seimei Abe will conjure four shikigami to
keep them occupied while he searches for a Dragon Portal. Da Ji will order the
images of Ginchiyo Tachibana, Keiji Maeda, and Sun Quan to attack you as you
cross the bridge, but Seimei Abe will conjure more shikigami in the north to
take some of the pressure off of you. Meet your foes as they come for you and
carve your way through them as you proceed northwest. Once you beat back Da Ji
and reach the Dragon Portal, Seimei Abe will cast a spell to prevent Tamamo's
army from resurrecting.

At this point, you're almost ready to face Tamamo...but she's still got a trick
or two up her sleeve. She'll summon four images of Lu Bu as you approach her,
and Da Ji will start a fire on the plateau atop which the northwestern garrison
sits. Defeat any demon officers who menace your allies as you move to engage
the Lu Bu images, who are best handled with a True Triple Attack. Defeating
them will extinguish the flames and open the garrison gates. Tamamo is a very
capable fighter and will have Da Ji to assist her, but she's nothing you can't
handle if you've made it this far.

Clearing this battle will earn you an ending movie and unlock The Search for
the Mirror.

8. The Search for the Mirror
Difficulty: **********
Recommended Team: Shingen Takeda, Aya, Gan Ning
Mission Givers: Shingen Takeda, Sima Shi, Masamune Date, Gracia, Sakon Shima,
Ujiyasu Hojo, Wang Yuanji, Aya, Gan Ning, Kanetsugu Naoe
Victory Conditions: Defeat Tamamo.
Defeat Conditions: Shingen Takeda is defeated.

The heroes have gone back in time to find the Divine Mirror, which is the only
thing that can strengthen the seal on Tamamo's prison. You can help them in
their search by heading east and capturing the garrison that Sidewinder guards,
then impaling Lancehead on your way to the central square. Next, clear Mamushi
from the eastern garrison and head towards the garrison in the south, smashing
Gyuki and Massicot when you arrive. The demon army's morale will plummet when
your allies in the north catch the enemy officers off-guard, and you can stave
off boredom by heading north and helping to rout them. Kiyomori Taira will
appear and charge you; meet him and beat him, and Da Ji will appear outside the
main keep with Himiko, Harvestman, and Leaflitter. Scatter them all to gain
access to the main keep, in which Tamamo and three generic officers will
confront you. Pound them into submission to claim both the Divine Mirror and
victory.

9. Defense of Tetorigawa
Difficulty: **********
Recommended Team: Dian Wei, Wang Yi, Oichi
Mission Givers: Cao Cao, Oichi, Dian Wei, Wang Yi, Cai Wenji
Victory Conditions: Defeat Ma Chao.
Defeat Conditions: Either Cao Cao or Oichi is defeated.

The heroes need to find Tamamo to learn when the mirror broke, but they need to
stop the fight between the Shu-Tokugawa and Wei-Oda Coalitions first. Start by
heading west and hacking through Ahui Nan and Jinhuan Sanjie, then continuing
on to save Li Dian from Cheng Yi and Yang Qiu. Rescue Yu Jin from Wang Ping and
Zhang Yi if you're able, or else avenge his defeat. Once your army's front
lines are reformed, swim across the river and wipe out the four officers in the
garrison, then hurry east and assist Oichi by defeating Naomasa Ii and Tadayo
Okubo. Meng Huo, Zhurong, and the Nanman officers in the north will charge you;
repel Dailai Dongzhu, Mang Yachang, Meng You as they come for you, then go west
to intercept Meng Huo and Zhurong, who will be easier to face with help from
your allies. Follow your allies as they loop around to the north, cut your
way through Liao Hua and King Wutugu to open the gates. Nagamasa Azai and the
generic officers in the garrison will attack you, but Nagamasa will retreat
when Zhuge Liang and Tadakatsu Honda arrive and join up with your army. Squash
the generic officers until Ma Chao becomes enraged and charges you, then punish
his stubborn recklessness appropriately.

10. Rescue at Yan Province
Difficulty: **********
Recommended Team: Xiahou Yuan, Zhang He, Kojiro Sasaki
Mission Givers: Jia Xu, Xiahou Ba, Xu Huang, Kasumi, Kanbei Kuroda, Xiahou
Yuan, Zhang He, Kojiro Sasaki
Victory Conditions: Defeat Musashi Miyamoto.
Defeat Conditions: Any one of Xiahou Yuan, Jia Xu or Kanbei Kuroda is defeated.

Musashi Miyamoto's army is attacking the Wei-Oda Coalition's lands. They have a
lot of ninjas with them, so watch your back if your team members aren't fast
attackers. Go after Shigekata Togo and Nobutsuna Kamiizumi first, then push
past Danzo, Gongsun Yue, on Xu Gong as you accompany your allies along the
eastern path. When you reach the southwest corner, exterminate Zhang Fu and
Munenori Yagyu to rescue Xiahou Yuan and Kanbei Kuroda. Stop Yoshiie Yamazaki's
advance when the southern garrison's gates open, then rush to Jia Xu's side
and wail on Musashi until he withdraws. Achilles will arrive in the west and
advance on the southern garrison, and Jia Xu will order a pincer attack against
him. Clear out Zhang Sheng as follow Xiahou Yuan through the western garrison,
then loop around to the east and south and hit Achilles from behind while he's
pinned down by the archers. Rachel will advance from the northeastern garrison
while you fight him; break her charge, and Ryu Hayabusa and Ayane will appear
in the southeast and infiltrate your base. Let Kasumi distract Ayane while you
rip through Ryu, then help Kasumi annihilate her arch-rival. Musashi will
rejoin the battle in the north, and Zhang Jiao will appear in the west to make
things interesting. Head north from the platform in the southeast, stomping
Sasuke and heading west to assist whichever of your commanders is in greater
need of a hand. Musashi will become enraged if Zhang Jiao is defeated first, so
be prepared for an intense fight if you save him for last.

11. Investigation at Mt. Niutou
Difficulty: **********
Recommended Team: Cao Cao, Zhenji, Deng Ai
Mission Givers: Cao Cao, Zhenji, Deng Ai
Victory Conditions: Defeat all enemies.
Defeat Conditions: Either Cao Cao or Pang Tong is defeated.

Pang Tong is looking into a rumor of Tamamo's appearance at Mt. Niutou. Help
his investigation by heading west, tearing through Tearaioni, and beating down
Kamioni when he charges you. You can then decide whether to approach Pang Tong
from the south or the east after doing so; regardless of which path you follow,
you should carve up every officer who gets in your way and capture the bases
you pass to cut down on troop density. Once you meet up with Pang Tong, clear
out Itaoni and Amakiri to give him some breathing room, then sweep around the
battlefield and mop up the remaining enemy officers. Pang Tong will turn
against you in a fit of paranoia, and he'll be reinforced by Zhang Fei, Wei
Yan, Guan Suo, Bao Sanniang, and Benkei. Smack some sense into all of them,
and victory will be yours.

12. Intrigue in Xuchang
Difficulty: **********
Recommended Team: Zhong Hui, Dong Zhuo, Kotaro Fuma
Mission Givers: Dong Zhuo, Zhong Hui, Kotaro Fuma
Victory Conditions: Defeat Yuan Shao.
Defeat Conditions: Dong Zhuo is defeated.

Dong Zhuo is preparing to fight off Yuan Shao, who claims that Dong Zhuo
attacked him first. You can rectify the situation by clearing Tian Feng, Ju
Shou, Feng Ji, and Sima Zhao from the courtyard, which will open the inner
gates and allow you to intercept Yan Liang and Goemon Ishikawa as they sneak in
to attack Dong Zhuo from the northwest. Head down south again and help your
allies take down Shen Pei, Gao Gan, and Okuni by the front gates, then defeat
Chunyu Qiong to trigger Wen Chou's advance. Wipe him out, and Shennong, Dian
Wei, and Kanbei Kuroda will appear in the southeast. Dian Wei and Kanbei will
offer to talk to Yuan Shao when you approach them, but a suspicious Dong Zhuo
will order you to drive them away. Do so, then squash Shennong to draw Yuan
Shao out of his headquarters. He'll attack along with Gao Lan and Guo Tu, but
even all three of them should be no match for you. Beat them all the way back
to their homelands.

13. Insurrection at Jiange
Difficulty: **********
Recommended Team: Yueying, Dian Wei, Ieyasu Tokugawa
Mission Givers: Ieyasu Tokugawa, Yueying, Dian Wei, Zhong Hui
Victory Conditions: Riot control
Defeat Conditions: Either Ieyasu Tokugawa or Guan Yu is defeated.

More and more heroes are gathering to stand against Tamamo, but there are still
some impostors that need to be rooted out. Guan Yu's army (colored yellow) is
friendly toward you, so help them in their struggle by leaping off the ledge to
the west and aiding Taigong Wang in his fight against Meng Da. Next, carve your
way west through Mi Fang, Fei Yi, and Tian Zhang, saving officers and boosting
your allies' morale as you go. Taigong Wang will call for a Messenger to spread
false information; clear Lei Tong, Xiang Lang, Li Hui, Liu Feng, Li Yan, and
Gao Xiang from his path as you advance toward the closed gate, then loop around
to the south, east, and north and drop in on Guan Yu to stop him from being
overwhelmed by Jiang Wei, Ma Su, and Fu Shiren. Wallop Wu Lan when he comes for
you, then leap into the ravine, cut down Deng Zhong, and hurry to the northwest
to crush Deng Ai and Zhuge Xu. Doing so will save Zhang Fei, and you can then
climb the cliff and get the drop on Li Yan, which will open the gate and allow
you to reach your allies in the west, who you can assist by flattening Fa Zheng
and Liu Ba. Once everyone is safe, follow Guan Yu to the enemy main camp in the
northeast and punish Guan Suo and Bao Sanniang to end the riot.

14. Battle of Itsukushima
Difficulty: **********
Recommended Team: Pang De, Hanzo Hattori, Toshiie Maeda
Mission Givers: Fu Xi, Kaguya, Pang De, Hanzo Hattori, Toshiie Maeda
Victory Conditions: Defeat Tamamo.
Defeat Conditions: Either Fu Xi or Kaguya is defeated.

Tamamo's tail has led the heroes to her...and hopefully to some answers about
the Divine Mirror and how she obtained it, as well. She'll open the battle in
hiding, but the enemy's magic will create a poisonous mist that saps your
army's life and obscures enemy positions on the map. Don't be daunted; advance
east and maul Massicot, then follow Fu Xi to the north and east to reach the
Dragon God Shrine and dispel the mist. Along the way, you'll be ambushed by
Copperhead and Goldenrod, then by an image of Fu Xi, then by Galena, Nosean,
and Botryogen. Kaguya will also be ambushed by Bushmaster and Wishbone in the
south; hurry down there to help her after clearing Fu Xi's path, then rush back
over to him and eliminate Urutu, Stripeleg, and Travertine when they launch
their ambush. When you reach the Dragon God Shrine, Leaflitter will be revealed
as the conjurer of the mist, and Himiko will appear with Levyne, Orbweaver, and
Yellowbelly to support him. Break through their assault to dispel the mist,
and Tamamo will appear in the southeast with Dodomeki, Gyuki, and four generic
demon officers. Crush her defenders and pummel her until she's ready to talk.
Da Ji will appear and teleport Tamamo to safety; beat her into submission, and
the battle will be over.

15. Defense of Tetorigawa - Mirror Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Dian Wei, Wang Yi, Oichi
Mission Givers: Cao Cao, Oichi, Dian Wei, Wang Yi, Cai Wenji
Victory Conditions: Defeat Ma Chao.
Defeat Conditions: Either Cao Cao or Oichi is defeated.

Your strategy will be the same as it was in the original battle until Zhuge
Liang arrives. Escort him to the northeastern garrison and deal with Guan Xing
to allow him to talk to Ma Chao, who will defect to your side and open the
garrison gates. Step inside and the fake Nagamasa Azai when he reappears to
claim both victory and a Slay Orb.

16. Rescue at Yan Province - Mirror Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Xiahou Yuan, Zhang He, Kojiro Sasaki
Mission Givers: Jia Xu, Xiahou Ba, Xu Huang, Kasumi, Kanbei Kuroda, Xiahou
Yuan, Zhang He, Kojiro Sasaki
Victory Conditions: Defeat Musashi Miyamoto.
Defeat Conditions: Any one of Xiahou Yuan, Jia Xu or Kanbei Kuroda is defeated.

Your strategy will be the same as it was in the original version of the battle
until Zhang Jiao shows up. Once he's revealed as one of Kyubi's tails, Musashi
Miyamoto's forces will defect to your side and you can defeat Zhang Jiao to end
the battle. You'll also receive an Absorption Orb for doing so.

17. Investigation at Mt. Niutou - Mirror Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Cao Cao, Zhenji, Deng Ai
Mission Givers: Cao Cao, Zhenji, Deng Ai
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Either Cao Cao or Pang Tong is defeated.

Your strategy will be similar to the one you used in the original version of
the battle, only you won't be able to make it into Pang Tong's garrison. Wipe
out all the enemy officers outside, and when the Shu-Tokugawa reinforcements
arrive, Pang Tong will say that you're impostors and turn them against you.
Defeat them all to enter his garrison, and Itaoni and Amakiri will come to his
aid. Pulverize the fake Pang Tong to end the battle and receive an Osmosis Orb.

18. Intrigue in Xuchang - Mirror Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Zhong Hui, Dong Zhuo, Kotaro Fuma
Mission Givers: Dong Zhuo, Zhong Hui, Kotaro Fuma
Victory Conditions: Defeat Yuan Shao.
Defeat Conditions: Dong Zhuo is defeated.

Your strategy will be the same as it was in the original version of the battle.
Sima Zhao and Yan Liang will be revealed as Kyubi tails, and you'll receive an
Icebolt Orb and a Flamebolt Orb for defeating them.

19. Insurrection at Jiange - Mirror Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Yueying, Dian Wei, Ieyasu Tokugawa
Mission Givers: Ieyasu Tokugawa, Yueying, Dian Wei, Zhong Hui
Victory Conditions: Riot control
Defeat Conditions: Either Ieyasu Tokugawa or Guan Yu is defeated.

Your strategy will be the more or less the same as it was in the original
version of the battle until you've rescued all of the allied officers. Guan Yu
will withdraw and spread a rumor that he was killed, luring Bao Sanniang into
the area just north of the center of the map. She'll flee toward the escape
point in the north once she realizes she's been duped, so prevent her from
reaching it by any means necessary. Defeating her will expose her as a Kyubi
tail and earn you a Flamewind Orb.

H. Story Mode - Chapter 7
This chapter focuses on the heroes' efforts to save the Heavenly Emperor and
recover the Divine Mirror by traveling into Fu Xi's past.

1. Story Battles
a. Defense of the Mystic Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Fu Xi, Yinglong, Guan Yu
Mission Givers: Yinglong, Fu Xi, Guan Yu
Victory Conditions: Defeat Itaoni.
Defeat Conditions: Any one of Yinglong, Fu Xi or Guan Yu is defeated.

The warriors of the Mystic Realm are trying to protect their homeland from the
demon army. Vanquish Amakiri in the west and Kagewani in the north to clear out
the demons' vanguard, at which point Yinglong and Guan Yu will advance from
the north and south to initiate a pincer attack. Advance northwest via the
eastern checkpoint, leap into Onikuma's garrison, and stomp him. Next, cut your
way through the garrisons held by Kamioni and Tearaoni and help Yinglong fight
off the demon army's reinforcements as they come from the northeast. Be mindful
of the winds in the area as you double back and head southwest, carving a path
through Onra and Kaika and veering south to scatter the officers attacking Guan
Yu. Ushirome will fire on Yinglong and Fu Xi with ballistae as they follow the
northern path, so get up there and wipe him out to gain access to the enemy's
main camp. Eradicate Itaoni, and victory is yours.

b. Rescue of the Heavenly Emperor
Difficulty: **********
Recommended Team: Cai Wenji, Mitsuhide Akechi, Sima Yi
Mission Givers: Fu Xi, Cai Wenji, Mitsuhide Akechi, Sima Yi
Victory Conditions: Rescue Heavenly Emperor.
Defeat Conditions: Fu Xi is defeated.

The heroes have followed Yinglong to the Heavenly Emperor's castle, which is
now swarming with demons. Slice your way through Itaoni, Amakiri, and Kagewani
as you head south, then use the bridge to enter the castle. Turn south at the
intersection and crush Kaika, Itsuki, Onikuma, Nozusuma, Kamioni, and Furi as
you follow the southern path. A staircase will appear when Fu Xi reaches the
jewel; exterminate Hakuzosu and climb it, then eliminate Inenbi and obliterate
Onra to enter the throne room. Inside, you'll see a cutscene in which Yinglong
cracks the Divine Mirror and transforms into Orochi, after which your allies
will flee toward the escape point in the northwest with the Heavenly Emperor in
tow. Orochi will begin pursuing them shortly thereafter, so it's a good idea to
take him down if you're strong enough to do so. Tearaioni and Ushirome will
ambush your allies as they head west; beat them back and head north once the
Heavenly Emperor is ready to move again. Iju will launch an ambush as you close
in on the escape point, so make quick work of him and make good your escape.

c. War in the Mystic Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Nezha (Human), Hanbei Takenaka, Zhao Yun
Mission Givers: Fu Xi, Hanbei Takenaka, Nezha (Human), Zhao Yun, Sun Wukong,
Taigong Wang
Victory Conditions: Ensure Fu Xi reaches the escape point.
Defeat Conditions: Either Fu Xi or Hanbei Takenaka is defeated.

The appearance of Orochi and the incapacitation of the Heavenly Emperor have
thrown the Mystic Realm into chaos. Help restore order by laying out Lacerta
and Auriga when they defect, then doing the same to Taigong Wang. Hanbei will
come to suspect that Tamamo is involved, so let him defend the escape point and
go after Centaurus and Phoenix when they appear in the east. Rendezvous with
Vulpecula when he appears in the south, and he'll join your ranks. Follow him
west to meet Shennong, who will defect and attack you with Mensa and Draco.
Nuwa will also appear in the northwest and make a beeline for Hanbei Takenaka,
so your fight your way out of your predicament as fast as you can and hurry to
the northeast to help him. Defeating Shennong and Nuwa will open the previously
closed gates, allowing you to reach the central square and discover Tamamo.
Break through her defenders and make her pay for her deception.

d. War against the Serpent King
Difficulty: **********
Recommended Team: Lu Bu, Zhang Liao, Jiang Wei
Mission Givers: Lu Bu, Zhang Liao, Jiang Wei, Mitsuhide Akechi
Victory Conditions: Defeat Orochi.
Defeat Conditions: Heavenly Emperor is defeated.

Orochi's miasma is preventing the heroes from repairing the Divine Mirror, and
it's only going to disappear over his dead body. Make it happen by hurrying
over to the Heavenly Emperor's side and fending off Inenbi, then heading east
for Kamioni and Onikuma. Nezha will challenge Orochi to a duel and be soundly
defeated in a cutscene, after which you should take care of Itaoni to clear
out the southwest. Tearaioni, Itsuki, and Iju will ambush you as you work your
way northeast; break through their assault and cut down Furi and the Defense
Captain to gain access to the central northern garrison, then follow the
ramparts of Koshi Castle to the south and neutralize Nozusuma to lower the
drawbridge. You can then regroup with Jiang Wei and Mitsuhide Akechi and help
them repel Kaika and Ushirome.

Once all of Orochi's officers on the outside of the castle have been dealt
with, it's time to take the fight to him. The entrance to the castle is in the
east, and Kagewani will be there to greet you. Introduce yourself with the
business end of your weapon and enter the main hall, where Orochi will be
locked in battle with Lu Bu. Annihilate Amakiri to get rid of a distraction,
then go after Orochi with everything you've got. He'll recover his life and
become stronger than before if he isn't defeated within a few seconds of being
weakened, so don't let up until he's down for the count.

2. Sidequest Battles
a. Rescue of the Mystics
Difficulty: **********
Recommended Team: Fu Xi, Nezha (Human), Yinglong
Mission Givers: Yinglong, Fu Xi, Nezha (Human)
Victory Conditions: Rescue Auriga and Lacerta.
Defeat Conditions: Any one of Yinglong, Auriga or Lacerta is defeated.

The mystics of the distant past are fighting against a virtually inexhaustible
horde of demons. Stealth is the best strategy in this battle, so head to the
undermanned central area and silence the Messenger before he can report your
movements to Tamamo's forces. Break through Amakiri's ambush as you head east,
then obliterate Onra to save Auriga. Double back and head south from the
central region, crushing Kaika when he and his archers try to take you by
surprise, then cross the bridge and stop Kamioni from doing too much damage to
Lacerta. Your next goal is to save Equuleus, who's in the southwest garrison.
Hack through Hakuzosu to get inside, then exterminate Inenbi to save your ally.
Kyubi will appear to menace you; kick her tails and flee toward the escape
point in the northwest when the garrison gates open. Demon army reinforcements
will appear in the west and north, and all of their officers will converge on
your location. Carve a path through Itaoni and Tearaioni as you advance north,
and capture the base to stymie the flow of enemy troops. If you're feeling bold
or it takes longer than you expect to clear the area of enemies, you can stand
and face the enemy officers as they come at you from the east. Onikuma and Iju
will attack as you approach the escape point. Beat them down to secure it, and
once the last allied officer escapes, victory is yours.

b. Escape from the Mystic Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Tamamo, Seimei Abe, Sun Wukong
Mission Givers: Tamamo, Seimei Abe, Sun Wukong
Victory Conditions: Ensure Tamamo reaches the escape point.
Defeat Conditions: Tamamo is defeated.

Tamamo has enlisted the help of Sun Wukong and Seimei Abe to escape the Mystic
Realm. A barrier will block her path as she heads northwest, and Fu Xi will
appear with Vulpecula and Sagitta to catch her in a pincer attack. Break free
of it to open the garrison gates, then return to your starting position and
proceed southwest. Cut through Camelopardalis's garrison and push west until
Monoceros turns his ballistae against you, then defeat him to capture them.
Susano'o and Grus will appear in the east and pursue you, but you can use the
northeastern ballista to trigger a rockslide and force them to take a longer
and more convoluted path. While they're negotiating it, blast through the walls
that block your passage through the maze and dispatch Equuleus, Shennong, and
Draco as you encounter them. Nezha and Mensa will appear in the east after you
overcome Susano'o, so be ready to deal with them if they catch up to you. Once
you escape the maze, take down Taigong Wang and Auriga as you head north, then
smack down Sanzang in the caverns to open the door. Nuwa will appear next to
the escape point, and she's the last enemy you'll have to face before you can
call it a day. Show her no mercy.

Clearing this battle will allow you unlock Disturbance in Liang Province by
talking to a generic soldier in the camp.

I. Story Mode - Chapter 8
This chapter focuses on the heroes' struggle to vanquish Tamamo after returning
from the past with the Divine Mirror.

1. Story Battles
a. The Battle against Tamamo
Difficulty: **********
Recommended Team: Tadakatsu Honda, Zhuge Dan, Lu Xun
Mission Givers: Lu Xun, Tadakatsu Honda, Zhuge Dan
Victory Conditions: Scout out the area.
Defeat Conditions: Any one of Lu Xun, Tadakatsu Honda or Zhuge Dan is defeated.

The heroes need only find and weaken Tamamo to seal her away once again, but Lu
Bu's forces seem to be standing in their way. Almost immediately after starting
out, you'll be ambushed by Song Xian in the east and Wang Kai in the west. Wipe
them both out to give your allies some breathing room, then head over to the
island near the center to encounter the cybernetic Nezha. Help him beat down
Yin Li, Sun Guan, and Wu Dun to lower the drawbridge, and veer east as you
cross it to meet Wei Xu, Zhang Miao, and Han Xian, all of whom you should mow
down. Afterward, hurry west to rejoin your allies and help them take down Hao
Meng, Xu Si, Yang Feng, and Cheng Lian. Slaughter peons outside the castle to
distract Lu Bu's officers and buy Lu Xun's message time to reach Chen Gong, who
will become suspicious when he hears that the Lu Bu in the castle is a fake.
He'll talk to Lu Bu and learn that the rumor is true, at which point he and all
of Lu Bu's other officers will defect and the castle gates will open. Rush
inside and subdue Lu Bu before he mutilates Chen Gong, which will trigger
Tamamo and several officers to appear in the northeast. Nezha will also defect,
so hurry south and break him before he breaks your allies, then do the same to
his mistress.

b. Pursuit of Kyubi
Difficulty: **********
Recommended Team: Diaochan, Zhou Yu, Sanzang
Mission Givers: Zhou Yu, Diaochan, Sanzang, Lu Bu
Victory Conditions: Defeat Kyubi.
Defeat Conditions: Zhou Yu is defeated.

The Divine Mirror has revealed Tamamo as Kyubi, the nine-tailed fox, and the
heroes have chased her to Dongkou. Your first step to cornering her is to
escort Zhu Ran to the storehouse in the north, which you'll need to take from
Nozusoma. Next, head west and strike down Inenbi and Furi while Lu Bu creates a
diversion. Loop around to the south and east, obliterating Onikuma and Amakiri
and the three officers atop the plateau to ensure that Zhu Ran can acquire the
supplies. Hakuzosu and Iju will sail north and attack you at the western docks,
but they should be easy for you to take down. Zhu Ran will sail south and
launch a fire attack when he reaches the opposite bank, causing the morale of
Kyubi's forces to plummet and giving you easy access to her garrison. Board the
central ship after he does so, then hunt down your weakened prey amidst the
flames. Unfortunately, she'll escape, and Tadakatsu Honda, Kaguya, and Susano'o
will appear in the southwest to stop you from going after her. Don't let them
stand in your way.

c. Showdown at Odawara Castle
Difficulty: **********
Recommended Team: Kiyomasa Kato, Cao Pi, Guo Jia
Mission Givers: Cao Pi, Kiyomasa Kato, Guo Jia, Masanori Fukushima, Xiahou Dun,
Xu Zhu, Motochika Chosokabe
Victory Conditions: Defeat Kyubi, and all Tails.
Defeat Conditions: Cao Pi is defeated.

Kyubi's magical trail has allowed the heroes to track her to Odawara Castle.
You'll have to defeat her tails to weaken her, the first of which will take the
form of Nobunaga Oda and try to block your passage east. Push past him and
continue east to reach Ieyasu Tokugawa. Eradicate him to open the gates to the
castle keep, wherein you'll meet Ujiyasu Hojo. Silence him and go upstairs,
then throttle Hideyoshi Toyotomi and Kyubi. She'll teleport south and summon
Kiyomasa Kato and Cao Pi; fight your way out of the castle and cut your way
through the two impostors to confront her again. She'll teleport to the
southeast corner of the battlefield when defeated and call forth Shuten Doji
and Orochi X. Loop around to the west, south, and east to close with her,
smashing Shuten Doji and obliterating Orochi X as you meet them, then beat her
down for the third time. She'll reappear outside of the castle keep and try to
flee to an escape point in the northwest, though she'll soon stop due to
exhaustion. Cease the opportunity to chase her down and kick her tails again.

Clearing this battle will earn you an ending movie and unlock Mirror Realm
versions of the appropriate battles in Chapters 5, 6, and 8. It will also allow
you to edit the colors of each character's costume in Story Mode and Free Mode
and unlock two new sidequest battles by talking to the two generic soldiers
in the camp.

d. The Battle against Tamamo - Mirror Realm
Difficulty: **********
Recommended Team: Tadakatsu Honda, Zhuge Dan, Lu Xun
Mission Givers: Lu Xun, Tadakatsu Honda, Zhuge Dan
Victory Conditions: Scout out the area.
Defeat Conditions: Any one of Lu Xun, Tadakatsu Honda or Zhuge Dan is defeated.

Your initial strategy will be the same as it was in the original version of the
battle. When you meet Nezha, he'll charge the castle to find and destroy the
impostor, so help him fend off the ambush troops before heading east to prove
your might alongside Tadakatsu Honda. Chen Gong will confront and attack the
fake Lu Bu after getting Lu Xun's message, and Lu Xun will attack the fake
Nezha, giving you ample time to defeat both of them before Tamamo shows up.
Once she does, beat her into submission to receive Boltwind and Icewind Orbs.

2. Sidequest Battles
a. Disturbance in Liang Province
Difficulty: **********
Recommended Team: Kyubi, Orochi, Orochi X
Mission Givers: Kyubi, Orochi, Orochi X
Victory Conditions: Defeat all enemy officers.
Defeat Conditions: Kyubi is defeated.

The imprisoned Kyubi has stirred up a conflict to amuse herself. She's facing
two other factions, and you can help her emerge victorious by heading northwest
and carving up the various generic officers you meet. Bao Sanniang and Guan Suo
will also come after you; defeat them both and decide whether you want to
attack the Shu-Tokugawa forces (in the east) or the Coalition forces (in the
west) first. Assuming you choose to attack the Coalition, you'll need to climb
the stairs on the far northern edge of the map and stand up to Zhang Jiao when
he attacks you. Goemon Ishikawa will attack you as well, but he and Zhang Jiao
will both defect after being beaten into submission. Masanori Fukushima and
Nagamasa Azai will be the next ones to charge you; beat them back along with
their subordinates, and Ma Chao and Wei Yan will come at you from the east.
Head south and deal with Kanbei Kuroda as they approach, then meet them head-on
and annihilate them. Be warned that Ma Chao commands a large cavalry unit, so
you may be trampled if you're not careful. Finally, Liu Bei, Pang Tong, and Liu
Shan will charge with their subordinates as Ma Chao and Wei Yan fall. Give them
a demonstration of your awesome power and see if they learn their lesson.

b. In Search of the Self
Difficulty: **********
Recommended Team: Goemon Ishikawa, Kanbei Kuroda, Zhang Jiao
Mission Givers: Kyubi, Kanbei Kuroda, Zhang Jiao, Goemon Ishikawa
Victory Conditions: Defeat Cao Cao and Yuan Shao.
Defeat Conditions: Either Kyubi or Kanbei Kuroda is defeated.

The reflections Kyubi converted to her cause in the last battle are trying to
recruit more followers. Cut down Cao Xiu and Cao Hong as you head south, then
wait for Kanbei Kuroda to reach the garrison. He'll spread a rumor to convince
Yuan Tan to take the battlefield, and Jia Xu will start moving toward Yuan
Shao's main camp. Follow the south path, defeating Niu Jin, Wen Pin, and Cao
Zhen to open the checkpoint gates, then pass under the bridge and turn north to
intercept Jia Xu and his subordinates. You can also wipe out Yu Jin, Man Chong,
and Zang Ba if you're feeling brave and willing to deal with a massive number
of archers. Once the area is secure, backtrack to Yuan Shao's main camp and
crush Chen Qun and Cao Zhi to allow Kanbei to deliver his forged letter. Yuan
Shao will become enraged and send Yuan Tan to attack Cao Cao, then become your
ally. Keiji Maeda and Okuni will appear in the west; hurry over and eliminate
them, then carve a path through Xiahou Dun and any generic officers who stand
between you and Cao Cao's main camp. Once inside, exterminate Xu Zhu and the
rest of the officers who are defending Cao Cao, then wail on him until he's
ready to join up with you.

c. Revenge of the Fox
Difficulty: **********
Recommended Team: Kyubi, Okuni, Yuan Shao
Mission Givers: Kyubi, Yuan Shao, Okuni, Goemon Ishikawa, Kanbei Kuroda, Zhang
Jiao
Victory Conditions: Defeat Fu Xi, Nuwa and Shennong.
Defeat Conditions: Kyubi is defeated.

It's time for Kyubi and her new allies to take revenge on the mystics who
imprisoned her! Cross the bridge and head south, then smack Sun Wukong around
until he defects and drive off Sanzang to secure his cooperation. Afterward,
head north to lay out Lepus and Seimei Abe, but watch out for the shikigami he
conjures to fight with him. Next, head west and let your allies handle the
ambush troops who appear; you'll need to focus on dodging Taigong Wang's
whirlwinds as you climb the ramp, then cutting down Shennong, Taigong Wang, and
Vela to allow your allies to advance. Turn south and rip through Ryu Hayabusa
when he appears, then rush up the stairs, wipe out Zuo Ci, and silence Kaguya
before she can turn too many of your allies against you. Double back and punish
the defectors, then enter the castle through the west gate, eradicate Fu Xi and
Nuwa, and enjoy the sweet taste of revenge.

J. Gauntlet Mode
1. Overview
Gauntlet Mode is a new mode added to Warriors Orochi 3 Ultimate. It allows you
to guide a five-character party through a strange new world in search of rare
and powerful items, materials needed to craft the game's most powerful weapons,
and the dreaded demon Hundun.

After starting a new game in Gauntlet Mode, you will be able to choose your
party members. The only characters who are initially available are Zhao Yun,
Zhang Fei, Hanzo Hattori, Mitsunari Ishida, Aya, and any characters you've
unlocked by playing Story Mode. Your party members keep their levels, weapons,
and skill proficiency, but you will not be able to replace them until you start
finding sworn allies. You will then be prompted to choose a party name, which
will be visible to other players online.

The tutorial is skippable, but will help familiarize you with battles. They are
fairly similar to Story Mode battles, but with the following changes:

-There is a time limit of 60 minutes per battle. Interim saves are disabled.
-The battlefields are covered with Miasma, which thickens as time elapses and
you defeat more enemies. Enemies become stronger when standing in areas where
the Miasma is thicker, but they are also more likely to drop rare items and
materials.
-Dragon Portals appear throughout the battlefields. These glowing circles clear
some of the Miasma and confer bonuses to your party, but must recharge after
being depleted. Activating the correct Dragon Portal will open the escape
point, allowing you to exit the battlefield.
-Treasure chests are scattered around the battlefields. These can be opened to
obtain materials.
-Battles will occasionally be interrupted by otherworld invaders - powerful
officers from alternate timelines. Defeating these invaders will allow you to
make them your sworn allies.
-All five of your party members are present on the battlefield at once. You can
cycle between them normally.
-A party member whose life is depleted is temporarily incapacitated. You lose
the battle if all five party members are incapacitated.
-After each battle, all of your party members' bonds become stronger.
-There are a variety of different formations that your party members can use.
Formations are classified as Offensive (red), Defensive (green), and
Explorative (blue) and gain experience through use, which allows them to level
up and increases the stat bonuses they provide.
-Each stage consists of one or more battles, which must be fought in sequence
and will earn you Keystones when cleared. Keystones come in five colors and can
be used to unlock new stages or change the content of previously unlocked
stages.

Since the battles get progressively harder with the passing of time, you'll
want to finish them as quickly as possible unless you're hunting for officers,
items, or materials. Keep an eye out for all three, but keep moving and opening
Dragon Portals and chests at every opportunity.

Between battles, you will return to the camp, where you can buy, sell, and
craft weapons, summon officers, undertake requests, and reorganize your party.

2. Formations
Lion Formation
Type: Offensive
Special Effects: Incr. Atk. 2, Common Dmg. 1, Survivor Upgr. 1

Thunderstorm Formation
Type: Defensive
Special Effects: Link Upgr. 2, Survivor Upgr. 1

Scout Formation
Type: Explorative
Special Effects: DP Upgr. 2, DP Ext. 1

K. Duel Mode
Duel Mode allows you to pit a team of characters against an infinite succession
of enemy teams in 3-on-3 battles. You can use the strategy cards you earn in
Story Mode to strengthen your team, weaken the enemy team, or counter their
tactics, but be wary - your enemies have strategy cards of their own to use
against you.

Your team members will regain some life each time you win a battle, though they
will remain unconscious if their life is fully depleted. See how many opponents
you can defeat!
-------------------------------------------------------------------------------
VI. Characters
This section includes historical and mythical tidbits, type and skill details,
weapon lists, and movesets for every playable character in the game.

The character types are Power, Speed, Technique, and Wonder. Power types will
not flinch when hit with normal or projectile attacks. Speed types can do a
midair dash and a jump cancel, which allows them to interrupt their own combos
by pressing X. Technique types can sidestep by pressing X while strafing, and
do additional damage if they hit airborne enemies with charge attacks. Wonder
types can press X after hitting an enemy to do a spirit charge, which allows
them to dash forward and knock enemies off-balance for a small amount of musou,
and do additional damage if they hit off-balance enemies with charge attacks.

The second skill listed is obtained after the character receives his or her
first promotion.

Dash attacks can be performed by pressing S after running at least six steps.

All characters have certain moves that they will perform on horseback. Pressing
T while a horse is running will make it jump, and pressing O will make it dash
forward at high speed and trample all enemies in its path. Pressing T while a
Samurai Warriors-style character is on horseback will make the horse stomp the
ground, knocking away surrounding enemies.

Dynasty Warriors-style characters and Samurai Warriors-style characters execute
their musous differently. Dynasty Warriors-style characters perform a single
attack that uses up a set amount of their musou gauge. Samurai Warriors-style
characters will slowly deplete their musou gauge, and can either execute a
musou attack for as long as the O button is held down or use a sped-up version
of their regular moveset.

Characters' full movesets will not be unlocked until they reach Level 20. Some
of the attacks described here may vary if a character's full moveset is not yet
available.

A. Wei
1. Xiahou Dun
Cousin of Cao Cao. Lost an eye to a sniper. Stood up for an old teacher.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Fan Castle.

TYPE
Power

SKILLS
Trinity, Potence

WEAPON PROGRESSION
* Cutlass (7)
** Rebel's Cutlass (10)
*** Qilin Fang (18)
**** Blade of Darkness (30)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward slash.
SS   | A left-to-right slash.
SSS  | An overhead slice.
SSSS  | A left-to-right upward slash. Hits more than 180 degrees.
SSSSS | A right-to-left upward slash.
SSSSSS | A right-to-left slash. Hits 270 degrees.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | Braces his blade in front of himself and charges forward.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Xiahou Dun does a kick. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Xiahou Dun does a left-to-right upward slash. Launches enemies
      | into the air.
C3 / SST  | Xiahou Dun spins around and strikes the ground with his blade,
      | cracking it. Stuns enemies. He will do up to four slashes before
      | striking the ground if T is pressed repeatedly.
EX / SSTT  | Xiahou Dun swings his blade to create a fiery shockwave that
      | knocks away surrounding enemies. Innate Flame attribute.
C4 / SSST  | Xiahou Dun does a left-to-right slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Xiahou Dun slashes upward to create a shockwave. Launches enemies
      | into the air.
C6 / SSSSST | Xiahou Dun jumps and slams his blade into the ground to create a
      | shockwave. Knocks enemies away.
X + T    | Xiahou Dun slams his blade into the ground, cracking it and 
      | knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Xiahou Dun does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Xiahou Dun slashes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Xiahou Dun does a leaping slash that launches enemies into the
        | air, then does a flurry of slashes followed by an overhead
        | slice that slams enemies into the ground.
Aerial Special | Xiahou Dun slashes twice, creating a cross-shaped energy wave
        | that pushes enemies back as it moves forward.
Musou     | Xiahou Dun does four upward slashes, then slams his blade into
        | the ground. Knocks enemies away.

2. Dian Wei
One of Cao Cao's bodyguards. Died defending him. Nicknamed "The Coming Evil."

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Changban - Redux.

TYPE
Power

SKILLS
Potence, Fortitude

WEAPON PROGRESSION
* Iron Axe (9)
** Battle Axe (13)
*** Beast Slayer (23)
**** Royal Axe (39)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right downward slash.
SS   | A right-to-left upward slash.
SSS  | A left-to-right downward slash.
SSSS  | A spinning slash.
SSSSS | A right-to-left slash.
SSSSSS | Throws the axe straight ahead like a boomerang. Knocks enemies away.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | Braces his axe in front of himself and lunges forward.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Dian Wei does a shoulder strike. Knocks enemies off-balance.
EX / TT   | Dian Wei surrounds himself with an aura that allows all of his
      | attacks to cause explosions for 15 seconds.
C2 / ST   | Dian Wei does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Dian Wei lunges forward and does a right-to-left slash. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Dian Wei throws his axe straight ahead like a boomerang. Knocks
      | enemies away.
C5 / SSSST | Dian Wei does a spinning slash. Launches surrounding enemies into
      | the air.
C6 / SSSSST | Dian Wei slams his axe into the ground to create a shockwave.
      | Knocks enemies away.
X + T    | Dian Wei slams his axe into the ground, creating a shockwave that
      | launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Dian Wei does a series of slashes off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Dian Wei slashes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Dian Wei charges forward with his arms spread, then swings
        | them inward. Knocks enemies away.
Aerial Special | Dian Wei throws his axe downward at an angle like a boomerang,
        | launching enemies into the air and drawing them in. He then
        | punches the ground to create a shockwave that launches enemies
        | into the air.
Musou     | Dian Wei grabs with his left hand. If he hits an enemy, he
        | headbutts it three times, then does a right-to-left downward
        | slash that knocks away surrounding enemies.

3. Zhang Liao
One of Wei's Five Generals. Originally served Lu Bu. Bogeyman to Wu's children.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Ueda Castle.

TYPE
Technique

SKILLS
Fellowship, Trinity

WEAPON PROGRESSION
* Twin Axes (7)
** Heavy Twin Axes (10)
*** Wind Axes (18)
**** Sun and Moon (30)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward slash with the right axe.
SS   | A left-to-right slash with the right axe.
SSS  | A left-to-right slash with the left axe.
SSSS  | A right-to-left upward slash with the right axe.
SSSSS | A left-to-right upward slash with the left axe.
SSSSSS | A spinning attack with both axes.
X + S | Slashes in opposite directions with both axes.
Dash  | An upward slash with the right axe.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhang Liao does upward slashes with both axes. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Zhang Liao turns and slashes upward with both axes. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SST  | Zhang Liao does a left-to-right downward slash with his left
      | axe. If he hits an enemy, he stabs and slashes it, then stabs it
      | a second time. Knocks enemies down.
C4 / SSST  | Zhang Liao fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies
      | away.
EX / SSSTT | Zhang Liao surrounds himself with an aura that increases his
      | speed for 10 seconds.
C5 / SSSST | Zhang Liao jumps and plunges his axes into the ground to create a
      | shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Zhang Liao does two spinning attacks. Knocks enemies away.
X + T    | Zhang Liao slams his axes into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhang Liao does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Zhang Liao slashes off both sides of his horse simultaneously.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhang Liao does a spinning attack, then releases a shockwave.
        | Launches enemies into the air.
Aerial Special | Zhang Liao does a spinning attack, then slashes outward with
        | both axes. Launches enemies into the air.
Musou     | Zhang Liao charges forward while twirling his axes, then does
        | a spinning attack. Knocks enemies away.

4. Cao Cao
The Hero of Chaos. First Emperor of Wei. Vilified in the novel.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Fan Castle.

TYPE
Technique

SKILLS
Impact, Stamina

WEAPON PROGRESSION
* Iron Sword (9)
** Wolf's Fang (11)
*** Cloudburst (19)
**** Sword of Heaven (31)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward slash.
SS   | A right-to-left spinning slash.
SSS  | A right-to-left spinning slash.
SSSS  | A right-to-left spinning slash.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | A left-to-right downward slash.
X + S | A left-to-right slash.
Dash  | A spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Cao Cao does an elbow bash. Knocks enemies off-balance.
EX / TT   | Cao Cao strikes enemies with a barrage of ice arrows. Innate Ice
      | attribute.
C2 / ST   | Cao Cao does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Cao Cao does a right-to-left downward slash a left-to-right
      | downward slash, then a right-to-left downward slash that stuns
      | enemies. He will do two additional slashes before the final slash
      | if T is pressed again.
C4 / SSST  | Cao Cao swings his sword and fires an energy wave straight ahead.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Cao Cao thrusts his sword into the ground to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Cao Cao punches the ground, creating a shockwave that launches
      | enemies into the air. He then lunges forward and does a spinning
      | slash that knocks enemies away.
X + T    | Cao Cao slams his sword into the ground, cracking it and
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Cao Cao does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Cao Cao slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Cao Cao hovers in the air and draws dark energy from the
        | ground, drawing in and damaging nearby enemies.
Aerial Special | Cao Cao fires a barrage of icicles straight ahead, launching
        | enemies into the air. Innate Ice attribute.
Musou     | Cao Cao fires a flurry of icicles straight ahead. Knocks
        | enemies away.

5. Xu Zhu
One of Cao Cao's bodyguards. Has a huge appetite. Nicknamed "Crazy Tiger."

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Tong Gate.

TYPE
Power

SKILLS
Vitality, Acclaim

WEAPON PROGRESSION
* Hex Club (8)
** Studded Club (12)
*** Stone Crusher (21)
**** Holy Comet (38)

NORMAL ATTACKS
S   | An overhead slam.
SS   | A straight thrust.
SSS  | A straight thrust.
SSSS  | An upward swing.
SSSSS | A right-to-left swing. Hits more than 180 degrees.
SSSSSS | An overhead slam. Stuns enemies.
X + S | A left-to-right swing.
Dash  | A left-to-right swing. Hits 180 degrees.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Xu Zhu turns around, crouches down, and leaps backward. Knocks
      | enemies off-balance.
C2 / ST   | Xu Zhu does a spinning upward strike. Launches enemies into the
      | air.
C3 / SST  | Xu Zhu does two spinning attacks followed by a right-to-left
      | swing. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Xu Zhu charges forward. If he hits an enemy, he shoves it, then
      | does a palm strike that knocks enemies away.
C4 / SSST  | Xu Zhu leaps into the air, curls into a ball, and slams into the
      | ground, then bounces forward and slams into it again. Knocks
      | enemies away.
C5 / SSSST | Xu Zhu grabs with his left hand. If he hits an enemy, he hurls it
      | into the air and does a massive right-to-left swing that launches
      | enemies into the air.
C6 / SSSSST | Xu Zhu strikes the ground with his club, producing a shockwave
      | that knocks enemies away.
X + T    | Xu Zhu slams his club into the ground, cracking it and launching
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Xu Zhu does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Xu Zhu strikes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Xu Zhu sets down his club and throws two punches. The second
        | one knocks enemies away.
Aerial Special | Xu Zhu hops around on his club like a pogo stick, then falls
        | to the ground to create a shockwave that knocks enemies away.
Musou     | Xu Zhu curls into a ball and rolls forward, launching enemies
        | into the air. He then uncurls, knocking enemies away.

6. Xiahou Yuan
Cousin of Cao Cao. Excellent archer. Sliced in half by Huang Zhong.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nanjun.

TYPE
Wonder

SKILLS
Vigor, Efficacy

WEAPON PROGRESSION
* Long Bow (7)
** Recurve Bow (11)
*** Wind Shooter (19)
**** Phoenix Bow (31)

NORMAL ATTACKS
S   | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SS   | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SSS  | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SSSS  | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SSSSS | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SSSSSS | Fires up to three homing arrows.
X + S | Fires a spread of three arrows downward at an angle.
Dash  | A flying kick.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Xiahou Yuan does a roundhouse kick. Knocks enemies off-balance.
EX / TT   | Xiahou Yuan fires an arrow into the air, causing flaming arrows
      | to rain down and launch enemies in front of him into the air.
      | Innate Flame attribute.
C2 / ST   | Xiahou Yuan slides forward and fires an arrow upward. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SST  | Xiahou Yuan leaps back and fires three arrows straight ahead, one
      | of which creates a shockwave. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Xiahou Yuan does a spinning leap through the air, firing arrows
      | in every direction. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Xiahou Yuan leaps into the air and fires two arrows downward at
      | an angle, then does a dive kick. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Xiahou Yuan crouches down and fires several volleys of three
      | arrows straight ahead, then fires five energy arrows. Launches
      | enemies into the air.
X + T    | Xiahou Yuan fires two arrows downward at an angle, creating
      | shockwaves that launch enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Xiahou Yuan fires explosive arrows off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Xiahou Yuan fires into the air, causing arrows to rain down around
     | his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Xiahou Yuan fires an arrow into the sky, causing arrows to
        | rain down around him for the next few seconds. Launches
        | enemies into the air.
Aerial Special | Xiahou Yuan fires an explosive arrow downward at an angle.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Xiahou Yuan fires a massive energy arrow straight ahead.
        | Knocks enemies away.

7. Xu Huang
One of Wei's Five Generals. Obsessed with finding true strength.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Dongkou.

TYPE
Power

SKILLS
Solidarity, Vitality

WEAPON PROGRESSION
* Great Hatchet (9)
** Splinterer (13)
*** Destroyer (23)
**** Marauder (39)
***** Marauder X (77)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward strike. Ensnares enemies.
SS   | A spinning strike.
SSS  | A spinning strike. Ensnares enemies.
SSSS  | An upward strike.
SSSSS | A spinning strike. Ensnares enemies.
SSSSSS | Slams his axe into the ground to create a shockwave.
X + S | A right-to-left strike.
Dash  | A right-to-left upward strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Xu Huang dashes forward with his axe braced in front of himself.
      | Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Xu Huang thrusts his axe at the ground and raises it up. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SST  | Xu Huang twirls his axe over his head and strikes the ground to
      | create a shockwave. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Xu Huang surrounds himself with an aura that increases his
      | defense and makes him more resistant to attacks for 10 seconds.
C4 / SSST  | Xu Huang does a spinning strike. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Xu Huang flies through the air and does a spinning attack, then
      | strikes the ground with his axe. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Xu Huang does a left-to-right strike with his axe. If he hits an
      | enemy, he does a spinning attack that ensnares enemies, then
      | throws them into the air.
X + T    | Xu Huang spins around and strikes the ground with his axe to
      | create a shockwave, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Xu Huang does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Xu Huang strikes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Xu Huang slams his axe into the ground to create a shockwave.
        | Knocks enemies away.
Aerial Special | Xu Huang does a spinning attack with his axe as he slowly
        | descends to the ground, ensnaring enemies and knocking them
        | away when he touches the ground.
Musou     | Xu Huang does an upward strike that causes a huge stalagmite
        | to erupt from the ground. Knocks enemies away.

8. Zhang He
One of Wei's Five Generals. Elegant and fascinated by beautiful things.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Xuchang.

TYPE
Wonder

SKILLS
Impulse, Focus

WEAPON PROGRESSION
* Iron Claws (4)
** Steel Claws (7)
*** Leopard Claws (12)
**** Cursed Claws (21)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward slash with the right claw.
SS   | A left-to-right downward slash with the left claw.
SSS  | A right-to-left downward slash with the right claw.
SSSS  | A spinning attack.
SSSSS | A right-to-left downward slash with the right claw.
SSSSSS | A left-to-right slash with both claws.
X + S | Slashes inward with both claws. Zhang He will slash outward with both
    | claws and do a bicycle kick if S is pressed repeatedly.
Dash  | A left-to-right slash with the left claw.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhang He does a backhand with his right claw. Knocks enemies off-
      | balance.
C2 / ST   | Zhang He slashes outward with both claws and does a spinning jump
      | slash. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Zhang He does two slashes with both claws followed by an inward
      | slash. Stuns enemies. He will do four slashes before the inward
      | slash if T is pressed again.
EX / SSTT  | Zhang He spins around and flies upward at an angle. Launches
      | enemies into the air.
C4 / SSST  | Zhang He dashes forward and slashes outward with both claws.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Zhang He flips forward and does a spinning attack followed by a
      | right-to-left slash with both claws. Launches enemies into the
      | air.
C6 / SSSSST | Zhang He does two spinning attacks followed by a right-to-left
      | slash with both claws. Knocks enemies away.
X + T    | Zhang He does a spinning dive into the ground to create a
      | shockwave, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhang He does a series of slashes off the right and left sides of
     | his horse.
(SSSSS)T | Zhang He kicks off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhang He channels energy and fires a bolt of it straight
        | ahead. Stuns enemies.
Aerial Special | Zhang He surrounds himself with an aura that increases the
        | speed of his movement and attacks for 10 seconds.
Musou     | Zhang He flies forward and does a spinning attack. If he hits
        | an enemy, he pins it to the ground and spins around on top of
        | it with his claws, then releases a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

9. Cao Ren
Cousin of Cao Cao. Stalwart defender. Broke Guan Yu's siege at Fan Castle.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mt. Dingjun.

TYPE
Power

SKILLS
Fortitude, Power

WEAPON PROGRESSION
* Chain Flail (7)
** Snake Flail (11)
*** Adder Flail (19)
**** Devil's Tail (33)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left strike. Hits 270 degrees.
SS   | A left-to-right strike.
SSS  | A right-to-left overhead strike.
SSSS  | A right-to-left strike. Hits 270 degrees.
SSSSS | An overhead strike.
SSSSSS | A straight thrust. Knocks enemies away.
X + S | A right-to-left strike.
Dash  | A spinning left-to-right strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Cao Ren does a straight thrust with his flail. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Cao Ren does a spinning strike followed by a left-to-right upward
      | strike. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Cao Ren slams his flail into the ground to create a shockwave.
      | Stuns enemies.
C4 / SSST  | Cao Ren does a right-to-left downward strike followed by a left-
      | to-right downward strike. Knocks enemies away.
EX / SSSTT | Cao Ren does a straight thrust with his flail. If he hits an
      | enemy, he grabs its head and absorbs some of its life.
C5 / SSSST | Cao Ren does an overhead strike with his flail. If he hits an
      | enemy, he ensnares it, spins it around, and slams it into the
      | ground to create a shockwave that launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Cao Ren spins around with his flail extended, ensnaring and
      | throwing all enemies he hits.
X + T    | Cao Ren slams his flail into the ground, launching enemies into
      | the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Cao Ren does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Cao Ren strikes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Cao Ren spins his flail over his head four times, ensnaring an
        | enemy and slamming it to the ground to create a shockwave that
        | knocks enemies away.
Aerial Special | Cao Ren thrusts his flail downward at an angle. If he hits an
        | enemy, he ensnares it, then slams it into the ground to create
        | a shockwave that launches enemies into the the air.
Musou     | Cao Ren does a straight thrust with his flail. If he hits an
        | enemy, he ensnares it and spins it over his head, launching
        | all surrounding enemies into the air, then slams it to the
        | ground and knocks away all surrounding enemies.

10. Cao Pi
Son of Cao Cao. Second Emperor of Wei. Died young.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hulao Gate.

TYPE
Speed

SKILLS
Focus, Fellowship

WEAPON PROGRESSION
* Twin Swords (4)
** Splendid Swords (6)
*** Azure Swords (10)
**** Heaven & Hell Swords (17)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash with both swords.
SS   | Slashes to the front and rear.
SSS  | A spinning slash with both swords.
SSSS  | A left-to-right slash with both swords.
SSSSS | A right-to-left slash with both swords.
SSSSSS | A left-to-right slash with both swords.
X + S | Slashes inward with both swords.
Dash  | Leaps and does a spinning attack.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Cao Pi does an overhead slice with both swords. Knocks enemies
      | off-balance.
EX / TT   | Cao Pi conjures a massive ice crystal in front of himself. Knocks
      | enemies away.
C2 / ST   | Cao Pi slashes upward with both swords. Launches enemies into the
      | air.
C3 / SST  | Cao Pi does three slashes with both swords, then lunges forward
      | and slashes outward with both swords. Stuns enemies. He will do
      | six slashes before slashing outward if T is pressed again.
C4 / SSST  | Cao Pi does a right-to-left downward slash, then leaps forward
      | and does another right-to-left downward slash. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Cao Pi does a straight thrust with both swords. If he hits an
      | enemy, he releases a whirlwind that launches enemies into the
      | air.
C6 / SSSSST | Cao Pi does a flurry of slashes with both swords. Knocks enemies
      | away.
X + T    | Cao Pi does a series of thrusts downward at an angle, then fires
      | intersecting energy waves, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Cao Pi does a series of slashes off the right side of his horse with
     | both swords.
(SSSSS)T | Cao Pi slashes off both sides of his horse simultaneously.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Cao Pi conjures an ice crystal, then dashes forward to shatter
        | it. Knocks enemies away.
Aerial Special | Cao Pi fires an ice crystal downard an angle that explodes,
        | knocking enemies away. Innate Ice attribute.
Musou     | Cao Pi conjures ice crystals that shatter and rain down
        | icicles, then explode. Knocks enemies away.

11. Zhenji
Married Cao Pi after fall of Yuan family. Accused of witchcraft.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hulao Gate.

TYPE
Technique

SKILLS
Technique, Recovery

WEAPON PROGRESSION
* Iron Flute (4)
** Battle Flute (7)
*** Spirit Song (12)
**** Demon Breath (21)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left strike.
SS   | A left-to-right strike.
SSS  | A roundhouse kick.
SSSS  | A roundhouse kick.
SSSSS | Releases a wave of sonic energy.
SSSSSS | Releases a wave of sonic energy.
X + S | A left-to-right strike.
Dash  | A right-to-left downward strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhenji releases a wave of sonic energy. Knocks enemies off-
      | balance.
EX / TT   | Zhenji throws her flute like a boomerang and creates an aura
      | around herself, increasing her speed for 10 seconds.
C2 / ST   | Zhenji does a backflip kick. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Zhenji crouches down and releases a wave of sonic energy. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Zhenji slides forward and releases a wave of sonic energy. Knocks
      | enemies away.
C5 / SSSST | Zhenji creates a whirlwind around herself. Launches enemies into
      | the air.
C6 / SSSSST | Zhenji releases a wave of sonic energy, then fires a sonic blast
      | straight ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Zhenji strikes the ground and releases a wave of sonic energy,
      | knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhenji does a series of strikes off the right side of her horse.
(SSSSS)T | Zhenji releases a wave of sonic energy that surrounds her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhenji does three strikes with her flute, then releases a wave
        | of sonic energy. Knocks enemies away.
Aerial Special | Zhenji releases salvos of sonic energy. Knocks enemies off-
        | balance.
Musou     | Zhenji releases waves of sonic energy that launch surrounding
        | enemies into the air, then does a slap that knocks enemies
        | away.

12. Cai Wenji
Poet and musician. Captured by bandits and rescued by Cao Cao.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Anegawa.

TYPE
Wonder

SKILLS
Wonder, Impact

WEAPON PROGRESSION
* Battle Harp (4)
** Euphony (6)
*** Requiem (10)
**** Royal Harp (18)

NORMAL ATTACKS
The sonic energy that Cai Wenji fires explodes on contact with an enemy,
releasing a shockwave that damages surrounding enemies.

S   | Fires sonic energy straight ahead.
SS   | Fires sonic energy straight ahead.
SSS  | Fires sonic energy straight ahead.
SSSS  | Fires sonic energy straight ahead.
SSSSS | Fires sonic energy straight ahead.
SSSSSS | Fires sonic energy straight ahead.
X + S | Fires sonic energy downward at an angle.
Dash  | Releases a wave of sonic energy, then leaps forward and releases a
    | second one.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Cai Wenji releases a wave of sonic energy. Knocks enemies off-
      | balance.
EX / TT   | Cai Wenji calls bolts of light to rain down around her for 5
      | seconds. Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Cai Wenji does a jump kick. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Cai Wenji fires five bolts of sonic energy, then fires a sonic
      | blast straight ahead. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Cai Wenji releases a wave of sonic energy. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Cai Wenji releases a wave of sonic energy. Launches enemies into
      | the air.
C6 / SSSSST | Cai Wenji releases a wave of sonic energy, then fires a sonic
      | blast straight ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Cai Wenji flips into the ground and releases a wave of sonic
      | energy. Launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Cai Wenji releases waves of sonic energy that surround her horse.
(SSSSS)T | Cai Wenji fires sonic energy to the right and left in front of her
     | horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Cai Wenji plays her harp, stunning surrounding enemies with
        | its melody.
Aerial Special | Cai Wenji fires two three-way sonic energy shots and one
        | four-way sonic energy shot, launching enemies into the air
        | and absorbing their life.
Musou     | Cai Wenji conjures clouds of green mist that launch enemies
        | into the air.

13. Jia Xu
Highly renowned strategist. Secured many victories in battles against Ma Chao.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Dongkou.

TYPE
Speed

SKILLS
Dexterity, Solidarity

WEAPON PROGRESSION
* Harvest Sickle (4)
** Hunting Sickle (7)
*** Dark Thresher (12)
**** Soul Reaver (20)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash.
SS   | A left-to-right slash.
SSS  | A right-to-left slash with the chain extended.
SSSS  | A right-to-left downward slash with the chain extended.
SSSSS | Attacks straight ahead with the chain extended.
SSSSSS | Attacks straight ahead with the chain extended.
X + S | Spins around and does a right-to-left downward slash.
Dash  | A left-to-right slash with the chain extended.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Jia Xu lunges forward and does a right-to-left slash. Knocks
      | enemies off-balance.
C2 / ST   | Jia Xu slashes upward with his weapon's chain extended. If he
      | hits an enemy, he ensnares it and slams it to the ground to
      | create a shockwave, then retracts his weapon's chain to create a
      | second shockwave. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Jia Xu does a spinning leap forward and slashes wildly. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Jia Xu does a spinning attack with his weapon's chain extended.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Jia Xu extends his weapon's chain and attacks straight ahead,
      | then turns and pulls it back to create a shockwave. Launches
      | enemies into the air.
EX / SSSSTT | Jia Xu does a foot sweep, then extends his weapon's chain and
      | does a right-to-left upward slash that knocks enemies away.
      | Innate Flame attribute.
C6 / SSSSST | Jia Xu does three spinning attacks with his weapon's chain
      | extended. Knocks enemies away.
X + T    | Jia Xu strikes the ground with his sickle, cracking it and
      | and launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Jia Xu extends his weapon's chain and does a series of attacks off
     | the right side of his horse.
(SSSSS)T | Jia Xu extends his weapon's chain and attacks off the right and left
     | sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Jia Xu hurls his sickle straight ahead. If he hits an enemy,
        | he ensnares it and does a series of slashes, then dashes
        | forward. Knocks enemies down.
Aerial Special | Jia Xu flies forward while twirling his sickle, then does an
        | upward slash. Launches enemies into the air.
Musou     | Jia Xu flips backward and creates an arc of three fire blades
        | in front of himself, launching enemies into the air. Innate
        | Flame attribute.

14. Pang De
Originally served Ma Chao. Carried his own coffin into battle against Guan Yu.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yiling.

TYPE
Power

SKILLS
Potence, Fellowship

WEAPON PROGRESSION
* Iron Mace (9)
** Battle Mace (14)
*** Bonestorm (25)
**** Earthquake (42)

NORMAL ATTACKS
S   | A spinning strike.
SS   | A spinning strike.
SSS  | A left-to-right strike. Hits more than 180 degrees.
SSSS  | A spinning strike.
SSSSS | A spinning strike.
SSSSSS | Jumps into the air and slams his mace into the ground to create a
    | shockwave.
X + S | A right-to-left strike.
Dash  | A right-to-left downward strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Pang De does an overhead slam with his mace and fires an energy
      | wave along the ground. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Pang De does a left-to-right upward strike. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Pang De does a straight thrust with the haft of his mace, then
      | does a spinning strike. Stuns enemies. He will do up to three
      | thrusts before the spinning strike if T is pressed repeatedly.
C4 / SSST  | Pang De does a spinning strike. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Pang De hops forward and slams his mace into the ground to create
      | a shockwave. Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Pang De rapidly twirls his mace to create a sandstorm, then
      | slams it into the ground to create a shockwave. Knocks enemies
      | away.
C6 / SSSSST | Pang De creates a whirlwind that launches enemies into the air,
      | then does a straight thrust that knocks them away.
X + T    | Pang De slams his mace into the ground to create a shockwave,
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Pang De does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Pang De strikes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Pang De slams the haft of his mace into the ground, creating
        | geysers around himself for 5 seconds. Launches enemies into
        | the air.
Aerial Special | Pang De does three midair swings with his mace, launching
        | enemies into the air and then slamming them into the ground.
Musou     | Pang De twirls his mace and slams it into the ground twice to
        | create shockwaves. Launches enemies into the air.

15. Wang Yi
Carried a grudge against Ma Chao. Only woman who went to battle in history.

HOW TO UNLOCK
Clear Salvation at Nagashino.

TYPE
Speed

SKILLS
Efficacy, Speed

WEAPON PROGRESSION
* Spikes (4)
** Spikes of Rage (6)
*** Demon's Talons (10)
**** Frostbite (22)

NORMAL ATTACKS
Wang Yi automatically blocks frontal attacks while performing a normal attack.
If equipped with the Demon Mask, she automatically blocks attacks from all
directions.

S   | A spinning slash.
SS   | An upward slash with the right dagger.
SSS  | A right-to-left slash with the right dagger.
SSSS  | A spinning slash.
SSSSS | An overhead slice with both daggers.
SSSSSS | Dashes forward and slashes outward with both daggers.
X + S | Slashes with both daggers simultaneously.
Dash  | Slashes inward with both daggers.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Wang Yi does a bicycle kick. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Wang Yi does a right-to-left slash followed by an upward slash.
      | Launches enemies into the air.
EX / STT  | Wang Yi charges forward and does six slashes, then an outward
      | slash with both daggers. Knocks enemies away. 
C3 / SST  | Wang Yi leaps forward and does a spinning attack. Knocks enemies
      | away.
C4 / SSST  | Wang Yi leaps forward and thrusts her daggers into the ground,
      | cracking it. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Wang Yi creates a whirlwind. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Wang Yi hurls her daggers, which fly around her twice and return
      | to her hands. Knocks enemies away.
X + T    | Wang Yi dives into the ground to create a shockwave, knocking
      | enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Wang Yi does a series of slashes off the right side of her horse.
(SSSSS)T | Wang Yi does upward slashes off both sides of her horse at the same
     | time.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Wang Yi dashes forward and slashes three times. Knocks enemies
        | away.
Aerial Special | Wang Yi throws her daggers downward at an angle, then catches
        | them as they return. Launches enemies into the air.
Musou     | Wang Yi dashes forward and does a bicycle kick. If she hits an
        | enemy, she grabs it and leaps into the air, then slashes
        | outward, knocking it to the ground.

16. Guo Jia
Renowned strategist. May have changed outcome of Chibi if he had been alive.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Fan Castle - Redux.

TYPE
Wonder

SKILLS
Dexterity, Solidarity

WEAPON PROGRESSION
* Dancing Orb (4)
** Onyx Sphere (7)
*** Lordly Decorum (12)
**** Majestic Allure (21)

NORMAL ATTACKS
S   | A spinning overhead strike.
SS   | A right-to-left upward spinning strike.
SSS  | A right-to-left strike.
SSSS  | A left-to-right strike.
SSSSS | Three straight thrusts.
SSSSSS | A left-to-right downward strike.
X + S | A left-to-right strike. Launches summoned orbs downward at an angle.
Dash  | A straight thrust that launches an orb (and any summoned orbs)
    | straight ahead.

CHARGE ATTACKS
The orbs created by Guo Jia's first three charge attacks will revolve around
him and damage nearby enemies for 10 seconds before disappearing. His air
attack, dash attack, and the rest of his charge attacks will automatically
launch summoned orbs, increasing their area of effect and possible number of
hits.

C1 / T   | Guo Jia releases a shockwave and summons an orb. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Guo Jia does a right-to-left upward strike and summons an orb.
      | Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Guo Jia does a left-to-right strike and summons three orbs.
      | Stuns enemies.
EX / SSTT  | Guo Jia launches an orb (and any summoned orbs) into the air.
      | They come crashing down as stars a second later, launching
      | enemies into the air.
C4 / SSST  | Guo Jia launches an orb (and any summoned orbs) straight ahead.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Guo Jia strikes downward at an angle, launching an orb (and any
      | summoned orbs) that ricochets up and down as it moves forward.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Guo Jia does a spinning strike, launching two orbs (and any
      | summoned orbs) that ricochet from side to side as they move
      | forward. Knocks enemies away.
X + T    | Guo Jia launches several orbs downward at an angle to ricochet in
      | random directions.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Guo Jia does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Guo Jia does a strike off the right side of his horse, then launches
     | an orb (and any summoned orbs) off the left side of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Guo Jia sends two orbs (and any summoned orbs) flying forward
        | to ricochet in random directions.
Aerial Special | Guo Jia conjures an explosive orb and launches it downward at
        | an angle. Knocks enemies away.
Musou     | Guo Jia creates a sphere of energy in front of himself that
        | draws in and damages enemies, then explodes to knock them
        | away.

B. Wu
1. Zhou Yu
Exceptional strategist. Helped secure victory at Chibi. Rival of Zhuge Liang.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Changban.

TYPE
Speed

SKILLS
Focus, Speed

WEAPON PROGRESSION
* Oaken Staff (5)
** Teak Staff (8)
*** Bronze-Studded Staff (14)
**** Dragonhead Staff (24)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left strike.
SS   | A spinning strike.
SSS  | A right-to-left downward strike.
SSSS  | A spinning strike.
SSSSS | A spinning strike.
SSSSSS | A left-to-right strike. Hits almost 270 degrees.
X + S | A right-to-left strike.
Dash  | A crouching left-to-right strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhou Yu leaps forward and does a spinning strike. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Zhou Yu does an upward strike. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Zhou Yu charges forward while twirling his staff, then does a
      | roundhouse kick. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Zhou Yu does a right-to-left strike followed by a left-to-right
      | strike. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Zhou Yu jumps into the air and does a spinning strike. Launches
      | enemies into the air.
EX / SSSSTT | Zhou Yu slams his staff into the ground and calls down fiery rain
      | that launches enemies into the air. Innate Flame attribute.
C6 / SSSSST | Zhou Yu fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Zhou Yu does four upward strikes that launch enemies into the air
      | and dives into the ground to create a shockwave, knocking enemies
      | away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhou Yu does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Zhou Yu does a flurry of strikes off both sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhou Yu twirls his staff to create a whirlwind. Launches
        | enemies into the air.
Aerial Special | Zhou Yu does a midair flip and flies forward while twirling
        | his staff. Launches enemies into the air.
Musou     | Zhou Yu does a flurry of upward strikes with his staff, then
        | does a left-to-right strike that knocks enemies away. Innate
        | Flame attribute.

2. Lu Xun
Talented young strategist. Repelled Liu Bei's army at Yiling. Pyromaniac.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hefei.

TYPE
Speed

SKILLS
Recovery, Regeneration

WEAPON PROGRESSION
* Twin Swords (4)
** Splendid Swords (6)
*** Azure Swords (10)
**** Silver Swallow (18)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash with both swords.
SS   | Slashes to the front and rear.
SSS  | A spinning slash with both swords.
SSSS  | A left-to-right slash with both swords.
SSSSS | A right-to-left slash with both swords.
SSSSSS | A left-to-right slash with both swords.
X + S | Slashes inward with both swords.
Dash  | A spinning slash with both swords.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Lu Xun does a straight thrust with his right sword. Knocks
      | enemies off-balance.
C2 / ST   | Lu Xun does a spinning upward slash. Launches enemies into the
      | air.
C3 / SST  | Lu Xun does a series of spinning attacks with both swords, then a
      | straight thrust. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Lu Xun does a series of spinning attacks with both swords, then
      | slashes outward with both swords to knock enemies away. Innate
      | Flame attribute.
C4 / SSST  | Lu Xun does a flip and slashes with both swords, then slashes
      | outward with both swords when he lands. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Lu Xun leaps into the air and does a spinning slash with both
      | swords. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Lu Xun does a spinning slash, then leaps into the air and does a
      | second spinning slash. Launches enemies into the air.
X + T    | Lu Xun does a series of thrusts downward at an angle, then fires
      | two energy waves, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Lu Xun does a series of slashes off the right side of his horse with
     | both swords.
(SSSSS)T | Lu Xun slashes off both sides of his horse simultaneously.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Lu Xun dashes forward and does a straight thrust. If he hits
        | an enemy, he impales it, does a spinning leap into the air,
        | and hurls it to the ground.
Aerial Special | Lu Xun spreads his arms and dives downward at an angle, then
        | slashes inward with both swords. Launches enemies into the
        | air.
Musou     | Lu Xun does a straight thrust, causing an explosion that
        | knocks enemies away. Innate Flame attribute.

3. Sun Shangxiang
Daughter of Sun Jian. Wife of Liu Bei. Required her handmaidens to wear swords.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Odawara Castle.

TYPE
Technique

SKILLS
Impulse, Solidarity

WEAPON PROGRESSION
* Iron Hoops (6)
** Battle Hoops (9)
*** Wind and Fire Wheels (16)
**** Royal Hoops (27)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward strike.
SS   | A left-to-right downward strike.
SSS  | A spinning backhand.
SSSS  | A crouching left-to-right strike.
SSSSS | A right-to-left downward strike.
SSSSSS | Throws both chakrams straight ahead.
X + S | Throws both chakrams downward at an angle.
Dash  | Throws both chakrams straight ahead.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Sun Shangxiang does a kick. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Sun Shangxiang throws her right chakram upward. Launches enemies
       | into the air.
C3 / SST   | Sun Shangxiang throws her chakrams and cartwheels forward to
       | catch them as they return to her hands. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Sun Shangxiang throws her chakrams around her in a circle.
       | Knocks enemies away.
C5 / SSSST  | Sun Shangxiang throws her chakrams around her in a circle.
       | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Sun Shangxiang throws her chakrams straight ahead. Knocks
       | enemies away.
EX / SSSSSTT | Sun Shangxiang imbues her body with fire and charges forward,
       | knocking enemies away. Innate Flame attribute.
X + T    | Sun Shangxiang throws both chakrams downward at an angle.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sun Shangxiang throws her chakrams off the left and right sides of
     | her horse.
(SSSSS)T | Sun Shangxiang throws her chakrams off both sides of her horse at
     | the same time.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sun Shangxiang throws her chakrams. They circle in front of
        | her, launching enemies into the air and striking them
        | repeatedly, then trigger an explosion. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Sun Shangxiang does a spinning drill kick into the ground,
        | then causes an explosion that launches enemies into the air.
        | Innate Flame attribute.
Musou     | Sun Shangxiang charges forward. If she hits an enemy, she
        | kicks it in the head repeatedly, then flips backward and
        | causes an explosion that knocks away surrounding enemies.
        | Innate Flame attribute.

4. Gan Ning
Former pirate turned general. Led ambush at Hefei. Shot and killed by Shamoke.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mikatagahara.

TYPE
Power

SKILLS
Efficacy, Power

WEAPON PROGRESSION
* Harvest Sickle (4)
** Hunting Sickle (7)
*** Dark Thresher (12)
**** Inferno Sickle (21)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash.
SS   | A left-to-right slash.
SSS  | A right-to-left slash with the chain extended.
SSSS  | A right-to-left downward slash with the chain extended.
SSSSS | Attacks straight ahead with the chain extended.
SSSSSS | Attacks straight ahead with the chain extended.
X + S | Spins around and does a right-to-left downward slash.
Dash  | A left-to-right slash with the chain extended.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Gan Ning rolls forward and kicks. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Gan Ning twirls his weapon, then extends its chain and slashes
      | upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Gan Ning punches with his left hand. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Gan Ning extends his weapon's chain and attacks straight ahead.
      | If he hits an enemy, he ensnares and grabs it, then leaps into
      | the air and performs a piledriver on it that cracks the ground.
      | Knocks away surrounding enemies.
C4 / SSST  | Gan Ning does four downward slashes followed by a left-to-right
      | slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Gan Ning extends his weapon's chain and attacks straight ahead,
      | then turns and pulls it back to create a shockwave. Launches
      | enemies into the air.
C6 / SSSSST | Gan Ning extends his weapon's chain, leaps forward, and does a
      | right-to-left downward slash. Knocks enemies away.
X + T    | Gan Ning strikes the ground with his sickle, cracking it and
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Gan Ning extends his weapon's chain and does a series of attacks off
     | the right side of his horse.
(SSSSS)T | Gan Ning extends his weapon's chain and attacks off the right and
     | left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Gan Ning engulfs his sickle in flames and spins it around,
        | knocking away surrounding enemies. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Gan Ning engulfs his sickle in flames and spins it around,
        | launching enemies into the air. Innate Flame attribute.
Musou     | Gan Ning engulfs his sickle in flames, extends its chain, and
        | whirls it about as he charges forward, then does a slash that
        | knocks enemies away. Innate Flame attribute.

5. Sun Jian
Pirate hunter who claimed descent from Sun Tzu. Found Imperial Seal in a well.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Honnoji.

TYPE
Wonder

SKILLS
Impact, Dexterity

WEAPON PROGRESSION
* Iron Sword (7)
** Wolf's Fang (11)
*** Cloudburst (19)
**** Sword of Judgment (33)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward slash.
SS   | A right-to-left downward spinning slash.
SSS  | A right-to-left downward spinning slash.
SSSS  | A right-to-left downward slash.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | A left-to-right downward spinning slash.
X + S | A left-to-right slash.
Dash  | A left-to-right downward spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sun Jian lunges forward and does two spinning slashes. Knocks
      | enemies off-balance.
C2 / ST   | Sun Jian does a jumping slash. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Sun Jian does a right-to-left downward slash, then crouches down
      | and does a left-to-right slash. Stuns enemies. He will do up to
      | five slashes before the crouching slash if T is pressed again.
EX / SSTT  | Sun Jian does a flaming slash that hits 360 degrees, knocking
      | enemies away. Innate Flame attribute.
C4 / SSST  | Sun Jian turns and does a straight thrust, firing an energy wave
      | along the ground. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Sun Jian slams his sword into the ground to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Sun Jian lunges forward and does a right-to-left slash, then
      | thrusts his sword into the ground to create a shockwave. Knocks
      | enemies away.
X + T    | Sun Jian slams his sword into the ground, cracking it and
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sun Jian does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Sun Jian slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sun Jian conjures a massive fireball that flies forward, then
        | darts about in a cross-like pattern, knocking enemies away.
        | Innate Flame attribute.
Aerial Special | Sun Jian conjures a fireball that flies forward and explodes
        | on contact with an enemy. Knocks enemies away.
Musou     | Sun Jian engulfs his sword in flames and does a right-to-left
        | downward slash, a left-to-right downward slash, and a right-
        | to-left downward slash that knocks enemies down. Innate Flame
        | attribute.

6. Taishi Ci
Persuaded to serve Wu by Sun Ce. Ambushed and killed by Zhang Liao at Hefei.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Ueda Castle.

TYPE
Power

SKILLS
Stamina, Vigor

WEAPON PROGRESSION
* Twin Rods (9)
** Chaos Rods (14)
*** Tiger and Wolf (25)
**** Imperial Rods (42)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left strike with the right rod.
SS   | A left-to-right upward strike with the left rod.
SSS  | An outward strike with both rods.
SSSS  | A right-to-left strike with both rods.
SSSSS | A left-to-right strike with both rods.
SSSSSS | An outward strike with both rods.
X + S | A right-to-left strike with the right rod.
Dash  | An outward strike with both rods.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Taishi Ci braces his rods in front of himself and dashes forward.
      | Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Taishi Ci strikes upward with both rods. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Taishi Ci strikes with both rods, then does a right-to-left
      | strike with the right rod. Stuns enemies. He will do an extra
      | strike before the right-to-left strike if T is pressed again.
EX / SSTT  | Taishi Ci does an outward strike with both rods, than slams them
      | into the ground to create a shockwave. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Taishi Ci does a straight thrust with both rods. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Taishi Ci slams his right rod into the ground to create a
      | shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Taishi Ci strikes upward with both rods, launching enemies into
      | the air. He then leaps forward and slams both rods into the
      | ground, cracking it and knocking enemies away.
X + T    | Taishi Ci slams both rods into the ground to create a shockwave,
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Taishi Ci does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Taishi Ci strikes off both sides of his horse simultaneously.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Taishi Ci thrusts his rods forward to create whirlwinds, then
        | stomps the ground to create a shockwave. Knocks enemies away.
Aerial Special | Taishi Ci launches enemies into the air, then does a right-to-
        | left strike that knocks them away.
Musou     | Taishi Ci thrusts his left rod forward. If he hits an enemy,
        | he throws it into the air, then raises both rods overhead and
        | releases a shockwave that knocks enemies away.

7. Lu Meng
Drunkard turned general and strategist. Captured Guan Yu at Fan Castle.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hasedo - Redux.

TYPE
Power

SKILLS
Power, Fortitude

WEAPON PROGRESSION
* Iron Glaive (8)
** Steel Glaive (12)
*** Rainmaker (21)
**** Golden Glory (36)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right slash.
SS   | A right-to-left slash.
SSS  | A left-to-right upward slash.
SSSS  | A right-to-left upward slash.
SSSSS | A spinning upward slash.
SSSSSS | A left-to-right slash.
X + S | A left-to-right slash.
Dash  | A left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Lu Meng fires an energy wave along the ground to his left. Knocks
      | enemies off-balance.
C2 / ST   | Lu Meng does a right-to-left downward slash. If he hits an enemy,
      | he does an upward slash, launching enemies into the air.
C3 / SST  | Lu Meng leaps forward and does two spinning upward slashes, then
      | a right-to-left slash. Stuns enemies. He will do four spinning
      | upward slashes if T is pressed again.
C4 / SSST  | Lu Meng does a spinning slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Lu Meng slams the head of his glaive into the ground to create a
      | shockwave. Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Lu Meng does a straight thrust. If he hits an enemy, he hurls it
      | into the air, then catches it with his glaive and tosses it to
      | the side.
C6 / SSSSST | Lu Meng does a left-to-right slash that hits almost 270 degrees,
      | releasing a shockwave. Knocks enemies away.
X + T    | Lu Meng spins around and slams his glaive into the ground,
      | cracking it and knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Lu Meng does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Lu Meng slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Lu Meng leaps into the air and slashes twice, then shoots a
        | fireball downward at an angle that knocks enemies away. Innate
        | Flame attribute.
Aerial Special | Lu Meng fires a blast of wind at the ground. If he hits an
        | enemy, he launches it into the air and does four upward
        | slashes, the last of which knocks it away.
Musou     | Lu Meng dashes forward with his glaive held out, knocking
        | enemies away. Innate Flame attribute.

8. Huang Gai
Loyal general and sailor. Helped secure victory at Chibi.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Dongkou.

TYPE
Wonder

SKILLS
Fortitude, Wonder

WEAPON PROGRESSION
* Hex Club (8)
** Studded Club (12)
*** Stone Crusher (21)
**** Soul Scepter (34)

NORMAL ATTACKS
S   | An overhead slam.
SS   | A straight thrust.
SSS  | A straight thrust.
SSSS  | An upward swing.
SSSSS | A right-to-left swing. Hits more than 180 degrees.
SSSSSS | An overhead slam. Stuns enemies.
X + S | A left-to-right swing.
Dash  | A left-to-right swing. Hits 180 degrees.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Huang Gai rolls forward. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Huang Gai thrusts his club forward and does an upward strike.
      | Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Huang Gai does two spinning attacks, then does a left-to-right
      | strike. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Huang Gai does a bearhug. If he hits an enemy, he grabs it, rolls
      | forward, and throws it.
C4 / SSST  | Huang Gai does a right-to-left strike. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Huang Gai uses his club to vault into the air and stomps the
      | ground to create a shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Huang Gai stomps the ground to create a shockwave, then does a
      | grab. If he hits an enemy, he leaps into the air with it and
      | slams it to the ground, creating a shockwave that knocks enemies
      | away.
X + T    | Huang Gai slams his club into the ground, cracking it and
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Huang Gai does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Huang Gai strikes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Huang Gai creates a pillar of flame, then surrounds himself
        | with an aura that increases his defense and adds a Wind
        | attribute to his attacks for a limited time.
Aerial Special | Huang Gai slams the head of his club into the ground. If he
        | hits an enemy, he launches it into the air, leaps up, catches
        | it, and does a piledriver that creates a shockwave. Knocks
        | away surrounding enemies.
Musou     | Huang Gai does a grab. If he hits an enemy, he throws it into
        | the air, then catches it and does a backbreaker. Knocks down
        | surrounding enemies.

9. Zhou Tai
Former pirate turned general. Not much for small talk.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nagashino.

TYPE
Speed

SKILLS
Vigor, Trinity

WEAPON PROGRESSION
* Claw Blade (6)
** Swift Blade (9)
*** Dawn (16)
**** Twilight Blade (27)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right upward slash.
SS   | A right-to-left slash.
SSS  | A left-to-right upward jumping slash.
SSSS  | A left-to-right crouching slash.
SSSSS | A right-to-left downward slash.
SSSSSS | A left-to-right slash.
X + S | Slashes twice upon touching the ground.
Dash  | A quick left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhou Tai flourishes and sheathes his sword. Knocks enemies off-
      | balance.
C2 / ST   | Zhou Tai does an upward strike with his scabbard. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SST  | Zhou Tai does a quick left-to-right slash, then a straight thrust
      | with his scabbard. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Zhou Tai does a flurry of slashes, then a left-to-right upward
      | slash. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Zhou Tai does a left-to-right slash that hits almost 270 degrees.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Zhou Tai spins around and does a left-to-right upward slash.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Zhou Tai lunges forward and does a flurry of slashes. Knocks
      | enemies away.
X + T    | Zhou Tai drives his sword into the ground, creating a shockwave
      | that knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhou Tai does a series of slashes off the right and left sides of
     | his horse.
(SSSSS)T | Zhou Tai slashes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhou Tai does a lightning-quick slash. Knocks enemies away.
Aerial Special | Zhou Tai darts backward and does a flurry of slashes near his
        | original position. Launches enemies into the air.
Musou     | Zhou Tai does a left-to-right upward slash followed by a
        | flurry of slashes that launch enemies into the air.

10. Ling Tong
Held a grudge against Gan Ning for killing his father. Bruce Lee wannabe.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Taoshui.

TYPE
Technique

SKILLS
Stamina, Potence

WEAPON PROGRESSION
* Wood Nunchaku (7)
** Iron Nunchaku (11)
*** Rising Phoenix (19)
**** Phantom Nunchaku (31)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward strike.
SS   | An upward strike.
SSS  | A left-to-right downward strike.
SSSS  | A spinning strike.
SSSSS | A right-to-left strike.
SSSSSS | A left-to-right strike.
X + S | Fires an energy wave downward at an angle.
Dash  | Fires two energy waves straight ahead.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Ling Tong does a flying kick. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Ling Tong does two bicycle kicks. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Ling Tong does a flurry of kicks, then a jumping upward strike.
      | Stuns enemies.
EX / SSTT  | Ling Tong stomps the ground, then leaps into the air and stomps
      | it again to create fiery shockwaves that launch enemies into the
      | air. Innate Flame attribute.
C4 / SSST  | Ling Tong throws his nunchaku like a boomerang. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Ling Tong does a foot sweep followed by a bicycle kick. Launches
      | enemies into the air.
C6 / SSSSST | Ling Tong stands on his head and does a series of spinning kicks.
      | Knocks enemies away.
X + T    | Ling Tong hurls his nunchaku downward at an angle like a
      | boomerang, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Ling Tong does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Ling Tong does four alternating strikes off the left and right sides
     | of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ling Tong leaps around and does four spinning kicks, launching
        | enemies into the air.
Aerial Special | Ling Tong does a heel drop, creating a shockwave that launches
        | enemies into the air.
Musou     | Ling Tong jumps forward. If he hits an enemy, he catches its
        | head between his legs, then slams it to the ground to create a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies. Innate Flame
        | attribute.

11. Sun Ce
Elder son of Sun Jian. Traded Imperial Seal for troops. Mighty set of lungs.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Changban.

TYPE
Technique

SKILLS
Solidarity, Impulse

WEAPON PROGRESSION
* Oak Tonfa (6)
** Studded Tonfa (9)
*** Goblin Fist (16)
**** Royal Tonfa (27)

NORMAL ATTACKS
S   | A right jab.
SS   | A left-to-right strike.
SSS  | A right-to-left backhand.
SSSS  | A right-to-left strike.
SSSSS | A roundhouse kick.
SSSSSS | A right-to-left downward strike.
X + S | Fires an energy wave downward at an angle.
Dash  | A diving tackle and somersault. Launches enemies into the air.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Sun Ce does an uppercut to create a shockwave. Knocks enemies
       | off-balance.
C2 / ST   | Sun Ce does an upward strike to create a shockwave. Launches
       | enemies into the air.
C3 / SST   | Sun Ce does a lunging punch. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Sun Ce does a left-to-right strike and a right-to-left strike.
       | Knocks enemies away.
C5 / SSSST  | Sun Ce flips into the air and punches the ground, cracking it
       | and launching enemies into the air.
C6 / SSSSST | Sun Ce does a left jab. If he hits an enemy, he strikes it with
       | a flurry of blows followed by a spinning kick that knocks
       | enemies away.
EX / SSSSSTT | Sun Ce engulfs himself in fire and does a flying kick, knocking
       | enemies back. Innate Flame attribute.
X + T    | Sun Ce punches the ground, cracking it and launching enemies
       | into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sun Ce does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Sun Ce attacks off both sides of his horse with his tonfas,
     | launching enemies into the air. He then thrusts a tonfa upward,
     | knocking away airborne enemies.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sun Ce releases two massive fireballs that fly straight ahead,
        | knocking away enemies in their path. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Sun Ce throws a flurry of blows followed by a fiery kick.
        | Launche enemies into the air.
Musou     | Sun Ce creates a column of flame in front of himself, then
        | throws a flurry of blows followed by an explosive strike that
        | knocks enemies away. Innate Flame attribute.

12. Sun Quan
Younger son of Sun Jian. First Emperor of Wu. Had a purple beard in the novel.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mt. Dingjun.

TYPE
Speed

SKILLS
Regeneration, Focus

WEAPON PROGRESSION
* Iron Sword (7)
** Wolf's Fang (11)
*** Imperial Dragon (19)
**** Sword of Judgment (33)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward slash.
SS   | A right-to-left spinning slash.
SSS  | A right-to-left slash. Hits more than 180 degrees.
SSSS  | A right-to-left spinning slash.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | A left-to-right spinning slash.
X + S | A left-to-right slash.
Dash  | A spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sun Quan dashes forward and does a right-to-left upward slash.
      | Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Sun Quan does a left-to-right downward slash followed by an
      | upward slash. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Sun Quan does a series of up to six right-to-left and left-to-
      | right downward slashes, ending with a crouching left-to-right
      | slash. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Sun Quan leaps forward and does a flaming spinning slash that
      | knocks enemies away. Innate Flame attribute.
C4 / SSST  | Sun Quan does a left-to-right slash, an overhead slice, and a
      | left-to-right slash that hits more than 180 degrees. Knocks
      | enemies away.
C5 / SSSST | Sun Quan yells to create a shockwave. Launches enemies into the
      | air.
C6 / SSSSST | Sun Quan does a left-to-right slash, then leaps forward and does
      | a spinning slash. Knocks enemies away.
X + T    | Sun Quan does a flip and strikes the ground with his sword,
      | cracking it and launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sun Quan does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Sun Quan slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sun Quan does a straight thrust and causes an explosion that
        | knocks enemies away. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Sun Quan creates a ring of fire and fires it downward at an
        | angle, launching enemies into the air. Innate Flame attribute.
Musou     | Sun Quan cloaks himself in fire and spins forward, launching
        | enemies into the air, then does a slash that knocks enemies
        | away. Innate Flame attribute.

13. Xiaoqiao
Great beauty and wife of Zhou Yu. Full of the recklessness of youth.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Odawara Castle.

TYPE
Technique

SKILLS
Fortune, Technique

WEAPON PROGRESSION
* Iron Fan (4)
** Battle Fan (6)
*** Sparkling Draft (10)
**** Dragon Fan (18)

NORMAL ATTACKS
S   | A spinning right-to-left strike.
SS   | A right-to-left strike.
SSS  | A left-to-right upward strike.
SSSS  | A right-to-left strike.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | A crouching right-to-left strike.
X + S | A right-to-left strike.
Dash  | Leaps and throws her fan. Stuns enemies.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Xiaoqiao swings her fan to create a whirlwind. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Xiaoqiao does a jumping left-to-right upward strike. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SST  | Xiaoqiao throws her fan. It flies straight ahead, then circles
      | around her and returns to her hand. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Xiaoqiao fires a beam of energy straight ahead. Knocks enemies
      | away.
C4 / SSST  | Xiaoqiao spins forward. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Xiaoqiao does a jumping uppercut with her fan, then creates a
      | whirlwind. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Xiaoqiao leaps into the air and throws her fan downward at an
      | angle, then catches it as she falls to the ground. Knocks enemies
      | down.
X + T    | Xiaoqiao spins around to create a whirlwind under herself,
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Xiaoqiao does a series of strikes off the right side of her horse.
(SSSSS)T | Xiaoqiao throws her fan off the right and left sides of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Xiaoqiao turns around and leaps backward. Knocks enemies away.
Aerial Special | Xiaoqiao spins around to create a whirlwind. Knocks enemies
        | away.
Musou     | Xiaoqiao cloaks herself in flame and does a spinning high
        | jump, launching surrounding enemies into the air. Innate Flame
        | attribute.

14. Daqiao
Great beauty and wife of Sun Ce. More cautious than her little sister.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Changban.

TYPE
Speed

SKILLS
Speed, Fellowship

WEAPON PROGRESSION
* Iron Fan (4)
** Battle Fan (6)
*** Sparkling Draft (10)
**** Phoenix Fan (17)

NORMAL ATTACKS
S   | A spinning right-to-left strike.
SS   | A right-to-left strike.
SSS  | A left-to-right upward strike.
SSSS  | A right-to-left strike.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | A crouching right-to-left strike.
X + S | A right-to-left strike.
Dash  | Leaps and throws her fan. Stuns enemies.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Daqiao raises her fan to create a whirlwind. Knocks enemies off-
      | balance.
C2 / ST   | Daqiao throws her fan upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Daqiao throws her fan. It flies straight ahead, then circles
      | around her and returns to her hand. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Daqiao throws her fan, which circles around her and returns to
      | her hand. Knocks enemies away.
EX / SSSTT | Daqiao calls down a ball of energy that explodes when it hits the
      | ground, knocking enemies away. Innate Flame attribute.
C5 / SSSST | Daqiao does a spinning leap into the air to create a whirlwind.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Daqiao does an upward strike with her fan. If she hits an enemy,
      | she does a spinning attack that knocks away surrounding enemies,
      | then waves her fan to create a shockwave. Knocks enemies down.
X + T    | Daqiao spins around to create a whirlwind under herself,
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Daqiao does a series of strikes off the right side of her horse.
(SSSSS)T | Daqiao throws her fan off the right and left sides of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Daqiao conjures a massive fireball that flies straight ahead,
        | knocking away enemies in its path. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Daqiao fires a ball of magical energy that drifts forward,
        | launching enemies into the air and pushing them back.
Musou     | Daqiao lunges forward and swings. If she hits an enemy, she
        | launches it into the air and twirls her fan, launching nearby
        | enemies into the air and hitting them, then causes an
        | explosion that knocks them away. Innate Flame attribute.

15. Ding Feng
General who served the Sun family for three generations. Very fond of similes.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Odawara Castle.

TYPE
Power

SKILLS
Power, Fortitude

WEAPON PROGRESSION
* Battle Gloves (9)
** Iron Gloves (14)
*** Badger Gauntlets (25)
**** Divine Gloves (40)

NORMAL ATTACKS
S   | A left hook.
SS   | A right hook.
SSS  | A left jab.
SSSS  | A right uppercut.
SSSSS | Punches the ground to create a shockwave.
SSSSSS | A right-to-left strike.
X + S | A grab with the right fist. Throws an enemy to the ground if he hits.
Dash  | An aerial flip. Grabs an enemy and slams it to the ground if he hits.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Ding Feng slams his fists together, causing an explosion. Knocks
      | enemies off-balance.
EX / TT   | Ding Feng throws bombs in all directions, causing explosions that
      | launch enemies into the air. Innate Flame attribute.
C2 / ST   | Ding Feng grabs with his right hand. If he hits an enemy, he
      | hurls it into the air. 
C3 / SST  | Ding Feng grabs with his left hand. If he hits an enemy, he
      | throws it forward.
C4 / SSST  | Ding Feng does a low grab with both hands. If he hits an enemy,
      | he swings it around and throws it forward. Knocks away
      | surrounding enemies.
C5 / SSSST | Ding Feng dives forward. If he hits an enemy, he grabs it with
      | his legs and slams it into the ground, cracking it and launching
      | surrounding enemies into the air.
C6 / SSSSST | Ding Feng grabs with his left hand. If he hits an enemy, he slams
      | it into the ground twice, cracking it and knocking away
      | surrounding enemies, then throws the grabbed enemy forward.
X + T    | Ding Feng punches the ground to create a shockwave, knocking away
      | surrounding enemies.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Ding Feng does a series of strikes off the left and right sides of
     | his horse.
(SSSSS)T | Ding Feng strikes off the left side of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ding Feng creates a ball of energy and fires it straight
        | ahead, knocking enemies away.
Aerial Special | Ding Feng creates fireballs in his hands and hurls them
        | downward at an angle, knocking enemies away. Innate Flame
        | attribute.
Musou     | Ding Feng steps forward and waves his hands, creating three
        | plumes of fire that knock enemies away. Innate Flame
        | attribute.

16. Lianshi
Favorite concubine of Sun Quan. Bore him two daughters. Empress in name only. 

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nagashino - Redux.

TYPE
Technique

SKILLS
Technique, Regeneration

WEAPON PROGRESSION
* Wood Crossbow (7)
** War Crossbow (11)
*** Hornet Sting (19)
**** Dragoon Crossbow (33)
***** Dragoon Crossbow X (67)

NORMAL ATTACKS
S   | Fires a cluster of crossbow bolts straight ahead.
SS   | Fires a cluster of crossbow bolts straight ahead.
SSS  | Fires a cluster of crossbow bolts straight ahead.
SSSS  | Fires a cluster of crossbow bolts in two directions.
SSSSS | Fires a cluster of crossbow bolts in two directions.
SSSSSS | Fires a cluster of crossbow bolts in two directions.
X + S | Fires a cluster of crossbow bolts straight down.
Dash  | Fires a cluster of crossbow bolts straight ahead. Knocks enemies off-
    | balance.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Lianshi does a spinning kick. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Lianshi fires at the ground, producing an explosion that launches
      | enemies into the air. Innate Flame attribute.
C3 / SST  | Lianshi does a spinning kick that stuns enemies. She will fire a
      | cluster of crossbow bolts straight ahead if T is pressed again. 
C4 / SSST  | Lianshi fires a cluster of crossbow bolts in two directions.
      | knocks enemies away.
C5 / SSSST | Lianshi fires five clusters of crossbow bolts in multiple
      | directions. Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Lianshi fires a burst from her crossbow into the air. Stuns
      | surrounding enemies.
C6 / SSSSST | Lianshi fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Lianshi does a backflip and fires a cluster of crossbow bolts
      | straight ahead.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Lianshi fires clusters of crossbow bolts off the right side of her
     | horse.
(SSSSS)T | Lianshi fires clusters of crossbow bolts off the right and left
     | sides of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Lianshi fires her crossbow into the air, causing rain to fall.
        | Heals Lianshi and her allies and stuns surrounding enemies.
Aerial Special | Lianshi fires five clusters of crossbow bolts downward at an
        | angle, then does a heel drop. Launches enemies into the air.
Musou     | Lianshi leaps into the air and fires several clusters of
        | crossbow bolts at the ground, producing explosions that knock
        | enemies away.

C. Shu
1. Zhao Yun
One of the Five Tiger Generals. Saved the infant Liu Shan at Changban.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yangping Gate.

TYPE
Speed

SKILLS
Solidarity, Impulse

WEAPON PROGRESSION
* Long Spear (7)
** Stalwart Spear (11)
*** Dragon Spike (19)
**** Rising Dragon (33)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right downward slash.
SS   | A right-to-left upward slash.
SSS  | A spinning slash.
SSSS  | A spinning slash.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | A left-to-right slash.
X + S | Two upward slashes followed by a left-to-right slash. Zhao Yun will do
    | up to six upward slashes if S is pressed repeatedly.
Dash  | Runs forward while twirling his spear, then lunges forward and does a
    | right-to-left slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhao Yun does a dashing thrust. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Zhao Yun slams his spear into the ground to create a shockwave,
      | then vaults into the air. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Zhao Yun does a series of thrusts, then slams his spear into the
      | ground, cracking it. Launches enemies into the air.
EX / SSTT  | Zhao Yun does a dashing thrust. If he hits an enemy, he does a
      | spinning leap into the air with it impaled on the tip of his
      | spear.
C4 / SSST  | Zhao Yun does a spinning strike. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Zhao Yun slides forward and strikes the ground with his spear to
      | create a shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Zhao Yun fires a short-ranged energy wave, adjusts his grip on
      | his spear, and strikes the ground with the haft of it to create a
      | shockwave. Knocks enemies away.
X + T    | Zhao Yun slams his spear into the ground to create a shockwave,
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhao Yun does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Zhao Yun slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhao Yun charges forward with his spear held in front and
        | fires an energy wave along the ground, knocking enemies away.
Aerial Special | Zhao Yun dives downward at an angle and fires an energy wave
        | along the ground, launching enemies into the air.
Musou     | Zhao Yun charges forward with his spear held in front,
        | launching enemies into the air.
        
2. Guan Yu
Liu Bei's sworn brother. One of the Five Tiger Generals. Worshipped as a god.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mt. Dingjun.

TYPE
Technique

SKILLS
Potence, Recovery

WEAPON PROGRESSION
* Mounted Blade (9)
** Righteous Blade (13)
*** Green Dragon (23)
**** Gold Dragon (39)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right upward slash.
SS   | A right-to-left upward slash.
SSS  | An upward slash.
SSSS  | A right-to-left slash.
SSSSS | A right-to-left downward slash.
SSSSSS | A left-to-right slash. Hits more than 180 degrees.
X + S | A left-to-right upward slash.
Dash  | A left-to-right upward slash. Launches enemies into the air.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Guan Yu strikes the ground with the haft of his halberd to create
      | a shockwave. Knocks enemies off-balance.
EX / TT   | Guan Yu surrounds himself with an aura that increases his attack
      | and makes him more resistant to attacks for 10 seconds.
C2 / ST   | Guan Yu slashes upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Guan Yu twirls his halberd, then does a right-to-left strike.
      | Stuns enemies. He will twirl his halberd up to four times if T is
      | pressed repeatedly.
C4 / SSST  | Guan Yu does a left-to-right slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Guan Yu twirls his halberd to create a shockwave. Launches
      | enemies into the air.
C6 / SSSSST | Guan Yu does a right-to-left downward slash. Knocks enemies away.
X + T    | Guan Yu slams his halberd into the ground to create a shockwave,
      | knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Guan Yu does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Guan Yu slashes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Guan Yu strikes the ground with the haft of his halberd to
        | create a fiery shockwave that launches enemies into the air,
        | then does a right-to-left downward slash that knocks enemies
        | away. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Guan Yu does a left-to-right downward slash and a right-to-
        | left downward slash that launch enemies into the air, then
        | fires an energy wave that knocks enemies away.
Musou     | Guan Yu does a slash that releases a fiery shockwave, knocking
        | enemies away. Innate Flame attribute.

3. Zhang Fei
Liu Bei's sworn brother. One of the Five Tiger Generals. Really mean drunk.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yangping Gate.

TYPE
Power

SKILLS
Vitality, Stamina

WEAPON PROGRESSION
* Dual Blades (9)
** Dual Misery (14)
*** Harmony (25)
**** Bringer of Chaos (42)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right slash.
SS   | A right-to-left downward slash.
SSS  | A left-to-right downward slash.
SSSS  | A right-to-left upward slash.
SSSSS | A left-to-right slash.
SSSSSS | A spinning slash.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | Stumbles forward and does a right-to-left downward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhang Fei stomps the ground to create a shockwave. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Zhang Fei slashes upward twice. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Zhang Fei twirls his pike over his head twice, then does a right-
      | to-left slash. Stuns enemies. He will twirl his pike up to four
      | times if T is pressed repeatedly.
EX / SSTT  | Zhang Fei does a right-to-left upward slash. Launches enemies
      | into the air.
C4 / SSST  | Zhang Fei does a right-to-left downward slash followed by a
      | spinning slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Zhang Fei slams his pike into the ground to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Zhang Fei does a straight thrust with his pike. If he hits an
      | enemy, he slams it into the ground twice, then hurls it straight
      | ahead with a right-to-left slash. Knocks enemies away.
X + T    | Zhang Fei drives the butt off his pike into the ground to create
      | a shockwave, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhang Fei does a series of slashes off the left and right sides of
     | his horse.
(SSSSS)T | Zhang Fei slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhang Fei stomps the ground and does a war cry, creating a
        | shockwave that knocks enemies away.
Aerial Special | Zhang Fei dives downward at angle and twirls his pike to
        | create a whirlwind that launches enemies into the air, then
        | does a right-to-left slash that knocks enemies away.
Musou     | Zhang Fei does a slash that launches enemies into the air,
        | twirls his pike over his head, then does a right-to-left
        | downward slash that knocks enemies away.

4. Zhuge Liang
Extraordinary strategist known as "The Sleeping Dragon." Prime Minister of Shu.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Chengdu.

TYPE
Wonder

SKILLS
Focus, Impact

WEAPON PROGRESSION
* Sparrow Wing (4)
** Swallow Wing (7)
*** Raven Wing (12)
**** Swan Wing (22)

NORMAL ATTACKS
S   | Fires a gust of wind straight ahead.
SS   | Fires a gust of wind straight ahead.
SSS  | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSS  | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSSS | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSSSS | Fires a gust of wind straight ahead.
X + S | Fires a gust of wind downward at an angle.
Dash  | Fires a gust of wind straight ahead. Stuns enemies.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhuge Liang conjures a whirlwind. Knocks enemies off-balance and
      | launches them into the air.
C2 / ST   | Zhuge Liang conjures a whirlwind. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Zhuge Liang calls down lightning bolts around himself. Stuns
      | enemies.
EX / SSTT  | Zhuge Liang surrounds himself with a wave of electricity. Knocks
      | enemies away.
C4 / SSST  | Zhuge Liang leaps and throws his fan, which circles around him
      | and returns to his hand. Knocks away surrounding enemies.
C5 / SSSST | Zhuge Liang holds out his fan and creates a burst of wind.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Zhuge Liang fires a spread of three laser beams from right to
      | left. Knocks enemies away.
X + T    | Zhuge Liang fires three laser beams downward at an angle,
      | cracking the ground and launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhuge Liang fires gusts of wind off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Zhuge Liang conjures a whirlwind around his horse. Knocks enemies
     | away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhuge Liang conjures a cutting wind around himself. Knocks
        | away surrounding enemies and creates three phantoms that trail
        | behind him for 10 seconds, increasing the number of hits in
        | his combos.
Aerial Special | Zhuge Liang conjures two energy spheres that circle around him
        | for a few seconds, launching nearby enemies into the air.
Musou     | Zhuge Liang calls down lightning bolts. Stuns surrounding
        | enemies.

5. Liu Bei
Virtuous idealist who fought to revive the Han. First Emperor of Shu.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Chengdu.

TYPE
Wonder

SKILLS
Wonder, Thrift

WEAPON PROGRESSION
* Twin Swords (4)
** Splendid Swords (6)
*** Azure Swords (10)
**** Exquisite Swords (18)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash with the right sword.
SS   | Outward slashes with both swords.
SSS  | A right-to-left downward slash with both swords.
SSSS  | A left-to-right slash with both swords.
SSSSS | A right-to-left slash with both swords.
SSSSSS | A left-to-right upward slash with both swords.
X + S | Inward slashes with both swords.
Dash  | A leaping spin attack with both swords.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Liu Bei does overhead slashes with both swords. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Liu Bei leaps into the air and slashes repeatedly with both
      | swords. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Liu Bei does a series of overhead slices with both swords, ending
      | with a straight thrust.
C4 / SSST  | Liu Bei does a spinning attack with both swords.
EX / SSSTT | Liu Bei dashes forward and does an electrified thrust with the
      | right sword.
C5 / SSSST | Liu Bei fires an energy wave along the ground. Launches enemies
      | into the air.
C6 / SSSSST | Liu Bei does a spinning slash. If he hits an enemy, he impales it
      | on his sword, then turns and slashes in a wide area. Knocks
      | enemies away.
X + T    | Liu Bei fires three energy bolts and an energy wave downward at
      | an angle.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Liu Bei slashes off the right side of his horse with both swords.
(SSSSS)T | Liu Bei slashes off both sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Liu Bei raises a sword overhead, temporarily increasing his
        | attack power and restoring the entire team's life.
Aerial Special | Liu Bei strikes the ground with both swords, creating a
        | shockwave and calling down lightning bolts. Launches enemies
        | into the air.
Musou     | Liu Bei does a flurry of slashes with both swords, ending with
        | an electrified thrust that knocks enemies away.

6. Ma Chao
One of the Five Tiger Generals. Hated Cao Cao intensely. Exceptional horseman.

HOW TO UNLOCK
Initially available.

TYPE
Speed

SKILLS
Stamina, Vitality

WEAPON PROGRESSION
* Iron Spear (6)
** Battle Spear (9)
*** Dragon's Spleen (16)
**** Silver Spear (26)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash.
SS   | A left-to-right slash.
SSS  | A right-to-left upward slash.
SSSS  | A right-to-left slash.
SSSSS | A left-to-right upward slash.
SSSSSS | A straight thrust.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | A left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Ma Chao plants his spear in the ground and does a spinning kick
      | as he vaults upward, then slams his spear into the ground to
      | create a shockwave. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Ma Chao does an upward strike with the haft of his spear.
      | Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Ma Chao does a series of thrusts followed by an upward strike
      | with the haft of his spear. Stuns enemies. He will do up to five
      | thrusts if T is pressed repeatedly.
EX / SSTT  | Ma Chao plants his spear in the ground and vaults forward to do a
      | spinning kick. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Ma Chao does a thrust and fires an energy wave along the ground.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Ma Chao creates a whirlwind. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Ma Chao releases a shockwave. Knocks away surrounding enemies.
X + T    | Ma Chao slams his spear into the ground, cracking it and knocking
      | enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Ma Chao does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Ma Chao slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ma Chao plants his spear in the ground and does a vault kick.
        | Knocks enemies away.
Aerial Special | Ma Chao dives downward at angle and does an upward thrust with
        | his spear. Launches enemies into the air.
Musou     | Ma Chao does a spinning slash. If he hits an enemy, he summons
        | three phantoms that surround it and perform vault kicks in
        | tandem with him. Knocks enemies away.

7. Huang Zhong
One of the Five Tiger Generals. Masterful archer. Aged like a bottle of scotch.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yiling - Redux.

TYPE
Speed

SKILLS
Efficacy, Vigor

WEAPON PROGRESSION
* Long Bow (7)
** Recurve Bow (11)
*** Wind Shooter (19)
**** Qilin Bow (33)

NORMAL ATTACKS
S   | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SS   | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SSS  | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SSSS  | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SSSSS | Fires a spread of five arrows straight ahead.
SSSSSS | Fires up to three homing arrows.
X + S | Fires a spread of three arrows downward at an angle.
Dash  | A flying kick.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Huang Zhong does a roundhouse kick. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Huang Zhong fires an arrow at the ground to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Huang Zhong fires a spread of arrows straight ahead. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Huang Zhong crouches down and fires a spread of homing arrows
      | from left to right. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Huang Zhong flips into the air and fires an arrow at the ground
      | to create a shockwave. Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Huang Zhong fires six volleys of energy arrows that strike
      | enemies in an oval area in front of him. Knocks enemies away.
C6 / SSSSST | Huang Zhong fires into the air, causing arrows to rain down
      | around him. Launches enemies into the air.
X + T    | Huang Zhong fires two arrows downward at an angle, creating
      | shockwaves that knock enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Huang Zhong fires explosive arrows off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Huang Zhong fires into the air, causing arrows to rain down around
     | his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Huang Zhong fires three volleys of homing arrows into the air.
        | Knocks enemies away.
Aerial Special | Huang Zhong flips through the air and fires three volleys of
        | arrows at the ground. Launches enemies into the air.
Musou     | Huang Zhong charges forward. If he hits an enemy, he launches
        | it into the air, fires a salvo of arrows, then fires an
        | explosive arrow that knocks away airborne enemies.

8. Wei Yan
Underappreciated general of Shu. Liked Liu Bei better than Zhuge Liang.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nanzhong.

TYPE
Power

SKILLS
Vitality, Thrift

WEAPON PROGRESSION
* Curved Voulge (9)
** Master Voulge (13)
*** Sky Voulge (23)
**** Royal Voulge (39)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward slash.
SS   | A left-to-right slash.
SSS  | A straight thrust.
SSSS  | A right-to-left downward slash.
SSSSS | A spinning slash.
SSSSSS | A spinning slash.
X + S | A right-to-left downward slash.
Dash  | Charges forward with his voulge spinning in front of him.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Wei Yan leaps forward and thrusts his voulge into the ground,
      | creating a shockwave. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Wei Yan does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Wei Yan does three slashes followed by a straight thrust. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Wei Yan releases a shockwave. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Wei Yan twirls his voulge in front of himself. Launches enemies
      | into the air.
EX / SSSSTT | Wei Yan does an electrified spinning leap through the air,
      | creating a shockwave when he strikes the ground. Knocks enemies
      | away.
C6 / SSSSST | Wei Yan twirls his voulge over his head, then releases a
      | shockwave. Knocks enemies away.
X + T    | Wei Yan drives the butt of his voulge into the ground, cracking
      | it and knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Wei Yan does a series of slashes off the left and right sides of his
     | horse.
(SSSSS)T | Wei Yan slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Wei Yan leaps forward. If he hits an enemy, he clings to it,
        | headbutts it twice, then flips forward and slams it into the
        | ground. Knocks away surrounding enemies.
Aerial Special | Wei Yan curls into a ball and spins forward while surrounded
        | by electricity. Launches enemies into the air.
Musou     | Wei Yan spins around rapidly, creating a column of electricity
        | that launches enemies into the air.

9. Guan Ping
Son of Guan Yu. Captured at Fan Castle and executed with his father.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Jieting.

TYPE
Technique

SKILLS
Technique, Solidarity

WEAPON PROGRESSION
* Horse Cleaver (9)
** Stallion Cleaver (14)
*** Tiger Splitter (25)
**** Rune Blade (42)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward slash.
SS   | A left-to-right downward slash.
SSS  | A right-to-left upward slash.
SSSS  | An overhead slice.
SSSSS | A spinning slash.
SSSSSS | A right-to-left upward slash.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | A right-to-left upward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Guan Ping leaps into the air and slams his sword into the ground.
      | Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Guan Ping does an upward slash. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Guan Ping does two overhead slices, then thrusts his sword into
      | the ground to create a shockwave. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Guan Ping does a spinning slash, releasing a shockwave. Knocks
      | enemies away.
C5 / SSSST | Guan Ping slams his sword into the ground to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Guan Ping creates a whirlwind. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Guan Ping leaps into the air and slams his sword into the ground,
      | then flips forward and slams it into the ground again. Knocks
      | mies away.
X + T    | Guan Ping slams his sword into the ground to create a shockwave,
      | knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Guan Ping does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Guan Ping slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Guan Ping enlarges his sword and slams it into the ground,
        | cracking it. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Guan Ping does three spinning attacks that launch enemies into
        | the air, then fires an energy wave that knocks enemies away.
Musou     | Guan Ping does a massive right-to-left downward slash. Knocks
        | enemies away.

10. Pang Tong
Great strategist known as "The Fledgling Phoenix." Not very easy on the eyes.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Komaki-Nagakute.

TYPE
Wonder

SKILLS
Recovery, Wonder

WEAPON PROGRESSION
* Shaman Rod (7)
** Conjurer Wand (10)
*** Turquoise Wand (18)
**** Wizard Staff (30)
***** Wizard Staff X (62)

NORMAL ATTACKS
S   | A straight thrust.
SS   | A left-to-right upward strike.
SSS  | A right-to-left downward strike.
SSSS  | A right-to-left strike.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | Calls down a bolt of lightning.
X + S | A left-to-right strike.
Dash  | Flips into the air and strikes the ground with the staff, creating a
    | shockwave that launches enemies into the air.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Pang Tong creates three wind pellets that zigzag forward and
      | burst. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Pang Tong tosses his staff upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Pang Tong spins around and climbs on top of his staff, then hops
      | around on it like a pogo stick. He will hop up to five times if T
      | is pressed repeatedly.
C4 / SSST  | Pang Tong does a headstand and flips forward as his staff spins
      | underneath him. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Pang Tong holds out his staff and creates a burst of wind.
      | Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Pang Tong spits a gout of fire straight ahead, pushing enemies
      | back. He staggers for a couple of seconds after completing this
      | attack. Innate Flame attribute.
C6 / SSSSST | Pang Tong spins around and conjures a whirlwind. Launches enemies
      | into the air.
X + T    | Pang Tong fires a wind pellet downward at an angle that bursts on
      | contact with the ground.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Pang Tong does a series of strikes off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Pang Tong conjures blasts of wind to both sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Pang Tong collapses to the ground and falls asleep, restoring
        | some of the team's life and temporarily boosting his attack
        | power. He then jumps to his feet, knocking away surrounding
        | enemies.
Aerial Special | Pang Tong flies around on his staff as he slowly descends to
        | the ground, knocking away enemies in his path.
Musou     | Pang Tong leaps onto his staff, which flies around shooting
        | flames and launching enemies in its path into the air. Innate
        | Flame attribute.

11. Yueying
Wife of Zhuge Liang. Rumored to be unattractive, but very intelligent.

HOW TO UNLOCK
Clear Chaos at Tetorigawa.

TYPE
Speed

SKILLS
Regeneration, Efficacy

WEAPON PROGRESSION
* Iron Ge (6)
** Battle Ge (9)
*** Moonlight (16)
**** Oblivion (27)

NORMAL ATTACKS
S   | An upward slash.
SS   | A right-to-left slash. Hits 270 degrees.
SSS  | A straight thrust.
SSSS  | A left-to-right slash. Hits almost 270 degrees.
SSSSS | A right-to-left slash. Hits almost 270 degrees.
SSSSSS | A spinning slash.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | A left-to-right upward slash followed by an upward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Yueying does a straight thrust followed by a left-to-right
       | slash. Knocks enemies down.
C2 / ST   | Yueying does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
       | the air.
C3 / SST   | Yueying thrusts her ge forward and spins the head like a drill
       | bit. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Yueying does a spinning slash that ensnares an enemy, then slams
       | her ge into the ground. Knocks enemies away.
C5 / SSSST  | Yueying does a straight thrust. If she hits an enemy, she spins
       | it around and throws it upward, launching any other enemies she
       | hits into the air.
C6 / SSSSST | Yueying does a right-to-left slash that ensnares enemies, then
       | follows up with a left-to-right upward slash that knocks them
       | away.
EX / SSSSSTT | Yueying raises her ge into the air and calls down a column of
       | lightning. Stuns enemies and draws in airborne enemies.
X + T    | Yueying strikes the ground with her ge and fires an energy wave
       | along the ground, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Yueying does a series of slashes off the left side of her horse.
(SSSSS)T | Yueying thrusts her ge off the left side of her horse, ensnaring and
     | throwing any enemies she hits.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Yueying releases a miniature juggernaut that rolls forward,
        | launching enemies in its path into the air. A few seconds
        | later, it explodes, knocking enemies away. Innate Flame
        | attribute.
Aerial Special | Yueying does a flip slash with her ge. If she hits an enemy,
        | she throws it and fires an energy wave downward at an angle,
        | knocking enemies away.
Musou     | Yueying slams her ge into the ground, causing a huge
        | stalagmite to erupt from it. Knocks enemies away.

12. Jiang Wei
Protege and successor of Zhuge Liang. Made the last attempt to revive the Han.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Xuchang - Redux.

TYPE
Technique

SKILLS
Fellowship, Technique

WEAPON PROGRESSION
* Iron Spear (6)
** Battle Spear (9)
*** Dragon's Spleen (16)
**** Angel Spear (27)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward slash.
SS   | A left-to-right downward slash.
SSS  | A right-to-left upward slash.
SSSS  | A right-to-left slash. Hits more than 180 degrees.
SSSSS | A left-to-right upward slash.
SSSSSS | A straight thrust.
X + S | A right-to-left slash. Hits more than 180 degrees.
Dash  | A left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Jiang Wei does a spinning slash. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Jiang Wei does a spinning upward slash. Launches enemies into the
      | air.
C3 / SST  | Jiang Wei does a series of thrusts followed by an upward strike
      | that stuns enemies.
EX / SSTT  | Jiang Wei does an electrified, left-to-right sweeping slash.
      | Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Jiang Wei thrusts his spear forward and fires an energy wave
      | along the ground. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Jiang Wei slams the head of his spear into the ground, launching
      | enemies in front of him into the air.
C6 / SSSSST | Jiang Wei does a dashing thrust followed by a left-to-right
      | spinning slash. Knocks enemies away.
X + T    | Jiang Wei spins around and slams the head of his spear into the
      | ground, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Jiang Wei does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Jiang Wei slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Jiang Wei leaps high into the air and stabs the ground,
        | launching enemies into the air.
Aerial Special | Jiang Wei hurls his spear into the ground, creating an
        | electrified tornado that draws enemies in and launches them
        | into the air.
Musou     | Jiang Wei does a straight thrust. If he hits an enemy, he
        | impales it on the haft of his spear and charges forward, then
        | leaps into the air and slams the enemy into the ground.

13. Liu Shan
Son of Liu Bei. Second Emperor of Shu. Not one to dwell on the past.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hasedo.

TYPE
Wonder

SKILLS
Thrift, Impulse

WEAPON PROGRESSION
* Iron Needle (5)
** Steel Needle (9)
*** Slicer (14)
**** Qinggang Sword (23)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward slash.
SS   | A straight thrust.
SSS  | A left-to-right slash.
SSSS  | A downward slash.
SSSSS | Three quick thrusts.
SSSSSS | A lunging left-to-right slash. Hits 180 degrees.
X + S | Two quick thrusts.
Dash  | A lunging thrust.

CHARGE ATTACKS
C1/ T    | Liu Shan does a shove with his weapon hand. Knocks enemies off-
      | balance.
C2/ ST   | Liu Shan lunges forward and does a straight thrust, then a left-
      | to-right upward slash. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Liu Shan does two upward slashes followed by a straight thrust.
      | Stuns enemies. He will do up to six upward slashes if T is
      | pressed repeatedly.
EX / SSTT  | Liu Shan does an electrified spinning slash. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Liu Shan lunges forward and does a spinning slash. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Liu Shan does a lunging thrust, launching enemies into the air.
      | He will thrust up to three times if T is pressed repeatedly.
C6 / SSSSST | Liu Shan thrusts his rapier forward and fires an energy wave
      | along the ground. Knocks enemies away.
X + T    | Liu Shan does three midair thrusts with his rapier, then dives
      | into the ground at an angle.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Liu Shan does a series of thrusts off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Liu Shan slashes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Liu Shan crosses his arms and bows his head, becoming
        | temporarily invincible as his life regenerates.
Aerial Special | Liu Shan drives his rapier into the ground, creating a
        | shockwave and calling down a semicircle of lightning bolts.
        | Knocks enemies off-balance.
Musou     | Liu Shan waves his rapier to generate a column of lightning,
        | which knocks down enemies in its path as it flies forward.

14. Xingcai
Daughter of Zhang Fei and wife of Liu Shan. Always supports her husband.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Xuchang.

TYPE
Speed

SKILLS
Speed, Recovery

WEAPON PROGRESSION
* Guard Set (7)
** Soldier Set (10)
*** Mercenary Set (18)
**** Warlord Set (30)

NORMAL ATTACKS
Xingcai automatically blocks frontal attacks while performing a normal attack.
If equipped with the Demon Mask, she automatically blocks attacks from all
directions.

S   | A right-to-left downward slash.
SS   | A left-to-right slash.
SSS  | A shield bash.
SSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSS | An upward strike with the shield.
SSSSSS | Thrusts and fires an energy wave along the ground.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | Throws the shield like a boomerang. Stuns enemies.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Xingcai does a shield bash. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Xingcai does an upward strike with her shield. Launches enemies
      | into the air.
C3 / SST  | Xingcai does three slashes followed by a shield bash. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Xingcai strikes upward with her shield and slashes upward with
      | her sword to release a shockwave. Knocks enemies away.
EX / SSST  | Xingcai surrounds herself with an aura that increases her attack
      | for 10 seconds.
C5 / SSSST | Xingcai does a shield rush and leaps into the air. Launches
      | enemies into the air.
C6 / SSSSST | Xingcai throws her shield into the air and does a two-handed
      | spinning slash with her sword. Knocks enemies away.
X + T    | Xingcai dives into the ground to create a shockwave, knocking
      | enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Xingcai does a series of slashes off the right side of her horse.
(SSSSS)T | Xingcai throws her shield, which circles around her horse before
     | returning to her hand.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Xingcai hops on her shield and rides it around, knocking away
        | enemies in her path. When she hops off, she knocks away
        | surrounding enemies.
Aerial Special | Xingcai does a midair shield rush that launches enemies into
        | the air, then does a right-to-left slash that slams them into
        | the ground.
Musou     | Xingcai does a shield rush, knocking away enemies in her path.

15. Ma Dai
Cousin of Ma Chao. Ordered to kill Wei Yan on suspicion of treason.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yiling.

TYPE
Wonder

SKILLS
Trinity, Wonder

WEAPON PROGRESSION
* Bamboo Brush (4)
** Cedar Brush (7)
*** Tiger Brush (12)
**** Emperor Brush (21)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right strike.
SS   | A right-to-left strike.
SSS  | A left-to-right strike.
SSSS  | A right-to-left upward strike.
SSSSS | A left-to-right strike.
SSSSSS | A straight thrust. Paints a dragon that launches enemies into the air.
X + S | A left-to-right strike.
Dash  | Jogs forward and does a left-to-right strike, painting a tiger to his
    | left that launches enemies into the air.

CHARGE ATTACKS
Ma Dai's C1, C3, C5, C6, and air charge create symbols that can be activated by
his C2, C4, and EX attack. When activated, symbols damage nearby enemies and
launch them into the air.

C1 / T    | Ma Dai paints a spread of three symbols in front of himself.
       | Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Ma Dai strikes the ground with his brush, then does an upward
       | strike. Launches enemies into the air and activates symbols.
C3 / SST   | Ma Dai paints two symbols in front of himself. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Ma Dai does a right-to-left strike. Knocks enemies away and
       | activates symbols.
C5 / SSSST  | Ma Dai strikes the ground with his brush and paints two symbols
       | in front of himself. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Ma Dai paints four symbols around himself, then does a left-to-
       | right upward strike. Knocks enemies away.
EX / SSSSSTT | Ma Dai twirls his brush over his head to create a whirlwind that
       | draws enemies in. Launches enemies into the air and activates
       | symbols.
X + T    | Ma Dai paints a symbol and a tiger that launches enemies into
       | the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Ma Dai does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Ma Dai strikes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ma Dai energizes his brush, increasing his attack power for 10
        | seconds.
Aerial Special | Ma Dai paints four symbols in a line in the air, then lowers
        | them. They activate when they touch the ground, knocking
        | enemies away.
Musou     | Ma Dai paints a large symbol on the ground and does a golf
        | swing with his brush, launching it forward. Knocks away
        | enemies in its path as it flies and launches enemies into the
        | air when it lands.

16. Guan Suo
Fictional son of Guan Yu. Strives to carry on his deceased father's legacy.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mt. Niutou.

TYPE
Technique

SKILLS
Vigor, Technique

WEAPON PROGRESSION
* Wood Nunchaku (7)
** Iron Nunchaku (11)
*** Rising Phoenix (19)
**** Dragon Nunchaku (33)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward strike.
SS   | An upward strike.
SSS  | A left-to-right downward strike.
SSSS  | A spinning strike.
SSSSS | A right-to-left strike.
SSSSSS | A left-to-right strike.
X + S | Fires an energy wave downward at an angle.
Dash  | Fires two energy waves straight ahead.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Guan Suo does two strikes with his nunchaku, then throws a punch.
      | Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Guan Suo does a right-to-left strike with his nunchaku followed
      | by an upward strike. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Guan Suo throws a flurry of kicks, then does a jumping upward
      | strike with his nunchaku. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Guan Suo throws a kick, then does a left-to-right strike with his
      | nunchaku. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Guan Suo throws a kick. If he hits an enemy, he does a flurry of
      | strikes with his nunchaku, then throws a kick. Launches enemies
      | into the air.
EX / SSSSTT | Guan Suo creates two whirlwinds. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Guan Suo does a spinning attack with his nunchaku followed by a
      | left-to-right strike. Knocks enemies away.
X + T    | Guan Suo hurls his nunchaku downward at an angle like a
      | boomerang, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Guan Suo does a series of strikes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Guan Suo does four alternating strikes off the left and right sides
     | of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Guan Suo throws four kicks followed by two bicycle kicks.
        | Launches enemies into the air.
Aerial Special | Guan Suo dives downward at angle, then does a sweep kick and
        | a roundhouse kick. Launches enemies into the air.
Musou     | Guan Suo does two sweep kicks followed by a roundhouse kick.
        | Knocks enemies away.

17. Bao Sanniang
Fictional wife of Guan Suo. Devoted to her husband to the point of obsession.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Kyushu.

TYPE
Speed

SKILLS
Fortune, Speed

WEAPON PROGRESSION
* Chopper (6)
** Slasher (9)
*** Bloodspray (16)
**** Doomspinner (27)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left strike.
SS   | A left-to-right strike.
SSS  | A right-to-left strike.
SSSS  | A left-to-right strike.
SSSSS | A forward somersault combined with a spinning strike.
SSSSSS | A spinning strike.
X + S | Strikes downward at an angle. Launches enemies into the air.
Dash  | A right-to-left strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Bao Sanniang does an uppercut with her yo-yo. Launches enemies
      | into the air.
C2 / ST   | Bao Sanniang rolls her yo-yo along the ground in a straight line.
      | Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Bao Sanniang spins her yo-yo over her head, then extends it
      | forward. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Bao Sanniang flips forward and spins her yo-yo underneath her.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Bao Sanniang extends her yo-yo into the ground, then spins it
      | around her head. Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Bao Sanniang does a series of frenzied scratches, then scratches
      | with both hands as she somersaults forward. Knocks enemies away.
C6 / SSSSST | Bao Sanniang does a series of five alternating right-to-left
      | upward and left-to-right upward strikes, launching enemies into
      | the air. She then extends her yo-yo forward, knocking enemies
      | away.
X + T    | Bao Sanniang does a spinning attack that launches enemies beneath
      | her into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Bao Sanniang does a series of alternating strikes off the left and
     | right sides of her horse.
(SSSSS)T | Bao Sanniang strikes off the left and right sides of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Bao Sanniang rolls forward, launching enemies into the air.
        | Ends with a shockwave that knocks away surrounding enemies.
Aerial Special | Bao Sanniang does a right-to-left upward strike and a left-to-
        | right upward strike, then does a dive kick that creates a
        | shockwave. Launches enemies into the air.
Musou     | Bao Sanniang charges forward on all fours. If she hits an
        | enemy, she does a spinning attack that lifts it into the air
        | and finishes up with a kick that knocks it away.

18. Xu Shu
Swordsman turned scholar. Recommended Zhuge Liang to Liu Bei. Later served Wei.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yiling - Redux, then talk to him in the camp.

TYPE
Speed

SKILLS
Thrift, Speed

WEAPON PROGRESSION
* Piercing Blade (7)
** Kan Blade (10)
*** Soaring Blade (15)
**** Verdant Blade (27)

NORMAL ATTACKS
S   | A spinning downward slash.
SS   | A crouching left-to-right slash.
SSS  | A right-to-left downward slash.
SSSS  | A left-to-right downward slash.
SSSSS | A right-to-left downward slash.
SSSSSS | A right-to-left downward leaping slash.
X + S | A downward slash. Xu Shu will do an upward slash and an axe kick if S
    | is pressed repeatedly.
Dash  | Leaps into the air and does a spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Xu Shu throws his hook. If he hits an enemy, he pulls himself
      | toward it and flips over its head.
C2 / ST   | Xu Shu does an upward slash with his hook, launching enemies into
      | the air. Pressing T again will make him catch the airborne enemy
      | with his hook and throw it into the ground.
C3 / SST  | Xu Shu does a flurry of slashes followed by a bicycle kick. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Xu Shu does a left-to-right upward slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Xu Shu leaps into the air, throws his hook downward, and dives
      | into the ground. Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Xu Shu does a flurry of slashes followed by a right-to-left
      | slash. Knocks enemies away.
C6 / SSSSST | Xu Shu charges forward and does a flurry of slashes, then does a
      | spinning slash with his hook. Knocks enemies away.
X + T    | Xu Shu throws his hook downward. If he hits an enemy, he dives
      | into the ground, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Xu Shu does a series of slashes off the right side of his horse.
S(SSSS)T | Xu Shu does an upward slash with his hook. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Xu Shu calls down a rain of arrows. Launches enemies into the
        | air.
Aerial Special | Xu Shu throws his hook downward. If he hits an enemy, he pulls
        | it into the air, then does a series of five slashes.
Musou     | Xu Shu dashes about and does a flurry of slashes, finishing up
        | with a crouching right-to-left slash that knocks enemies away.

D. Jin
1. Sima Yi
Extraordinary strategist and Prime Minister of Wei. Ambitious and arrogant.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hulao Gate.

TYPE
Technique

SKILLS
Recovery, Technique

WEAPON PROGRESSION
* Sparrow Wing (4)
** Swallow Wing (7)
*** Raven Wing (12)
**** Fenghuang Wing (20)

NORMAL ATTACKS
S   | Fires a gust of wind straight ahead.
SS   | Fires a gust of wind straight ahead.
SSS  | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSS  | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSSS | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSSSS | Fires a gust of wind straight ahead.
X + S | Fires a gust of wind downward at an angle.
Dash  | A leaping spin attack that fires a gust of wind straight ahead.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sima Yi conjures a whirlwind. Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Sima Yi causes an explosion, launching enemies into the air.
      | Innate Flame attribute.
C3 / SST  | Sima Yi calls down lightning bolts all around him. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Sima Yi releases an electrified shockwave. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Sima Yi skips backward and hurls his fan, then floats forward as
      | it circles around him. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Sima Yi releases a shockwave. Launches surrounding enemies into
      | the air.
C6 / SSSSST | Sima Yi fires a laser beam straight ahead, then to his left, then
      | to his right, then straight ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Sima Yi fires three laser beams downward at an angle, cracking
      | the ground and launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sima Yi fires gusts of wind off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Sima Yi conjures a whirlwind around his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sima Yi conjures a ball of energy above his head that fires
        | six lasers downward at an angle. Knocks enemies away.
Aerial Special | Sima Yi hurls his fan, which circles around him as he floats
        | downward, and conjures a whirlwind when he touches the ground.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Sima Yi extends a hand. If he hits an enemy, he traps it in a
        | cocoon of magical threads, which explodes and knocks away all
        | surrounding enemies. Innate Flame attribute.

2. Sima Shi
Elder son of Sima Yi. Died from complications of eye surgery during a battle.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Tong Gate.

TYPE
Technique

SKILLS
Impact, Trinity

WEAPON PROGRESSION
* Iron Needle (5)
** Steel Needle (8)
*** Slicer (14)
**** Steel Anguish (24)

NORMAL ATTACKS
S   | An overhead slice.
SS   | A straight thrust.
SSS  | A left-to-right downward slash.
SSSS  | An overhead slice.
SSSSS | Three straight thrusts.
SSSSSS | A lunging left-to-right slash.
X + S | Three quick thrusts downward at an angle.
Dash  | A dashing thrust.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sima Shi does a straight thrust. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Sima Shi does a straight thrust followed by a left-to-right
      | slash. Launches enemies into the air.
EX / STT  | Sima Shi does a series of four upward slashes, then releases a
      | shockwave that knocks enemies away.
C3 / SST  | Sima Shi does a series of five straight thrusts followed by a
      | spinning slash. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Sima Shi lunges forward, crouches down, and does a right-to-left
      | upward slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Sima Shi does a spinning slash. Launches surrounding enemies into
      | the air.
C6 / SSSSST | Sima Shi does a spinning leap forward and slashes twice. Knocks
      | enemies away.
X + T    | Sima Shi does three quick thrusts downward at an angle, then
      | dives into the ground.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sima Shi does a series of thrusts off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Sima Shi slashes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sima Shi lunges forward and does a straight thrust. If he hits
        | an enemy, he launches it into the air and strikes it with
        | blades of energy.
Aerial Special | Sima Shi drives his rapier into the ground, creating a magical
        | field that launches enemies into the air. He then does a
        | right-to-left slash, creating a shockwave that knocks enemies
        | away.
Musou     | Sima Shi thrusts his rapier into the ground, creating a well
        | of energy that launches enemies in front of him into the air,
        | then does a slash that knocks them away.

3. Sima Zhao
Younger son of Sima Yi. Father of the first Emperor of Jin. Dislikes hard work.

HOW TO UNLOCK
Initially available.

TYPE
Power

SKILLS
Impact, Stamina

WEAPON PROGRESSION
* Iron Sword (7)
** Wolf's Fang (11)
*** Cloudburst (19)
**** Celestial Fang (33)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward slash.
SS   | A spinning right-to-left slash.
SSS  | A right-to-left slash.
SSSS  | A right-to-left downward slash.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | A left-to-right downward slash.
X + S | A left-to-right slash.
Dash  | A spinning left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sima Zhao does an elbow bash. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Sima Zhao leaps into the air and does a spinning slash. Launches
      | enemies into the air. He will follow up with a left-to-right
      | aerial slash if T is pressed again.
C3 / SST  | Sima Zhao does a right-to-left slash followed by a left-to-right
      | slash that stuns enemies. He will do up to five slashes before
      | the final slash if T is pressed repeatedly.
EX / SSTT  | Sima Zhao does a flying kick. If he hits an enemy, he knocks it
      | to the ground and "body surfs" with it, doing continuous damage
      | to the enemy he is riding and knocking away any enemies in his
      | path.
C4 / SSST  | Sima Zhao spins around and fires an energy wave from his sword.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Sima Zhao thrusts his sword into the ground and stomps, launching
      | enemies in front of him into the air.
C6 / SSSSST | Sima Zhao does a spinning slash, knocking enemies away.
X + T    | Sima Zhao slams his sword into the ground, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sima Zhao does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Sima Zhao slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sima Zhao does two kicks that launch enemies into the air,
        | then creates a blast of blue fire that knocks enemies away.
Aerial Special | Sima Zhao does a series of six midair slashes, then dives
        | downward at an angle and does a left-to-right slash that
        | releases a shockwave. Knocks enemies away.
Musou     | Sima Zhao conjures a massive blue fireball and kicks it,
        | launching it forward. Knocks enemies away.

4. Deng Ai
General who led the final campaign against Shu. Had a stuttering problem.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Dongkou.

TYPE
Power

SKILLS
Power, Fellowship

WEAPON PROGRESSION
* Iron Lance (8)
** Battle Lance (12)
*** Wasp String (21)
**** Qilin Horn (36)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash. Knocks enemies off-balance.
SS   | A left-to-right slash. Hits more than 270 degrees. Knocks enemies off-
    | balance.
SSS  | A straight thrust. Knocks enemies off-balance.
SSSS  | A spinning slash. Knocks enemies off-balance.
SSSSS | A straight thrust. Knocks enemies off-balance.
SSSSSS | A straight thrust. Knocks enemies off-balance.
X + S | A right-to-left upward slash.
Dash  | A charging thrust followed by a left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Deng Ai thrusts his lance into the ground to create a shockwave.
       | Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Deng Ai slashes upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST   | Deng Ai thrusts his lance into the ground and does a spinning
       | vault kick. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Deng Ai does a charging attack with his lance. Knocks enemies
       | away.
C5 / SSSST  | Deng Ai does a spinning slash. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Deng Ai thrusts his lance upward, then drives it into the ground
       | to create a shockwave. Knocks enemies away.
EX / SSSSSTT | Deng Ai does a charging attack with his lance, then thrusts it
       | forward. Knocks enemies away.
X + T    | Deng Ai drives his lance into the ground and rides it forward,
       | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Deng Ai does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Deng Ai thrusts his lance off the right side of his horse, then
     | slashes off the left side.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Deng Ai does a grab. If he hits an enemy, he wrestles it to
        | the ground and does an arm bar, knocking down surrounding
        | enemies.
Aerial Special | Deng Ai thrusts his lance downward at an angle, launching
        | enemies into the air, then does a left-to-right slash that
        | knocks them away.
Musou     | Deng Ai hurls a bomb and thrusts his lance into the ground,
        | detonating the bomb and knocking away enemies in the blast
        | radius. Innate Flame attribute.

5. Wang Yuanji
Wife of Sima Zhao. Constantly pushes her husband to make use of his talent.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Ueda Castle.

TYPE
Speed

SKILLS
Regeneration, Fortitude

WEAPON PROGRESSION
* Throwing Blades (5)
** Combat Blades (8)
*** Rose Thorns (14)
**** Lightning Blades (24)

NORMAL ATTACKS
S   | Throws a volley of five knives straight ahead.
SS   | Throws a volley of five knives straight ahead.
SSS  | Throws a volley of five knives straight ahead.
SSSS  | Throws a volley of five knives straight ahead.
SSSSS | Throws a volley of five knives straight ahead.
SSSSSS | Throws a volley of five knives straight ahead.
X + S | Throws two volleys of five knives downward at an angle.
Dash  | Throws her knives into the air, then kicks them forward.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Wang Yuanji throws a volley of five knives straight ahead. Knocks
      | enemies off-balance.
C2 / ST   | Wang Yuanji does a back kick. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Wang Yuanji throws two quick volleys of knives, then a third in a
      | wide area.
C4 / SSST  | Wang Yuanji does a roundhouse kick. Stuns enemies.
EX / SSSTT | Wang Yuanji leaps high into the air and throws energy-infused
      | knives in several directions.
C5 / SSSST | Wang Yuanji leaps forward and throws her knives into the ground
      | to create a shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Wang Yuanji throws two volleys of six knives.
X + T    | Wang Yuanji throws her knives downward at an angle, then catches
      | them as they fly back to her hand. Launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Wang Yuanji throws volleys of knives off the left side of her horse.
(SSSSS)T | Wang Yuanji throws volleys of knives off both sides of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Wang Yuanji dashes forward, then throws six knives downward at
        | an angle. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Wang Yuanji throws two volleys of five knives downward at an
        | angle while doing backflips. Launches enemies into the air.
Musou     | Wang Yuanji throws five volleys of energy-infused knives, then
        | bends over backwards to throw a final volley.

6. Zhong Hui
Participated in final campaign against Shu. Persuaded to rebel by Jiang Wei.

HOW TO UNLOCK
Clear the Siege of Luoyang.

TYPE
Technique

SKILLS
Technique, Focus

WEAPON PROGRESSION
* Razor Dance (7)
** Razor Wind (11)
*** Gliding Cobra (19)
**** Imperial Dynasty (33)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right slash.
SS   | A right-to-left slash.
SSS  | A left-to-right downward slash.
SSSS  | An upward slash.
SSSSS | A spinning slash.
SSSSSS | A straight thrust.
X + S | A left-to-right slash.
Dash  | A right-to-left slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhong Hui thrusts his swords downward. Knocks enemies off-
      | balance.
EX / TT   | Zhong Hui's swords spin around him rapidly. Knocks enemies away.
C2 / ST   | Zhong Hui's swords slash upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Zhong Hui does a straight thrust with one sword. If he hits an
      | enemy, he thrusts the rest of the swords into it. Knocks enemes
      | down.
C4 / SSST  | Zhong Hui's swords fly around him in a circle. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Zhong Hui's swords spin in front of him as he flies forward.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Zhong Hui's swords fly forward and slash wildly. Knocks enemies
      | away.
X + T    | Zhong Hui dives at the ground with his swords in front of him,
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhong Hui does a series of slashes off the right and left sides of
     | his horse.
(SSSSS)T | Zhong Hui's swords spin around his horse rapidly.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhong Hui's swords assume a pentagon formation and fly
        | forward. Knocks enemies away.
Aerial Special | Zhong Hui dives into the ground and causes his swords to shoot
        | upward from it in a line in front of him. Launches enemies
        | into the air.
Musou     | Zhong Hui's swords fly into the ground and shoot upward.
        | Launches enemies into the air.

7. Zhuge Dan
Possible cousin of Zhuge Liang. Never could match his relative's reputation.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Ueda Castle.

TYPE
Technique

SKILLS
Recovery, Vigor

WEAPON PROGRESSION
* Sparrow Wing (4)
** Swallow Wing (7)
*** Raven Wing (12)
**** Phoenix Wing (21)

NORMAL ATTACKS
S   | Fires a gust of wind straight ahead.
SS   | Fires a gust of wind straight ahead.
SSS  | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSS  | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSSS | Fires a gust of wind straight ahead.
SSSSSS | Fires a gust of wind straight ahead.
X + S | Fires a gust of wind downward at an angle.
Dash  | Fires a gust of wind straight ahead. Stuns enemies.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhuge Dan conjures a whirlwind. Knocks enemies off-balance and
      | launches them into the air.
C2 / ST   | Zhuge Dan causes an explosion. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Zhuge Dan calls down lightning. Stuns enemies.
EX / SSTT  | Zhuge Dan calls down lightning in a circular area. Knocks down
      | surrounding enemies.
C4 / SSST  | Zhuge Dan fires a laser beam straight ahead. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Zhuge Dan fires a ball of wind straight ahead. It explodes on
      | contact with enemies, launching them into the air.
C6 / SSSSST | Zhuge Dan fires three laser beams straight ahead. Knocks enemies
      | away.
X + T    | Zhuge Dan fires three laser beams downward at an angle, cracking
      | the ground and launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhuge Dan fires gusts of wind off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Zhuge Dan conjures a whirlwind around his horse. Knocks enemies
     | away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhuge Dan conjures a whirlwind that lingers around him for 10
        | seconds, launching surrounding enemies into the air.
Aerial Special | Zhuge Dan conjures a ball of energy that circles around him,
        | launching enemies into the air. It explodes 2 seconds later,
        | knocking enemies away.
Musou     | Zhuge Dan conjures a ball of electricity that launches enemies
        | into the air as it flies around, then slams into the ground to
        | knock enemies away.

8. Xiahou Ba
Son of Xiahou Yuan. Defected to Shu. Needs to return Cloud Strife's sword.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mt. Dingjun.

TYPE
Power

SKILLS
Solidarity, Power

WEAPON PROGRESSION
* Horse Cleaver (9)
** Stallion Cleaver (14)
*** Tiger Splitter (25)
**** Dragon Tongue (41)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward slash.
SS   | A left-to-right downward spinning slash.
SSS  | A left-to-right upward slash.
SSSS  | An overhead slice that creates a shockwave.
SSSSS | A left-to-right upward spinning slash.
SSSSSS | A right-to-left upward slash.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | A right-to-left upward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Xiahou Ba does a spinning slash. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Xiahou Ba does a left-to-right upward slash. Launches enemies
      | into the air.
C3 / SST  | Xiahou Ba braces his sword in front of himself and dashes
      | forward. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Xiahou Ba fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies
      | away.
EX / SSSTT | Xiahou Ba fires an electrified energy wave along the ground.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Xiahou Ba slams his sword into the ground to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Xiahou Ba raises his sword overhead and releases a shockwave,
      | then fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Xiahou Ba slams his sword into the ground, creating a shockwave
      | that knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Xiahou Ba does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Xiahou Ba slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Xiahou Ba does four slashes followed by a thrust, then
        | surrounds himself with an aura that increases the speed of his
        | movement and attacks for 10 seconds.
Aerial Special | Xiahou Ba does a series of spinning slashes that launch
        | enemies into the air, then fires an energy wave downward at an
        | angle that knocks enemies away.
Musou     | Xiahou Ba does a series of electrified spinning slashes, then
        | releases a shockwave that knocks enemies away.

9. Guo Huai
Loyal general. Illness prevented him from participating in two major battles.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nagashino.

TYPE
Technique

SKILLS
Focus, Dexterity

WEAPON PROGRESSION
* Battle Cannon (9)
** War Cannon (14)
*** Boomstick (25)
**** Flame Cannon (42)

NORMAL ATTACKS
S   | A straight thrust.
SS   | A straight thrust with the butt of the cannon.
SSS  | A left-to-right strike.
SSSS  | A right-to-left strike.
SSSSS | A spinning kick.
SSSSSS | Slams the cannon into the ground to create a shockwave.
X + S | A left-to-right strike.
Dash  | Causes an explosion. Stuns enemies.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Guo Huai fires into the air, causing an explosion. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Guo Huai does an upward strike with the butt of his cannon.
      | Launches enemies into the air. He will fire his cannon into the
      | the air and fire an explosive shell that knocks enemies away if T
      | is pressed a second time.
C3 / SST  | Guo Huai fires a volley of shells straight ahead. He will cause
      | an explosion that stuns enemies if T is pressed a second time.
EX / SSTT  | Guo Huai fires a volley of shells while sweeping his cannon from
      | side to side, then falls to his knees. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Guo Huai causes an explosion. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Guo Huai fires at the ground, causing an explosion that launches
      | enemies into the air. He will fire a volley of shells upward at
      | an angle if T is pressed a second time.
C6 / SSSSST | Guo Huai fires a volley of shells straight ahead, then causes an
      | explosion. Knocks enemies away.
X + T    | Guo Huai fires a volley of shells downward at an angle, launching
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Guo Huai does a series of strikes off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Guo Huai does an upward strike off the left side of his horse, then
     | fires off the right side of his horse to cause an explosion.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Guo Huai fires a volley of homing shells into the air.
        | Launches enemies into the air.
Aerial Special | Guo Huai fires an explosive shell downward at an angle,
        | knocking enemies away. Innate Flame attribute.
Musou     | Guo Huai stumbles forward and does an upward strike. If he
        | hits an enemy, he launches it into the air, then fires a
        | volley of shells at it. He falls prone when the attack is
        | finished, or if he misses with the upward strike.

E. Other 1
1. Diaochan
Songstress whose father used her to drive a wedge between Dong Zhuo and Lu Bu.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Tong Gate - Redux.

TYPE
Speed

SKILLS
Speed, Fortune

WEAPON PROGRESSION
* Iron Whip (6)
** Steel Whip (9)
*** Jewelled Whip (16)
**** Dragon Bone (27)

NORMAL ATTACKS
S   | A downward strike.
SS   | A spinning left-to-right strike.
SSS  | A left-to-right upward strike.
SSSS  | A right-to-left upward strike.
SSSSS | A spinning strike.
SSSSSS | A right-to-left strike.
X + S | A spinning strike.
Dash  | A spinning left-to-right downward strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Diaochan does a downward strike. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Diaochan does a spinning upward strike. Launches enemies into the
      | air.
C3 / SST  | Diaochan does a downward strike followed by a flip, then strikes
      | the ground to create a shockwave. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Diaochan conjures a whirlwind that flies straight ahead. Knocks
      | enemies away.
EX / SSSTT | Diaochan surrounds herself with an aura that boosts her speed and
      | attack power for 10 seconds. Knocks enemies down.
C5 / SSSST | Diaochan slides forward and does a spinning strike. Launches
      | enemies into the air.
C6 / SSSSST | Diaochan does a pirouette and surrounds herself with an aura.
      | Knocks enemies away.
X + T    | Diaochan falls to the ground and does a spinning strike,
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Diaochan does a series of strikes off the right side of her horse.
(SSSSS)T | Diaochan strikes off the right and left sides of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Diaochan swings through the air, then does a spinning dive
        | into the ground and surrounds herself with an aura. Knocks
        | enemies away.
Aerial Special | Diaochan swings through the air as she slowly descends to the
        | ground. Launches enemies into the air.
Musou     | Diaochan surrounds herself with an aura and skips forward,
        | then spins around and causes an explosion. Launches enemies
        | into the air.

2. Lu Bu
The most feared warrior of the Three Kingdoms period. Doesn't make a good son.

HOW TO UNLOCK
With Diaochan on your team, meet up with him during the Battle of Osaka Castle.

TYPE
Power

SKILLS
Efficacy, Dexterity

WEAPON PROGRESSION
* Light Halberd (10)
** Sturdy Halberd (15)
*** Sky Piercer (28)
**** Royal Halberd (50)

NORMAL ATTACKS
S   | A left-to-right downward slash.
SS   | A right-to-left downward slash. Hits 270 degrees.
SSS  | An overhead chop.
SSSS  | A left-to-right slash. Hits more than 270 degrees.
SSSSS | A right-to-left upward slash. Hits more than 270 degrees.
SSSSSS | A left-to-right upward slash.
X + S | A left-to-right slash.
Dash  | A right-to-left upward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Lu Bu raises his halberd over his head and stomps the ground,
      | producing a shockwave.
C2 / ST   | Lu Bu slashes upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Lu Bu does a series of left-to-right spinning slashes, ending
      | with a left-to-right slash.
EX / SSTT  | Lu Bu surrounds himself with a red aura and charges forward. If
      | he hits an enemy, he grabs it, lifts it up by the throat, and
      | slams it into the ground to create a shockwave that knocks away
      | all surrounding enemies.
C4 / SSST  | Lu Bu does a left-to-right upward slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Lu Bu does a straight thrust with his halberd. If he hits an
      | enemy, he does a quick series of chops, then slams it into the
      | ground, cracking it and creating a shockwave that launches
      | enemies into the air.
C6 / SSSSST | Lu Bu slashes upward, launching enemies into the air. He then
      | does a series of four right-to-left downward and left-to-right
      | downward slashes and roars, creating a shockwave that knocks away
      | all surrounding enemies.
X + T    | Lu Bu slams his halberd into the ground, cracking it and
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Lu Bu does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Lu Bu slashes off the right and left sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Lu Bu does a straight thrust. If he hits an enemy, he impales
        | it on his halberd and charges forward, launching any enemies
        | he touches into the air. He then does a right-to-left upward
        | slash that knocks away the impaled enemy and any others it
        | hits.
Aerial Special | Lu Bu hurls his halberd into the ground, cracking it and
        | knocking enemies away.
Musou     | Lu Bu channels energy into his halberd and thrusts it forward,
        | knocking away all enemies he strikes.

3. Dong Zhuo
Tyrant who usurped the Emperor's power to fulfill his own ends. Slain by Lu Bu.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Chengdu.

TYPE
Wonder

SKILLS
Thrift, Vitality

WEAPON PROGRESSION
* Clay Bomb (9)
** Shard Bomb (13)
*** Dragon Shredders (23)
**** Apocalyptic Blast (39)

NORMAL ATTACKS
S   | Throws a bomb straight ahead.
SS   | Throws a bomb straight ahead.
SSS  | Throws a bomb straight ahead.
SSSS  | Throws a bomb straight ahead.
SSSSS | Throws two bombs straight ahead.
SSSSSS | Throws two bombs straight ahead.
X + S | Throws two bombs downward at an angle.
Dash  | Hops forward and throws a bomb straight ahead.

CHARGE ATTACKS
All of the bombs that Dong Zhuo leaves on the ground explode with an innate
Flame attribute and launch enemies into the air.

C1 / T   | Dong Zhuo punches the ground to create a shockwave. Knocks
      | enemies off-balance and detonates any bombs on the ground.
EX / TT   | Dong Zhuo runs forward and kicks. If he hits an enemy, he knocks
      | it to the ground and snaps its neck.
C2 / ST   | Dong Zhuo throws two bombs on the ground. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Dong Zhuo throws three bombs on the ground, then dropkicks a bomb
      | straight ahead. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Dong Zhuo throws four bombs on the ground. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Dong Zhuo spins around and throws bombs in all directions.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Dong Zhuo does a palm strike. If he hits an enemy, he grabs it by
      | the throat and slams it to the ground, detonating any bombs on
      | the ground and knocking away surrounding enemies.
X + T    | Dong Zhuo throws two bombs downward at an angle, knocking enemies
      | away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Dong Zhuo throws bombs straight ahead.
(SSSSS)T | Dong Zhuo throws a spread of six bombs straight ahead.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Dong Zhuo throws his bombs into the air. They circle around
        | him, exploding on contact with enemies and launching them into
        | the air. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Dong Zhuo throws two giant bombs downward at an angle. They
        | remain on the ground until detonated, launching enemies in
        | the blast radius into the air. Innate Flame attribute.
Musou     | Dong Zhuo hurls a salvo of bombs straight ahead, finishing up
        | with two bombs that knock enemies away when they explode.
        | Innate Flame attribute.

4. Yuan Shao
Proud noble who led a coalition against Dong Zhuo. Later vanquished by Cao Cao.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Jiange.

TYPE
Speed

SKILLS
Bounty, Fortune

WEAPON PROGRESSION
* Iron Needle (5)
** Steel Needle (8)
*** Slicer (14)
**** Soul Piercer (24)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward slash.
SS   | A straight thrust.
SSS  | A left-to-right slash.
SSSS  | An overhead slash.
SSSSS | Three straight thrusts.
SSSSSS | A left-to-right slash.
X + S | Two thrusts downward at an angle.
Dash  | A lunging thrust.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Yuan Shao does a spinning slash. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Yuan Shao turns and does an upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Yuan Shao does a left-to-right upward slash and a right-to-left
      | upward slash, then surrounds himself with an aura of light. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Yuan Shao lunges forward and does a left-to-right slash. Knocks
      | enemies away.
EX / SSSTT | Yuan Shao raises his rapier and calls down a rain of fire arrows,
      | launching enemies into the air. Innate Flame attribute.
C5 / SSSST | Yuan Shao leaps into the air and dives into the ground to create
      | a shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Yuan Shao does a spinning slash and fires an energy wave straight
      | ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Yuan Shao does three thrusts downward at an angle, then dives and
      | plunges his rapier into the ground. Knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Yuan Shao does a series of thrusts off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Yuan Shao slashes off the left and right sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Yuan Shao fires a beam of light from his rapier. Knocks
        | enemies away.
Aerial Special | Yuan Shao does a series of six thrusts followed by a spinning
        | slash that draws enemies in and launches them into the air.
Musou     | Yuan Shao does a spinning slash, then thrusts his rapier into
        | the ground. Knocks enemies away.

5. Zhang Jiao
Received The Way of Peace from a hermit. Led the Yellow Turbans in a rebellion.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Guangzong.

TYPE
Wonder

SKILLS
Thrift, Regeneration

WEAPON PROGRESSION
* Shaman Rod (7)
** Conjurer Wand (10)
*** Turquoise Wand (18)
**** Staff of the Gods (29)

NORMAL ATTACKS
S   | A straight thrust with the haft of the staff.
SS   | An upward strike.
SSS  | A right-to-left downward strike.
SSSS  | A right-to-left strike.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | Calls down a lightning bolt. Stuns enemies.
X + S | A left-to-right strike.
Dash  | Flips into the air and slams his staff into the ground. Launches
    | enemies into the air.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhang Jiao fires an energy wave along the ground. Knocks enemies
      | off-balance.
EX / TT   | Zhang Jiao rises into the air and cloaks himself in flames,
      | imbuing all of his attacks with a Flame attribute for 5 seconds.
C2 / ST   | Zhang Jiao strikes the ground with the haft of his staff, causing
      | an explosion that launches enemies into the air. Innate Flame
      | attribute.
C3 / SST  | Zhang Jiao strikes the ground with the head of his staff, causing
      | an explosion that stuns enemies. He will cause a second explosion
      | a little farther away from himself if T is pressed again.
      | Innate Flame attribute.
C4 / SSST  | Zhang Jiao fires explosive cinders from his staff. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Zhang Jiao holds out his staff and creates a burst of wind.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Zhang Jiao raises his staff over his head and creates an arc of
      | explosions in front of himself, launching enemies into the air.
      | Innate Flame attribute.
X + T    | Zhang Jiao fires a wind pellet downward at an angle that bursts
      | on contact with the ground. Innate Flame attribute.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhang Jiao does a series of strikes off the left side of his horse.
(SSSSS)T | Zhang Jiao conjures blasts of wind to both sides of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhang Jiao rises into the air and floats around, surrounding
        | himself with explosions that launch enemies into the air.
        | Innate Flame attribute.
Aerial Special | Zhang Jiao surrounds himself with an aura that restores his
        | life and stuns nearby enemies.
Musou     | Zhang Jiao conjures a ball of fire in front of himself that
        | flies upward, launching enemies into the air and striking them
        | repeatedly with fiery rain. Innate Flame attribute.

6. Meng Huo
King of the Nanman. Captured seven times by Zhuge Liang to break his spirit.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nanzhong.

TYPE
Power

SKILLS
Vitality, Potence

WEAPON PROGRESSION
* Battle Gloves (9)
** Iron Gloves (14)
*** Badger Gauntlets (25)
**** Royal Gloves (42)

NORMAL ATTACKS
S   | A left hook.
SS   | A right hook.
SSS  | A left jab.
SSSS  | A right uppercut.
SSSSS | Punches the ground to create a shockwave.
SSSSSS | A right-to-left strike.
X + S | A grab with the right hand. Throws an enemy to the ground if he hits.
Dash  | An aerial flip. Grabs an enemy and slams it to the ground if he hits.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Meng Huo beats his chest and roars, knocking enemies off-balance.
C2 / ST   | Meng Huo strikes upward with both fists, launching enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Meng Huo grabs with his left hand. If he hits an enemy, he throws
      | it.
EX / SSTT  | Meng Huo dashes forward on all fours, then punches the ground to
      | create a shockwave. Innate Flame attribute.
C4 / SSST  | Meng Huo flips into the air and does a body slam, creating a
      | shockwave that knocks enemies away.
C5 / SSSST | Meng Huo pounds the ground twice, then leaps forward and pounds
      | it again, cracking it. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Meng Huo grabs with his right hand. If he hits an enemy, he
      | seizes it, charges forward, then throws it into the air and
      | knocks it away with a punch.
X + T    | Meng Huo punches the ground to create a shockwave, knocking away
      | surrounding enemies.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Meng Huo does a series of alternating strikes off the left and right
     | of his horse.
(SSSSS)T | Meng Huo strikes off the left side of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Meng Huo throws four quick hooks followed by an uppercut that
        | knocks enemies away.
Aerial Special | Meng Huo grabs with his right hand. If he hits an enemy, he
        | catches it in a giant swing and releases it when he hits the
        | ground, knocking away all surrounding enemies.
Musou     | Meng Huo dashes forward on all fours. If he hits an enemy, he
        | grabs it, throws it high into the air, and does a piledriver
        | when he catches it.

7. Zhurong
Fictional wife of Meng Huo. Took the battlefield after his fifth capture.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nanzhong.

TYPE
Wonder

SKILLS
Regeneration, Focus

WEAPON PROGRESSION
* Throwing Blades (5)
** Combat Blades (8)
*** Rose Thorns (14)
**** Blades of Destiny (23)

NORMAL ATTACKS
S   | Throws a volley of five knives straight ahead.
SS   | Throws a volley of five knives straight ahead.
SSS  | Throws a volley of five knives straight ahead.
SSSS  | Throws a volley of five knives straight ahead.
SSSSS | Throws a volley of five knives straight ahead.
SSSSSS | Throws a volley of five knives straight ahead.
X + S | Throws two volleys of five knives downward at an angle.
Dash  | Throws her knives into the air, then kicks them forward.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zhurong punches the ground, producing a shockwave that knocks
      | enemies off-balance.
C2 / ST   | Zhurong jumps and throws knives in all directions. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SST  | Zhurong grabs with her left hand. If she hits an enemy, she lifts
      | it up, throws four volleys of knives, then kicks the enemy away.
C4 / SSST  | Zhurong throws two volleys of three knives, launching enemies
      | into the air.
C5 / SSSST | Zhurong flips through the air and stomps the ground, producing a
      | shockwave that knocks enemies away.
EX / SSSSTT | Zhurong throws a volley of flaming knives in front of her. Innate
      | Flame attribute.
C6 / SSSSST | Zhurong releases a burst of energy that knocks away surrounding
      | enemies, then charges forward and throws a volley of three
      | knives.
X + T    | Zhurong throws her knives downward at an angle, then catches them
      | as they fly back to her hand. Launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zhurong throws volleys of knives off the left side of her horse.
(SSSSS)T | Zhurong throws volleys of knives off both sides of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zhurong imbues her attacks with fire, giving them all a Flame
        | attribute for 10 seconds.
Aerial Special | Zhurong conjures a fireball and kicks it into the ground,
        | launching enemies into the air. Innate Flame attribute.
Musou     | Zhurong conjures a huge fireball above her head, which shoots
        | smaller fireballs in every direction.

8. Zuo Ci
Taoist mystic who tormented Cao Cao. Capable of magical and superhuman feats.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Anegawa.

TYPE
Technique

SKILLS
Regeneration, Impulse

WEAPON PROGRESSION
* Cursed Deck (9)
** Mystic Deck (15)
*** Crane Deck (28)
**** Trump Deck (47)

NORMAL ATTACKS
S     | A left-to-right strike.
SS    | A straight thrusting attack.
SSS    | A left-to-right upward strike.
SSSS   | A right-to-left downward strike.
SSSSS   | A spinning strike.
SSSSSS  | A left-to-right strike.
SSSSSSS  | A straight thrusting attack.
SSSSSSSS | A left-to-right upward strike. Launches enemies into the air.
SSSSSSSSS | Fires purple laser beams in every direction. Stuns enemies.
X + S   | A spinning attack.
Dash   | Fires a blast of wind straight ahead. Launches enemies into the
     | air.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Zuo Ci waves his hand and conjures a fireball that slowly drifts
      | forward. It explodes after three seconds, damaging all enemies in
      | its blast radius. Innate Flame attribute.
C2 / ST   | Zuo Ci hurls his cards upwards in a circular pattern. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SST  | Zuo Ci's cards form a circular pattern in front of him and strike
      | everything between them twice. They then fly forward in a ring
      | pattern, stunning all enemies in their path before returning to
      | his hand.
C3 / SSTT  | Zuo Ci's cards form a circular pattern in front of him and strike
      | everything between them four times. They then fly forward in a
      | ring pattern, stunning all enemies in their path before returning
      | to his hand.
C3 / SSTTT | Zuo Ci's cards form a circular pattern in front of him and strike
      | everything between them six times. They then fly forward in a
      | ring pattern, stunning all enemies in their path before returning
      | to his hand.
C4 / SSST  | Zuo Ci fires purple laser beams in every direction. Stuns
      | enemies.
C5 / SSSST | Zuo Ci fires a blast of wind straight ahead. Launches enemies
      | into the air.
C6 / SSSSST | Zuo Ci steps forward and causes an explosion, launching enemies
      | into the air. He will take a second step forward and cause an
      | explosion that knocks enemies away if T is pressed again.
X + T    | Zuo Ci shoots fireballs in three directions as he drifts downward
      | at an angle. Knocks enemies down.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Zuo Ci does a series of alternating strikes off the right and left
     | sides of his horse.
(SSSSS)T | Zuo Ci's cards spin around his horse, striking all nearby enemies. 

OTHER ATTACKS
Ground Special | Zuo Ci's cards form a line in front of him and shoot upward,
        | launching enemies into the air before returning to his hand.
        | Unblockable.
Aerial Special | Zuo Ci flies downward at an angle with his cards spinning in
        | front of him. When he touches the ground, he creates a magical
        | field around himself that launches enemies into the air.
Musou     | Zuo Ci slowly walks forward as his cards spin around his body,
        | launching all surrounding enemies into the air. Ends with a
        | lightning blast that knocks away all nearby enemies.

9. Orochi
The Serpent King. Merged time and space to create a world of perpetual war.

HOW TO UNLOCK
Clear Story Mode with all three endings.

TYPE
Power

SKILLS
Potence, Stamina

WEAPON PROGRESSION
* Sickle (9)
** Life Drainer (15)
*** Spirit Reaper (26)
**** Eternal Agony (47)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left downward slash. Orochi becomes invincible while
     | performing this attack.
SS    | Strikes the ground with the head of his scythe, producing a
     | shockwave that damages surrounding enemies.
SSS    | A spinning slash. Hits 270 degrees.
SSSS   | A left-to-right upward slash.
SSSSS   | A right-to-left slash.
SSSSSS  | A spinning slash. Hits 270 degrees.
SSSSSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSS | A right-to-left slash.
SSSSSSSSS | Fires a ball of dark energy straight ahead, launching all enemies
     | in its path into the air.
X + S   | Hurls a fireball at the ground, launching all enemies in the blast
     | radius into the air. Innate Flame attribute.
Dash   | A right-to-left downward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Orochi strikes the ground with the head of his scythe to create a
      | shockwave. Knocks away surrounding enemies.
C1 / TT   | Orochi hurls a fireball along the ground. Innate Flame attribute.
C1 / TTT  | Orochi waves his hand from left to right, firing lightning from
      | his palm. Knocks enemies down.
C2 / ST   | Orochi crouches down and concentrates, creating a shockwave that
      | launches surrounding enemies into the air.
C2 / STT  | Orochi does a left-to-right downward slash with his scythe.
C2 / STTT  | Orochi does a right-to-left slash with his scythe, knocking away
      | surrounding enemies.
C3 / SST  | Orochi fires a spread of three ice balls. Innate Ice attribute.
C3 / SSTT  | Orochi stomps the ground, producing a small shockwave that
      | launches enemies in front of him into the air.
C3 / SSTTT | Orochi flies forward and does a spinning attack with his scythe,
      | launching enemies into the air.
C4 / SSST  | Orochi lunges forward and does a right-to-left slash with his
      | scythe.
C4 / SSSTT | Orochi lunges forward and does a left-to-right upward slash with
      | his scythe.
C4 / SSSTTT | Orochi hovers in the air and surrounds himself with an aura of
      | dark energy, knocking away surrounding enemies.
X + T    | Orochi does a spinning buzzsaw attack into the ground, creating a
      | shockwave that knocks away surrounding enemies.

MOUNTED ATTACKS
SSSS(SSSS) | Orochi does a series of slashes off the right side of his horse.
ST     | Orochi slashes upward. Launches enemies into the air.
SST    | Orochi slashes upward. Stuns enemies.
SSST    | Orochi slashes upward. Launches enemies into the air.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Orochi surrounds himself with a magical field that launches
        | enemies into the air, then does a right-to-left downward slash
        | that knocks them away.
Aerial Special | Orochi conjures a meteor that he calls down in front of him,
        | launching enemies in the blast radius into the air. Innate
        | Flame attribute.
Musou     | Orochi punches the ground and concentrates, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies and a slash
        | that makes Orochi temporarily invincible.

10. Da Ji
Orochi's chief strategist. Devious and sadistic, like King Zhou's concubine.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Sekigahara.

TYPE
Speed

SKILLS
Acclaim, Expertise

WEAPON PROGRESSION
* Marble of Chaos (6)
** Globes of Atrophy (9)
*** Spheres of Decay (14)
**** Orbs of Ruin (25)

NORMAL ATTACKS
S     | A spinning attack.
SS    | A spinning attack.
SSS    | Skips forward and does a spinning attack.
SSSS   | Skips forward and does a spinning attack.
SSSSS   | An attack to the front with both orbs.
SSSSSS  | A spinning attack.
SSSSSSS  | A spinning attack.
SSSSSSSS | A spinning attack.
SSSSSSSSS | A spinning attack.
X + S   | A spinning attack.
Dash   | A spinning attack that curves to the left. Knocks enemies away.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Da Ji conjures a pillar of energy. Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Da Ji does an upward strike with both orbs. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Da Ji does two spinning attacks followed by an upward strike with
      | both orbs. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Da Ji does three spinning attacks followed by an upward strike
      | with both orbs. Stuns enemies.
C3 / SSTTT | Da Ji does four spinning attacks followed by an upward strike
      | with both orbs. Stuns enemies. 
C4 / SSST  | Da Ji leaps forward and does a spinning attack with both orbs.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Da Ji flips forward and does a spinning attack with both orbs.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Da Ji fires a laser beam straight ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Da Ji dives into the ground, creating a shockwave that knocks
      | enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Da Ji does a series of alternating attacks off the right and left of
     | her horse.
(SSSSS)T | Da Ji attacks off both sides of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Da Ji does a flurry of strikes with her orbs, then surrounds
        | herself with an aura. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Da Ji spins around and rains down laser beams from her orbs,
        | then surrounds herself with an aura when she touches the
        | ground. Launches enemies into the air.
Musou     | Da Ji hovers in the air and hurls a multitude of explosive
        | orbs downward at an angle, knocking enemies away. Innate Flame
        | attribute.

11. Taigong Wang
A being from the Mystic Realm. Legendary strategist. Inspired by Lu Shang.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Shouchun.

TYPE
Wonder

SKILLS
Focus, Recovery

WEAPON PROGRESSION
* Bamboo Rod (6)
** Steel Rod (9)
*** Thunder Rod (14)
**** Lightning Rod (23)
***** Lightning Rod X (60)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left downward strike.
SS    | A left-to-right upward spinning strike.
SSS    | A left-to-right downward strike.
SSSS   | An overhead slam.
SSSSS   | A right-to-left upward strike.
SSSSSS  | A right-to-left downward strike.
SSSSSSS  | A left-to-right upward spinning strike.
SSSSSSSS | A left-to-right downward strike.
SSSSSSSSS | A spinning strike.
X + S   | A right-to-left downward strike.
Dash   | A crouching left-to-right upward strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Taigong Wang throws some seawater straight ahead. Knocks enemies
      | off-balance.
C2 / ST   | Taigong Wang pulls his lure out of the ground to create a
      | shockwave. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Taigong Wang does a left-to-right strike and a right-to-left
      | strike with his rod, then slams his lure into the ground to
      | create a shockwave. Stuns enemies and creates a mystic bomb.
C3 / SSTT  | Taigong Wang does a series of six left-to-right and right-to-left
      | strikes with his rod, then slams his lure into the ground to
      | create a shockwave. Stuns enemies and creates a mystic bomb.
C3 / SSTTT | Taigong Wang does a series of ten left-to-right and right-to-left
      | strikes with his rod, then slams his lure into the ground to
      | create a shockwave. Stuns enemies and creates a mystic bomb.
C4 / SSST  | Taigong Wang pulls his lure out of the ground, then leaps on top
      | of it and rides it into the ground to create a shockwave. Knocks
      | enemies away and creates a mystic bomb.
C5 / SSSST | Taigong Wang turns around and pulls his lure out of the ground to
      | create a shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Taigong Wang whirls his rod over his head and slams his lure into
      | the ground to create a shockwave. Launches enemies into the air
      | and creates a mystic bomb.
X + T    | Taigong Wang pulls his lure out of the ground to create a
      | shockwave, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Taigong Wang does a series of strikes off the right side of his
     | horse.
(SSSSS)T | Taigong Wang creates a geyser around his horse. Launches enemies
     | into the air.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Taigong Wang detonates any mystic bombs he has placed,
        | knocking enemies away.
Aerial Special | Taigong Wang pulls his lure out of the ground and slams it
        | into the ground to create a shockwave, detonating any bombs
        | he has placed and creating a circle of six mystic bombs.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Taigong Wang wiggles his lure around, pulls it back, and slams
        | it into the ground to create a shockwave. Launches enemies
        | into the air.

12. Sun Wukong
The Monkey King. Sanzang's strongest companion. Mischievous and boastful.

HOW TO UNLOCK
Clear Story Mode with the GOOD and TRUE endings, then talk to him in the camp.

TYPE
Wonder

SKILLS
Impulse, Fellowship

WEAPON PROGRESSION
* Wooden Stick (6)
** Golden Staff (9)
*** Nyoi-bo (14)
**** Jingu Staff (25)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left downward strike.
SS    | A left-to-right downward strike.
SSS    | A straight thrust.
SSSS   | A flurry of kicks.
SSSSS   | A spinning strike.
SSSSSS  | A right-to-left downward strike.
SSSSSSS  | A left-to-right downward strike.
SSSSSSSS | A straight thrust.
SSSSSSSSS | Enlarges his staff, hops forward, and does two spinning strikes.
X + S   | Fires an energy wave downward at an angle.
Dash   | Charges forward while spinning his staff.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sun Wukong fires a ball of dark energy straight ahead, leaps into
      | the air, and does a spinning strike. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Sun Wukong does a donkey kick. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Sun Wukong does two rolling attacks, then leaps into the air and
      | slams his staff into the ground to create a shockwave. Stuns
      | enemies.
C3 / SSTT  | Sun Wukong does four rolling attacks, then leaps into the air and
      | slams his staff into the ground to create a shockwave. Stuns
      | enemies.
C3 / SSTTT | Sun Wukong does six rolling attacks, then leaps into the air and
      | slams his staff into the ground to create a shockwave. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST  | Sun Wukong enlarges his staff, hops forward, and does two
      | spinning strikes. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Sun Wukong does a spinning leap into the air to create a
      | whirlwind. Launches surrounding enemies into the air.
C6 / SSSSST | Sun Wukong enlarges his staff and does a spinning attack. Knocks
      | away surrounding enemies.
X + T    | Sun Wukong flies through the air while spinning his staff.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sun Wukong attacks once off the right side of his horse and once off
     | the left side of his horse.
(SSSSS)T | Sun Wukong does six strikes off the front of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sun Wukong creates two clones that hop forward and attack any
        | enemies in their path for a few seconds before disappearing.
Aerial Special | Sun Wukong strikes the ground with his staff, creating a
        | shockwave that knocks enemies away and temporarily increasing
        | his reach.
Musou     | Sun Wukong dashes around on his cloud while spinning the two
        | halves of his staff, knocking away any enemies in his path. He
        | then calls down lightning bolts, launching enemies into the
        | air.

13. Fu Xi
A being from the Mystic Realm. God of ancient China. Brother/husband of Nuwa.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Honnoji.

TYPE
Technique

SKILLS
Fortitude, Vitality

WEAPON PROGRESSION
* Great Sword (9)
** Crusher Sword (14)
*** Holy Avenger (25)
**** Fu Xi's Sword (45)
***** Fu Xi's Sword X (86)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left upward slash.
SS    | A left-to-right downward slash.
SSS    | A right-to-left upward slash.
SSSS   | A left-to-right downward slash.
SSSSS   | A spinning slash.
SSSSSS  | A right-to-left upward slash.
SSSSSSS  | A left-to-right downward slash.
SSSSSSSS | A right-to-left upward slash.
SSSSSSSSS | A left-to-right downward slash.
X + S   | A right-to-left downward slash.
Dash   | A right-to-left slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Fu Xi does a jumping slash followed by a right-to-left slash.
      | Knocks enemies off-balance and knocks them away.
C2 / ST   | Fu Xi slashes upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Fu Xi does a straight thrust, then a spinning slash that stuns
      | enemies.
C3 / SSTT  | Fu Xi does two straight thrusts, then a spinning slash that stuns
      | enemies.
C3 / SSTTT | Fu Xi does three straight thrusts, then a spinning slash that
      | stuns enemies.
C4 / SSST  | Fu Xi does a spinning slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Fu Xi thrusts his sword into the ground to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Fu Xi does three straight thrusts that launch enemies into the
      | air, then slams his sword into the ground behind him to create a
      | shockwave that knocks enemies away.
X + T    | Fu Xi slams his sword into the ground to create a shockwave,
      | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Fu Xi does a series of alternating slashes off the right and left
     | of his horse.
(SSSSS)T | Fu Xi does a left-to-right slash and a right-to-left slash off the
     | right side of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Fu Xi levitates his sword in front of himself and calls down a
        | bolt of lightning, then thrusts his sword into the ground to
        | create a shockwave. Knocks enemies away.
Aerial Special | Fu Xi does a series of spinning slashes that launch enemies
        | into the air, then fires an energy wave downward at an angle
        | that knocks them away.
Musou     | Fu Xi does four spinning attacks that launch enemies into the
        | air, then leaps into the air and slams his sword into the
        | ground to call down lightning bolts that knock them away.

14. Nuwa
A being from the Mystic Realm. God of ancient China. Sister/wife of Fu Xi.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Fan Castle.

TYPE
Power

SKILLS
Power, Focus

WEAPON PROGRESSION
* Rapier (6)
** Swift Rapier (10)
*** Celestial Blade (16)
**** Nuwa's Rapier (27)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left upward slash.
SS    | A straight thrust.
SSS    | A turning straight thrust.
SSSS   | A straight thrust.
SSSSS   | A straight thrust.
SSSSSS  | A right-to-left upward slash.
SSSSSSS  | A straight thrust.
SSSSSSSS | A turning straight thrust.
SSSSSSSSS | A left-to-right slash.
X + S   | Thrusts downward at an angle.
Dash   | A dashing thrust. Knocks enemies down.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Nuwa does three wild slashes. Knocks enemies off-balance and
      | knocks them away.
C2 / ST   | Nuwa slashes upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Nuwa does a right-to-left slash and a left-to-right slash, then
      | a right-to-left downward spinning slash that stuns enemies.
C3 / SSTT  | Nuwa does a series of four alternating right-to-left and left-to-
      | right slashes, then a right-to-left downward spinning slash that
      | stuns enemies.
C3 / SSTTT | Nuwa does a series of six alternating right-to-left and left-to-
      | right slashes, then a right-to-left downward spinning slash that
      | stuns enemies.
C4 / SSST  | Nuwa does a left-to-right slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Nuwa strikes the ground with her rapier to create a whirlwind.
      | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Nuwa does a series of straight thrusts, the last of which knocks
      | enemies away.
X + T    | Nuwa dives into the ground, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Nuwa does a series of alternating slashes off the right and left of
     | her horse.
(SSSSS)T | Nuwa does a left-to-right slash and a right-to-left slash off the
     | right side of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Nuwa leaps into the air and calls down a rain of icicles in
        | the area in front of her. Innate Ice attribute.
Aerial Special | Nuwa drives her rapier into the ground to create a shockwave,
        | knocking enemies away. She then calls down three circles of
        | lightning bolts that spread outward.
Musou     | Nuwa does a flurry of slashes, then raises her rapier into the
        | air to call down lightning bolts that knock enemies away.

15. Yoshitsune Minamoto
General of the Heian period. Committed suicide when his protector betrayed him.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Shouchun.

TYPE
Speed

SKILLS
Vigor, Speed

WEAPON PROGRESSION
* Light Gauntlet (9)
** Fire Gauntlet (13)
*** Thunder Gauntlet (23)
**** Sun Gauntlet (39)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left downward slash.
SS      | A left-to-right slash.
SSS     | A right-to-left upward slash.
SSSS     | A left-to-right downward slash.
SSSSS    | A right-to-left downward spinning slash.
SSSSSS    | A straight thrust.
SSSSSSS   | A left-to-right slash.
SSSSSSSS   | A right-to-left slash.
SSSSSSSSS  | A left-to-right slash.
SSSSSSSSSS  | A right-to-left slash.
SSSSSSSSSSS | A left-to-right slash.
SSSSSSSSSSSS | A spinning right-to-left slash.
X + S    | Fires an energy sphere downward at an angle.
Dash     | A right-to-left downward spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Yoshitsune fires a spread of three energy spheres. Knocks
       | enemies off-balance.
C2 / ST    | Yoshitsune does a left-to-right upward slash. Launches enemies
       | into the air.
C3 / SST   | Yoshitsune thrusts his gauntlet forward and turns his blade
       | into an energy field. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Yoshitsune slashes and fires two wind blades from his gauntlet.
       | Knocks enemies away.
C5 / SSSST  | Yoshitsune spins around and fires a blast of wind straight
       | ahead. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Yoshitsune does a right-to-left spinning slash. If he hits an
       | enemy, he impales it, does a spinning leap into the air, and
       | throws it to the ground to create a shockwave that knocks
       | enemies down.
C7 / SSSSSST | Yoshitsune does a right-to-left slash. If he hits an enemy, he
       | impales it, lifts it over his head, strikes it with lightning,
       | and throws it. Knocks down surrounding enemies.
C8 / SSSSSSST | Yoshitsune leaps into the air and fires three wind blades
       | downward at an angle. Knocks enemies away.
X + T     | Yoshitsune strikes the ground with his gauntlet, creating a
       | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Yoshitsune does multiple slashes off the right side of his horse.
ST     | Yoshitsune strikes the ground to the right of his horse to create
      | a shockwave. Launches enemies into the air.
SST    | Yoshitsune strikes the area to the right of his horse with
      | lightning. Stuns enemies.
SSST    | Yoshitsune does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Yoshitsune dashes forward with his blade extended. If he hits
        | an enemy, he impales and throws it, increasing his reach and
        | imbuing his attacks with the Bolt attribute for 20 seconds.
Aerial Special | Yoshitsune dives downward at an angle and fires a wind blade,
        | increasing his reach and imbuing his attacks with the Bolt
        | element for 20 seconds. Knocks enemies away.
Musou     | Yoshitsune takes aim and fires multiple energy spheres from
        | his gauntlet, launching enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

16. Kiyomori Taira
Notorious leader of the Heike. Fanatically loyal to Orochi. Won't stay dead.

HOW TO UNLOCK
Clear Story Mode with the GOOD and TRUE endings.

TYPE
Technique

SKILLS
Solidarity, Resurrection

WEAPON PROGRESSION
* Malevolence (9)
** Subterfuge (14)
*** Iniquity (24)
**** Tyranny (43)
***** Tyranny X (83)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward strike.
SS    | A right-to-left downward strike.
SSS   | A left-to-right strike.
SSSS   | A right-to-left downward spinning strike.
SSSSS  | A right-to-left downward spinning strike.
SSSSSS  | A right-to-left downward spinning strike.
SSSSSSS | A right-to-left downward spinning strike.
SSSSSSSS | Hurls his prayer beads and releases a burst of dark energy.
X + S  | A right-to-left strike.
Dash   | A flying headbutt.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kiyomori conjures a large fireball and lobs it forward, knocking
      | enemies away. Innate Flame attribute.
C1 / TT   | Kiyomori conjures three fireballs and fires them forward in a
      | spread, knocking enemies down. Innate Flame attribute. Takes a
      | bit longer to execute than T.
C1 / TTT  | Kiyomori conjures five ice balls and fires them forward in a
      | spread. Innate Ice attribute. Takes a bit longer to execute than
      | TT.
C2 / ST   | Kiyomori does an upward strike with his prayer beads. Launches
      | enemies into the air.
C2 / STT  | Kiyomori does an upward strike with his prayer beads. Launches
      | enemies into the air.
C2 / STTT  | Kiyomori releases a burst of dark energy. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Kiyomori dashes forward and does an elbow bash. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Kiyomori does a left-to-right upward strike.
C3 / SSTTT | Kiyomori hurls his prayer beads into the air, then catches them
      | and slams them into the ground to create a shockwave. Knocks
      | enemies away.
C4 / SSST  | Kiyomori fires a small laser beam straight ahead. Knocks enemies
      | away.
C4 / SSSTT | Kiyomori fires a large laser beam straight ahead. Knocks enemies
      | away.
C4 / SSSTTT | Kiyomori scatters his prayer beads on the ground around him. They
      | explode a second later, knocking enemies away.
X + T    | Kiyomori dives headfirst into the ground and releases a burst of
      | dark energy.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kiyomori does a series of strikes off the right side of his horse.
ST     | Kiyomori conjures a well of dark energy off the right side of his
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Kiyomori calls down a bolt of lightning off the right side of his
      | horse. Stuns enemies.
SSST    | Kiyomori hurls his prayer beads, which drop a large fireball on
      | the ground off the right side of his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kiyomori's prayer beads fly around him as he releases a burst
        | of dark energy. Stuns surrounding enemies.
Aerial Special | Kiyomori does an upward strike that launches enemies into the
        | air and hits them with his prayer beads, which he then
        | scatters around him. They explode when they touch the ground,
        | launching enemies in the blast radius into the air.
Musou     | Kiyomori slowly walks forward as his prayer beads fly around
        | him, launching enemies into the air. Ends with a burst of dark
        | energy that knocks away surrounding enemies.

F. Other 2
1. Himiko
Ancient Japanese shaman queen. Had contact with Wei. Proud of her cuteness.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Sekigahara.

TYPE
Technique

SKILLS
Dexterity, Fortitude

WEAPON PROGRESSION
* Clay Dogu (6)
** Bronze Dogu (9)
*** Goddess of Light (16)
**** Amaterasu (27)
***** Amaterasu X (60)

NORMAL ATTACKS
S    | Fires energy pellets downward at an angle to the front.
SS    | Fires energy pellets in a 180 degree arc.
SSS   | Fires energy pellets in a spread to the front and rear.
SSSS   | Fires a spread of energy pellets to the front.
SSSSS  | Fires a spread of energy pellets to the front.
SSSSSS  | Fires a spread of energy pellets to the front.
SSSSSSS | Fires a spread of energy pellets to the front.
SSSSSSSS | Fires a spread of energy pellets to the front and rear.
X + S  | Fires a spread of energy pellets downward at an angle.
Dash   | Flies through the air with the dogu firing energy pellets straight
     | ahead.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Himiko's dogu spin around in front of her, firing a constant
      | stream of energy pellets straight ahead. 
C1 / TT   | Himiko's dogu spin around in front of her, firing a constant
      | stream of energy pellets straight ahead.
C1 / TTT  | Himiko's dogu fire energy beams straight ahead. Knocks enemies
      | away.
C2 / ST   | Himiko's dogu sweep the ground with lasers. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Himiko's dogu fire energy beams between them.
C2 / STTT  | Himiko's dogu fire energy beams to the sides.
C3 / SST  | Himiko's dogu fire energy beams off to the right. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Himiko's dogu fire energy beams off to the left. Stuns enemies.
C3 / SSTTT | Himiko's dogu fire energy beams straight ahead. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Himiko flips forward as her dogu fire energy beams to her front
      | and rear. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Himiko walks forward as her dogu fire energy beams downward at an
      | angle. Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Himiko's dogu fire an energy beam straight ahead. Knocks enemies
      | away.
X + T    | Himiko's dogu fire energy beams straight down, knocking enemies
      | away.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Himiko's dogu attack off both sides of her horse.
ST     | Himiko's dogu fire energy beams at the ground by both sides of her
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Himiko's dogu fire energy beams at the ground by both sides of her
      | horse. Stuns enemies.
SSST    | Himiko's dogu rain down energy pellets while circling around her
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Himiko summons two additional dogu, augmenting her attacks for
        | 30 seconds.
Aerial Special | Himiko does a downward strike with one of her dogu. If she
        | hits an enemy, she lifts it into the air and pummels it with
        | her other dogu, then blasts it with energy beams.
Musou     | Himiko prances forward as her dogu circle around her, raining
        | down energy beams that knock enemies down. Ends with a
        | shockwave that knocks away all surrounding enemies.

2. Orochi X
Resurrected and empowered form of Orochi. Nihilistic in the extreme.

HOW TO UNLOCK
Clear Story Mode with all three endings.

TYPE
Power

SKILLS
Resurrection, Regeneration

WEAPON PROGRESSION
* Sickle (9)
** Life Drainer (16)
*** Spirit Reaper (28)
**** Eternal Agony (51)
***** Eternal Agony X (96)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left downward slash. Orochi X becomes invincible while
     | performing this attack.
SS    | Strikes the ground with the head of his scythe, producing a fiery
     | shockwave that damages surrounding enemies. Innate Flame attribute.
SSS    | A spinning slash. Hits 270 degrees.
SSSS   | A left-to-right upward slash.
SSSSS   | A right-to-left slash.
SSSSSS  | A spinning slash. Hits 270 degrees.
SSSSSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSS | A right-to-left slash.
SSSSSSSSS | Fires a spread of five ice balls that launch enemies into the air.
     | Innate Ice attribute.
X + S   | Hurls a fireball at the ground, launching all enemies in the blast
     | radius into the air. Innate Flame attribute.
Dash   | A right-to-left downward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T  | Orochi X fires a laser from his left palm. Stuns enemies.
C2 / ST  | Orochi X leaps into the air and does a spinning attack with his
     | scythe. Launches enemies into the air.
C2 / STT | Orochi X leaps high into the air and spins rapidly, repeatedly
     | striking airborne enemies with his scythe.
C3 / SST | Orochi X fires a ball of dark energy straight ahead. Knocks enemies
     | away.
C4 / SSST | Orochi X surrounds himself with an aura of dark energy, rapidly
     | damaging and knocking down enemies in the area of effect.
X + T   | Orochi X does a spinning buzzsaw attack into the ground, creating a
     | shockwave that knocks away all surrounding enemies.

MOUNTED ATTACKS
SSSS(SSSS) | Orochi X does a series of slashes off the right side of his horse.
ST     | Orochi X slashes upward. Launches enemies into the air.
SST    | Orochi X slashes upward. Stuns enemies.
SSST    | Orochi X slashes upward. Launches enemies into the air.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Orochi X strikes the ground with the haft of his scythe,
        | trapping enemies in a magical bubble that slows down the flow
        | of time, then does a mighty left-to-right slash with his
        | scythe. Knocks enemies away.
Aerial Special | Orochi X surrounds himself with an aura of dark energy that
        | draws in and damages enemies, then does a right-to-left slash
        | that slams them into the ground.
Musou     | Orochi X punches the ground and concentrates, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies and a slash
        | that makes Orochi X temporarily invincible.

3. Dodomeki
Minion of Orochi. Inspired by mythical ghost with eye-covered arms and no face.

HOW TO UNLOCK
Clear Story Mode with any ending.

TYPE
Speed

SKILLS
Aptitude, Fellowship

WEAPON PROGRESSION
* Demon Bracers (6)
** Serpent Bracers (9)
*** Shadow Bracers (15)
**** Midnight Essence (27)
***** Midnight Essence X (60)

NORMAL ATTACKS
S     | A left-to-right downward strike.
SS    | A right-to-left upward strike.
SSS    | A roundhouse kick.
SSSS   | A roundhouse kick.
SSSSS   | A left jab.
SSSSSS  | A right-to-left strike.
SSSSSSS  | A left jab.
SSSSSSSS | A right-to-left strike.
SSSSSSSSS | A spinning attack.
X + S   | Fires an energy wave downward at an angle.
Dash   | Strikes inward with both arms.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Dodomeki extends his arms, braces them against the ground, and
      | leaps forward.
C1 / TT  | Dodomeki strikes inward with both arms. Knocks enemies away.
C2 / ST  | Dodomeki throws four quick hooks followed by an uppercut.
C2 / STT  | Dodomeki fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Dodomeki leaps into the air with his arms spinning. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SSTT | Dodomeki flies through the air with his arms spinning. Launches
      | enemies into the air.
C4 / SSST | Dodomeki lunges forward and does a spinning attack with his left
      | arm.
C4 / SSSTT | Dodomeki creates an explosion in front of himself. Launches
      | enemies into the air.
X + T   | Dodomeki dives into the ground, creating a shockwave that launches
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Dodomeki does three strikes and up to five spinning strikes off
      | the right side of his horse.
ST     | Dodomeki does an upward strike. Launches enemies into the air.
SST    | Dodomeki throws a smoke bomb. Stuns enemies.
SSST    | Dodomeki extends his arms and strikes off both sides of his horse.
      | Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Dodomeki extends his arms and grabs. If he hits an enemy, he
        | seizes it and flies forward while holding it.
Aerial Special | Dodomeki extends his arms and grabs. if he hits an enemy, he
        | pulls himself toward it and does a spinning kick that knocks
        | away surrounding enemies.
Musou     | Dodomeki dashes around with his arms flailing, knocking away
        | any enemies in his path. Ends with a shockwave that knocks
        | away surrounding enemies.

4. Gyuki
Minion of Orochi. Inspired by mythical monster with animal head.

HOW TO UNLOCK
Clear Story Mode with any ending.

TYPE
Power

SKILLS
Expertise, Aptitude

WEAPON PROGRESSION
* Bone Club (9)
** Chain Cudgel (14)
*** Massive Club (25)
**** Spiked Fury (45)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward swing. Hits 270 degrees.
SS   | A left-to-right downward swing. Hits 270 degrees.
SSS  | A double-fisted, right-to-left upward swing.
SSSS  | A left-to-right swing. Hits 270 degrees.
SSSSS | A straight thrust.
SSSSSS | A spinning attack.
X + S | A jumping double kick.
Dash  | Charging headbutt followed by an explosion that knocks enemies away.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Gyuki grabs with his left hand. If he hits an enemy, he slams it
      | into the ground twice to create shockwaves that knock enemies
      | away, then throws the grabbed enemy.
C2 / ST   | Gyuki swings his club upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Gyuki slams his club into the ground to create a shockwave.
      | Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Gyuki slams his club into the ground, releasing a stream of white
      | fire. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Gyuki does a right-to-left upward swing, launching a volley of
      | three fireballs. Innate Flame attribute.
C6 / SSSSST | Gyuki does a charging headbutt. Knocks enemies away.
X + T    | Gyuki stomps the ground, producing a shockwave that knocks away
      | surrounding enemies.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Gyuki swings his club off the right side of his horse.
S(SS)T  | Gyuki slams the tip of his club into the ground to create a
     | shockwave. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Gyuki does a body slam, producing a shockwave that launches
        | enemies into the air.
Aerial Special | Gyuki hurls his club into the ground, cracking it and knocking
        | enemies away.
Musou     | Gyuki spins around with his club extended, launching enemies
        | into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

5. Sanzang
Chinese monk who journeyed west with Sun Wukong. Ambiguous gender in Japan.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Taoshui.

TYPE
Wonder

SKILLS
Impulse, Wonder

WEAPON PROGRESSION
* Golden Sleeves (4)
** Azure Destiny (10)
*** Radiant Sunrise (18)
**** Violet Glory (29)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left strike.
SS    | A left-to-right strike.
SSS    | A left-to-right strike.
SSSS   | A left-to-right upward strike.
SSSSS   | An upward strike.
SSSSSS  | A right-to-left upward strike.
SSSSSSS  | A left-to-right strike.
SSSSSSSS | A left-to-right strike.
SSSSSSSSS | Flips forward and strikes to both sides.
X + S   | A right-to-left strike.
Dash   | A flying knee.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sanzang strikes straight ahead. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Sanzang does a bicycle kick. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Sanzang does an inward strike and an outward strike with both
      | sleeves, then strikes straight ahead.
C3 / SSTT  | Sanzang does a series of four inward and outward strikes with
      | both sleeves, then strikes straight ahead.
C3 / SSTTT | Sanzang does a series of six inward and outward strikes with both
      | sleeves, then strikes straight ahead.
C4 / SSST  | Sanzang does a spinning strike with both sleeves. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Sanzang creates a whirlwind. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Sanzang does an inward strike with both sleeves. Knocks enemies
      | away.
X + T    | Sanzang glides through the air, knocking away enemies in her path
      | as she slowly descends to the ground. She will dart forward and
      | descend more quickly if T is pressed a second time.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sanzang does a series of strikes off the right and left sides of her
     | horse.
(SSSSS)T | Sanzang does upward strikes off both sides of her horse at the same
     | time.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sanzang does a spinning strike that knocks away surrounding
        | enemies, then surrounds herself with an aura for 10 seconds.
        | While this aura is active, she will follow up her charge
        | attacks with a shockwave that knocks enemies off-balance if T
        | is pressed a second time.
Aerial Special | Sanzang floats forward and does five high kicks that launch
        | enemies into the air.
Musou     | Sanzang does a series of strikes with both sleeves, then
        | releases a shockwave that knocks away surrounding enemies.

6. Benkei
Warrior monk. Vassal of Yoshitsune Minamoto. Collects weapons of defeated foes.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Anegawa.

TYPE
Technique

SKILLS
Technique, Dexterity

WEAPON PROGRESSION
* Trick Gauntlet (9)
** Demon Gauntlet (14)
*** Stone Gauntlet (24)
**** Winged Fist (45)
***** Winged Fist X (86)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left upward strike.
SS      | An elbow bash.
SSS     | A left-to-right strike with the flail. Hits 270 degrees.
SSSS     | A downward strike.
SSSSS    | An uppercut.
SSSSSS    | A left-to-right strike.
SSSSSSS   | A spinning strike.
SSSSSSSS   | An uppercut.
SSSSSSSSS  | A left-to-right strike.
SSSSSSSSSS  | A spinning strike.
SSSSSSSSSSS | A spinning strike with the flail.
SSSSSSSSSSSS | Attacks straight ahead with the flail.
X + S    | A right-to-left strike.
Dash     | A right-to-left downward strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Benkei hurls fireworks forward. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST    | Benkei dives and burrows into the ground and slowly moves
       | forward. He emerges a few seconds later or when T is pressed,
       | launching surrounding enemies into the air.
C3 / SST   | Benkei turns around and uses his gauntlet's flamethrower to
       | propel himself forward at high speed. Knocks enemies away.
C4 / SSST   | Benkei slams his flail into the ground to create a shockwave.
       | Knocks enemies away.
C5 / SSSST  | Benkei grabs with his right hand. If he hits an enemy, he lifts
       | it over his head, flips forward, and throws it.
C6 / SSSSST  | Benkei fires his gauntlet's flamethrower from left to right,
       | knocking enemies down. Innate Flame attribute.
C7 / SSSSSST | Benkei does a dash punch and fires a blast of wind straight
       | ahead. Knocks enemies away.
C8 / SSSSSSST | Benkei swings through the air and slams into the ground to
       | create a shockwave. Knocks enemies away.
X + T     | Benkei fires a cannonball downward and stomps the ground to
       | create a shockwave, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Benkei does a series of strikes off the right side of his horse.
ST     | Benkei slams his flail into the ground off the right side of his
      | horse. Knocks enemies away.
SST    | Benkei fires a cannonball into the ground off the right side of
      | his horse. Knocks enemies away.
SSST    | Benkei does an uppercut off the right side of his horse. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Benkei stomps the ground to create a shockwave. Knocks enemies
        | away.
Aerial Special | Benkei dives downward at an angle and burrows into the ground,
        | emerging 3 seconds later and launching surrounding enemies
        | into the air.
Musou     | Benkei walks forward and strikes the ground with his flail
        | repeatedly, creating shockwaves that launch enemies into the
        | air. Ends with a shockwave that knocks away surrounding
        | enemies.

7. Kaguya
A mythical maiden from the moon. Introduces the Resistance to time travel.

HOW TO UNLOCK
Clear the Prologue.

TYPE
Technique

SKILLS
Trinity, Vigor

WEAPON PROGRESSION
* Sakaki (6)
** Divine Sakaki (9)
*** Soul Summoner (14)
**** Temporal Traveler (26)

NORMAL ATTACKS
S    | Sweeps from left to right with a laser.
SS    | Sweeps from right to left with a laser.
SSS   | Fires a laser straight ahead.
SSSS   | Makes bamboo erupt from the ground to the right.
SSSSS  | Makes bamboo erupt from the ground to the left.
SSSSSS  | Makes bamboo erupt from the ground to the right.
SSSSSSS | Makes bamboo erupt from the ground to the left.
SSSSSSSS | Fires all three lasers straight ahead.
X + S  | Fires a laser downward at an angle.
Dash   | Creates a whirlwind. Launches enemies into the air.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kaguya creates a whirlwind. Launches enemies into the air.
C1 / TT   | Kaguya fires a laser straight ahead. Knocks enemies away.
C1 / TTT  | Kaguya makes two bamboo shoots erupt from the ground at angles.
      | Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Kaguya makes bamboo erupt from the ground at an angle.
C2 / STT  | Kaguya makes bamboo erupt from the ground at an angle.
C2 / STTT  | Kaguya makes two bamboo shoots erupt from the ground at angles.
      | Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Kaguya's mirrors spin around her, sweeping the ground with
      | lasers. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Kaguya's mirrors spin around her, sweeping the ground with
      | lasers. Stuns enemies.
C3 / SSTTT | Kaguya's mirrors spin around and fly upward, sweeping the ground
      | with lasers. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Kaguya makes bamboo erupt from the ground to her right. Launches
      | enemies into the air.
C4 / SSSTT | Kaguya makes bamboo erupt from the ground to her left. Launches
      | enemies into the air.
C4 / SSSTTT | Kaguya's mirrors fire lasers straight ahead. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Kaguya releases a shockwave, then makes bamboo erupt from the
      | ground in front of her. Launches enemies into the air.
X + T    | Kaguya makes bamboo erupt from the ground, launching enemies into
      | the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kaguya makes bamboo erupt from the ground off the right side of
      | her horse.
S(SS)T   | Kaguya makes bamboo erupt from the ground off both sides of her
      | horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kaguya summons two bamboo shoots that spin around her,
        | launching enemies into the air. She then leaps high into the
        | air as her mirrors spin around her, firing lasers in all
        | directions and knocking enemies away.
Aerial Special | Kaguya's mirrors spin around her and fire lasers at the ground
        | as she descends, launching enemies into the air. They then
        | spin around her, firing lasers in all directions and knocking
        | enemies away.
Musou     | Kaguya sweeps the ground in front of her with lasers from her
        | mirrors, launching enemies into the air. Ends with a shockwave
        | that knocks away surrounding enemies.

8. Susano'o
A being from the Mystic Realm. Based on Japanese storm god who slew Orochi.

HOW TO UNLOCK
Clear Story Mode with the GOOD and TRUE endings.

TYPE
Power

SKILLS
Resurrection, Solidarity

WEAPON PROGRESSION
* Gathering Clouds (11)
** Yakumo (18)
*** Tsukuyomi (30)
**** Orochi Slayer (50)
***** Orochi Slayer X (95)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward slash.
SS    | A left-to-right upward slash.
SSS   | A right-to-left slash.
SSSS   | A roundhouse kick.
SSSSS  | A roundhouse kick.
SSSSSS  | A roundhouse kick.
SSSSSSS | A roundhouse kick.
SSSSSSSS | A left-to-right slash.
X + S  | A right-to-left slash.
Dash   | A palm strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Susano'o thrusts his sword into the ground. Knocks enemies off-
      | balance.
C1 / TT   | Susano'o grabs with his left hand. If he hits an enemy, he picks
      | it up by the neck and slams it to the ground to create a
      | shockwave. Launches surrounding enemies into the air.
C1 / TTT  | Susano'o stomps the ground, cracking it and knocking away
      | surrounding enemies.
C2 / ST   | Susano'o conjures a sphere of water, then slashes it to create a
      | geyser. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Susano'o thrusts his sword upward, damaging airborne enemies.
C2 / STTT  | Susano'o does a left-to-right slash. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Susano'o conjures a whirlwind directly in front of himself. Stuns
      | enemies.
C3 / SSTT  | Susano'o conjures a whirlwind to his left. Stuns enemies.
C3 / SSTTT | Susano'o conjures a whirlwind to his right. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Susano'o summons a storm that launches enemies into the air, hits
      | them several times, and then knocks them away.
C4 / SSSTT | Susano'o summons a storm that launches enemies into the air, hits
      | them several times, and then knocks them away. Lasts longer than
      | SSST.
C4 / SSSTTT | Susano'o summons a storm that launches enemies into the air, hits
      | them several times, and then knocks them away. Lasts longer than
      | SSSTT.
C5 / SSSST | Susano'o calls down three lightning bolts around himself, then a
      | semicircle of lightning bolts in front of himself. Launches
      | enemies into the air.
X + T    | Susano'o punches the ground, cracking it and knocking enemies
      | away.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Susano'o does a series of slashes off the right side of his horse.
S(SS)T   | Susano'o summons a storm. Launches enemies into the air.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Susano'o does a mighty left-to-right slash that sunders time
        | and space. Knocks enemies away.
Aerial Special | Susano'o imbues his sword with energy and does a right-to-left
        | downward slash and a left-to-right downward slash. Knocks
        | enemies away.
Musou     | Susano'o does a series of right-to-left downward and left-to-
        | right downward slashes, cutting the air with energy and
        | knocking enemies down. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

9. Nezha
A being from the Mystic Realm. Based on Taoist protection god. Owns Lu Bu.

HOW TO UNLOCK
Clear Story Mode with the GOOD and TRUE endings.

TYPE
Speed

SKILLS
Speed, Regeneration

WEAPON PROGRESSION
* Universe Rings (7)
** Wind Fire Rings (11)
*** Fire-Tipped Rings (18)
**** Demon Rings (29)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left strike.
SS    | A left-to-right strike.
SSS    | A roundhouse kick.
SSSS   | A roundhouse kick.
SSSSS   | An outward strike with energy blades.
SSSSSS  | Hurls two wind blades forward, then catches them as they return.
X + S   | Hurls a wind blade downward at an angle. Stuns enemies.
Dash   | An inverted spinning kick.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Nezha releases a shockwave. Knocks enemies off-balance. He will
      | create two spheres of energy that turn into homing beams if T is
      | pressed a second time.
C2 / ST   | Nezha hurls a fire blade that flies forward and returns to him,
      | launching enemies into the air. Innate Flame attribute.
EX / STT  | Nezha flies upward at an angle.
C3 / SST  | Nezha flies into the air and fires a beam downward at an angle.
      | He will fire a second beam and do a dive kick that knocks enemies
      | away if T is pressed repeatedly.
C4 / SSST  | Nezha spins around, creates two wind blades, and fires them
      | straight ahead. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Nezha releases a stream of wind. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Nezha engulfs himself in fire and dashes forward. Knocks enemies
      | away.
X + T    | Nezha dives into the ground, creating a shockwave that launches
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Nezha hurls wind blades off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Nezha hurls a wind blade straight ahead.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Nezha releases a shockwave and four homing beams, then dashes
        | forward to catch them. Knocks enemies away.
Aerial Special | Nezha fires his fists straight ahead like rockets, then
        | catches them as they return. Launches enemies into the air.
Musou     | Nezha throws a flurry of punches and kicks, then dashes
        | forward and releases a shockwave. Knocks enemies away.

10. Shuten Doji
Free-spirited oni with a taste for liquor. Doesn't realize his own importance.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Xuchang.

TYPE
Wonder

SKILLS
Fortitude, Recovery

WEAPON PROGRESSION
* Gourd (9)
** Fighter's Flagon (14)
*** Drinker's Regret (23)
**** Devil's Brew (40)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward strike.
SS    | A left-to-right upward strike.
SSS   | A right-to-left downward strike. Creates a shockwave.
SSSS   | A spinning strike.
SSSSS  | A spinning strike.
SSSSSS  | A spinning strike.
SSSSSSS | A spinning strike.
SSSSSSSS | Hurls the gourd into the air, then leaps up to catch it and rides it
     | into the ground. Creates a shockwave that knocks enemies away.
X + S  | Hovers in the air and fires two gusts of wind downward at an angle.
Dash   | Dives forward and slams the gourd into the ground to create a
     | shockwave.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Shuten Doji sucks air into his gourd, drawing enemies in. Knocks
      | enemies off-balance.
C1 / TT   | Shuten Doji does a right-to-left strike with his gourd.
C1 / TTT  | Shuten Doji slams his gourd into the ground to create a
      | shockwave. Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Shuten Doji sweeps his gourd across the ground from left to
      | right. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Shuten Doji spins his gourd over his head several times.
C2 / STTT  | Shuten Doji does a right-to-left upward strike. Knocks enemies
      | away.
C3 / SST  | Shuten Doji fires a ball of energy straight ahead.
C3 / SSTT  | Shuten Doji fires four balls of energy straight ahead.
C3 / SSTTT | Shuten Doji fires eight balls of energy straight ahead.
C4 / SSST  | Shuten Doji's gourd circles around him. Launches enemies into the
      | air.
C4 / SSSTT | Shuten Doji's gourd circles around him twice. Launches enemies
      | into the air.
C4 / SSSTTT | Shuten Doji's gourd circles around him four times, then causes
      | explosions in its wake. Launches enemies into the air.
C5 / SSSST | Shuten Doji drinks from his gourd and spits at enemies, then
      | falls over. Knocks enemies away.
X + T    | Shuten Doji climbs on top of his gourd and rides it into the
      | ground to create a shockwave, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Shuten Doji does a series of strikes off the right side of his
      | horse.
S(SS)T   | Shuten Doji spins his gourd over his head. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Shuten Doji drinks from his gourd, then spits fire that knocks
        | enemies down. Holding down R1 will extend the amount of time
        | he performs the attack.
Aerial Special | Shuten Doji sucks air into his gourd, drawing enemies in, then
        | shoots them into the ground.
Musou     | Shuten Doji enlarges himself and walks forward, punching the
        | ground with each step and creating shockwaves that launch
        | enemies into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

11. Ryu Hayabusa
Ninja from the Ninja Gaiden games. Hunts demons tirelessly.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Anegawa.

TYPE
Power

SKILLS
Vigor, Impulse

WEAPON PROGRESSION
* Dragon Sword (7)
** Red Dragon Sword (11)
*** Black Dragon Sword (16)
**** Demon Dragon Sword (27)

NORMAL ATTACKS
S    | An angled overhead slice.
SS    | A left-to-right spinning slash.
SSS   | An angled overhead slice.
SSSS   | A right-to-left downward slash.
SSSSS  | A left-to-right slash.
SSSSSS  | A right-to-left downward slash.
SSSSSSS | A left-to-right slash.
SSSSSSSS | A jumping spin slash.
X + S  | A spinning slash.
Dash   | A spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Ryu does a right-to-left slash that hits 180 degrees. Knocks
      | enemies down.
C1 / TT   | Ryu does a left-to-right slash that hits 180 degrees. Knocks
      | enemies down.
C1 / TTT  | Ryu does a jumping spin slash followed by a left-to-right slash.
      | Knocks enemies away.
C2 / ST   | Ryu spins around and does a jumping slash. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Ryu does a left-to-right midair slash.
C2 / STTT  | Ryu does a grab. If he hits an enemy, he catches it in a spinning
      | piledriver and slams it into the ground to create a shockwave.
      | Knocks away surrounding enemies.
C3 / SST  | Ryu slams his sword into the ground to create a shockwave. Stuns
      | enemies.
C3 / SSTT  | Ryu does a spinning slash.
C3 / SSTTT | Ryu leaps forward and does two upward slashes. Launches enemies
      | into the air.
C4 / SSST  | Ryu does a leaping overhead slice.
C4 / SSSTT | Ryu does a right-to-left slash that hits 180 degrees.
C4 / SSSTTT | Ryu does a series of slashes that launch enemies into the air,
      | ending with a leaping overhead slice that knocks enemies away.
C5 / SSSST | Ryu does a jumping spin attack. Launches surrounding enemies into
      | the air.
X + T    | Ryu dives at the ground and does a right-to-left slash, launching
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Ryu does a series of slashes off the right side of his horse.
ST     | Ryu slashes off the right and left sides of his horse. Knocks
      | enemies away.
SST    | Ryu slashes off the right and left sides of his horse. Knocks
      | enemies away.
SSST    | Ryu slashes off the right and left sides of his horse. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ryu uses ninjutsu to conjure four fireballs that home in on
        | enemies and explode, launching them into the air. Innate Flame
        | attribute.
Aerial Special | Ryu glides downward at an angle. If he hits an enemy, he grabs
        | it and does a spinning slash that knocks enemies down.
Musou     | Ryu does a series of lunging right-to-left and left-to-right
        | slashes that immobilize enemies. Ends with a shockwave that
        | knocks away surrounding enemies.

12. Ayane
Ninja from the Dead or Alive games. Good at breaking Yoshitsune's focus.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hasedo.

TYPE
Speed

SKILLS
Stamina, Thrift

WEAPON PROGRESSION
* Fuma Kodachi (6)
** Wisteria Kodachi (10)
*** Dancing Kodachi (15)
**** Midnight Butterfly (26)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A spinning upward slash.
SSSS   | A spinning slash.
SSSSS  | A spinning slash.
SSSSSS  | A spinning slash.
SSSSSSS | A spinning slash.
SSSSSSSS | An upward slash.
X + S  | A spinning slash.
Dash   | A drill kick.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Ayane does a right-to-left downward slash. Knocks enemies off-
      | balance.
C1 / TT   | Ayane does a roundhouse kick.
C1 / TTT  | Ayane does a spinning slash followed by a roundhouse kick. Knocks
      | enemies away.
C2 / ST   | Ayane does a high kick. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Ayane does a high kick that propels her upward. Launches enemies
      | into the air.
C2 / STTT  | Ayane does a flip. If she hits an enemy, she grabs it and slams
      | it into the ground to create a shockwave. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Ayane does a flying kick.
C3 / SSTT  | Ayane does a downward slash.
C3 / SSTTT | Ayane does a flip kick. Launches enemies into the air.
C4 / SSST  | Ayane does a spinning slash.
C4 / SSSTT | Ayane lunges forward and does four slashes.
C4 / SSSTTT | Ayane jumps and strikes the ground, cracking it. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Ayane leaps into the air and does a spinning slash. Knocks
      | enemies away.
X + T    | Ayane dives downward at an angle and slashes outward, launching
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Ayane does a series of slashes off the right side of her horse.
ST     | Ayane slashes upward. Launches enemies into the air.
SST    | Ayane slashes upward. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ayane hurls kunai that explode, launching enemies into the
        | air. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Ayane hurls an exploding kunai at the ground, launching
        | enemies into the air. Innate Flame attribute.
Musou     | Ayane creates a magical field around herself that launches
        | enemies into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

13. Joan of Arc
French maiden who rallied her countrymen. Later burned at the stake for heresy.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mt. Dingjun.

TYPE
Wonder

SKILLS
Fellowship, Trinity

WEAPON PROGRESSION
* Maiden's Spear (6)
** Spear of Courage (9)
*** Spear of Hope (16)
**** Fleur-de-lis (27)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS    | A straight thrust.
SSSS   | A left-to-right downward slash.
SSSSS   | A right-to-left slash.
SSSSSS  | A straight thrust.
X + S   | A left-to-right downward slash.
Dash   | A straight thrust.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Joan of Arc fires a gust of wind straight ahead. Breaks the
      | enemy's guard.
C2 / ST   | Joan of Arc does a right-to-left upward strike. Launches enemies
      | into the air.
C3 / SST  | Joan of Arc walks forward while twirling her spear. Stuns
      | enemies. She will walk farther if T is pressed repeatedly.
C4 / SSST  | Joan of Arc spins around and creates a whirlwind. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Joan of Arc calls down lightning bolts. Launches enemies into the
      | air.
EX / SSSSTT | Joan of Arc calls down a rain of light arrows. Launches enemies
      | into the air.
C6 / SSSSST | Joan of Arc strikes the ground with the haft of her spear to
      | create a chain of shockwaves. Knocks enemies away.
X + T    | Joan of Arc hurls a fireball downward at an angle. Innate Flame
      | attribute.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Joan of Arc does a series of slashes off the right side of her
     | horse.
(SSSSS)T | Joan of Arc slashes off the right side of her horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Joan of Arc releases a shockwave that knocks enemies off-
        | balance and surrounds herself and her allies with an aura,
        | strengthening their attacks and allowing all of her attacks to
        | launch enemies into the air for 5 seconds.
Aerial Special | Joan of Arc creates a sigil on the ground for 5 seconds. If
        | stepped on, it regenerates her life.
Musou     | Joan of Arc spins around, then releases a shockwave. Knocks
        | enemies away.

14. Nemea
Half-demon from the land of Vyashion. Grandson of Emperor Balor.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Kyushu.

TYPE
Technique

SKILLS
Trinity, Technique

WEAPON PROGRESSION
* Golden Lance (7)
** Purger of Evil (12)
*** Dragon King (19)
**** Lance of Ruin (35)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash.
SS   | A left-to-right downward slash.
SSS  | A straight thrust.
SSSS  | A spinning straight thrust.
SSSSS | A left-to-right upward slash.
SSSSSS | Thrusts his spear into the ground to create a shockwave.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | A left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Nemea spins his spear over his head to create a whirlwind.
      | Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Nemea thrusts his spear at the ground and slashes upward.
      | Launches enemies into the air.
EX / STT  | Nemea leaps into the air and throws his spear at the ground to
      | create a shockwave. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Nemea does five straight thrusts followed by a massive thrust.
      | Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Nemea hurls his spear into the ground, then dashes forward to
      | retrieve it. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Nemea drives the head of his spear into the ground, cracking it
      | and launching enemies into the air.
C6 / SSSSST | Nemea dashes forward, ensnaring any enemies in his path, then
      | throws them.
X + T    | Nemea slams his spear into the ground to create a shockwave that
      | knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Nemea does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Nemea spins his spear over his head to create a whirlwind. Launches
     | enemies into the air.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Nemea fires lightning from his spear, stunning enemies. He
        | then lunges forward and does a left-to-right upward slash,
        | launching enemies into the air.
Aerial Special | Nemea channels lightning into his spear and hurls it into the
        | ground, creating a shockwave and calling down lightning bolts.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Nemea raises his spear over his head, channels lightning into
        | it, and fires a ball of lightning that knocks away any enemies
        | in its path.

15. Achilles
Brutish Greek warrior. Thought to be invincible, save for his heel.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Sekigahara.

TYPE
Power

SKILLS
Vitality, Power

WEAPON PROGRESSION
* Xiphos (9)
** Heavens Slicer (14)
*** Divine Blade (26)
**** Lionheart (48)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left slash.
SS   | A left-to-right slash. Hits 225 degrees.
SSS  | A right-to-left upward slash.
SSSS  | A left-to-right downward slash. Hits 270 degrees.
SSSSS | A right-to-left upward spinning slash.
SSSSSS | A right-to-left slash.
X + S | A left-to-right slash.
Dash  | A right-to-left slash. Hits more than 180 degrees.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Achilles does a straight thrust. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Achilles lunges forward and does a right-to-left slash. Launches
       | enemies into the air.
C3 / SST   | Achilles does a spinning kick. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Achilles does a lunging left-to-right slash. Knocks enemies
       | away.
C5 / SSSST  | Achilles does an uppercut with his shield. If he hits an enemy,
       | he lifts it into the air, then hurls it to the ground and stabs
       | it.
C6 / SSSSST | Achilles leaps forward and does a left-to-right slash.
EX / SSSSSTT | Achilles slashes in a wide area in front of himself, then turns
       | and slashes in a wide area to his rear.
X + T    | Achilles strikes the ground with his sword, cracking it and
       | knocking enemies down.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Achilles does a series of slashes off the right side of his horse.
(SSSSS)T | Achilles slashes off the left side of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Achilles does a shield rush, then does an uppercut with his
        | shield and a spinning kick.
Aerial Special | Achilles does two downward slashes that launch enemies into
        | the air, then slam them into the ground to create a shockwave
        | that launches them into the air.
Musou     | Achilles channels energy, launching enemies into the air. He
        | then thrusts his sword upward at an angle and releases his
        | energy in an explosive burst that knocks enemies away.

16. Seimei Abe
Onmyoji of the Heian period. Used powers of divination to locate Shuten Doji.

HOW TO UNLOCK
Clear the Struggle for Ueda Castle, or defeat him in Gauntlet Mode.

TYPE
Wonder

SKILLS
Resurrection, Impact

WEAPON PROGRESSION
* Cypress Fan (6)
** Vermillion Feather (9)
*** Violet Fan (14)
**** Viper Fan (25)

NORMAL ATTACKS
S    | A left-to-right strike.
SS    | A right-to-left strike.
SSS   | A thrusting attack in a wide area.
SSSS   | A right-to-left upward strike.
SSSSS  | A left-to-right upward strike.
SSSSSS  | A right-to-left upward strike.
SSSSSSS | A left-to-right upward strike
SSSSSSSS | An overhead slam in a wide area.
X + S  | A left-to-right strike.
Dash   | Sends his shikigami spinning forward to attack.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Seimei Abe sends his shikigami flying forward. Innate Ice
      | attribute.
C1 / TT   | Seimei Abe sends his shikigami flying to the right. Innate Ice
      | attribute.
C1 / TTT  | Seimei Abe creates a geyser in front of himself. Innate Ice
      | attribute.
C2 / ST   | Seimei Abe sends his shikigami flying into the ground, causing an
      | explosion that launches enemies into the air. Innate Flame
      | attribute.
C2 / STT  | Seimei Abe engulfs his shikigami in fire and sends it flying
      | straight up, launching enemies into the air. Innate Flame
      | attribute.
C2 / STTT  | Seimei Abe sends his shikigami flying forward and causes an
      | explosion with it, launching enemies into the air. Innate Flame
      | attribute.
C3 / SST  | Seimei Abe enlarges his shikigami and spins it in front of him.
      | Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Seimei Abe sends his shikigami circling clockwise around him.
      | Stuns enemies.
C3 / SSTTT | Seimei Abe sends his shikigami overhead and calls down lightning
      | bolts. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Seimei Abe sends his shikigami circling clockwise around him
      | while conjuring whirlwinds. Launches enemies into the air.
C4 / SSSTT | Seimei Abe sends his shikigami circling counterclockwise around
      | him while conjuring whirlwinds. Launches enemies into the air.
C4 / SSSTTT | Seimei Abe conjures a huge whirlwind around himself. Knocks
      | enemies away.
C5 / SSSST | Seimei Abe surrounds himself with a magical field and fires
      | multiple shikigami straight ahead. Knocks enemies away.
X + T    | Seimei Abe enlarges his shikigami and glides through the air,
      | firing spreads of three ice balls as he slowly descends to the
      | ground. Innate Ice attribute.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Seimei Abe does a series of strikes off the left side of his
      | horse.
ST     | Seimei Abe creates a geyser to the right of his horse. Launches
      | enemies into the air. Innate Ice attribute.
SST    | Seimei Abe calls down lightning bolts around himself. Stuns
      | enemies.
SSST    | Seimei Abe's shikigami circles around him. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Seimei Abe sends his shikigami flying forward. If he hits an
        | enemy, he does a flurry of strikes that launch enemies into
        | the air, knocking them away when he calls it back.
Aerial Special | Seimei Abe calls down a rain of fireballs for 20 seconds,
        | launching enemies into the air. Innate Flame attribute.
Musou     | Seimei Abe enlarges and electrifies his shikigami and rides
        | around on it, launching enemies in his path into the air. Ends
        | with a shockwave that knocks away surrounding enemies.

17. Rachel
Fiend hunter from the Ninja Gaiden games. Likes black leather and big weapons.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Jiangdong.

TYPE
Power

SKILLS
Expertise, Potence

WEAPON PROGRESSION
* Purgatory Hammer (9)
** Hellfire Hammer (14)
*** Fiend Hammer (25)
**** Cobalt Hammer (45)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left strike.
SS    | A left-to-right strike.
SSS   | An upward strike.
SSSS   | An overhead strike.
SSSSS  | A left-to-right strike.
SSSSSS  | A spinning overhead strike.
SSSSSSS | A left-to-right slash.
SSSSSSSS | A jumping spin slash.
X + S  | A spinning strike.
Dash   | A spinning strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Rachel turns and strikes with her hammer. Breaks the enemy's
      | guard.
C2 / ST   | Rachel does a leaping upward strike with her hammer. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SST  | Rachel does a right-to-left strike. She will follow up with a
      | left-to-right strike and a spinning strike if T is pressed again.
      | Stuns enemies.
C4 / SSST  | Rachel does a spinning strike that launches enemies into the air,
      | then strikes the ground to create an explosion that knocks
      | enemies away.
C5 / SSSST | Rachel leaps into the air and strikes the ground with her hammer
      | to create a shockwave. Launches enemies into the air.
EX / SSSSTT | Rachel fires her machine gun upward at an angle, then leaps into
      | the air and spins around while firing downward. Launches enemies
      | into the air.
C6 / SSSSST | Rachel spins around and strikes the ground with her hammer to
      | create energy waves. Knocks enemies away.
X + T    | Rachel spins in midair and strikes the ground with her hammer to
      | create a shockwave. Launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Rachel does a series of strikes off the left side of her horse.
S(SSSS)T | Rachel attacks off the left and right sides of her horse. Knocks
     | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Rachel fires a burst from her machine gun. Knocks enemies
        | down.
Aerial Special | Rachel fires a burst from her machine gun downward at an
        | angle, then swings her hammer downward. Slams enemies into the
        | ground.
Musou     | Rachel surrounds herself with streams of energy that trap and
        | knock away enemies.

18. Shennong
Emperor of the Five Grains. Ruled ancient China after Fu Xi or Nuwa.

HOW TO UNLOCK
Clear the Defense of Yangping Gate.

TYPE
Wonder

SKILLS
Resurrection, Trinity

WEAPON PROGRESSION
* Crimson Whip (6)
** Violet Sun (9)
*** First Bloom (14)
**** Bountiful Harvest (25)
***** Bountiful Harvest X (60)

NORMAL ATTACKS
S    | Creates a swirl of leaves.
SS    | Creates a swirl of leaves.
SSS   | Creates a swirl of leaves.
SSSS   | Creates a swirl of leaves.
SSSSS  | Creates a swirl of leaves.
SSSSSS  | Causes wheat to sprout from the ground.
X + S  | Creates a swirl of leaves. Launches enemies into the air.
Dash   | Creates a swirl of leaves.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Shennong creates a swirl of leaves that immobilizes enemies and
      | knocks them down.
C2 / ST   | Shennong causes wheat to sprout from the ground. Launches enemies
      | into the air.
C3 / SST  | Shennong strikes the ground with his rod to create a shockwave.
      | Stuns enemies.
C4 / SSST  | Shennong creates a swirl of leaves that launches enemies into the
      | air, then turns his rod into a cattail and does a left-to-right
      | strike that knocks them away.
EX / SSSTT | Shennong strikes the ground with his rod, knocking nearby enemies
      | off-balance. He also gains a chain effect on his attacks for 30
      | seconds.
C5 / SSSST | Shennong causes wheat to sprout from the ground to his right and
      | left, then causes a larger field of wheat to sprout directly in
      | front of him. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Shennong creates a swirl of leaves that immobilizes enemies. He
      | then turns his rod into a giant cattail and does a right-to-left
      | swing that knocks enemies away.
X + T    | Shennong strikes the ground with his rod and causes wheat to
      | sprout from it. Knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Shennong creates swirls of leaves off the right side of his horse.
S(SSSS)T | Shennong causes wheat to sprout from the ground around his horse.
     | Launches enemies into the air.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Shennong causes medicinal herbs to sprout from the ground,
        | restoring some of his life and knocking surrounding enemies
        | off-balance.
Aerial Special | Shennong causes plants to sprout from the ground, immobilizing
        | and knocking away enemies and absorbing some of their musou.
Musou     | Shennong causes causes two fields of wheat to sprout from the
        | ground and immobilizes enemies with plants. He then turns his
        | rod into a giant cattail and strikes the ground with it to
        | create a shockwave. Knocks enemies away.

19. Momiji
Shrine maiden from the Ninja Gaiden games. Has some self-esteem issues.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Wan Castle.

TYPE
Technique

SKILLS
Expertise, Fortitude

WEAPON PROGRESSION
* Heavenly Dragon Naginata (9)
** White Dragon Naginata (14)
*** Black Dragon Naginata (25)
**** Divine Dragon Naginata (45)
***** Divine Dragon Naginata X (86)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A leaping upward slash.
SSSS   | A right-to-left downward spinning slash.
SSSSS  | A right-to-left downward spinning slash.
SSSSSS  | A right-to-left downward spinning slash.
SSSSSSS | A right-to-left downward spinning slash.
SSSSSSSS | A spinning slash.
X + S  | Fires an arrow downward at an angle. Knocks enemies off-balance.
Dash   | A spinning upward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Momiji fires an arrow straight ahead. Knocks enemies off-balance.
C1 / TT   | Momiji leaps into the air and fires an arrow downward at an
      | angle. Knocks enemies off-balance.
C1 / TTT  | Momiji fires an arrow downward at an angle while airborne. Knocks
      | enemies off-balance.
C2 / ST   | Momiji leaps into the air and does a spinning slash. Launches
      | enemies into the air.
C2 / STT  | Momiji does a left-to-right upward slash in midair.
C2 / STTT  | Momiji flips and drives her naginata into the ground to create a
      | shockwave. Launches enemies in the air.
C3 / SST  | Momiji does a lunging thrust.
C3 / SSTT  | Momiji does a lunging thrust.
C3 / SSTTT | Momiji lunges forward and does a left-to-right spinning slash.
      | Stuns enemies.
C4 / SSST  | Momiji does an upward slash. Launches enemies into the air.
C4 / SSSTT | Momiji crouches and does a spinning slash. Launches enemies into
      | the air.
C4 / SSSTTT | Momiji does a flip and a left-to-right downward slash. Launches
      | enemies into the air.
C5 / SSSST | Momiji crouches down and does a series of electrified spinning
      | slashes. Launches enemies into the air.
X + T    | Momiji strikes the ground with the haft of her naginata, creating
      | a shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Momiji does a series of slashes off the right side of her horse.
ST     | Momiji does an upward slash off the right side of her horse.
      | Launches enemies into the air.
SST    | Momiji does an downward slash off the right side of her horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Momiji does a right-to-left upward slash off the right side of her
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Momiji fires two spreads of five arrows, then fires a spread
        | of seven arrows. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Momiji spins around and conjures three fireballs, then hurls
        | them downward at an angle. Launches enemies into the air.
        | Innate Flame attribute.
Musou     | Momiji crouches down and does a series of spinning slashes
        | with her naginata. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

20. Tamamo
Kyubi's favorite form. Based on Heian courtesan famed for beauty and intellect.

HOW TO UNLOCK
Clear the Showdown at Odawara Castle.

TYPE
Wonder

SKILLS
Fortune, Bounty

WEAPON PROGRESSION
* Fukukusa Scroll (6)
** Glorybower Scroll (9)
*** Indigo Scroll (14)
**** Gold Leaf Scroll (25)
***** Gold Leaf Scroll X (60)

NORMAL ATTACKS
S    | Fires a spread of magic runes straight ahead.
SS    | Fires a spread of magic runes straight ahead.
SSS   | Fires a spread of magic runes straight ahead.
SSSS   | Fires a spread of magic runes straight ahead.
SSSSS  | Fires a spread of magic runes straight ahead.
SSSSSS  | Fires a spread of magic runes straight ahead.
SSSSSSS | Fires a spread of magic runes straight ahead.
SSSSSSSS | Spins around and fires magic runes in every direction.
X + S  | Fires magic runes downward at an angle.
Dash   | Fires a spread of magic runes straight ahead.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Tamamo fires a spread of magic runes that hits 90 degrees.
      | Immobilizes enemies for 5 seconds, then knocks them off-balance.
C1 / TT   | Tamamo fires a spread of magic runes that hits 180 degrees.
      | Immobilizes enemies for 5 seconds, then knocks them off-balance.
      | Takes a bit longer to execute than T.
C1 / TTT  | Tamamo fires a spread of magic runes that hits 360 degrees.
      | Immobilizes enemies for 5 seconds, then knocks them off-balance.
      | Takes a bit longer to execute than TT.
C2 / ST   | Tamamo fires a spread of magic runes upward. Launches enemies
      | into the air.
C2 / STT  | Tamamo creates a runic circle in the air, damaging airborne
      | enemies.
C2 / STTT  | Tamamo contracts the runic circle until it disappears, knocking
      | away airborne enemies.
C3 / SST  | Tamamo creates a large magic rune in front of herself.
C3 / SSTT  | Tamamo spins around and fires magic runes in all directions.
C3 / SSTTT | Tamamo strikes the ground with her scroll, creating a shockwave
      | and a large magic rune. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Tamamo fires a spread of magic runes in front of herself, slowing
      | enemies down. Three runes remain floating in the air in front of
      | her for the next 15 seconds or until she uses SSSTTT or a normal
      | attack to detonate them.
C4 / SSSTT | Tamamo fires a spread of magic runes in front of herself, slowing
      | enemies down. Three runes remain floating in the air in front of
      | her for the next 15 seconds or until she uses SSSTTT or a normal
      | attack to detonate them.
C4 / SSSTTT | Tamamo rolls up her scroll, detonating the floating runes and
      | knocking away enemies in the blast radius.
C5 / SSSST | Tamamo tosses her scroll into the air and calls down a rain of
      | magic runes on surrounding enemies, launching them into the air
      | and then knocking them away.
X + T    | Tamamo strikes the ground with her scroll, causing magic runes to
      | shoot upward. Launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Tamamo fires magic runes off the right side of her horse.
ST     | Tamamo unfurls her scroll and fires a spread of magic runes off
      | the right side of her horse. Launches enemies into the air.
SST    | Tamamo creates a large magic rune on the ground to the right of
      | her horse, which explodes into several smaller runes. Stuns
      | enemies.
SSST    | Tamamo's scroll encircles her while firing magic runes in every
      | direction. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Tamamo casts a spell that increases her attack power for 30
        | seconds.
Aerial Special | Tamamo's scroll encircles her while firing magic runes
        | downward at an angle. Knocks enemies down.
Musou     | Tamamo walks forward as her scroll flies around her, firing
        | magic runes in every direction. Ends with a shockwave that
        | knocks away surrounding enemies.

21. Yinglong
A being from the Mystic Realm. Based on draconic rain god of ancient China.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Itsukushima, then talk to him in the camp.

TYPE
Power

SKILLS
Potence, Thrift

WEAPON PROGRESSION
* Twin Dragons (9)
** Crimson Dragons (14)
*** Indigo Dragons (25)
**** Dragon Fangs (45)
***** Dragon Fangs X (86)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward slash with both swords.
SS   | A left-to-right downward slash with both swords.
SSS  | A right-to-left downward slash with both swords.
SSSS  | A left-to-right upward slash with both swords.
SSSSS | A straight thrust with the right sword.
SSSSSS | A left-to-right slash with both swords.
X + S | An inward slash with both swords.
Dash  | A right-to-left downward slash with both swords.

CHARGE ATTACKS
Yinglong's C1, C5, EX attack, air charge, and musou will energize his swords,
surrounding them with a blue aura for 30 seconds. The next C3, C4, C6, or
ground special he performs while his swords are energized will have different
effects.

C1 / T   | Yinglong stabs the ground with his swords to create a shockwave.
      | Knocks enemies off-balance and energizes his swords.
C2 / ST   | Yinglong slashes upward with both swords. Launches enemies into
      | the air.
EX / STT  | Yinglong slashes upward with both swords, then thrusts upward at
      | angle. Launches enemies into the air and energizes his swords.
C3 / SST  | Yinglong does a straight thrust with both swords and fires an
      | energy bolt, then braces his swords in front of himself and
      | lunges forward. Stuns enemies and creates a shockwave if his
      | swords are energized.
C4 / SSST  | Yinglong slashes upward with both swords, then does a right-to-
      | left slash. Knocks enemies away and will fire an energy wave if
      | his swords are energized.
C5 / SSSST | Yinglong does a left-to-right slash with both swords, then
      | strikes the ground with his swords to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air and energizes his swords.
C6 / SSSSST | Yinglong does a left-to-right sword slash and a right-to-left
      | downward slash with both swords, then leaps forward and does a
      | right-to-left downward slash. Knocks enemies away and will fire
      | an energy wave if his swords are energized.
X + T    | Yinglong strikes the ground with his swords, firing an energy
      | wave along the ground that knocks enemies away and energizing his
      | swords for 30 seconds.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Yinglong does a series of slashes off the right side of his horse.
S(SSSS)T | Yinglong does a left-to-right slash with both swords of the right
     | side of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Yinglong fires two energy waves straight ahead, which will be
        | larger if his swords are energized. Knocks enemies away.
Aerial Special | Yinglong hurls his swords downward at an angle like
        | boomerangs. Launches enemies into the air.
Musou     | Yinglong does a spinning leap into the air and fires a series
        | of energy waves downward at an angle that launch enemies into
        | the air, then fires a huge energy wave that knocks enemies
        | away and energizes his swords.

22. Nezha (Human)
A human from the Mystic Realm. Accepted among mystics for his fighting ability.

HOW TO UNLOCK
Clear War in the Mystic Realm.

TYPE
Speed

SKILLS
Impulse, Speed

WEAPON PROGRESSION
* Fire Spear (6)
** Flaming Spear (9)
*** Brilliant Spear (14)
**** Hellfire Spear (25)
***** Hellfire Spear X (60)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left upward slash. Hits almost 270 degrees.
SS   | A left-to-right slash. Hits almost 360 degrees.
SSS  | A left-to-right downward slash.
SSSS  | An upward slash.
SSSSS | A right-to-left downward spinning slash.
SSSSSS | A leaping overhead slash.
X + S | A right-to-left slash.
Dash  | A spinning crouching slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Nezha spins his spear and strikes the ground with it, creating
      | a trail of fire. Knocks enemies off-balance.
C2 / ST   | Nezha does an upward slash that launches enemies into the air,
      | then throws two swords at them.
EX / STT  | Nezha does three spinning slashes while rising into the air.
      | Innate Flame attribute.
C3 / SST  | Nezha flies forward and does two spinning attacks with his spear
      | that launch enemies into the air, then strikes the ground to
      | create a shockwave that stuns enemies. He will do up to six
      | spinning attacks if T is pressed repeatedly.
C4 / SSST  | Nezha throws two swords that circle around him like boomerangs,
      | then does a left-to-right slash with his spear that knocks
      | enemies away. Innate Flame attribute.
C5 / SSSST | Nezha takes a step forward while twirling his spear and does a
      | spinning leap into the air. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Nezha leaps into the air and drives his spear into the ground,
      | cracking it and knocking enemies away. Innate Flame attribute.
X + T    | Nezha dives into the ground, does a slide kick, and then turns
      | to face the opposite direction. Knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Nezha does a series of slashes off the right side of his horse.
S(SSSS)T | Nezha twirls his spear over his head and slashes off the right side
     | of his horse.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Nezha throws two swords that launch enemies into the air, then
        | calls down lightning bolts that stun enemies.
Aerial Special | Nezha twirls his staff over his head to create a ring of fire
        | and hurls it downward at an angle, launching enemies into the
        | air. Innate Flame attribute.
Musou     | Nezha conjures two mystic spheres that move together and draw
        | enemies in, then stabs them with his spear to ignite them,
        | launching enemies into the air. They explode a few seconds
        | later, knocking enemies away. Innate Flame attribute.

23. Kyubi
The "real" nine-tailed fox. Sinister and scheming. Takes many forms.

HOW TO UNLOCK
Clear Escape from the Mystic Realm.

TYPE
Wonder

SKILLS
Stamina, Impact

WEAPON PROGRESSION
* Peach Sash (9)
** Misty Sash (14)
*** Camellia Sash (25)
**** Buttercup Sash (45)
***** Buttercup Sash X (86)

NORMAL ATTACKS
S    | An overhead strike with five tails.
SS    | An inward strike with four tails.
SSS   | An outward strike with four tails.
SSSS   | A series of rapid thrusts with all nine tails.
SSSSS  | A series of rapid thrusts with all nine tails.
SSSSSS  | A series of rapid thrusts with all nine tails.
SSSSSSS | A series of rapid thrusts with all nine tails.
SSSSSSSS | An outward strike with all nine tails.
X + S  | A right-to-left strike with four tails.
Dash   | A thrust with all nine tails.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kyubi conjures three blue flames at the tips of her tails, then
      | fires them straight ahead. Launches enemies into the air.
C1 / TT   | Kyubi conjures six blue flames at the tips of her tails, then
      | fires them straight ahead. Launches enemies into the air.
C1 / TTT  | Kyubi conjures nine blue flames at the tips of her tails, then
      | fires them straight ahead. Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Kyubi causes four of her tails to erupt from the ground in front
      | of her as spears. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Kyubi transforms her tails into swords and uses them to slash
      | airborne enemies repeatedly.
C2 / STTT  | Kyubi transforms one of her tails into a giant sword and does a
      | left-to-right slash with it. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Kyubi does a grab with four of her tails. If she hits an enemy,
      | she lifts it up and slams it into the ground, creating a
      | shockwave that stuns nearby enemies.
C3 / SSTT  | Kyubi does a grab with four of her tails. If she hits an enemy,
      | she lifts it up and slams it into the ground twice, creating
      | shockwaves that nearby enemies.
C3 / SSTTT | Kyubi does a grab with four of her tails. If she hits an enemy,
      | she lifts it up and slams it into the ground twice, creating
      | shockwaves that stun nearby enemies. She then throws the grabbed
      | enemy, knocking away enemies in its path.
C4 / SSST  | Kyubi does an inward strike with eight of her tails. Launches
      | enemies into the air.
C4 / SSSTT | Kyubi does an outward strike with eight of her tails. Draws
      | enemies in.
C4 / SSSTTT | Kyubi floats forward as her tails flail around her, launching
      | enemies into the air and then knocking them away. She will float
      | farther if T is pressed repeatedly.
C5 / SSSST | Kyubi conjures nine blue flames at the tips of her tails, then
      | fires them in a semicircle, launching enemies into the air. The
      | flames engulf enemies and explode a second later, knocking them
      | away.
X + T    | Kyubi spins her tails and fires two gusts of wind downward at an
      | angle. Launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kyubi does a series of strikes off the right side of her horse
      | with her tails.
ST     | Kyubi does a right-to-left upward strike with her tails. Launches
      | enemies into the air.
SST    | Kyubi strikes the ground with her tails to create a shockwave.
      | Stuns enemies.
SSST    | Kyubi sweeps her tails around her horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kyubi transforms three of her tails into replicas of nearby
        | officers that fight alongside her for a few seconds before
        | disappearing.
Aerial Special | Kyubi wraps her tails around herself and surrounds herself
        | with an aura that makes her invincible for 10 seconds.
Musou     | Kyubi transforms her tails into a scythe and floats forward
        | while doing a series of right-to-left upward and left-to-right
        | downward slashes that launch enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

24. Hundun
Mythical Chinese demon. The source of all chaos. Would make a great chef.

HOW TO UNLOCK
Defeat him at Koshi Castle in Gauntlet Mode.

TYPE
Power

SKILLS
Impact, Thrift

WEAPON PROGRESSION
* Chaos Hatchet (12)
** Dream Hatchet (16)
*** Viscious Hatchet (30)
**** Endless Chaos (52)
***** Endless Chaos X (99)

NORMAL ATTACKS
S   | A right-to-left downward slash with two hatchets.
SS   | A left-to-right slash with two hatchets.
SSS  | A right-to-left upward slash with two hatchets.
SSSS  | Intersecting slashes with all four hatchets.
SSSSS | Slashes inward with all four hatchets.
SSSSSS | Hops forward and slashes outward with all four hatchets.
X + S | A flip slash with all four hatchets. Launches enemies into the air.
Dash  | Does a right-to-left downward slash with two hatches, then fires a
    | wave of dark energy straight ahead. Launches enemies into the air.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Hundun slashes inward with all four hatchets. Stuns enemies.
C2 / ST   | Hundun does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Hundun flies forward while slashing with all four hatchets, then
      | slams into the ground to create a shockwave. Launches enemies
      | into the air.
C4 / SSST  | Hundun fires two waves of dark energy straight ahead. Knocks
      | enemies away.
C5 / SSSST | Hundun leaps into the air to create a shockwave, then slams into
      | the ground to create a second shockwave. Launches enemies into
      | the air.
EX / SSSSTT | Hundun flies into the air and does four slashes with his
      | hatchets, launching enemies into the air. He then fires
      | intersecting waves of dark energy downward at an angle, knocking
      | enemies away.
C6 / SSSSST | Hundun stomps the ground and roars, knocking enemies off-balance
      | and slowing down the flow of time. He then fires intersecting
      | waves of dark energy straight ahead, knocking enemies away.
X + T    | Hundun fires intersecting waves of dark energy downward at an
      | angle, knocking enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Hundun does a series of slashes off the right side of his horse with
     | two hatchets.
S(SSSS)T | Hundun slashes off the right and left sides of his horse with two
     | hatchets.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Hundun flies through the air and can move or attack freely
        | until he lands. If S is pressed, he will fire waves of dark
        | energy downward at an angle that launch enemies into the air;
        | if T is pressed, he will slam his weapons into the ground to
        | create a shockwave that knocks enemies away.
Aerial Special | Hundun surrounds himself with miasma and swoops through the
        | air, launching enemies in his path into the air.
Musou     | Hundun leaps into the air, launching nearby enemies into the
        | air. He then conjures a massive ball of dark energy and hurls
        | it at the ground, knocking away enemies in the blast radius.

25. Kasumi
Ninja from the Dead or Alive games. Half-sister of Ayane. Dislikes violence.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yan Province.

TYPE
Speed

SKILLS
Speed, Vigor

WEAPON PROGRESSION
* Shrouded Moon (6)
** Phantom Moon (9)
*** Heavenly Moon (14)
**** Sakura Moon (25)

NORMAL ATTACKS
S    | A downward slash.
SS    | An upward slash.
SSS   | A left-to-right crouching slash.
SSSS   | A spinning slash, performed while crouching.
SSSSS  | A spinning slash, performed while crouching.
SSSSSS  | A spinning slash, performed while crouching.
SSSSSSS | A leaping downward slash.
SSSSSSSS | A flip and overhead slash.
X + S  | Two spinning slashes.
Dash   | Two spinning slashes.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kasumi does a straight thrust. Knocks enemies off-balance.
C1 / TT   | Kasumi teleports behind the enemy and does two slashes. Knocks
      | enemies off-balance.
C1 / TTT  | Kasumi teleports and does a spinning slash. Knocks enemies off-
      | balance.
C2 / ST   | Kasumi does a spinning buzzsaw slash. Launches enemies into the
      | air.
C2 / STT  | Kasumi teleports into the air and does two horizontal slashes.
C2 / STTT  | Kasumi does a spinning slash.
C3 / SST  | Kasumi does two thrusts. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Kasumi does a spinning slash and a leaping slash. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SSTTT | Kasumi does a midair flip and slams her katana into the ground to
      | create a shockwave. Launches enemies into the air.
C4 / SSST  | Kasumi does a right-to-left slash. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Kasumi does a right-to-left slash. Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Kasumi does a right-to-left slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Kasumi does an downward slash. If she hits an enemy, she impales
      | it on her katana, kicks it, turns, and slashes. Knocks enemies
      | away.
X + T    | Kasumi dives toward the ground. If she hits an enemy, she does a
      | series of spinning slashes, the last of which launches enemies
      | into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kasumi does a series of slashes off the right side of her horse.
ST     | Kasumi does an upward slash off the right side of her horse.
      | Launches enemies into the air.
SST    | Kasumi does a thrust off the right side of her horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Kasumi slashes off the left and right sides of her horse. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kasumi grabs with her right hand. If she hits an enemy, she
        | does a back roll toss that launches it into the air.
Aerial Special | Kasumi plunges toward the ground. If she hits an enemy, she
        | flips into the air and kicks it repeatedly, then does a
        | backflip kick when she touches the ground. Knocks enemies
        | away.
Musou     | Kasumi dashes around and does a series of slashes. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

26. Sterkenburg
Knight from the Atelier games. Likes pigeons. Proves that chivalry isn't dead.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Xu Province.

TYPE
Power

SKILLS
Power, Dexterity

WEAPON PROGRESSION
* Knight Sword (9)
** Scale Sword (14)
*** Eternal Sword (25)
**** Claíomh Solais (45)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward slash.
SS    | A left-to-right upward slash.
SSS   | A spinning upward slash.
SSSS   | A spinning upward slash.
SSSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSSS  | A right-to-left downward slash.
X + S  | A right-to-left slash.
Dash   | A left-to-right leaping slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sterkenburg dashes forward and thrusts. Knocks enemies off-
      | balance.
C2 / ST   | Sterkenburg does a left-to-right downward slash and a right-to-
      | left upward slash while crouching. Launches enemies into the air.
EX / STT  | Sterkenburg leaps into the air and strikes the ground with his
      | sword, calling down a series of lightning bolts in front of
      | himself. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Sterkenburg does a right-to-left downward slash and a left-to-
      | right downward slash, then leaps forward and does a left-to-right
      | downward slash that creates an ice crystal. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Sterkenburg calls down a lightning bolt, then leaps forward and
      | does an electrified spinning slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Sterkenburg drives his sword into the ground to create a
      | shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Sterkenburg calls down a lightning bolt, then fires an
      | electrified, bird-shaped energy wave straight ahead. Knocks
      | enemies away.
X + T    | Sterkenburg strikes the ground with his sword, calling down a
      | lightning bolt. Knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
S(SSSSS) | Sterkenburg does a series of slashes off the right side of his
     | horse.
S(SSSS)T | Sterkenburg calls down lightning bolts around his horse. Launches
     | enemies into the air.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sterkenburg turns and thrusts, firing a beam of light from his
        | sword. Knocks enemies away.
Aerial Special | Sterkenburg does a right-to-left upward slash, then does an
        | overhead slash to call down a lightning bolt. Launches enemies
        | into the air.
Musou     | Sterkenburg does four electrified slashes that knock enemies
        | away.

27. Sophitia
Greek warrior from the Soul Calibur games. Highly devoted to her children.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Liaodong.

TYPE
Technique

SKILLS
Technique, Efficacy

WEAPON PROGRESSION
* Omega Sword (8)
** Heaven Sword (12)
*** Chaos Sword (23)
**** Flametongue (40)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A right-to-left upward slash.
SSSS   | A spinning leaping slash.
SSSSS  | A left-to-right crouching slash.
SSSSSS  | A right-to-left upward slash.
X + S  | A left-to-right slash.
Dash   | A leaping uppercut with the sword.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Sophitia grabs with her shield hand. If she hits an enemy, she
       | puts it a headlock, leaps into the air, and slams it into the
       | ground. Knocks surrounding enemies off-balance.
C2 / ST   | Sophitia leaps into the air and does a spinning slash. Launches
       | enemies into the air.
C3 / SST   | Sophitia does a shield bash. Stuns enemies.
C4 / SSST  | Sophitia does a spinning slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST  | Sophitia drives her sword into ground to create a shockwave.
       | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST | Sophitia does a shield bash, a thrust, and a slash with her
       | sword that creates a shockwave. Launches enemies into the air.
EX / SSSSSTT | Sophitia does a leaping slash that launches enemies into the
       | air. She then does a spinning slash in midair and an axe kick
       | that slams enemies into the ground.
X + T    | Sophitia slams her sword into the ground, cracking it and
       | launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSS) | Sophitia does a series of slashes off the right side of her horse.
S(SSSS)T | Sophitia throws her shield, which flies around her horse three times
     | and returns to her hand. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sophitia lunges forward and does a shield bash. Knocks enemies
        | off-balance.
Aerial Special | Sophitia dives downward at an angle. If she hits an enemy,
        | she grabs it and does a shield bash from behind. Knocks
        | enemies down.
Musou     | Sophitia does a slash left-to-right slash. If she hits an
        | enemy, she uses it as a springboard to flip into the air,
        | hurls her sword at it, and calls down a lightning bolt with a
        | prayer. Knocks enemies down.

G. Samurai 1
1. Yukimura Sanada
Samurai who served the Takeda clan and Western Army. Praised as a great hero.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nagashino.

TYPE
Speed

SKILLS
Stamina, Impulse

WEAPON PROGRESSION
* Aeon Spear (7)
** Crimson Spear (11)
*** Mythril Spear (19)
**** Dragon Tail (33)
***** Dragon Tail X (67)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A right-to-left upward slash.
SSSS   | A left-to-right downward slash.
SSSSS  | A right-to-left downward slash.
SSSSSS  | A left-to-right downward slash.
SSSSSSS | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSS | A right-to-left slash.
X + S  | A left-to-right slash.
Dash   | A left-to-right spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Yukimura charges forward and does a spinning slash. Knocks
      | enemies away. He will do up to two additional slashes if T is
      | pressed repeatedly while he is charging.
C1 / TT   | Yukimura charges forward and does a spinning slash. Knocks
      | enemies away. He will do up to four additional slashes if T is
      | pressed repeatedly while he is charging.
C1 / TTT  | Yukimura charges forward and does a spinning slash. Knocks
      | enemies away. He will do up to six additional slashes if T is
      | pressed repeatedly while he charges.
C2 / ST   | Yukimura jumps and does a spinning upward slash. Launches enemies
      | into the air.
C2 / STT  | Yukimura leaps into the air and slashes enemies three times.
C2 / STTT  | Yukimura does a left-to-right downward slash. Slams enemies into
      | the ground.
C3 / SST  | Yukimura does a right-to-left strike with the haft of his spear.
      | Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Yukimura dashes forward and does a right-to-left upward slash.
C3 / SSTTT | Yukimura leaps into the air and does a spinning slash. Launches
      | enemies into the air.
C4 / SSST  | Yukimura does a spinning slash. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Yukimura does three straight thrusts, then does a spinning slash.
      | Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Yukimura does six straight thrusts, then does a spinning slash.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Yukimura does a straight thrust. If he hits an enemy, he impales
      | it and slams it into the ground behind him to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
X + T    | Yukimura thrusts his spear into the ground, creating a shockwave
      | that knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Yukimura does three slashes off the right side of his horse
      | followed by up to five thrusts.
ST     | Yukimura does an upward strike with the haft of his spear off the
      | right side of his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Yukimura slashes off the right side of his horse. Stuns enemies.
SSST    | Yukimura slashes off the right side of his horse. Knocks enemies
      | away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Yukimura engulfs his spear in fire and does a straight thrust.
        | Knocks enemies away.
Aerial Special | Yukimura engulfs his spear in fire and flies forward. Launches
        | enemies into the air.
Musou     | Yukimura walks around and does a series of alternating right-
        | to-left downward and left-to-right downward slashes. Ends with
        | a shockwave that knocks away surrounding enemies.

2. Keiji Maeda
Wild kabuki fighter. Once broke an enemy formation with eight horsemen.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Luoyang.

TYPE
Power

SKILLS
Trinity, Potence

WEAPON PROGRESSION
* Ogre Horn (9)
** Dragon Horn (15)
*** Titan Horn (26)
**** Divinity Blade (47)
***** Divinity Blade X (90)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A right-to-left downward slash.
SSSS   | A right-to-left strike with the butt of the pike.
SSSSS  | A left-to-right slash.
SSSSSS  | A right-to-left strike with the butt of the pike.
SSSSSSS | A left-to-right slash.
SSSSSSSS | Leaps forward and slams the pike into the ground. Creates a
     | shockwave that knocks enemies away.
X + S  | A left-to-right slash.
Dash   | A spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Keiji does a right-to-left upward slash.
C1 / TT   | Keiji does two spinning slashes.
C1 / TTT  | Keiji thrusts his pike into the ground and jerks it upward.
      | Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Keiji does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Keiji does a right-to-left upward strike with the butt of his
      | pike. Launches enemies into the air.
C2 / STTT  | Keiji releases a shockwave. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Keiji does an elbow bash. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Keiji does a spinning slash.
C3 / SSTTT | Keiji strikes the ground with the butt of his pike to create a
      | shockwave. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Keiji spins his pike over his head, then does a spinning slash.
      | Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Keiji spins his pike over his head twice, then does a spinning
      | slash. Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Keiji spins his pike over his head four times, then does a
      | spinning slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Keiji stomps the ground to create a whirlwind. Launches enemies
      | into the air.
X + T    | Keiji slams his pike into the ground, creating a shockwave that
      | knocks enemies away.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSS) | Keiji does three slashes off the right side of his horse followed by
     | up to three quick slashes.
ST    | Keiji does an upward slash off the right side of his horse. Launches
     | enemies into the air.
SST   | Keiji thrusts off the right side of his horse with the butt of his
     | pike. Stuns enemies.
SSST   | Keiji slams the butt of his pike into the ground by the right side
     | of his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Keiji twirls his pike to launch enemies into the air, then
        | releases a shockwave that knocks them away.
Aerial Special | Keiji does four slashes that launch enemies into the air, then
        | does an overhead slash that slams them into the ground.
Musou     | Keiji stands in place and does a series of upward slashes that
        | launch enemies into the air. Ends with a shockwave that knocks
        | away surrounding enemies.

3. Nobunaga Oda
The Demon King. First of Japan's three great unifiers. Friendly to Christians.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Honnoji.

TYPE
Wonder

SKILLS
Vigor, Wonder

WEAPON PROGRESSION
* Serpent Katana (6)
** Fiend Katana (9)
*** Devil Katana (15)
**** Demon Slayer (33)
***** Demon Slayer X (67)

NORMAL ATTACKS
S     | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS    | A right-to-left downward slash.
SSSS   | A left-to-right upward slash.
SSSSS   | A right-to-left upward slash.
SSSSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSSSS  | A right-to-left upward slash.
SSSSSSSS | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSSS | A spinning slash.
X + S   | A left-to-right slash.
Dash   | A hovering left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Nobunaga rises into the air and hurls dark energy at the ground.
      | Knocks enemies in the blast radius off-balance.
C1 / TT  | Nobunaga rises into the air and hurls dark energy at the ground.
      | Knocks away enemies in the blast radius. Takes a bit longer to
      | execute and has a larger area of effect than T.
C2 / ST  | Nobunaga does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Nobunaga leaps into the air and slashes twice. Slams enemies into
      | the ground.
C3 / SST  | Nobunaga does a spinning slash. Stuns enemies.
C3 / SSTT | Nobunaga leaps and punches the ground, releasing dark energy.
      | Launches enemies into the air.
C4 / SSST | Nobunaga releases a wave of dark energy. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Nobunaga releases a wave of dark energy. Knocks enemies away.
      | Takes a bit longer to execute and has a larger area of effect than
      | SSST.
C5 / SSSST | Nobunaga does a lunging thrust. If he hits an enemy, he impales it
      | and throws it.
X + T   | Nobunaga drives his sword into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Nobunaga does three slashes followed by up to five quick slashes
      | off the right side of his horse.
ST     | Nobunaga slashes upward off the right side of his horse. Launches
      | enemies into the air.
SST    | Nobunaga slashes off the right side of his horse. Stuns enemies.
SSST    | Nobunaga releases a wave of dark energy. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Nobunaga surrounds himself with a barrier that renders him
        | invincible for 5 seconds, and allows himself to perform
        | extensions to his C1, C2, C3, and C4 for 15 seconds.
Aerial Special | Nobunaga fires waves of dark energy in several directions.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Nobunaga flies around and does a series of right-to-left
        | downward and left-to-right upward slashes, knocking away
        | enemies in his path. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

4. Mitsuhide Akechi
Samurai who served Nobunaga. Betrayed and murdered his lord at Honnoji.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Honnoji - Redux.

TYPE
Technique

SKILLS
Trinity, Thrift

WEAPON PROGRESSION
* Moon Slasher (6)
** Shadow Slasher (10)
*** Master Slasher (19)
**** Gilded Talon (33)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left slash.
SS      | A left-to-right slash.
SSS     | A right-to-left downward slash.
SSSS     | A left-to-right slash.
SSSSS    | A right-to-left slash.
SSSSSS    | A left-to-right slash.
SSSSSSS   | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSS   | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSSS  | A right-to-left upward slash.
SSSSSSSSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSSSSS | A right-to-left upward slash.
SSSSSSSSSSSS | A left-to-right slash.
X + S    | A spinning slash.
Dash     | A right-to-left upward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Mitsuhide charges forward and does a left-to-right upward
        | slash. Launches enemies into the air. He will do up to two
        | additional slashes if T is pressed repeatedly while he
        | charges.
C2 / ST    | Mitsuhide does a left-to-right upward slash. Launches enemies
        | into the air.
C3 / SST    | Mitsuhide does a right-to-left downward slash. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Mitsuhide does a left-to-right slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST   | Mitsuhide leaps into the air to create a whirlwind. Launches
        | enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Mitsuhide does two rapid thrusts, then thrusts his katana into
        | the ground to create a shockwave. Stuns enemies. He will do up
        | to four rapid thrusts if T is pressed repeatedly.
C7 / SSSSSST  | Mitsuhide does a straight thrust. If he hits an enemy, he
        | impales it, then lunges forward and slashes twice.
C8 / SSSSSSST | Mitsuhide leaps forward and does a spinning thrust. Knocks
        | enemies away.
C9 / SSSSSSSST | Mitsuhide twirls his blade in front of himself, then dashes
        | forward. Knocks enemies off-balance and knocks them away.
X + T     | Mitsuhide drives his katana into the ground, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Mitsuhide does three slashes followed by up to five thrusts off
      | the right side of his horse.
ST     | Mitsuhide does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Mitsuhide does a left-to-right slash off the right side of his
      | horse. Stuns enemies.
SSST    | Mitsuhide does a right-to-left slash off the right side of his
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Mitsuhide fires an energy wave straight ahead, then lunges
        | forward, does a spinning slash, and leaps into the air to
        | create a whirlwind. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Mitsuhide dives downward at an angle and does a left-to-right
        | slash, creating a cutting wind that launches enemies into the
        | air.
Musou     | Mitsuhide lunges around and does a series of right-to-left
        | upward and left-to-right upward slashes, launching enemies
        | into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

5. Kenshin Uesugi
The Dragon of Echigo. Devout Buddhist. Known for rivalry with Shingen Takeda.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Osaka Castle.

TYPE
Speed

SKILLS
Potence, Efficacy

WEAPON PROGRESSION
* Swan Claw (9)
** Falcon Claw (13)
*** Eagle Claw (23)
**** Frozen Flame (39)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left downward slash.
SS      | A left-to-right upward slash.
SSS     | A straight thrust.
SSSS     | A left-to-right upward slash.
SSSSS    | A right-to-left downward slash.
SSSSSS    | A left-to-right slash.
SSSSSSS   | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSS   | A sword twirl.
SSSSSSSSS  | A sword twirl.
SSSSSSSSSS  | A sword twirl.
SSSSSSSSSSS | A sword twirl.
SSSSSSSSSSSS | A spinning slash.
X + S    | A left-to-right slash.
Dash     | A left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Kenshin fires a blast of divine energy that circles clockwise
        | around him, launching enemies into the air. It then explodes,
        | knocking enemies away.
C2 / ST    | Kenshin slashes upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST    | Kenshin does a right-to-left upward slash. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Kenshin swings his sword, creating a shockwave that knocks
        | away all surrounding enemies.
C5 / SSSST   | Kenshin slams his sword into the ground, producing a shockwave
        | that launches enemies in a small area in front of him into the
        | air.
C6 / SSSSST  | Kenshin braces his sword in front of himself and dashes
        | forward, knocking enemies off-balance and stunning them.
C7 / SSSSSST  | Kenshin grabs with his left hand. If he hits an enemy, he
        | picks it up and does a palm strike that knocks it away.
C8 / SSSSSSST | Kenshin swings his sword and fires a blast of divine energy
        | that zigzags forward, knocking away all enemies it strikes.
C9 / SSSSSSSST | Kenshin fires a blast of divine energy that circles clockwise
        | around him and summons the avatar of Bishamonten, increasing
        | his reach and damage for 10 seconds.
X + T     | Kenshin thrusts his sword into the ground, knocking down all
        | nearby enemies.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kenshin does three slashes and up to five sword twirls off the
      | right side of his horse.
ST     | Kenshin slashes upward, launching enemies into the air.
SST    | Kenshin slashes downward, stunning enemies.
SSST    | Kenshin does a left-to-right slash, knocking enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kenshin does a left-to-right slash and summons the avatar of
        | Bishamonten, increasing his reach and damage for 10 seconds.
Aerial Special | Kenshin dives downward at an angle and fires an energy wave
        | along the ground, knocking enemies away.
Musou     | Kenshin does a series of alternating right-to-left upward and
        | left-to-right upward slashes in a wide area. Ends with a
        | shockwave that knocks away all surrounding enemies.

6. Oichi
Nobunaga's younger sister. Married Nagamasa Azai, and later Katsuie Shibata.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Xuchang.

TYPE
Speed

SKILLS
Speed, Dexterity

WEAPON PROGRESSION
* Sakura Hoop (6)
** Tsubaki Hoop (10)
*** Sumire Hoop (16)
**** Rising Sun (27)
***** Rising Sun X (60)

NORMAL ATTACKS
S    | A left-to-right downward strike.
SS    | A right-to-left downward strike.
SSS   | An upward strike with both hoops.
SSSS   | A downward strike with the left hoop.
SSSSS  | A downward strike with the right hoop.
SSSSSS  | A downward strike with the left hoop.
SSSSSSS | A downward strike with the right hoop.
SSSSSSSS | A spinning strike.
X + S  | A right-to-left upward strike.
Dash   | A spinning strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Oichi holds out her hoops and spins them. Launches enemies into
      | the air.
C1 / TT   | Oichi holds out her hoops and spins them. Launches enemies into
      | the air.
C1 / TTT  | Oichi does a right-to-left upward strike with her hoops extended.
      | Knocks enemies away.
C2 / ST   | Oichi does a right-to-left upward strike. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Oichi throws a hoop into the air.
C2 / STTT  | Oichi leaps into the air and does a right-to-left downward strike
      | with her hoops extended. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Oichi does an inward strike with her hoops. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Oichi does an upward strike. Knocks enemies away.
C3 / SSTTT | Oichi does a right-to-left upward strike with her hoops extended.
      | Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Oichi does a spinning attack. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Oichi does a spinning attack. Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Oichi throws her hoops, which strike in a circular area to either
      | side and return to her hands. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Oichi extends her hoops into the air and swings around in a
      | circle, kicking enemies in her path. Knocks enemies away.
X + T    | Oichi slams into the ground and spins around, creating a
      | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Oichi does a series of strikes off the right side of her horse.
ST     | Oichi does an upward strike off the right side of her horse.
      | Launches enemies into the air.
SST    | Oichi does a downward strike off the right side of her horse.
      | stuns enemies.
SSST    | Oichi strikes off both sides of her horse simultaneously. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Oichi hurls her hoops along the ground in a conical area in
        | front of her. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Oichi throws her hoops, which circle beneath her and return to
        | her hands. Launches enemies into the air.
Musou     | Oichi's hoops circle around her rapidly, launching enemies
        | into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

7. Okuni
Shrine maiden making a pilgrimage to Izumo. Always happy to have a companion.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Luo Castle.

TYPE
Wonder

SKILLS
Wonder, Bounty

WEAPON PROGRESSION
* Spring Parasol (6)
** Summer Parasol (10)
*** Autumn Parasol (18)
**** Heaven's Glory (29)
***** Heaven's Glory X (60)

NORMAL ATTACKS
S    | A left-to-right strike.
SS    | A spinning strike.
SSS   | A spinning strike.
SSSS   | A spinning strike with an open parasol.
SSSSS  | A spinning strike with an open parasol.
SSSSSS  | A spinning strike with an open parasol.
SSSSSSS | A spinning strike with an open parasol.
SSSSSSSS | A dash with the parasol unfolded.
X + S  | A right-to-left strike.
Dash   | A left-to-right strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Okuni throws her parasol and walks forward as it hovers in front
      | of her. Launches enemies into the air.
C1 / TT   | Okuni throws her parasol and walks forward as it hovers in front
      | of her. Launches enemies into the air. Lasts a bit longer than T.
C1 / TTT  | Okuni throws her parasol and walks forward as it hovers in front
      | of her. Launches enemies into the air. Lasts a bit longer than
      | TT.
C2 / ST   | Okuni does a jump kick. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Okuni leaps into the air and does four upward strikes.
C2 / STTT  | Okuni opens her parasol and spins it around.
C3 / SST  | Okuni thrusts her parasol forward and opens it. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Okuni does a spinning sweep attack with her parasol.
C3 / SSTTT | Okuni opens her parasol, balances on it, and creates a whirlwind.
      | Launches enemies into the air.
C4 / SSST  | Okuni does an upward strike. Launches enemies into the air.
C4 / SSSTT | Okuni opens her parasol and spins it around.
C4 / SSSTTT | Okuni throws her parasol, which circles around her twice and
      | returns to her hand. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Okuni fires a spread of three fireballs straight ahead, knocking
      | enemies away. Innate Flame attribute.
X + T    | Okuni drives her parasol into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Okuni does a series of three strikes off the right side of her
      | horse followed by up to five thrusts with her open parasol.
ST     | Okuni does a left-to-right upward strike off the right side of her
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Okuni does a right-to-left strike off the right side of her horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Okuni throws her parasol, which circles around her horse and
      | returns to her hand. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Okuni creates a whirlwind. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Okuni opens her parasol and floats through the air,
        | regenerating life until she touches the ground.
Musou     | Okuni's parasol circles around her, launching enemies into the
        | air. Ends with a shockwave that knocks away surrounding
        | enemies.

8. Kunoichi
Female ninja who follows Yukimura Sanada. Kind of a showboater.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yiling.

TYPE
Speed

SKILLS
Impulse, Impact

WEAPON PROGRESSION
* Cyclone Blades (6)
** Tornado Blades (9)
*** Hurricane Blades (14)
**** Shiranui (23)
***** Shiranui X (60)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right downward slash.
SSS   | A right-to-left upward spinning slash.
SSSS   | A roundhouse kick.
SSSSS  | A roundhouse kick.
SSSSSS  | A roundhouse kick.
SSSSSSS | A roundhouse kick.
SSSSSSSS | A spinning handstand kick.
X + S  | Slashes inward with both daggers.
Dash   | A flip slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kunoichi crouches down, then sprints forward and does a flip
      | slash. She will do up to two additional slashes if T is pressed
      | repeatedly while she sprints.
C1 / TT   | Kunoichi crouches down, then sprints forward and does a flip
      | slash. She will do up to four additional slashes if T is pressed
      | repeatedly while she sprints.
C1 / TTT  | Kunoichi crouches down, then sprints forward and does a flip
      | slash. She will do up to six additional slashes if T is pressed
      | repeatedly while she sprints.
C2 / ST   | Kunoichi does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Kunoichi leaps into the air and does a spinning buzzsaw attack.
C2 / STTT  | Kunoichi hurls a smoke bomb at the ground. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Kunoichi does a roundhouse kick. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Kunoichi does a series of right-to-left upward spinning slashes.
C3 / SSTTT | Kunoichi flips backward and hurls a smoke bomb at the ground.
      | Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Kunoichi lunges forward and slashes once, then throws her daggers
      | like boomerangs. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Kunoichi lunges forward and slashes four times, then throws her
      | daggers like boomerangs. Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Kunoichi lunges forward and slashes seven times, then throws her
      | daggers like boomerangs. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Kunoichi flips forward and does a flurry of kicks as she descends
      | to the ground, knocking enemies down. She then does a backflip
      | kick, launching enemies into the air.
X + T    | Kunoichi drives her daggers into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kunoichi does three slashes followed by up to five quick slashes
      | off the right side of her horse.
ST     | Kunoichi throws a dagger like a boomerang off the right side of
      | her horse. Launches enemies into the air.
SST    | Kunoichi hurls a smoke bomb off the right side of her horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Kunoichi hurls her daggers like boomerangs off both sides of her
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kunoichi hurls a volley of kunai straight ahead. Launches
        | enemies into the air.
Aerial Special | Kunoichi flips through the air, stomping on enemies' heads and
        | continuing to bounce until she touches the ground.
Musou     | Kunoichi balances on one foot and spins around rapidly with
        | outstretched daggers, knocking enemies down. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

9. Magoichi Saika
Rifleman who planned to assassinate Nobunaga Oda. Shameless skirt chaser.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mt. Dingjun - Redux.

TYPE
Wonder

SKILLS
Wonder, Regeneration

WEAPON PROGRESSION
* Thunder Rifle (6)
** Lightning Rifle (10)
*** Brimstone Rifle (16)
**** Marksman's Pride (33)
***** Marksman's Pride X (67)

NORMAL ATTACKS
S    | A left-to-right slash.
SS    | A right-to-left slash.
SSS   | A left-to-right upward slash.
SSSS   | Fires a bullet straight ahead.
SSSSS  | Fires a bullet straight ahead.
SSSSSS  | Fires a bullet straight ahead.
SSSSSSS | Fires a bullet straight ahead.
SSSSSSSS | Fires a spread of three bullets straight ahead and slashes upward.
X + S  | A left-to-right slash.
Dash   | A double roundhouse kick.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Magoichi fires bullets to his right, front, left, and right, then
      | fires a spread of three bullets straight ahead. Knocks enemies
      | away.
C1 / TT   | Magoichi fires bullets to his right, front, left, and right
      | twice, then fires a spread of three bullets straight ahead.
      | Knocks enemies away.
C1 / TTT  | Magoichi fires bullets to his right, front, left, and right three
      | times, then fires a spread of three bullets straight ahead.
      | Knocks enemies away.
C2 / ST   | Magoichi does an upward slash. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Magoichi fires upward.
C2 / STTT  | Magoichi fires upward. Knocks away airborne enemies.
C3 / SST  | Magoichi does a left-to-right downward slash. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Magoichi does a series of four left-to-right upward and right-to-
      | left downward slashes. Launches enemies into the air.
C3 / SSTTT | Magoichi does a backflip kick. Launches enemies into the air.
C4 / SSST  | Magoichi sweeps his rifle from left to right, firing a spread of
      | bullets. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Magoichi sweeps his rifle from left to right, firing a spread of
      | bullets. Knocks enemies away. Has greater force than SSST, but
      | takes a bit longer to execute.
C4 / SSSTTT | Magoichi sweeps his rifle from left to right, firing a spread of
      | bullets. Knocks enemies away. Has greater force than SSSTT, but
      | takes a bit longer to execute.
C5 / SSSST | Magoichi fires a fireball straight ahead, knocking enemies away.
      | Innate Flame attribute.
X + T    | Magoichi drives his bayonet into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Magoichi does three slashes followed by up to five shots off the
      | right side of his horse.
ST     | Magoichi does a left-to-right upward slash off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Magoichi does a downward slash off the right side of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Magoichi does a left-to-right slash off the right side of his
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Magoichi fires explosive bullets into the air that rain down
        | in front of him, launching enemies into the air. Innate Flame
        | attribute.
Aerial Special | Magoichi sweeps the ground with bullets, then fires three
        | shots straight ahead. Launches enemies into the air.
Musou     | Magoichi walks forward, firing rapid bursts of bullets from
        | his musket that knock enemies down. Ends with a shockwave that
        | knocks away surrounding enemies.

10. Shingen Takeda
The Tiger of Kai. Has a rapier wit. Known for rivalry with Kenshin Uesugi.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Osaka Castle.

TYPE
Power

SKILLS
Impact, Power

WEAPON PROGRESSION
* Fire Fan (9)
** Forest Fan (14)
*** Mountain Fan (24)
**** Divine Inspiration (43)
***** Divine Inspiration X (83)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left strike.
SS    | A left-to-right upward strike.
SSS   | A right-to-left strike.
SSSS   | An elbow bash.
SSSSS  | A right-to-left strike.
SSSSSS  | An elbow bash.
SSSSSSS | A right-to-left strike.
SSSSSSSS | A spinning strike.
X + S  | A left-to-right strike.
Dash   | A charging attack with arms spread wide. Shingen will charge farther
     | if S is pressed repeatedly.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Shingen stomps the ground, producing a whirlwind that launches
      | enemies into the air. Breaks the enemy's guard.
C1 / TT  | Shingen stomps the ground, producing a larger whirlwind that
      | launches enemies in a larger area into the air. Takes a bit longer
      | to execute than T.
C2 / ST  | Shingen swings his gunbai upward, launching enemies into the air
      | amidst a flurry of leaves.
C2 / STT  | Shingen does a series of kicks, the last of which knocks enemies
      | away.
C3 / SST  | Shingen swings his gunbai and releases a stream of fire that stuns
      | enemies. Innate Flame attribute.
C3 / SSTT | Shingen dashes around and does a series of goring headbutts,
      | launching enemies into the air.
C4 / SSST | Shingen spins around and stomps the ground, producing a shockwave
      | that knocks away surrounding enemies.
C4 / SSSTT | Shingen spins around and stomps the ground, producing an explosion
      | that launches surrounding enemies into the air. Takes a bit longer
      | to execute than SSST. Innate Flame attribute.
C5 / SSSST | Shingen does a jumping double kick, knocking enemies away.
X + T   | Shingen stomps the ground, knocking down surrounding enemies.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Shingen does a series of strikes off the right side of his horse,
      | followed by up to five rapid strikes.
ST     | A right-to-left upward strike. Launches enemies into the air.
SST    | A left-to-right strike. Stuns enemies.
SSST    | A right-to-left strike. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Shingen creates a whirlwind, a stream of fire, and an
        | explosion that launches enemies in front of him into the air.
        | Innate Flame attribute.
Aerial Special | Shingen creates a whirlwind that launches enemies into the
        | air, then causes an explosion that knocks them away.
Musou     | Shingen slowly walks forward and does a series of alternating
        | right-to-left downward and left-to-right strikes with his
        | gunbai. Ends with a shockwave that knocks away surrounding
        | enemies.

11. Masamune Date
The One-Eyed Dragon. Supporter of Ieyasu Tokugawa. Encouraged foreign trade.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Luoyang.

TYPE
Technique

SKILLS
Dexterity, Efficacy

WEAPON PROGRESSION
* Iron Fire (6)
** Steel Inferno (10)
*** Diamond Blaze (16)
**** Dragon Hunters (27)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right upward slash.
SSS   | A right-to-left upward slash.
SSSS   | Fires a bullet straight ahead.
SSSSS  | Fires a bullet straight ahead.
SSSSSS  | Fires a bullet straight ahead.
SSSSSSS | Fires a bullet straight ahead.
SSSSSSSS | A lunging left-to-right slash.
X + S  | Fires two bullets downward at an angle.
Dash   | A left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Masamune fires a spread of three bullets straight ahead. Knocks
      | enemies away.
C1 / TT   | Masamune dashes forward and does a right-to-left upward slash.
C1 / TTT  | Masamune leaps into the air and fires both pistols downward at an
      | angle. Knocks enemies away.
C2 / ST   | Masamune does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Masamune fires a volley of bullets upward with both pistols.
C2 / STTT  | Masamune leaps into the air and does a right-to-left downward
      | slash. Slams enemies into the ground.
C3 / SST  | Masamune does a spinning kick. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Masamune dashes forward and does a right-to-left upward slash.
C3 / SSTTT | Masamune fires energy waves to his front and rear, then to his
      | left and right. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Masamune does a right-to-left downward slash, then does a
      | spinning jump while firing his pistols. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Masamune does a series of three right-to-left downward and left-
      | to-right downward slashes, then does a spinning jump while firing
      | his pistols. Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Masamune does a series of five right-to-left downward and left-
      | to-right downward slashes, then does a spinning jump while firing
      | his pistols. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Masamune crouches down while firing volleys of bullets from both
      | pistols. Launches enemies into the air.
X + T    | Masamune drives his saber into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSSSSSS(S) | Masamune does seven slashes off the right side of his horse, then
      | fires both his pistols.
ST     | Masamune does a left-to-right slash off the right side of his
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Masamune does a downward slash off the right side of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Masamune fires his pistols off the right and left sides of his
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Masamune flies forward while firing with both pistols, then
        | leaps into the air and spins around upside down while firing
        | both pistols. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Masamune fires an energy wave downward at an angle, then fires
        | a volley of bullets and an explosive shot from his pistols.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Masamune sweeps his pistols from side to side while firing
        | salvos of bullets, launching enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

12. No
Wife of Nobunaga. Ordered to kill her husband if he proved to be a fool.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Honnoji.

TYPE
Wonder

SKILLS
Thrift, Recovery

WEAPON PROGRESSION
* Scorpion Claws (6)
** Viper Claws (9)
*** Venom Claws (16)
**** Leech of Life (27)
***** Leech of Life X (60)

NORMAL ATTACKS
S    | A sweep kick.
SS    | A spinning kick.
SSS   | A backflip kick.
SSSS   | A backflip kick.
SSSSS  | A backflip kick.
SSSSSS  | A backflip kick.
SSSSSSS | A backflip kick.
SSSSSSSS | A slashing attack with both claws.
X + S  | A flip followed by a slash with both claws.
Dash   | A spinning slash with both claws.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | No throws a bomb straight ahead. Stuns enemies.
C1 / TT  | No throws two bombs. The first stuns enemies; the second explodes
      | in midair.
C2 / ST  | No does a backflip kick. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | No does a slashing attack with both claws. Knocks enemies away.
C3 / SST  | No leaps forward and does a heel drop. Stuns enemies.
C3 / SSTT | No crouches down and slashes, then does a spinning attack. Knocks
      | enemies away.
C4 / SSST | No does a spinning slash with both claws. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | No does three crouching spin attacks and three spinning pirouette
      | attacks before the spinning slash, launching enemies into the air.
C5 / SSSST | No thrusts a claw forward. If she hits an enemy, she impales it,
      | lifts it into the air, and throws it to the ground.
X + T   | No does a heel drop, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | No does three slashes followed by up to five thrusts off the right
      | side of her horse.
ST     | No does a right-to-left upward slash. Launches enemies into the
      | air.
SST    | No does a kick off the right side of her horse. Stuns enemies.
SSST    | No does a slashing attack with both claws off the right side of
      | her horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | No throws two bombs, then throws three more bombs. They
        | explode after a few seconds or on contact with an enemy,
        | launching it into the air. Innate Flame attribute.
Aerial Special | No hurls fireworks and fires two intersecting energy waves
        | straight ahead. Knocks enemies away.
Musou     | No slowly walks backward, throwing bombs that launch enemies
        | into the air with each step. Ends with a shockwave that knocks
        | away surrounding enemies.

13. Hanzo Hattori
Loyal ninja who served Ieyasu Tokugawa. Succeeded by one of his sons.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yangping Gate.

TYPE
Speed

SKILLS
Efficacy, Vigor

WEAPON PROGRESSION
* Phantom Sickle (6)
** Mirage Sickle (9)
*** Spirit Sickle (15)
**** Chained Dragon (25)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward slash.
SS    | A left-to-right downward slash.
SSS   | A right-to-left downward spinning slash.
SSSS   | A lunging left-to-right slash.
SSSSS  | A lunging right-to-left slash.
SSSSSS  | A lunging left-to-right slash.
SSSSSSS | A lunging right-to-left slash.
SSSSSSSS | A left-to-right slash. Hits almost 270 degrees.
X + S  | Hurls a spread of three shuriken downward at an angle.
Dash   | A right-to-left slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Hanzo hurls a bomb that explodes and knocks enemies down. Innate
      | Flame attribute.
C1 / TT  | Hanzo hurls a smoke bomb. Knocks enemies away.
C2 / ST  | Hanzo does a high kick. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Hanzo does a high kick, launching enemies into the air. He then
      | leaps into the air and kicks, slamming enemies into the ground.
C3 / SST  | Hanzo leaps into the air and hurls a smoke bomb. Stuns enemies.
C3 / SSTT | Hanzo walks forward while twirling his sickle's chain, then fires
      | an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
C4 / SSST | Hanzo extends his sickle's chain and spins it over his head twice,
      | then does a right-to-left slash. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Hanzo extends his sickle's chain and spins it over his head four
      | times, then does a right-to-left slash. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Hanzo hurls three volleys of kunai that knock enemies away, then
      | summons two phantoms that mirror his movement and attacks for 15
      | seconds.
X + T   | Hanzo punches the ground, creating a shockwave that launches
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Hanzo does three slashes followed by up to five quick slashes off
      | the right side of his horse.
ST     | Hanzo does a right-to-left upward slash off the right side of his
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Hanzo hurls a smoke bomb off the right side of his horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Hanzo extends his sickle's chain and does two spinning attacks off
      | the right side of his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Hanzo releases a stream of fire that knocks enemies down.
        | Innate Flame attribute.
Aerial Special | Hanzo does a spinning slash that launches enemies into the
        | air, then does an axe kick that slams them into the ground.
Musou     | Hanzo fires multiple blasts of ninjutsu straight ahead,
        | knocking enemies away. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

14. Ranmaru Mori
Young bodyguard of Nobunaga Oda. Died with his lord at Honnoji.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nagashino.

TYPE
Wonder

SKILLS
Wonder, Stamina

WEAPON PROGRESSION
* Sword of Courage (6)
** Sword of Valor (9)
*** Sword of Justice (15)
**** Steel Vengeance (33)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A right-to-left slash.
SSSS   | A left-to-right upward slash.
SSSSS  | A right-to-left downward slash.
SSSSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSSSS | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSS | A spinning slash.
X + S  | A left-to-right slash.
Dash   | A right-to-left downward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Ranmaru fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
C1 / TT   | Ranmaru fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
      | Hits in a wider area than T, but takes a bit longer to execute.
C1 / TTT  | Ranmaru fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
      | Hits in a wider area than TT, but takes a bit longer to execute.
C2 / ST   | Ranmaru slashes upward. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Ranmaru dashes forward and does a right-to-left slash. Knocks
      | enemies down.
C2 / STTT  | Ranmaru dashes backward and does a left-to-right slash. Knocks
      | enemies down.
C3 / SST  | Ranmaru slashes downward. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Ranmaru does a right-to-left slash and a left-to-right slash.
C3 / SSTTT | Ranmaru charges forward and fires an energy wave along the
      | ground. Launches enemies into the air.
C4 / SSST  | Ranmaru does a left-to-right downward slash.
C4 / SSSTT | Ranmaru does a right-to-left upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C4 / SSSTTT | Ranmaru fires an energy wave straight ahead.
C5 / SSSST | Ranmaru charges forward and does a left-to-right downward slash.
      | Knocks enemies away.
X + T    | Ranmaru drives his nodachi into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Ranmaru does three slashes followed by up to five quick slashes
      | off the right side of his horse.
ST     | Ranmaru does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Ranmaru does a left-to-right slash off the right side of his
      | horse. Stuns enemies.
SSST    | Ranmaru does a right-to-left slash off the right side of his
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ranmaru surrounds himself with an aura that increases his
        | attack speed for 10 seconds.
Aerial Special | Ranmaru fires an energy wave downward at an angle. Knocks
        | enemies away and increases his reach for 30 seconds.
Musou     | Ranmaru does a series of spinning slashes with his nodachi.
        | Ends with a shockwave that knocks away surrounding enemies.

15. Hideyoshi Toyotomi
Started as Nobunaga's sandal-bearer. Became Japan's second great unifier.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Nagashino.

TYPE
Power

SKILLS
Power, Fortune

WEAPON PROGRESSION
* Heaven Staff (6)
** Earth Staff (9)
*** Water Staff (14)
**** Serpent Trinity (27)
***** Serpent Trinity X (60)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left upward strike.
SS      | A spinning strike.
SSS     | A left-to-right downward strike.
SSSS     | A right-to-left upward strike.
SSSSS    | A right-to-left strike.
SSSSSS    | A left-to-right upward spinning strike.
SSSSSSS   | A right-to-left strike.
SSSSSSSS   | Separates and twirls the staff.
SSSSSSSSS  | Separates and twirls the staff.
SSSSSSSSSS  | Separates and twirls the staff.
SSSSSSSSSSS | Separates and twirls the staff.
SSSSSSSSSSSS | A straight thrust.
X + S    | A right-to-left strike.
Dash     | A spinning strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Hideyoshi leaps forward and drives his staff into the ground
        | to create a shockwave. Launches enemies into the air.
C2 / ST    | Hideyoshi does a left-to-right strike. Launches enemies into
        | the air.
C3 / SST    | Hideyoshi does a straight thrust. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Hideyoshi does a right-to-left strike and a left-to-right
        | upward strike with his staff separated. Knocks enemies away.
C5 / SSSST   | Hideyoshi creates a whirlwind. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Hideyoshi does a lunging left-to-right strike and a lunging
        | right-to-left strike with his staff separated. Knocks enemies
        | away.
C7 / SSSSSST  | Hideyoshi does a right-to-left upward strike with his staff
        | separated. If he hits an enemy, he grabs and throws it.
C8 / SSSSSSST | Hideyoshi does a right-to-left strike, a left-to-right strike,
        | and a spinning strike with his staff separated. Knocks enemies
        | away.
C9 / SSSSSSSST | Hideyoshi flips forward, striking the ground with his staff
        | twice to create shockwaves. Launches enemies into the air.
X + T     | Hideyoshi drives his staff into the ground, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Hideyoshi does three strikes followed by up to five strikes with
      | his staff separated off the right side of his horse.
ST     | Hideyoshi does a right-to-left upward strike off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Hideyoshi does a straight thrust off the right side of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Hideyoshi does a spinning strike off the right side of his horse.
      | Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Hideyoshi plants his staff in the ground and does a spinning
        | attack, then causes explosions that knock enemies away. Innate
        | Flame attribute.
Aerial Special | Hideyoshi dives downward at an angle, then does an upward
        | strike with his staff. Launches enemies into the air.
Musou     | Hideyoshi jumps around wildly and does spinning attacks with a
        | separated staff. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

H. Samurai 2
1. Yoshimoto Imagawa
Daimyo who loved playing kemari. Defeated by Nobunaga's much smaller force.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Liang Province.

TYPE
Technique

SKILLS
Bounty, Acclaim

WEAPON PROGRESSION
* Velvet Kemari (4)
** Royal Kemari (6)
*** Imperial Kemari (18)
**** Meteor (29)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A straight thrust.
SSSS   | A spinning slash.
SSSSS  | A spinning slash.
SSSSSS  | A spinning slash.
SSSSSSS | A spinning slash.
SSSSSSSS | A spinning slash.
X + S  | A right-to-left downward slash.
Dash   | A right-to-left leaping slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Yoshimoto dribbles and kicks a kemari ball, which knocks enemies
      | away as it flies forward. Innate Flame attribute.
C1 / TT   | Yoshimoto bounces the kemari ball on his head before kicking it,
      | launching enemies into the air.
C1 / TTT  | Yoshimoto bounces the kemari ball on his head twice before
      | kicking it, launching enemies into the air.
C2 / ST   | Yoshimoto does a left-to-right upward slash. Launches enemies
      | into the air.
C2 / STT  | Yoshimoto dribbles a kemari ball on his knee, hitting airborne
      | enemies twice.
C2 / STTT  | Yoshimoto does a spinning leap into the air and kicks the kemari
      | ball, which flies into the ground and explodes.
C3 / SST  | Yoshimoto does an overhead slice. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Yoshimoto kicks a kemari ball, which launches enemies into the
      | air as it circles in front of him.
C3 / SSTTT | Yoshimoto kicks the kemari ball, which flies forward and explodes
      | in midair. Innate Flame attribute.
C4 / SSST  | Yoshimoto kicks a kemari ball, which knocks enemies away as it
      | circles around him. Innate Flame attribute.
C4 / SSSTT | Yoshimoto spins around and kicks a kemari ball, which knocks
      | enemies away as it circles around him. More powerful than SSST.
      | Innate Flame attribute.
C4 / SSSTTT | Yoshimoto spins around and kicks a kemari ball, which knocks
      | enemies away as it circles around him. More powerful than SSSTT.
      | Innate Flame attribute. 
C5 / SSSST | Yoshimoto dribbles and kicks a kemari ball, which splits into
      | three energy spheres that fly forward in a spread and explode,
      | knocking enemies away. Innate Bolt attribute.
X + T    | Yoshimoto drives his sword into the ground, launching enemies
      | into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Yoshimoto does three chops followed by a series of slashes off the
      | right side of his horse.
ST     | Yoshimoto does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Yoshimoto does a chop off the right side of his horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Yoshimoto kicks a kemari ball, which circles around his horse and
      | returns to his hand. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Yoshimoto falls to the ground and feigns death, regenerating
        | life for 3 seconds. He kicks a kemari ball as he stands up,
        | creating a whirlwind that knocks away surrounding enemies.
Aerial Special | Yoshimoto kicks a flaming kemari ball that rolls along the
        | ground, knocking away all enemies in its path. Innate Flame
        | attribute.
Musou     | Yoshimoto runs forward while kicking a kemari ball, launching
        | enemies in his path into the air. Ends with a shockwave that
        | knocks away surrounding enemies.

2. Tadakatsu Honda
Great warrior who served Ieyasu Tokugawa. Never suffered a wound in battle.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Yangping Gate.

TYPE
Power

SKILLS
Solidarity, Trinity

WEAPON PROGRESSION
* Tiger Pike (9)
** Dragon Pike (16)
*** Phoenix Pike (28)
**** Tonbo-giri (51)

NORMAL ATTACKS
S    | A left-to-right slash.
SS    | A right-to-left downward slash.
SSS   | A thrust with the haft of the spear.
SSSS   | A left-to-right slash. Hits more than 180 degrees.
SSSSS  | A right-to-left slash. Hits more than 180 degrees.
SSSSSS  | A left-to-right slash. Hits more than 180 degrees.
SSSSSSS | A right-to-left slash. Hits more than 180 degrees.
SSSSSSSS | A spinning, right-to-left downward slash.
X + S  | A left-to-right slash.
Dash   | A left-to-right slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Tadakatsu does a left-to-right spinning slash that hits almost
      | 270 degrees.
C1 / TT   | Tadakatsu fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies
      | away.
C1 / TTT  | Tadakatsu fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies
      | away.
C2 / ST   | Tadakatsu does a right-to-left upward slash. Launches enemies
      | into the air.
C2 / STT  | Tadakatsu slams the head of his pike into the ground.
C2 / STTT  | Tadakatsu does a left-to-right upward slash followed by a right-
      | to-left upward slash. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Tadakatsu does a left-to-right slash.
C3 / SSTT  | Tadakatsu does a right-to-left upward slash.
C3 / SSTTT | Tadakatsu leaps forward and slams the head of his pike into the
      | ground. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Tadakatsu releases a stream of white fire. Stuns enemies.
C4 / SSSTT | Tadakatsu does up to four alternating right-to-left downward and
      | left-to-right downward slashes.
C4 / SSSTTT | Tadakatsu twirls his pike over his head, then roars to produce a
      | shockwave. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Tadakatsu fires a spread of three blasts of wind straight ahead.
      | Knocks enemies away.
X + T    | Tadakatsu plunges his pike into the ground, launching enemies
      | into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Tadakatsu does a series of slashes off the right side of his
      | horse.
ST     | Tadakatsu does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Tadakatsu slashes downward off the right side of his horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Tadakatsu twirls his pike off the right side of his horse, then
      | roars to produce a shockwave. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Tadakatsu braces his pike in front of himself and charges
        | forward, then punches the ground to produce a shockwave that
        | knocks enemies away.
Aerial Special | Tadakatsu fires an energy wave that launches enemies into the
        | air, then fires an energy wave along the ground that knocks
        | them away.
Musou     | Tadakatsu walks forward, slashing furiously with his pike.
        | Ends with a shockwave that knocks away surrounding enemies.

3. Ina
Daughter of Tadakatsu Honda. Married Yukimura Sanada's brother. Skilled archer.

HOW TO UNLOCK
Clear the Rescue at Yiling.

TYPE
Technique

SKILLS
Technique, Focus

WEAPON PROGRESSION
* Ancient Bow (6)
** Mythical Bow (9)
*** Legendary Bow (13)
**** Enigma (22)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward strike.
SS    | A left-to-right downward strike.
SSS   | A spinning upward strike.
SSSS   | Fires an arrow straight ahead.
SSSSS  | Fires an arrow straight ahead.
SSSSSS  | Fires an arrow straight ahead.
SSSSSSS | Fires an arrow straight ahead.
SSSSSSSS | Fires a spread of three arrows straight ahead.
X + S  | Fires a spread of three arrows downward at an angle.
Dash   | A spinning attack.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Ina fires arrows that rain down in front of her.
C1 / TT  | Ina fires arrows that rain down in front of her. Takes a bit
      | longer to execute than T.
C2 / ST  | Ina does an upward strike with her bow. Launches enemies into the
      | air.
C2 / STT  | Ina fires arrows into the air.
C3 / SST  | Ina fires a smoke arrow into the ground. Stuns enemies.
C3 / SSTT | Ina does three lunging strikes with her bow, then leaps forward
      | and does a spinning strike. Knocks enemies away.
C4 / SSST | Ina does a left-to-right downward strike with her bow, then fires
      | two energy waves straight ahead. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Ina does a series of three left-to-right downward and right-to-
      | left strikes with her bow, then fires two energy waves straight
      | ahead. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Ina does a backflip and fires a spread of five arrows straight
      | ahead. Knocks enemies away.
X + T   | Ina fires an arrow straight down, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Ina does three strikes and fires up to five arrows off the left
      | side of her horse.
ST     | Ina does a left-to-right upward strike off the left side of her
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Ina does a downward strike off the left side of her horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Ina does a spinning attack off the left side of her horse. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ina causes arrows to shoot upward from the ground. Launches
        | enemies into the air.
Aerial Special | Ina fires arrows downward at an angle. Launches enemies into
        | the air.
Musou     | Ina fires a volley of energized arrows that knock enemies
        | down. Ends with a shockwave that knocks away surrounding
        | enemies.

4. Ieyasu Tokugawa
Japan's third great unifier. His shogunate ruled for more than 260 years.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Chengdu.

TYPE
Technique

SKILLS
Fortitude, Dexterity

WEAPON PROGRESSION
* Cannon Blade (6)
** Rumble Blade (10)
*** Thunder Blade (16)
**** Earthshaker (27)
***** Earthshaker X (60)

NORMAL ATTACKS
S      | A left-to-right slash.
SS      | A right-to-left upward slash.
SSS     | A left-to-right downward slash.
SSSS     | A straight thrust.
SSSSS    | A right-to-left downward slash.
SSSSSS    | A left-to-right upward slash.
SSSSSSS   | A right-to-left upward slash.
SSSSSSSS   | Fires a cannonball. Innate Flame attribute.
SSSSSSSSS  | Fires a cannonball. Innate Flame attribute.
SSSSSSSSSS  | Fires a cannonball. Innate Flame attribute.
SSSSSSSSSSS | Fires a cannonball. Innate Flame attribute.
SSSSSSSSSSSS | Fires a cannonball. Innate Flame attribute.
X + S    | Fires a cannonball downward at an angle. Innate Flame attribute.
Dash     | A right-to-left slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Ieyasu thrusts his spear into the ground and fires, producing
        | a small blast that knocks enemies off-balance.
C2 / ST    | Ieyasu slashes upward. Launches enemies into the air.
C3 / SST    | Ieyasu fires a blast that stuns enemies.
C4 / SSST   | Ieyasu does a right-to-left slash with his spear, knocking
        | away any enemies he strikes.
C5 / SSSST   | Ieyasu fires a spread of three cannonballs upward at an angle,
        | launching enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Ieyasu points his spear at the ground and fires, stunning any
        | enemies in a small area in front of him.
C7 / SSSSSST  | Ieyasu fires a laser from his spear, knocking away enemies in
        | a straight line in front of him.
C8 / SSSSSSST | Ieyasu sprays fire from his spear, pushing enemies back and
        | knocking them down. Innate Flame attribute.
C9 / SSSSSSSST | Ieyasu fires a volley of three cannonballs, launching enemies
        | into the air. Innate Flame attribute.
X + T     | Ieyasu thrusts his spear into the ground, knocking down nearby
        | enemies.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Ieyasu slashes three times off the right side of his horse, then
      | fires a series of cannonballs.
ST     | Ieyasu slashes upward, launching enemies into the air.
SST    | Ieyasu fires a cannonball at the ground, stunning all nearby
      | enemies.
SSST    | Ieyasu sprays fire from his spear, pushing enemies back and
      | knocking them down.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ieyasu fires lasers at the ground, cracking it and launching
        | enemies into the air.
Aerial Special | Ieyasu fires nine laser beams downward at an angle, creating
        | shockwaves that launch enemies into the air.
Musou     | Ieyasu fires multiple volleys of three cannonballs that launch
        | enemies into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

5. Mitsunari Ishida
Longtime friend of Hideyoshi. Commanded the Western Army at Sekigahara.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Tong Gate.

TYPE
Technique

SKILLS
Fellowship, Resurrection

WEAPON PROGRESSION
* Windmaker (6)
** Galemaker (9)
*** Stormmaker (14)
**** Golden Splendor (23)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward strike.
SS    | A left-to-right strike.
SSS   | A right-to-left upward strike.
SSSS   | A right-to-left upward spinning strike.
SSSSS  | A right-to-left upward spinning strike.
SSSSSS  | A right-to-left upward spinning strike.
SSSSSSS | A right-to-left upward spinning strike.
SSSSSSSS | A spinning strike.
X + S  | Throws the fan downward at an angle.
Dash   | A left-to-right strike. Hits more than 180 degrees.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Mitsunari fires a ball of wind straight ahead. Knocks enemies off-
      | balance.
C1 / TT  | Mitsunari turns the ball of wind into a laser beam that fires
      | straight ahead. Knocks enemies away.
C2 / ST  | Mitsunari throws his fan upward. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Mitsunari leaps into the air, spins his fan, and fires a beam
      | downward at an angle. Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Mitsunari does a left-to-right downward crouching strike. Stuns
      | enemies.
C3 / SSTT | Mitsunari causes an explosion. Launches enemies into the air.
C4 / SSST | Mitsunari hurls his fan. It circles around him, knocking enemies
      | away.
C4 / SSSTT | Mitsunari hurls his fan. It circles around him twice, knocking
      | enemies away.
C5 / SSSST | Mitsunari darts forward and leaves three bombs on the ground. They
      | explode on contact with enemies, launching them into the air.
X + T   | Mitsunari strikes the ground with his fan, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSSSSSS(S) | Mitsunari does seven strikes and a spinning strike with his fan
      | off the right side of his horse.
ST     | Mitsunari does a right-to-left upward strike off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Mitsunari hurls a smoke bomb off the right side of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Mitsunari hurls his fan around his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Mitsunari creates a smoke cloud in front of himself that
        | launches enemies into the air, then releases a shockwave that
        | knocks them away.
Aerial Special | Mitsunari creates two whirlwinds that draw enemies in and
        | launch them into the air. He then hurls his fan, which circles
        | around him and knocks enemies away as he flips backward.
Musou     | Mitsunari throws his fan straight ahead repeatedly, launching
        | enemies into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

6. Nagamasa Azai
Husband of Oichi. Fought against Nobunaga when he attacked the Asakura clan.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hasedo.

TYPE
Speed

SKILLS
Fellowship, Vitality

WEAPON PROGRESSION
* Blessed Lance (7)
** Supreme Lance (11)
*** Grand Lance (20)
**** Impaler (35)
***** Impaler X (70)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left slash.
SS      | A left-to-right upward slash.
SSS     | A spinning slash.
SSSS     | A right-to-left downward slash.
SSSSS    | A left-to-right slash.
SSSSSS    | A right-to-left downward slash.
SSSSSSS   | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSS   | A straight thrust.
SSSSSSSSS  | A straight thrust.
SSSSSSSSSS  | A straight thrust.
SSSSSSSSSSS | A straight thrust.
SSSSSSSSSSSS | A spinning slash.
X + S    | A left-to-right upward slash.
Dash     | A charging thrust. Nagamasa will charge farther if S is pressed
       | repeatedly.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Nagamasa does a right-to-left downward slash. Knocks enemies
        | away.
C2 / ST    | Nagamasa does a left-to-right upward slash. Launches enemies
        | into the air.
C3 / SST    | Nagamasa does a straight thrust. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Nagamasa dashes forward and does a straight thrust. Knocks
        | enemies away.
C5 / SSSST   | Nagamasa leaps forward and drives his lance into the ground to
        | create a shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Nagamasa plants his lance in the ground and does a spinning
        | vault kick. Stuns enemies.
C7 / SSSSSST  | Nagamasa does a straight thrust. If he hits an enemy, he
        | impales it and throws it. Knocks enemies away.
C8 / SSSSSSST | Nagamasa does a series of rapid thrusts, then fires an energy
        | wave straight ahead. Stuns enemies. He will do additional
        | rapid thrusts if T is pressed repeatedly.
C9 / SSSSSSSST | Nagamasa fires a spread of three blasts of wind straight
        | ahead. Knocks enemies away.
X + T     | Nagamasa drives his lance into the ground, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSSSSSS(S) | Nagamasa does a series of slashes and a thrust off the right side
      | of his horse.
ST     | Nagamasa does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Nagamasa thrusts off the right side of his horse. Stuns enemies.
SSST    | Nagamasa does a left-to-right slash off the right side of his
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Nagamasa flies forward with his lance held out, then does a
        | spinning slash. Stuns enemies.
Aerial Special | Nagamasa dives downward at an angle, then flips forward and
        | strikes the ground with his lance to create a shockwave.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Nagamasa does a series of rapid thrusts with his lance,
        | launching enemies into the air. Ends with a shockwave that
        | knocks away surrounding enemies.

7. Sakon Shima
Strategist who served under Mitsunari. Kind of looks like Elvis.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Ueda Castle.

TYPE
Wonder

SKILLS
Focus, Wonder

WEAPON PROGRESSION
* Man Cleaver (6)
** Demon Cleaver (10)
*** Beast Cleaver (19)
**** Armageddon Blade (36)
***** Armageddon Blade X (72)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A spinning upward slash.
SSSS   | A spinning slash.
SSSSS  | A spinning slash.
SSSSSS  | A spinning slash.
SSSSSSS | A spinning slash.
SSSSSSSS | A left-to-right slash. Hits almost 270 degrees.
X + S  | A right-to-left slash.
Dash   | A right-to-left upward spinning slash followed by a right-to-left
     | downward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Sakon does a left-to-right downward spinning slash.
C1 / TT  | Sakon grabs with his left hand. If he hits an enemy, he charges
      | forward, throws it into the air and does a jumping spin slash.
      | Launches enemies into the air.
C2 / ST  | Sakon does a spinning upward slash. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Sakon thrusts his blade into the ground to create a fiery
      | shockwave that launches enemies into the air. Innate Flame
      | attribute.
C3 / SST  | Sakon does a right-to-left downward slash. Stuns enemies.
C3 / SSTT | Sakon slams his blade into the ground to create a shockwave. Stuns
      | enemies.
C4 / SSST | Sakon releases a shockwave. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Sakon fires an energy wave along the ground. Launches enemies into
      | the air.
C5 / SSSST | Sakon calls down a barrage of rifle fire and does a right-to-left
      | downward slash. Knocks enemies away.
X + T   | Sakon slams his blade into the ground, creating a shockwave that
      | launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Sakon does a series of slashes off the right side of his horse.
ST     | Sakon does a left-to-right upward slash off the right side of his
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Sakon does a downward slash off the right side of his horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Sakon slashes off the right and left sides of his horse. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Sakon calls down a barrage of rifle fire that follows him and
        | strikes enemies in front of him for several seconds.
Aerial Special | Sakon fires an energy wave downward at an angle. Knocks
        | enemies away.
Musou     | Sakon does a series of right-to-left upward and left-to-right
        | upward slashes. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

8. Yoshihiro Shimazu
Hot-blooded general from Kyushu. Staged a fighting retreat from Sekigahara.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Odawara Castle.

TYPE
Power

SKILLS
Stamina, Power

WEAPON PROGRESSION
* Bone Crusher (9)
** Skull Crusher (14)
*** Beast Crusher (24)
**** Earthsplitter (43)
***** Earthsplitter X (83)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left downward strike.
SS      | A left-to-right downward strike.
SSS     | A right-to-left strike.
SSSS     | A left-to-right downward strike.
SSSSS    | A right-to-left upward strike.
SSSSSS    | A left-to-right upward strike.
SSSSSSS   | A right-to-left downward strike.
SSSSSSSS   | A spinning strike.
SSSSSSSSS  | A spinning strike.
SSSSSSSSSS  | A spinning strike.
SSSSSSSSSSS | A spinning strike.
SSSSSSSSSSSS | A left-to-right strike. Hits almost 360 degrees.
X + S    | A right-to-left strike.
Dash     | A shoulder charge.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Yoshihiro pounds the ground with his hammer to create a
        | shockwave. Stuns enemies.
C2 / ST    | Yoshihiro does a left-to-right upward strike. Launches enemies
        | into the air.
C3 / SST    | Yoshihiro does lunging thrust. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Yoshihiro does a right-to-left strike that hits 270 degrees.
        | Knocks enemies away.
C5 / SSSST   | Yoshihiro does a spinning strike. Launches enemies into the
        | air.
C6 / SSSSST  | Yoshihiro does two spinning strikes. Stuns enemies.
C7 / SSSSSST  | Yoshihiro lunges forward and grabs with his right hand. If he
        | hits an enemy, he throws it into the air and does a left-to-
        | right strike. Knocks enemies away.
C8 / SSSSSSST | Yoshihiro leaps forward and strikes the ground with his hammer
        | to create a fiery shockwave that knocks enemies away. Innate
        | Flame attribute.
C9 / SSSSSSSST | Yoshihiro channels energy and does a shoulder charge. Knocks
        | enemies away.
X + T     | Yoshihiro pounds the ground with his hammer, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Yoshihiro does a series of strikes off the right side of his
      | horse.
ST     | Yoshihiro does a right-to-left upward strike off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Yoshihiro does an overhead slam off the right side of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Yoshihiro strikes off the left and right sides of his horse.
      | Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Yoshihiro does a shoulder charge, then pounds the ground with
        | his hammer to create a shockwave. Knocks enemies away.
Aerial Special | Yoshihiro does a spinning buzzsaw attack into the ground, then
        | rolls forward and strikes it with his hammer to create a fiery
        | shockwave. Knocks enemies down.
Musou     | Yoshihiro pounds the ground with his hammer, creating fiery
        | shockwaves that launch enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

9. Ginchiyo Tachibana
Tomboyish samurai. Became head of the Tachibana clan after her father's death.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Dongkou.

TYPE
Technique

SKILLS
Impact, Impulse

WEAPON PROGRESSION
* Hawk Edge (6)
** Eagle Edge (9)
*** Hayabusa Edge (14)
**** Raging Tempest (23)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left downward slash.
SS      | A left-to-right downward slash.
SSS     | A right-to-left slash.
SSSS     | A left-to-right slash.
SSSSS    | A right-to-left downward slash.
SSSSSS    | A left-to-right upward slash.
SSSSSSS   | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSS   | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSSS  | A right-to-left upward slash.
SSSSSSSSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSSSSS | A right-to-left upward slash.
SSSSSSSSSSSS | A left-to-right slash.
X + S    | A left-to-right slash.
Dash     | A backflip slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Ginchiyo calls down lightning bolts. Knocks enemies down.
C2 / ST    | Ginchiyo does a left-to-right upward slash. Launches enemies
        | into the air.
C3 / SST    | Ginchiyo does a downward slash. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Ginchiyo does a right-to-left downward slash. Knocks enemies
        | away.
C5 / SSSST   | Ginchiyo fires a ball of energy straight ahead. It explodes on
        | contact with enemies, launching them into the air.
C6 / SSSSST  | Ginchiyo releases an electric shockwave. Stuns enemies.
C7 / SSSSSST  | Ginchiyo does a straight thrust. Knocks enemies off-balance.
C8 / SSSSSSST | Ginchiyo surrounds herself with electricity and charges
        | forward, then does a left-to-right slash. Knocks enemies away.
C9 / SSSSSSSST | Ginchiyo calls down lightning bolts and does a right-to-left
        | downward slash. The lightning bolts continue to strike around
        | her for several seconds, stunning enemies.
X + T     | Ginchiyo hurls a ball of energy downward at an angle. It
        | explodes on contact with enemies, launching them into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Ginchiyo does a series of slashes off the right side of her horse.
ST     | Ginchiyo does an upward slash off the right side of her horse.
SST    | Ginchiyo slashes downward off the right side of her horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Ginchiyo calls down lightning bolts around her horse. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ginchiyo fires a spread of electric beams that stun enemies,
        | then does a spinning slash that knocks enemies away.
Aerial Special | Ginchiyo electrifies her blade and dives downward at an angle.
        | She then does a left-to-right slash and calls down lightning
        | bolts, knocking enemies away.
Musou     | Ginchiyo surrounds herself with an electrified aura, launching
        | surrounding enemies into the air. Ends with a shockwave that
        | knocks away all surrounding enemies.

10. Kanetsugu Naoe
Strategist of the Uesugi clan. Recruited Keiji Maeda.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Anegawa.

TYPE
Speed

SKILLS
Speed, Fellowship

WEAPON PROGRESSION
* Ogre Slicer (6)
** Demon Slicer (9)
*** Devil Slicer (14)
**** Evil's Bane (23)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A right-to-left slash.
SSSS   | A right-to-left upward slash.
SSSSS  | A left-to-right upward slash.
SSSSSS  | A right-to-left upward slash.
SSSSSSS | A left-to-right upward slash.
SSSSSSSS | A spinning slash.
X + S  | Hurls the charms downward at an angle like a boomerang.
Dash   | Hurls the charms and does a right-to-left slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kanetsugu strikes upward with his charms. Launches enemies into
      | the air.
C1 / TT  | Kanetsugu strikes the ground with his charms to cause an
      | explosion. Launches enemies into the air.
C2 / ST  | Kanetsugu does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Kanetsugu leaps into the air and does a right-to-left downward
      | slash. Slams enemies into the ground.
C3 / SST  | Kanetsugu spins his charms in front of himself. Stuns enemies.
C3 / SSTT | Kanetsugu fires a laser beam straight ahead. Stuns enemies.
C4 / SSST | Kanetsugu spins his charms around himself. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Kanetsugu fires laser beams in every direction. Knocks enemies
      | away.
C5 / SSSST | Kanetsugu spins his charms in front of himself. If he hits an
      | enemy, he grabs and throws it.
X + T   | Kanetsugu drives his sword into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kanetsugu does a series of slashes off the right side of his
      | horse.
ST     | Kanetsugu does an upward strike with his charms. Launches enemies
      | into the air.
SST    | Kanetsugu's charms fly around wildly off the right side of his
      | horse. Stuns enemies.
SSST    | Kanetsugu's charms spin around his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kanetsugu uses his charms to create an energy barrier on the
        | ground, stunning enemies in the area of effect.
Aerial Special | Kanetsugu fires a laser downward at an angle, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air.
Musou     | Kanetsugu's charms fire laser beams that launch enemies into
        | the air as he sweeps them from side to side. Ends with a
        | shockwave that knocks away all surrounding enemies.

11. Nene
Wife of Hideyoshi Toyotomi. Never bore him a child. Became a nun after he died.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Xuchang.

TYPE
Technique

SKILLS
Dexterity, Thrift

WEAPON PROGRESSION
* Azure Wings (6)
** Ruby Wings (9)
*** Amethyst Wings (14)
**** Soaring Dragons (23)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right slash.
SSS   | A spinning upward slash.
SSSS   | A roundhouse kick.
SSSSS  | A roundhouse kick.
SSSSSS  | A roundhouse kick.
SSSSSSS | A roundhouse kick.
SSSSSSSS | A spinning headstand kick.
X + S  | Throws swords downward at an angle.
Dash   | Throws swords and somersaults forward. They fly out in a circular
     | pattern and return to Nene's hands as she finishes her somersault.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Nene throws both her swords straight ahead, knocking enemies off-
      | balance and knocking them down.
C1 / TT  | Nene's swords separate and circle behind her, then return to her
      | hands.
C2 / ST  | Nene does a left-to-right upward slash, launching enemies into the
      | air.
C2 / STT  | Nene leaps into the air and does a spinning buzzsaw attack with
      | both swords, then hurls a bomb at the ground. The bomb launches
      | all enemies in its blast radius into the air.
C3 / SST  | Nene does a roundhouse kick. Stuns the enemy.
C3 / SSTT | Nene does an inverted spinning attack with both swords, then
      | throws them. They circle clockwise around her and return to her
      | hands, knocking enemies away.
C4 / SSST | Nene throws both her swords. They fly out in a circular pattern
      | and return to her hands, knocking enemies away.
C4 / SSSTT | Nene dashes forward and does four quick slashes before throwing
      | her swords.
C5 / SSSST | Nene does a lunging left-to-right slash and summons three phantoms
      | that trail behind her, increasing the number of hits in her combos
      | for 10 seconds.
X + T   | Nene drives both of her swords into the ground, producing a small
      | shockwave that knocks down nearby enemies.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Nene does a series of slashes off the right side of her horse,
      | followed by up to five rapid slashes.
ST     | Nene tosses her swords upward. Launches enemies into the air.
SST    | Nene hurls a smoke bomb off the right side of her horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Nene throws her swords to both sides of her horse. Knocks enemies
      | away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Nene summons three phantoms that trail behind her, increasing
        | the number of hits in her combos for 10 seconds.
Aerial Special | Nene throws her swords like a boomerang, launching enemies
        | into the air and drawing them in, then does a downward slash
        | that slams them into the ground.
Musou     | Nene stands in one place and throws her swords straight ahead
        | multiple times, knocking enemies down. Ends with a shockwave
        | that knocks away all surrounding enemies.

12. Kotaro Fuma
Leader of the Fuma clan. Monstrous ninja who thrives on chaos.

HOW TO UNLOCK
Clear the Siege of Shouchun.

TYPE
Wonder

SKILLS
Impulse, Bounty

WEAPON PROGRESSION
* Demon Hand (6)
** Naraku Hand (10)
*** Abyss Hand (16)
**** Soulstealer (33)
***** Soulstealer X (67)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward strike.
SS    | A left-to-right upward strike.
SSS   | A roundhouse kick.
SSSS   | A right-to-left strike.
SSSSS  | A left-to-right strike.
SSSSSS  | A right-to-left strike.
SSSSSSS | A left-to-right strike.
SSSSSSSS | Flips backward and fires an energy wave straight ahead.
X + S  | Fires an energy wave downward at an angle.
Dash   | An inward strike with extended arms.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kotaro extends his arms and swings them inward. Knocks enemies
      | off-balance.
C1 / TT   | Kotaro curls into a ball and flies forward.
C1 / TTT  | Kotaro curls into a ball and flies forward. Launches enemies into
      | the air when he uncurls.
C2 / ST   | Kotaro punches the ground to create a shockwave. Launches enemies
      | into the air.
C2 / STT  | Kotaro strikes the ground with an extended arm to create a
      | shockwave. Launches enemies into the air.
C2 / STTT  | Kotaro lunges forward and does a spinning strike.
C3 / SST  | Kotaro does an elbow bash. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Kotaro does two upward strikes with extended arms. Launches
      | enemies into the air.
C3 / SSTTT | Kotaro fires a ball of dark energy straight ahead. Knocks enemies
      | away.
C4 / SSST  | Kotaro does a spinning strike with extended arms. Knocks enemies
      | away.
C4 / SSSTT | Kotaro does four downward strikes with extended arms, then does
      | a spinning strike. Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Kotaro does eight downward strikes with extended arms, then does
      | a spinning strike. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Kotaro does a jump kick. If he hits an enemy, he knocks it to the
      | ground and "body surfs" with it, then backflips off of it.
X + T    | Kotaro dives into the ground, creating a shockwave that launches
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kotaro does a series of quick strikes followed by up to five quick
      | strikes off the right side of his horse.
ST     | Kotaro does a right-to-left upward strike off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Kotaro hurls a smoke bomb off the right side of his horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Kotaro strikes off both sides of his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kotaro creates five balls of energy around himself, then fires
        | them straight ahead. They explode on contact with enemies,
        | launching them into the air. Innate Flame attribute.
Aerial Special | Kotaro extends his right hand and grabs. If he hits an enemy,
        | he absorbs its life and musou, then throws it to the ground.
Musou     | Kotaro dashes around with his arms flailing, knocking away any
        | enemies in his path. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

13. Toshiie Maeda
General under Nobunaga Oda and Katsuie Shibata. Later served Hideyoshi.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Anegawa.

TYPE
Power

SKILLS
Efficacy, Fortitude

WEAPON PROGRESSION
* Yin and Yang (7)
** Heaven and Earth (11)
*** Valor and Trust (19)
**** Dragon's Bite (33)

NORMAL ATTACKS
S      | A left-to-right slash.
SS      | A right-to-left slash.
SSS     | A right-to-left slash.
SSSS     | A right-to-left upward spinning slash.
SSSSS    | A left-to-right slash.
SSSSSS    | A right-to-left downward slash.
SSSSSSS   | A left-to-right downward slash.
SSSSSSSS   | A right-to-left slash.
SSSSSSSSS  | A left-to-right slash.
SSSSSSSSSS  | A right-to-left slash.
SSSSSSSSSSS | A left-to-right slash.
SSSSSSSSSSSS | A spinning slash.
X + S    | A right-to-left slash.
Dash     | A right-to-left downward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Toshiie slashes inward with both his halberds. Knocks enemies
        | away.
C2 / ST    | Toshiie does a left-to-right upward slash with his left
        | halberd. Launches enemies into the air.
C3 / SST    | Toshiie does an overhead slice with both his halberds. Stuns
        | enemies.
C4 / SSST   | Toshiie slashes outward with both his halberds. Knocks enemies
        | away.
C5 / SSSST   | Toshiie fires a blast of wind straight ahead. Launches enemies
        | into the air.
C6 / SSSSST  | Toshiie throws his halberds straight ahead like boomerangs.
        | Stuns enemies.
C7 / SSSSSST  | Toshiie does a straight thrust with his left halberd. Stuns
        | enemies. He will do a right-to-left downward slash with his
        | right halberd that knocks enemies away if T is pressed again.
C8 / SSSSSSST | Toshiie leaps forward and fires an energy wave straight ahead.
        | Knocks enemies away.
C9 / SSSSSSSST | Toshiie charges forward while twirling his halberds, then
        | slashes outward with both of them. Knocks enemies away.
X + T     | Toshiie drives his halberds into the ground, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Toshiie twirls his halberds off both sides of his horse.
ST     | Toshiie slashes upward off both sides of his horse with his hal-
      | berds. Launches enemies into the air.
SST    | Toshiie thrusts off the right side of his horse with his right
      | halberd. Stuns enemies.
SSST    | Toshiie slashes off both sides of his horse with his halberds.
      | Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Toshiie drives his halberd into the ground to create a
        | shockwave that launches enemies into the air, then leaps into
        | the air and does a right-to-left downward slash that slams
        | airborne enemies into the ground.
Aerial Special | Toshiie fires an energy wave and two intersecting energy waves
        | downward at an angle. Launches enemies into the air.
Musou     | Toshiie does a flurry of thrusts with his halberds, launching
        | enemies into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

14. Motochika Chosokabe
Conquered Shikoku with his own resources. Compared to a bat by Nobunaga.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Liang Province.

TYPE
Wonder

SKILLS
Thrift, Potence

WEAPON PROGRESSION
* Silken Strings (6)
** Steel Strings (10)
*** Heavenly Strings (16)
**** Golden Melody (27)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward strike.
SS    | A straight thrust.
SSS   | A left-to-right downward strike.
SSSS   | Releases a sound wave.
SSSSS  | Releases a sound wave.
SSSSSS  | Releases a sound wave.
SSSSSSS | Releases a sound wave.
SSSSSSSS | Releases two sound waves.
X + S  | Fires a sonic blast downward at an angle.
Dash   | Slides forward and fires a sonic blast.

CHARGE ATTACKS
The sonic orbs created by Motochika Chosokabe's attacks explode when he fires
a sonic blast, damaging and stunning surrounding enemies.

C1 / T   | Motochika dashes forward and creates a sonic orb.
C1 / TT   | Motochika does a bicycle kick. Launches enemies into the air.
C1 / TTT  | Motochika creates a sonic orb.
C2 / ST   | Motochika does a high kick. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Motochika leaps into the air and does a spinning strike.
C2 / STTT  | Motochika releases a sound wave. Knocks away airborne enemies.
C3 / SST  | Motochika dashes forward and does a left-to-right strike. Stuns
      | enemies.
C3 / SSTT  | Motochika dashes backward and does a right-to-left strike.
C3 / SSTTT | Motochika creates three sonic orbs.
C4 / SSST  | Motochika fires a sonic blast straight ahead.
C4 / SSSTT | Motochika charges forward and fires a sonic blast straight ahead.
C4 / SSSTTT | Motochika charges forward and fires a sonic blast straight ahead,
      | then does a flip kick.
C5 / SSSST | Motochika fires a ball of energy straight ahead. Knocks enemies
      | away.
X + T    | Motochika strikes the ground with his lute, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Motochika does a series of kicks off the right side of his horse.
ST     | Motochika does a right-to-left upward strike off the right side of
      | his horse.
SST    | Motochika does a left-to-right strike off the right side of his
      | horse. Stuns enemies.
SSST    | Motochika does a right-to-left strike off the right side of his
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Motochika fires several sonic blasts that draw enemies in,
        | then stomps the ground to create a shockwave that launches
        | enemies into the air.
Aerial Special | Motochika fires a series of sonic blasts downward at an angle,
        | knocking enemies away and temporarily increasing his attack
        | speed.
Musou     | Motochika rapidly fires sonic blasts straight ahead. Ends with
        | a shockwave that knocks away surrounding enemies.

I. Samurai 3
1. Gracia
Daughter of Mitsuhide Akechi. Spends a lot of time hiding in boxes.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Guangzong.

TYPE
Wonder

SKILLS
Fortune, Solidarity

WEAPON PROGRESSION
* Bracelet (6)
** Emerald Brace (10)
*** Exalted Beauty (18)
**** Sacred Grace (29)

NORMAL ATTACKS
S    | A spear.
SS    | A palm strike.
SSS   | A flying knee.
SSSS   | A spinning kick.
SSSSS  | A spinning kick.
SSSSSS  | A spinning kick.
SSSSSSS | A spinning kick.
SSSSSSSS | A spinning kick.
X + S  | Hurls a fireball at the ground that knocks enemies down. Innate
     | Flame attribute.
Dash   | An axe kick.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Gracia releases a shockwave. Knocks enemies off-balance.
C1 / TT  | Gracia strikes the ground to create a shockwave. Launches enemies
      | into the air.
C2 / ST  | Gracia does an upward spear. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Gracia fires an energy bolt straight ahead. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Gracia fires a blast of wind straight ahead. Stuns enemies.
C3 / SSTT | Gracia hurls a spread of three energy spheres straight ahead.
C4 / SSST | Gracia fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Gracia creates a whirlwind around herself. Launches enemies into
      | the air.
C5 / SSSST | Gracia creates a shockwave around herself. Knocks enemies away.
X + T   | Gracia punches the ground, launching enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Gracia hurls fireballs off the right side of her horse.
ST     | Gracia creates a shockwave off the right side of her horse.
      | Launches enemies into the air.
SST    | Gracia causes an explosion off the right side of her horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Gracia fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Gracia surrounds herself with a barrier that repels enemy
        | attacks for 5 seconds while regenerating her life.
Aerial Special | Gracia fires an energy bolt downward at an angle, stunning
        | enemies and increasing her attack power and attack speed for
        | 10 seconds.
Musou     | Gracia fires multiple laser beams from her palms. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

2. Katsuie Shibata
General who served Nobunaga. Pushed for Nobukatsu Oda to succeed him.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Xuchang.

TYPE
Technique

SKILLS
Fortitude, Technique

WEAPON PROGRESSION
* Celestial Axe (9)
** Volcanic Axe (13)
*** Tundra Axe (23)
**** Iron Supremacy (39)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right downward slash.
SSS   | A right-to-left downward slash.
SSSS   | A left-to-right slash.
SSSSS  | A right-to-left slash.
SSSSSS  | A left-to-right slash.
SSSSSSS | A right-to-left slash.
SSSSSSSS | A right-to-left slash with both axes.
X + S  | An outward slash with both axes.
Dash   | An inward slash with both axes.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Katsuie throws his right axe like a boomerang. Knocks enemies
      | off-balance.
C1 / TT   | Katsuie throws his left axe like a boomerang. Knocks enemies off-
      | balance.
C1 / TTT  | Katsuie throws both axes like boomerangs.
C2 / ST   | Katsuie slashes upward with both axes. Launches enemies into the
      | air.
C2 / STT  | Katsuie does a left-to-right downward slash with both axes.
C2 / STTT  | Katsuie does a right-to-left downward slash with both axes.
      | Knocks enemies away.
C3 / SST  | Katsuie does a dashing headbutt. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Katsuie does a right-to-left upward slash.
C3 / SSTTT | Katsuie does a left-to-right upward slash. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Katsuie does a right-to-left downward spinning slash with both
      | axes.
C4 / SSSTT | Katsuie does a left-to-right downward spinning slash with both
      | axes.
C4 / SSSTTT | Katsuie fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Katsuie charges forward and grabs. If he hits an enemy, he lifts
      | it over his head, does a backbreaker, and throws it.
X + T    | Katsuie strikes the ground with his axes, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Katsuie does a series of slashes off the right side of his horse.
ST     | Katsuie does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Katsuie slashes downward with both axes. Stuns enemies.
SSST    | Katsuie throws both axes straight ahead like boomerangs. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Katsuie charges forward, then swings his axes inward to cause
        | an explosion. Knocks enemies away.
Aerial Special | Katsuie hurls his axes into the ground, creating shockwaves
        | that launch enemies into the air.
Musou     | Katsuie stomps forward, slamming his axes into the ground to
        | create shockwaves that knock enemies away. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

3. Kiyomasa Kato
Sided with the Eastern Army at Sekigahara. Stayed loyal to Hideyoshi's memory.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Hasedo.

TYPE
Power

SKILLS
Solidarity, Vitality

WEAPON PROGRESSION
* Steel Halberd (7)
** Beast Halberd (11)
*** Yggdrasil Halberd (19)
**** Demon's Maw (34)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward slash.
SS    | A left-to-right upward slash.
SSS   | A spinning slash.
SSSS   | An upward slash.
SSSSS  | An upward slash.
SSSSSS  | An upward slash.
SSSSSSS | An upward slash.
SSSSSSSS | Leaps forward and does a right-to-left downward spinning slash.
X + S  | A right-to-left downward slash.
Dash   | A right-to-left slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kiyomasa does a right-to-left downward slash.
C1 / TT   | Kiyomasa pulls his halberd towards himself. Draws enemies in.
C1 / TTT  | Kiyomasa does a left-to-right slash. Knocks enemies away.
C2 / ST   | Kiyomasa does a right-to-left upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Kiyomasa does a left-to-right downward slash.
C2 / STTT  | Kiyomasa does a spinning jump slash. Launches enemies into the
      | air.
C3 / SST  | Kiyomasa does a right-to-left downward slash. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Kiyomasa does a straight thrust.
C3 / SSTTT | Kiyomasa does a dashing thrust while spinning his halberd like a
      | drill bit. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Kiyomasa does a right-to-left lunging slash. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Kiyomasa does a left-to-right lunging slash. Launches enemies in-
      | to the air.
C4 / SSSTTT | Kiyomasa does a left-to-right slash that hits almost 270 degrees.
      | Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Kiyomasa fires a spread of three energy waves straight ahead.
      | Knocks enemies down.
X + T    | Kiyomasa drives his halberd into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kiyomasa does a series of slashes off the right side of his horse.
ST     | Kiyomasa does a thrust and upward slash off the right side of his
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Kiyomasa does a downward slash off the right side of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Kiyomasa does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kiyomasa does a spinning slash and creates a whirlwind.
        | Launches enemies into the air.
Aerial Special | Kiyomasa does a right-to-left upward slash that launches
        | enemies into the air, then strikes them repeatedly with his
        | halberd and does a right-to-left downward slash that slams
        | them into the ground.
Musou     | Kiyomasa walks forward and does a series of right-to-left
        | upward and left-to-right upward slashes. Ends with a shockwave
        | that knocks away surrounding enemies.

4. Kanbei Kuroda
Strategist who served Hideyoshi. Converted to Christianity, then became a monk.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Dongkou.

TYPE
Technique

SKILLS
Regeneration, Impact

WEAPON PROGRESSION
* Jade (6)
** Ruby (9)
*** Lapis (14)
**** Demonstone (24)

NORMAL ATTACKS
S    | An inward attack with both orbs.
SS    | A frontal attack with both orbs.
SSS   | An inward attack with both orbs.
SSSS   | A sustained attack with both orbs.
SSSSS  | A sustained attack with both orbs.
SSSSSS  | A sustained attack with both orbs.
SSSSSSS | A sustained attack with both orbs.
SSSSSSSS | Fires the orbs to the front and left.
X + S  | A frontal attack with both orbs.
Dash   | A thrusting attack with both orbs.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Kanbei does a downward attack with both orbs.
C1 / TT  | Kanbei conjures two giant fists that strike downward at angles.
      | Knocks enemies down.
C2 / ST  | Kanbei conjures two giant fists that strike upward at angles.
      | Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Kanbei does an upward attack with his orbs. Launches enemies into
      | the air.
C3 / SST  | Kanbei conjures a giant fist that strikes downward. Stuns enemies.
C3 / SSTT | Kanbei sends his orbs spinning forward. Knocks enemies away.
C4 / SSST | Kanbei's orbs spin around him. Launches enemies into the air.
C4 / SSSTT | Kanbei's orbs spin around him. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Kanbei's orbs spin around in a figure eight in front of him.
      | Knocks enemies away.
X + T   | Kanbei conjures a giant fist that strikes the ground, creating a
      | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kanbei's orbs attack off both sides of his horse.
ST     | Kanbei's orbs do spinning attacks off both sides of his horse.
      | Launches enemies into the air.
SST    | Kanbei's orbs do downward attacks off both sides of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Kanbei's orbs do a spinning attack off the right side of his
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kanbei summons two additional orbs. Augments his attacks for
        | 30 seconds.
Aerial Special | Kanbei summons two additional orbs and spins them around his
        | body as he descends to the ground, then conjures giant fists
        | that launch enemies into the air. Augments his attacks for
        | 30 seconds.
Musou     | Kanbei walks forward while his orbs rapidly spin around him,
        | launching enemies into the air. Ends with a shockwave that
        | knocks away surrounding enemies.

5. Muneshige Tachibana
Husband of Ginchiyo. Sided with the Western Army at Sekigahara.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Mt. Xingshi.

TYPE
Power

SKILLS
Power, Efficacy

WEAPON PROGRESSION
* Knight's Claymore (7)
** Dueling Claymore (11)
*** General's Claymore (18)
**** Roaring Lion (31)
***** Roaring Lion X (63)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left downward slash.
SS      | A left-to-right upward slash.
SSS     | A right-to-left upward slash.
SSSS     | A left-to-right upward slash.
SSSSS    | A right-to-left downward slash.
SSSSSS    | A left-to-right slash.
SSSSSSS   | An overhead slice.
SSSSSSSS   | A left-to-right downward slash.
SSSSSSSSS  | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSSSS  | A left-to-right downward slash.
SSSSSSSSSSS | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSSSSSS | A left-to-right slash.
X + S    | A left-to-right slash.
Dash     | A shield rush.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Muneshige does a left-to-right strike with his shield. Knocks
        | enemies away.
C2 / ST    | Muneshige does a left-to-right upward slash. Launches enemies
        | into the air.
C3 / SST    | Muneshige leaps forward and slashes. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Muneshige fires an energy wave straight ahead. Knocks enemies
        | away.
C5 / SSSST   | Muneshige hurls his shield into the air and does a two-handed
        | overhead slice with his sword to create a shockwave. Launches
        | enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Muneshige dashes forward and does a shield bash. Knocks
        | enemies off-balance.
C7 / SSSSSST  | Muneshige does an overhead slice and a left-to-right slash,
        | creating intersecting energy waves that fly straight ahead.
        | Knocks enemies away.
C8 / SSSSSSST | Muneshige creates an energy field around himself. Launches
        | enemies into the air.
C9 / SSSSSSSST | Muneshige does two flurries of thrusts followed by a straight
        | thrust. Knocks enemies away.
X + T     | Muneshige drives his sword into the ground, creating a
        | shockwave that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Muneshige does a series of slashes off the right side of his
      | horse.
ST     | Muneshige does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Muneshige does a left-to-right slash off the right side of his
      | horse. Stuns enemies.
SSST    | Muneshige does a right-to-left upward slash off the right side of
      | his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Muneshige throws his shield and slams his sword into the
        | ground, creating a shockwave that launches enemies into the
        | air.
Aerial Special | Muneshige dives downward at an angle, ensnaring enemies. He
        | then flies forward and fires an energy wave that knocks
        | away.
Musou     | Muneshige does a series of charging slashes, knocking enemies
        | away. Ends with a shockwave that knocks away surrounding
        | enemies.

6. Kai
Daughter of Ujinaga Narita. Eventually became one of Hideyoshi's concubines.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Odawara Castle.

TYPE
Speed

SKILLS
Recovery, Stamina

WEAPON PROGRESSION
* Serpent Chain (6)
** Scorpion Chain (9)
*** Dragon Chain (15)
**** Orochi (28)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left upward slash.
SS      | A left-to-right upward slash.
SSS     | A right-to-left downward slash.
SSSS     | A left-to-right slash with the sword extended.
SSSSS    | A right-to-left downward slash with the sword extended.
SSSSSS    | A left-to-right slash with the sword extended.
SSSSSSS   | A right-to-left downward slash with the sword extended.
SSSSSSSS   | A left-to-right upward slash with the sword extended.
SSSSSSSSS  | A right-to-left upward slash with the sword extended.
SSSSSSSSSS  | A left-to-right upward slash with the sword extended.
SSSSSSSSSSS | A right-to-left upward slash with the sword extended.
SSSSSSSSSSSS | A spinning slash with the sword extended.
X + S    | A right-to-left upward slash with the sword extended.
Dash     | A right-to-left downward spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Kai does an overhead slash with her sword extended. Knocks
        | enemies off-balance.
C2 / ST    | Kai does a right-to-left upward slash. Launches enemies into
        | the air.
C3 / SST    | Kai does a kick. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Kai does two downward slashes with her sword extended. Knocks
        | enemies away.
C5 / SSSST   | Kai lunges forward and does a spinning slash. Launches enemies
        | into the air.
C6 / SSSSST  | Kai does a straight thrust followed by a left-to-right slash
        | with her sword extended. Stuns enemies.
C7 / SSSSSST  | Kai does a straight thrust. If she hits an enemy, she ensnares
        | it and slams it into the ground to create a shockwave.
        | Launches enemies into the air.
C8 / SSSSSSST | Kai runs forward and strikes the ground twice with her sword
        | extended to create shockwaves. Launches enemies into the air.
C9 / SSSSSSSST | Kai does a series of inverted spinning slashes with her sword
        | extended. Knocks enemies away.
X + T     | Kai drives her sword into the ground, creating a shockwave
        | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kai does a series of slashes off the right side of her horse.
ST     | Kai slashes off the right side of her horse with her sword
      | extended. Launches enemies into the air.
SST    | Kai thrusts off the right side of her horse with her sword
      | extended. Stuns enemies.
SSST    | Kai does a spinning slash off the right side of her horse with her
      | sword extended. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kai releases a stream of wind that knocks enemies down.
Aerial Special | Kai does a midair flip and fires two shockwaves straight down.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Kai walks forward and does a series of right-to-left downward
        | and left-to-right downward slashes with her sword extended,
        | creating shockwaves that launch enemies into the air. Ends
        | with a shockwave that knocks away surrounding enemies.

7. Ujiyasu Hojo
The Lion of Sagami. Patriarch of the Hojo clan and Kotaro's liege lord.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Changban.

TYPE
Technique

SKILLS
Dexterity, Regeneration

WEAPON PROGRESSION
* Agate Staff (7)
** Crimson Staff (11)
*** Onyx Staff (18)
**** Punisher (33)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left downward strike.
SS      | A left-to-right downward strike.
SSS     | A right-to-left strike.
SSSS     | A roundhouse kick.
SSSSS    | A right-to-left downward strike.
SSSSSS    | A left-to-right upward slash.
SSSSSSS   | A right-to-left upward slash.
SSSSSSSS   | A left-to-right downward slash.
SSSSSSSSS  | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSSSS  | A left-to-right downward slash.
SSSSSSSSSSS | A right-to-left downward slash.
SSSSSSSSSSSS | A spinning slash.
X + S    | A left-to-right upward strike.
Dash     | A rolling kick.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Ujiyasu fires a shot from his cane straight ahead. Launches
        | enemies into the air.
C2 / ST    | Ujiyasu does a spinning kick. Launches enemies into the air.
C3 / SST    | Ujiyasu lunges forward and does a headbutt. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Ujiyasu does three spinning strikes with his cane. Knocks
        | enemies away.
C5 / SSSST   | Ujiyasu slams his cane into the ground to create a shockwave.
        | Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Ujiyasu fires a burst from his cane into the air. Stuns
        | surrounding enemies.
C7 / SSSSSST  | Ujiyasu does a straight thrust. Knocks enemies away.
C8 / SSSSSSST | Ujiyasu does a left-to-right slash. Knocks enemies away.
C9 / SSSSSSSST | Ujiyasu hurls a bomb that explodes to release a fireball and
        | knocks enemies down. Innate Flame attribute.
X + T     | Ujiyasu does an elbow drop, creating a shockwave that launches
        | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Ujiyasu does a series of strikes off the right side of his horse.
ST     | Ujiyasu does a right-to-left upward strike off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Ujiyasu strikes the ground with his cane to create a shockwave.
      | Stuns enemies.
SSST    | Ujiyasu fires a shot from his cane off the right side of his
      | horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Ujiyasu throws his cane into the air, then charges forward and
        | kicks. Stuns enemies.
Aerial Special | Ujiyasu fires fives shots from his cane that launch enemies
        | into the air, then hurls a bomb that knocks them away.
Musou     | Ujiyasu walks forward while firing shots from his cane and
        | hurling bombs that launch enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

8. Hanbei Takenaka
Briefly served the Azai clan. Later served Hideyoshi. Liked to ride old horses.

HOW TO UNLOCK
Initially available.

TYPE
Wonder

SKILLS
Fellowship, Trinity

WEAPON PROGRESSION
* Northern Cross (6)
** Pole Star (9)
*** Big Dipper (16)
**** Astral Conqueror (28)

NORMAL ATTACKS
S    | A left-to-right upward slash.
SS    | A right-to-left slash.
SSS   | A left-to-right slash.
SSSS   | A frontal attack with a spinning sundial.
SSSSS  | A frontal attack with a spinning sundial.
SSSSSS  | A frontal attack with a spinning sundial.
SSSSSSS | A frontal attack with a spinning sundial.
SSSSSSSS | A spinning slash.
X + S  | Uses the sundial like a propeller and kicks.
Dash   | A right-to-left slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Hanbei thrusts his sundial forward and spins it. Knocks enemies
      | down.
C1 / TT  | Hanbei thrusts his sundial forward and spins it. Knocks enemies
      | down.
C2 / ST  | Hanbei does an upward strike. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Hanbei does an upward strike with his sundial's string extended.
      | Launches enemies into the air.
C3 / SST  | Hanbei slams his sundial into the ground to create a shockwave.
      | Stuns enemies.
C3 / SSTT | Hanbei slams his sundial into the ground to create a shockwave.
      | Launches enemies into the air.
C4 / SSST | Hanbei does a spinning attack with his sundial's string extended.
      | Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Hanbei does two spinning attacks with his sundial's string
      | extended. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Hanbei charges forward with his sundial held in front of him, then
      | leaps into the air and does a spinning slash with its string
      | extended. Knocks enemies away.
X + T   | Hanbei stomps the ground, creating a shockwave that launches
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Hanbei does a series of slashes off the left side of his horse.
ST     | Hanbei does a left-to-right upward slash off the left side of his
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Hanbei does a downward slash off the left side of his horse. Stuns
      | enemies.
SSST    | Hanbei does a left-to-right slash off the left side of his horse.
      | Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Hanbei uses his sundial like a propeller to fly through the
        | air for 5 seconds, launching enemies in his path into the air.
Aerial Special | Hanbei spins around with his sundial's string extended as he
        | descends to the ground. Knocks enemies away.
Musou     | Hanbei spins his sundial around in front of himself with its
        | string extended, launching enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away surrounding enemies.

9. Motonari Mori
Daimyo who vanquished the Amago, Ouchi, and Otomo clans. A patron of the arts.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Sekigahara.

TYPE
Wonder

SKILLS
Wonder, Recovery

WEAPON PROGRESSION
* Skylark Talons (5)
** Gryphon Talons (8)
*** Phoenix Talons (14)
**** Blackhawk (24)

NORMAL ATTACKS
S    | Fires a spread of three bolts straight ahead.
SS    | Fires a spread of three bolts to the left.
SSS   | Fires a spread of three bolts to the right.
SSSS   | Fires a spread of three bolts to the right.
SSSSS  | Fires a spread of three bolts to the left.
SSSSSS  | Fires a spread of three bolts to the right.
SSSSSSS | Fires a spread of three bolts to the left.
SSSSSSSS | Fires a spread of bolts from side to center, then fires a spread of
     | three bolts straight ahead.
X + S  | Fires a spread of three bolts downward at an angle.
Dash   | A left-to-right upward slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Motonari punches with his right hand. Knocks enemies off-balance.
C1 / TT  | Motonari fires a spread of three bolts straight ahead. Knocks
      | enemies away.
C2 / ST  | Motonari does a roundhouse kick. Launches enemies into the air.
C2 / STT  | Motonari fires two volleys of bolts into the air. Knocks away
      | airborne enemies.
C3 / SST  | Motonari hops forward and fires a spread of three bolts downward
      | at an angle. Stuns enemies.
C3 / SSTT | Motonari fires two bolts straight ahead, then leaps backward.
C4 / SSST | Motonari fires two spreads of three bolts straight ahead. Knocks
      | enemies down.
C4 / SSSTT | Motonari calls down a rain of arrows. Knocks enemies away.
C5 / SSSST | Motonari charges forward while firing volleys of bolts. Knocks
      | enemies away.
X + T   | Motonari punches the ground, creating a shockwave that launches
      | enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSSSSSS(S) | Motonari throws a series of punches off the right side of his
      | horse, then fires a spread of three bolts downward at an angle.
ST     | Motonari does a left-to-right upward strike off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Motonari does a downward strike off the right side of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Motonari fires volleys of bolts off the right and left sides of
      | his horse. Knocks enemies down.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Motonari surrounds himself with an aura, imbuing all of his
        | crossbow bolts with the Slay or Bolt attribute for 30 seconds.
Aerial Special | Motonari Mori fires crossbow bolts that rain down in front of
        | him for 5 seconds. Launches enemies into the air.
Musou     | Motonari unleashes rapid-fire volleys of crossbow bolts in
        | three directions, knocking enemies down. Ends with a shockwave
        | that knocks away surrounding enemies.

10. Aya
Sister of Kenshin. Became a nun and allowed her brother to adopt her son.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Shizugatake.

TYPE
Wonder

SKILLS
Recovery, Wonder

WEAPON PROGRESSION
* Angelic Zeal (6)
** Sacred Passion (10)
*** Heavenly Love (18)
**** Divine Justice (28)

NORMAL ATTACKS
S      | A right-to-left downward strike.
SS      | A left-to-right downward strike.
SSS     | A straight thrust.
SSSS     | A left-to-right downward strike.
SSSSS    | A right-to-left upward strike.
SSSSSS    | A left-to-right upward strike.
SSSSSSS   | A right-to-left strike.
SSSSSSSS   | Releases a spread of three ice balls straight ahead. Innate Ice
       | attribute.
SSSSSSSSS  | Releases a spread of three ice balls straight ahead. Innate Ice
       | attribute.
SSSSSSSSSS  | Releases a spread of three ice balls straight ahead. Innate Ice
       | attribute.
SSSSSSSSSSS | Releases a spread of three ice balls straight ahead. Innate Ice
       | attribute.
SSSSSSSSSSSS | Calls down bolts of lightning.
X + S    | A left-to-right strike.
Dash     | Hurls a spread of three ice balls along the ground. Innate Ice
       | attribute.

CHARGE ATTACKS
C1 / T     | Aya hurls a ball of energy straight ahead. Knocks enemies off-
        | balance.
C2 / ST    | Aya releases a shockwave in front of herself. Launches enemies
        | into the air.
C3 / SST    | Aya does two slaps. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Aya conjures a field of electricity. Knocks enemies down.
C5 / SSSST   | Aya releases a shockwave. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Aya conjures two ice balls that rapidly circle around her,
        | knocking enemies away. Innate Ice attribute.
C7 / SSSSSST  | Aya fires a blast of wind straight ahead. Knocks enemies away.
C8 / SSSSSSST | Aya calls down a rain of icicles around herself. Innate Ice
        | attribute.
C9 / SSSSSSSST | Aya fires balls of electricity in every direction. Knocks
        | enemies away.
X + T     | Aya hurls a ball of energy downward at angle and flies back-
        | ward. Launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSSSSSS(S) | Aya does seven strikes off the right side of her horse, then fires
      | an energy bolt straight ahead. 
ST     | Aya does a right-to-left upward strike off the right side of her
      | horse. Launches enemies into the air.
SST    | Aya fires a ball of energy to create a shockwave on the ground off
      | the right side of her horse. Stuns enemies.
SSST    | Aya releases a shockwave. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Aya surrounds herself with a barrier that regenerates her life
        | for 5 seconds.
Aerial Special | Aya calls down a bolt of lightning in midair, then falls to
        | the ground and calls down bolts of lightning all around her.
        | Launches enemies into the air.
Musou     | Aya creates a magical field around herself, launching enemies
        | into the air. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

11. Masanori Fukushima
General who served Hideyoshi. Sided with the Eastern Army at Sekigahara.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Shouchun.

TYPE
Power

SKILLS
Vitality, Power

WEAPON PROGRESSION
* Dual Mace (9)
** Warrior's Pride (13)
*** Defender's Honor (24)
**** Guardian's Truth (39)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward strike.
SS    | A left-to-right upward strike.
SSS   | A right-to-left upward strike.
SSSS   | A left-to-right strike.
SSSSS  | A right-to-left strike.
SSSSSS  | A left-to-right strike.
SSSSSSS | A right-to-left strike.
SSSSSSSS | Strikes the ground with the kanabo to create a shockwave.
X + S  | A right-to-left upward strike.
Dash   | An elbow bash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Masanori does a kick. Knocks enemies off-balance.
C1 / TT   | Masanori grabs with his left hand. If he hits an enemy, he throws
      | it to the ground.
C1 / TTT  | Masanori slams his kanabo into the ground to create a shockwave.
      | Knocks enemies away.
C2 / ST   | Masanori does a left-to-right upward strike. Launches enemies
      | into the air.
C2 / STT  | Masanori does a series of upward strikes.
C2 / STTT  | Masanori strikes the ground with his kanabo to create a
      | shockwave. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Masanori does an elbow bash. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Masanori strikes the ground with his kanabo to create a
      | shockwave. Launches enemies into the air.
C3 / SSTTT | Masanori stomps the ground three times, creating a shockwave with
      | the third stomp. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Masanori does a spinning strike. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Masanori does a spinning strike. Knocks enemies away. Lasts a bit
      | longer than SSST, but takes a bit longer to execute.
C4 / SSSTTT | Masanori does a spinning strike. Knocks enemies away. Lasts a bit
      | longer than SSSTT, but takes a bit longer to execute.
C5 / SSSST | Masanori does a spinning strike with his kanabo, then slams it
      | into the ground to create a fiery shockwave that knocks enemies
      | away. Innate Flame attribute.
X + T    | Masanori strikes the ground with his kanabo, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Masanori does a series of strikes off the right side of his horse.
ST     | Masanori does a right-to-left upward strike off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Masanori strikes the ground off the right side of the horse with
      | his kanabo to create a shockwave. Stuns enemies.
SSST    | Masanori releases a stream of fire in front of his horse. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Masanori sets down his kanabo and throws a mighty punch.
        | Knocks enemies away.
Aerial Special | Masanori does a right-to-left upward strike that launches
        | enemies into the air, then throws a mighty punch that knocks
        | them away. Innate Flame attribute.
Musou     | Masanori walks forward and strikes the ground with his kanabo,
        | creating fiery shockwaves that launch enemies into the air.
        | Innate Flame attribute. Ends with a shockwave that knocks away
        | surrounding enemies.

12. Goemon Ishikawa
Self-proclaimed king of thieves. Boiled alive for stealing from Hideyoshi.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Kyushu.

TYPE
Technique

SKILLS
Bounty, Vitality

WEAPON PROGRESSION
* Stone Splitter (9)
** Rock Crusher (13)
*** Bond Breaker (23)
**** Kai-Basara (41)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left upward strike.
SS    | A left-to-right downward strike.
SSS   | An overhead slam.
SSSS   | A right-to-left downward strike.
SSSSS  | A left-to-right downward strike.
SSSSSS  | A right-to-left downward strike.
SSSSSSS | A left-to-right downward strike.
SSSSSSSS | A right-to-left downward strike.
X + S  | A butt bounce that creates a shockwave. Goemon will bounce up to
     | three times if S is pressed repeatedly.
Dash   | A right-to-left downward strike.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Goemon bombards the ground in front of him with a spread of three
      | cannonballs. Launches enemies into the air.
C1 / TT   | Goemon bombards the ground in front of him with a spread of three
      | cannonballs. Launches enemies into the air.
C1 / TTT  | Goemon bombards the ground in front of him with a spread of three
      | cannonballs. Launches enemies into the air.
C2 / ST   | Goemon does a left-to-right upward strike. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Goemon does a series of spinning attacks with his flail. Launches
      | enemies into the air.
C2 / STTT  | Goemon releases a shockwave. Knocks enemies away.
C3 / SST  | Goemon does an overhead slam with his flail. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Goemon does a flourish. Knocks enemies away.
C3 / SSTTT | Goemon fires a spread of three cannonballs straight ahead.
      | Launches enemies into the air.
C4 / SSST  | Goemon does two spinning attacks with his flail, then balances on
      | one foot and does one more. Knocks enemies away. He will do up to
      | four spinning attacks while balancing on one foot if T is pressed
      | repeatedly.
C4 / SSSTT | Goemon does three spinning attacks with his flail, then balances
      | on one foot and does one more. Knocks enemies away. He will do up
      | to four spinning attacks while balancing on one foot if T is
      | pressed repeatedly.
C4 / SSSTTT | Goemon does four spinning attacks with his flail, then balances
      | on one foot and does one more. Knocks enemies away. He will do up
      | to four spinning attacks while balancing on one foot if T is
      | pressed repeatedly.
X + T    | Goemon slams his flail into the ground, creating a shockwave that
      | launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Goemon does three strikes off the right side of his horse followed
      | by up to five spinning strikes with his flail.
ST     | Goemon does a right-to-left upward strike off the right side of
      | his horse. Launches enemies into the air.
SST    | Goemon does a downward strike off the right side of his horse.
      | Stuns enemies.
SSST    | Goemon balances on one hand and fires his cannon off the right
      | side of his horse. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Goemon fires volleys of cannonballs into the ground to his
        | left and right. Launches enemies into the air.
Aerial Special | Goemon does an upward strike with his flail that launches
        | enemies into the air, then shoots fireworks from his cannon
        | that knock enemies away.
Musou     | Goemon crouches down and fires spreads of three cannonballs
        | straight ahead, launching enemies into the air. Ends with a
        | shockwave that knocks away all surrounding enemies.

13. Musashi Miyamoto
Legendary warrior. Created his own style of fighting with two swords.

HOW TO UNLOCK
Clear the Battle of Odawara Castle - Redux.

TYPE
Power

SKILLS
Potence, Vigor

WEAPON PROGRESSION
* Twin Blades (9)
** Rage & Desire (14)
*** Skill & Finesse (25)
**** Mastery & Vision (47)

NORMAL ATTACKS
S    | A right-to-left downward slash.
SS    | A left-to-right downward slash.
SSS   | A left-to-right spinning slash.
SSSS   | A right-to-left slash with both swords.
SSSSS  | A left-to-right slash with both swords.
SSSSSS  | A right-to-left slash with both swords.
SSSSSSS | A left-to-right slash with both swords.
SSSSSSSS | A spinning outward slash with both swords.
X + S  | An outward slash with both swords.
Dash   | Charges forward and does three slashes with both swords, then does a
     | a spinning slash.

CHARGE ATTACKS
C1 / T   | Musashi leaps forward and slashes inward with both swords. Knocks
      | enemies off-balance.
C1 / TT   | Musashi does a kick. Knocks enemies off-balance.
C1 / TTT  | Musashi does a spinning slash followed by an overhead slice.
      | Knocks enemies away.
C2 / ST   | Musashi does a left-to-right upward slash. Launches enemies into
      | the air.
C2 / STT  | Musashi leaps into the air and does a flurry of thrusts downward
      | at an angle.
C2 / STTT  | Musashi does a kick. Slams airborne enemies into the ground.
C3 / SST  | Musashi does a straight thrust with both swords. Stuns enemies.
C3 / SSTT  | Musashi does a left-to-right slash with both swords. Knocks
      | enemies away.
C3 / SSTTT | Musashi leaps forward and slashes, surrounding himself with a
      | cutting wind. Knocks enemies away.
C4 / SSST  | Musashi slashes outward with both swords. Knocks enemies away.
C4 / SSSTT | Musashi walks forward and does a series of two right-to-left
      | downward and left-to-right downward slashes, then slashes outward
      | with both swords. Knocks enemies away.
C4 / SSSTTT | Musashi walks forward and does a series of four right-to-left
      | downward and left-to-right downward slashes, then slashes outward
      | with both swords. Knocks enemies away.
X + T    | Musashi drives his swords into the ground, creating a shockwave
      | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Musashi does a series of slashes off the right and left sides of
      | his horse.
ST     | Musashi slashes upward off both sides of his horse simultaneously.
      | Launches enemies into the air.
SST    | Musashi slashes inward with both swords. Stuns enemies.
SSST    | Musashi slashes outward with both swords. Knocks enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Musashi slashes the ground to create a shockwave that launches
        | enemies into the air, then leaps into the air and fires an
        | energy wave that knocks enemies away.
Aerial Special | Musashi fires two energy waves downward at an angle. Knocks
        | enemies away.
Musou     | Musashi does a series of right-to-left and left-to-right
        | slashes, launching enemies into the air. Ends with a shockwave
        | that knocks away all surrounding enemies.

14. Kojiro Sasaki
Musashi's arch-rival and deadliest opponent. Thrives on violence and murder.

HOW TO UNLOCK
Clear the Purge of Nanzhong.

TYPE
Power

SKILLS
Efficacy, Focus

WEAPON PROGRESSION
* Nodachi (6)
** Drying Pole (10)
*** Blade of Ganryu (19)
**** Deathly Shadow (33)

NORMAL ATTACKS
S      | A left-to-right downward slash.
SS      | A right-to-left downward slash.
SSS     | A left-to-right slash.
SSSS     | A left-to-right downward slash.
SSSSS    | A right-to-left upward slash.
SSSSSS    | A left-to-right slash.
SSSSSSS   | A right-to-left slash.
SSSSSSSS   | A straight thrust.
SSSSSSSSS  | A straight thrust.
SSSSSSSSSS  | A straight thrust.
SSSSSSSSSSS | A straight thrust.
SSSSSSSSSSSS | A left-to-right downward slash.
X + S    | A right-to-left slash.
Dash     | Hurls a magical blade straight ahead.

CHARGE ATTACKS
C1 / T    | Kojiro conjures a magical blade and thrusts it forward. Knocks
       | enemies away.
C2 / ST    | Kojiro slashes upward with a magical blade. Launches enemies
       | into the air.
C3 / SST   | Kojiro turns around, flips, and thrusts a magical blade
       | backward. Stuns enemies.
C4 / SSST   | Kojiro conjures two magical blades and does an inward slash
       | with them. Knocks enemies away.
C5 / SSSST  | Kojiro conjures two magical blades and raises them into the air
       | as they spin around him. Launches enemies into the air.
C6 / SSSSST  | Kojiro conjures two magical blades in front of himself and
       | sends them spinning straight ahead. Stuns enemies.
C7 / SSSSSST | Kojiro lunges forward and grabs with his left hand. If he hits
       | an enemy, he lifts it up and conjures a cutting wind around it.
C8 / SSSSSSST | Kojiro conjures a magical field in front of himself and does a
       | right-to-left slash with a magical blade. Knocks enemies away.
X + T     | Kojiro drives his sword into the ground, creating a shockwave
       | that launches enemies into the air.

MOUNTED ATTACKS
SSS(SSSSS) | Kojiro does a series of thrusts off the right side of his horse.
ST     | Kojiro does a right-to-left upward slash off the right side of his
      | horse with a magical blade. Launches enemies into the air.
SST    | Kojiro does an overhead slice off the right side of his horse with
      | a magical blade. Stuns enemies.
SSST    | Kojiro does a straight thrust with two magical blades. Knocks
      | enemies away.

OTHER ATTACKS
Ground Special | Kojiro enlarges his sword and does a right-to-left slash.
        | Launches enemies into the air.
Aerial Special | Kojiro creates a whirlwind that draws enemies in and launches
        | them into the air, then fires an energy wave downward at an
        | angle that knocks enemies away.
Musou     | Kojiro slashes furiously from side to side, firing energy
        | waves that knock enemies away. Ends with a shockwave that
        | knocks away surrounding enemies.
-------------------------------------------------------------------------------
VII. Lists
A. Skills
Skills have several ranks, which range from G (the lowest) to S (the highest).
As a skill's rank increases, so does its effectiveness.

1. Acclaim
Increases EXP obtained (all team members).

2. Aptitude
Raises Proficiency level more easily (all team members).

3. Bounty
Increases the number of gems acquired after battle.

4. Dexterity
Reduces the damage received from enemy combos (all team members).

5. Efficacy
Increases damage inflicted upon enemy officers (all team members).

6. Expertise
Weapon compatibility improves more easily (all team members).

7. Fellowship
Increases damage inflicted with Switch Combos (all team members).

8. Focus
Increases Musou Gauge capacity (all team members).

9. Fortitude
Strengthens Defense (all team members).

10. Fortune
Improves the quality of weapons and items acquired after battle.

11. Impact
Musou Gauge refills by a set amount for every 100 K.O.s (all team members).

12. Impulse
Increases Speed (all team members).

13. Potence
Increases Attack strength (all team members).

14. Power
Increases abilities of Power Category warriors.

15. Recovery
Accelerates Life Gauge recovery while inactive.

16. Regeneration
Accelerates Musou Gauge recovery while inactive.

17. Resurrection
One time only, the Life Gauge refills by a set amount when empty.

18. Solidarity
Reduces the damage received from enemy officers (all team members).

19. Speed
Increases abilities of Speed Category warriors.

20. Stamina
Life Gauge refills by a set amount for every 100 K.O.s (all team members).

21. Technique
Increases abilities of Technique Category warriors.

22. Thrift
Reduces the amount of Musou Gauge used up (all team members).

23. Trinity
True Triple Attack Gauge refills by a set amount for every 100 K.O.s (all team
members).

24. Vigor
Increases damage inflicted with combo attacks (all team members).

25. Vitality
Increases Life Gauge capacity (all team members).

26. Wonder
Increases abilities of Wonder Category warriors.

B. Weapon Attributes
1. Normal
These attributes are listed in silver. They can be upgraded to a maximum of +10
though weapon fusion.

a. Absorption
Effect: Absorbs enemy Life when inflicting damage.
Notes: Extremely useful for everyone. Makes it much easier to survive on Chaos
mode.

b. Agility
Effect: Increases attack speed.
Notes: Very useful for many characters, but some players have observed that it
screws up hitboxes on some attacks (such as Goemon Ishikawa's C4) and attribute
activation on others (such as Fu Xi's special). Fuse it at your own discretion.

c. Blast
Effect: Increases damage inflicted with projectile and shockwave attacks.
Notes: Very useful for characters like Himiko, Gracia, Orochi, and Orochi X.

d. Bolt
Effect: Inflicts damage commensurate with enemy Life Gauge max, and stuns them.
Notes: Extremely useful for everyone. Fuse it as soon as you find it.

e. Brawn
Effect: Increases damage inflicted by Normal Attacks.
Notes: Useful for all characters, especially Xu Huang and Deng Ai.

f. Cavalier
Effect: Increases damage inflicted by mounted attacks.
Notes: Not useful for most characters. Don't even bother with it unless someone
on your team is equipped with a saddle.

g. Celerity
Effect: Occasionally doubles movement speed upon defeating an enemy officer.
Notes: Useless. Even if your entire team consists of slow characters, you can
whistle for a horse, so why waste an attribute slot on it?

h. Chronos
Effect: Increases the time between attacks before a combo is terminated.
Notes: Useful for characters who can rack up combos easily, especially if you
rely heavily on TTAs. However, it becomes practically useless in Gauntlet Mode.

i. Courage
Effect: Increases Attack strength when fighting enemy officers.
Notes: Useful for everyone. Hard to go wrong by fusing it.

j. Destruction
Effect: Increases damage inflicted by Musou Attacks.
Notes: Especially useful for characters like Himiko and Motonari Mori.

k. Diligence
Effect: EXP is more easily acquired.
Notes: Somewhat useful for low-level characters.

l. Flak
Effect: Increases damage inflicted upon airborne enemies.
Notes: Useful for most characters, especially Speed and Technique types.

m. Flame
Effect: Envelops enemy in flame, inflicting additional damage.
Notes: Useful for most characters, especially the ones who can juggle well.
Bolt is generally better for dealing massive damage in a short span of time, so
if you have to choose, go with that one instead.

n. Frenzy
Effect: Increases damage inflicted by Special Attacks.
Notes: Extremely useful for some characters; terrible for others.

o. Guerdon
Effect: Gems occasionally appear upon defeating an enemy officer.
Notes: Good when you need to save up for big star weapons, fusion, parties, or
battlefield bonuses. Equip a weapon with this attribute on Yuan Shao, Yoshimoto
Imagawa, or Goemon Ishikawa if you really want to rake in the dough.

p. Harmony
Effect: Weapon compatibility improves more easily.
Notes: Good for powering up big star weapons and ultimate weapons. Have another
attribute ready to overwrite this one when the weapon's compatibility is maxed.

q. Ice
Effect: Occasionally freezes enemy, rendering them unable to move.
Notes: Bolt, Slay, and Wind may be better for dealing lots of damage quickly,
but this one has its uses. Try giving it to Guo Huai or other characters with
inaccurate but powerful attacks, and watch as their damage-dealing potential
skyrockets.

r. Industry
Effect: Proficiency rises more easily.
Notes: Good for powering up characters' skills. Have another attribute ready to
overwrite this one when it becomes obsolete.

s. Might
Effect: Increases damage inflicted by Charge Attacks.
Notes: Very useful for most characters.

t. Osmosis
Effect: Absorbs enemy Musou when inflicting damage.
Notes: Extremely useful for everyone. Makes it much easier to survive on Chaos
mode.

u. Prosperity
Effect: Weapon box occasionally appears upon defeating an enemy officer.
Notes: Very good for farming weapons to fuse. Have another attribute ready to
overwrite this one when its usefulness starts to diminish.

v. Providence
Effect: Item box occasionally appears upon defeating an enemy officer.
Notes: Good for farming items, especially with Xiaoqiao, Bao Sanniang, or
Gracia. Have another attribute ready to overwrite this one when your items are
maxed out.

w. Reach
Effect: Increases attack range.
Notes: Pretty useful for almost every character. Hard to go wrong by fusing it.

x. Slay
Effect: Inflicts damage commensurate with enemy Life Gauge max, and can defeat
enemy soldiers with one blow.
Notes: Extremely useful for everyone. Fuse it as soon as you find it.

y. Wind
Effect: Makes attacks unblockable and inflicts damage relative to enemy's Life
Gauge max.
Notes: Extremely useful for everyone. Fuse it as soon as you find it.

z. Wisdom
Effect: Mini EXP scroll occasionally appears upon defeating an enemy officer.
Notes: Decent for building up low-level characters, but the bonus soon becomes
inconsequential. Overwrite it as soon as you're able.

2. Rare
These attributes are listed in gold. They cannot be upgraded and can only be
found on Chaos mode or the most challenging battles of Hard mode.

a. Brilliance
Effect: Imbues all attacks with attributes when Musou Gauge is full.
Notes: A weapon with this and a few other carefully-chosen attributes can turn
even a mediocre character into a killing machine. Fuse it with caution, though,
because it can take a lot of the fun and challenge out of the game.

b. Confluence
Effect: True Triple Attack Gauge fills more quickly when attacking.
Notes: Very useful for characters who can rack up combos easily.

c. Echo
Effect: Sends shockwaves out from enemies against whom an attack has been
successfully landed.
Notes: Allows attacks to strike adjacent enemies. Very deadly when combined
with Typhoon.

d. Multi
Effect: Produces doubles, and makes them attack the enemy.
Notes: Very useful for Himiko and other characters with numerous projectile
attacks. Note that it works only with normal attacks.

e. Typhoon
Effect: Triggers whirlwinds with Normal Attacks.
Notes: Very deadly when combined with Echo.

f. Verity
Effect: Allows True Musou Attacks to be produced regardless of Life Gauge
status.
Notes: Unless you're using a character who relies primarily on his or her musou
to deal damage, don't bother with it.

C. Items
1. Normal
These items have 20 levels of effectiveness. They can be found by breaking open
containers on the battlefield.

a. Phoenix Wing
Effect: Increases Life Gauge max.
Notes: Raises life by 1% per level.

b. Dragon's Spleen
Effect: Increases Musou Gauge max.
Notes: Raises musou by 1% per level.

c. Lion's Fang
Effect: Increases Attack.
Notes: Raises attack by 1% per level.

d. Chimera Shell
Effect: Increases Defense.
Notes: Raises defense by 1% per level.

e. Charm of Alacrity
Effect: Increases Speed.
Notes: Raises speed by 1% per level.

f. Spear of Sacrifice
Effect: Significantly increases Attack, but lowers Defense.
Notes: Raises attack by 2% and lowers defense by 1% per level.

g. Shield of Sacrifice
Effect: Significantly increases Defense, but lowers Attack.
Notes: Raises defense by 2% and lowers attack by 1% per level.

h. Mystic's Brace
Effect: Proficiency increases more easily.
Notes: Raises rate of proficiency gain by 1% per level.

i. Amulet of Protection
Effect: Decreases damage taken from enemy officers.
Notes: Lowers damage received from officers by 2% per level.

j. Tengjia Armor
Effect: Decreases damage taken from enemy projectile attacks.
Notes: Lowers damage received from projectiles by 2% per level.

2. Unique
These items have one level of effectiveness. They can be found by using one of
the listed officers in specific battles on Hard or Chaos mode. When you attain
the requisite K.O. count, a golden item box will appear near your character.
Pick it up and complete the battle to claim the item.

Note that the characters listed do not have to personally attain the requisite
K.O. count; they just need to be part of your team when you do.

a. Prayer Beads
Effect: Automatically triggers Support Attacks when player dives.
Requirements: Defeat 2000 enemies in the Battle of Yiling.
Officers: Xiahou Dun, Cao Pi, Jiang Wei, Da Ji, Keiji Maeda, Ginchiyo Tachibana

b. Spirit Armor
Effect: Spirit Charges will occasionally use up no Musou.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Ueda Castle.
Officers: Nobunaga Oda, Jia Xu, Taishi Ci, Kanetsugu Naoe, Dian Wei

c. Musou Magatama
Effect: Special Attacks will occasionally use up no Musou.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Dongkou.
Officers: Sun Wukong, Sima Yi, Mitsuhide Akechi, Sima Shi, Nene, Lu Meng

d. Raiment of Unrest
Effect: Become temporarily invincible following a sidestep.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Shouchun.
Officers: Zhang Liao, Sima Zhao, Huang Gai, Fu Xi, Kenshin Uesugi, Kotaro Fuma

e. Iron Gauntlets
Effect: Enemy attacks are rendered ineffective when using a Charge Attack.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Nagashino.
Officers: Zhou Tai, Deng Ai, Toshiie Maeda, Oichi, Cao Cao, Nuwa

f. Musou Armor
Effect: Enemy projectile attacks will not knock player back.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Odawara Castle.
Officers: Wang Yuanji

g. Eight Hand Mirror
Effect: Occasionally repel enemy projectile attacks when mounted.
Requirements: Defeat 2000 enemies in the Battle of Hasedo.
Officers: Kunoichi

h. Gold Gauntlets
Effect: Cannot be knocked over when blocking.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Kyushu.
Officers: Sun Shangxiang

i. Demon Mask
Effect: Enables attacks from behind to be blocked.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Nanzhong.
Officers: Xiahou Ba

j. Vestment of Voidance
Effect: Nullifies attributes of enemy attacks.
Requirements: Defeat 2000 enemies in the Battle of Anegawa.
Officers: Huang Zhong, Guo Huai, Masamune Date, Dodomeki

k. Gauntlets of Vitality
Effect: Refills a certain amount of Life Gauge when executing a counterattack.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Mt. Dingjun.
Officers: No, Zhao Yun, Gyuki

l. Gauntlets of Malice
Effect: Refills a certain amount of Musou Gauge when executing a counterattack.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Xuchang.
Officers: Guan Yu, Hanzo Hattori, Sanzang

m. Tome of Medicine
Effect: Doubles effect of recovery items.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Sekigahara.
Officers: Ranmaru Mori, Zhang Fei, Benkei

n. True Vision
Effect: Double Attack for a certain time when Life Gauge becomes red.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Luoyang.
Officers: Dong Zhuo, Zhuge Liang, Hideyoshi Toyotomi

o. Iron Armor
Effect: Double Defense for a certain time when Life Gauge becomes red.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Tong Gate.
Officers: Motonari Mori, Liu Bei, Susano'o

p. Rabbit Skin Leggings
Effect: Double Speed for a certain time when Life Gauge becomes red.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Yangping Gate.
Officers: Nezha (Cyborg), Diaochan, Tadakatsu Honda, Aya

q. Sun Tzu's Art of War
Effect: Extends effective time of ability-increasing items.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Shizugatake.
Officers: Zhenji, Lu Bu, Ina, Shuten Doji, Masanori Fukushima

r. Pleiades Belt
Effect: Increases likelihood of obtaining high quality weapons.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Changban.
Officers: Xiaoqiao, Ryu Hayabusa, Bao Sanniang, Ieyasu Tokugawa

s. Matsukaze Saddle
Effect: Begin battle mounted on Matsukaze.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Honnoji.
Officers: Musashi Miyamoto, Mitsunari Ishida, Ayane

t. Red Hare Saddle
Effect: Begin battle mounted on Red Hare.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Fan Castle.
Officers: Xu Huang, Wang Yi, Joan of Arc, Kojiro Sasaki

u. Bear Saddle
Effect: Begin battle mounted on a bear.
Requirements: Defeat 1000 enemies in the Battle of Yamazaki.
Officers: Zhang He, Nemea, Guo Jia

v. Elephant Saddle
Effect: Begin battle on an elephant.
Requirements: Defeat 1500 enemies in the Battle of Hulao Gate.
Officers: Yukimura Sanada, Achilles, Orochi
-------------------------------------------------------------------------------
VIII. Questions & Answers
Q: Why a Warriors Orochi 3 Ultimate FAQ?
A: It hadn't been done yet, and I'd already written a FAQ for WO3, so I figured
I may as well update it for the times.

Q: You got the names of all the characters from Samurai Warriors backwards!
You're a moron who knows nothing of Japanese!
A: Blame Koei for that one. I know that they anglicized the names, but I also
know that most of the people who read this FAQ are going to be more used to
seeing the anglicized names than the original Japanese. Therefore, I decided to
use the anglicized names to keep the confusion to a minimum.

Q: I keep dying/can't kill anyone! What should I do?
A: Spend growth points to level your characters up, or gems to buy and fuse
better weapons for them. You can also bring them into battle with higher-level
characters and use TTAs to score them large numbers of K.O.s. If you don't have
gems or higher-level characters, try playing on a lower difficulty setting.

Q: Where should I go to grind characters?
A: For characters under Level 20, I prefer the Battle of Yiling - Redux on
Normal. I'll capture all the bases in the south and east, then fight my way to
the archway by Kiyomori Taira and slaughter peons in front of it. In a little
over 30 minutes, I can max out the proficiency of two characters' skills and
earn them at least four levels each.

For characters at or above Level 20, I prefer the Battle of Xu Province for
its high troop density. Gauntlet Mode and the DLC battles are good options, as
well.

Q: I fulfilled the requirements to obtain one of the unique items, but I didn't
get it! What gives?
A: Make sure that the difficulty is set to Hard or Chaos, and that you're not
playing the Redux version of the battle.

Q: Have you tried out any of the downloadable content?
A: Only a few of the DLC battles. Ninjas United is great for weapon and item
runs and testing character/party setups.

Q: Your FAQ sucks! I've crapped out better FAQs than this!
A: As soon as you find a way to upload excrement, you should post your wondrous
creation for all to see.

Q: I posted my FAQ, and everyone I know thinks it's better than yours! Your FAQ
really DOES suck!
A: Congratulations! I am in awe of your superior FAQ-writing skills! Now go
away.

Q: This is the best FAQ I've ever read! You're a genius and a god among men,
and I want to know more about you so that I can immortalize you!
A: Yeah, I get that a lot. My contact info's listed below.

Q: 
A: See the second sentence of my previous answer.
-------------------------------------------------------------------------------
IX. Special Thanks
I would like to thank...

...Koei and Omega Force, for creating the Dynasty Warriors, Samurai Warriors,
and Warriors Orochi series.
...The Koei Wiki (http://koei.wikia.com/wiki), for providing a wealth of
information about Warriors Orochi 3 Ultimate and all the characters in it.
...Wikipedia (http://www.wikipedia.org), for providing a wealth of historical
information.
...my brother, for buying me the game and helping me discover both its secrets
and ways to break it.
...GameFAQs, for posting this FAQ.
...IGN, for posting this FAQ.
...Neoseeker, for posting this FAQ.
...Super Cheats, for posting this FAQ.
...you, for reading this FAQ.
-------------------------------------------------------------------------------
X. Contacting Me
If you want to get in touch with me, send an e-mail to the following address:

mythrilwyrm[at]gmail[dot]com

Be sure to replace [at] and [dot] with the appropriate symbols, and put the
word "FAQ" in the subject line of your e-mail to ensure that it doesn't wind up
in my spam folder. I check my e-mail every day, so you should receive a reply
quickly in most cases. I happily accept praise, corrections, and constructive
criticism, and will give you credit for any information you share with me that
I decide to add to the FAQ. Rude, crass, or incomprehensible e-mails will be
ignored or mercilessly ridiculed as my mood dictates, so keep your e-mails
clear and polite if you want me to respond in kind.

I also use Skype and various IM clients occasionally. If you want my contact
information, ask for it via e-mail.

Happy gaming!

Top 25 Hottest Video Game Girls of All Time
Grand Theft Auto V Top 10 Best Cheats
Grand Theft Auto V Full Vehicle List

Show CheatCodes.com some Love!